Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
1 week, 5 days ago, 18/10/2020

Trash Of The Count's Family

백작가의 망나니가 되었다
Trở thành kẻ vô lại Nhà Bá Tước

Dịch Hàn Quốc Manga 141 chapters 398,235 từ
Nguồn: hako.re

STOP - admin nhận được report truyện này không được xin phép nên không được update tại đây cho đến khi được cho phép lại.

Cảm ơn các bạn đã Report.

Admin gửi lời xin lỗi đến nhóm dịch.

Vi-trans:https://ln.hako.re/truyen/5442-trash-of-the-counts-family

Convert: https://gettruyen.com/truyen/convert-raw-trash-of-the-counts-family-za6dp

Raw: https://gettruyen.com/truyen/raw-trash-of-the-counts-family-za6dp

Danh sách Chapters

id Name
#1
#2
#3 Chương 1 - 99 / Chương 01: Prologue
#4 Chương 1 - 99 / Chương 02 : Khi mở mắt (1)
#5 Chương 1 - 99 / Chương 03 : Khi mở mắt (2)
#6 Chương 1 - 99 / Chương 04 : Gặp mặt (1)
#7 Chương 1 - 99 / Chương 05 : Gặp mặt (2)
#8 Chương 1 - 99 / Chương 06 : Gặp mặt (3)
#9 Chương 1 - 99 / Chương 07 : Gặp mặt (4)
#10 Chương 1 - 99 / Chương 08 : Nhặt được (1)
#11 Chương 1 - 99 / Chương 09 : Nhặt được (2)
#12 Chương 1 - 99 / Chương 10 : Nhặt được (3)
#13 Chương 1 - 99 / Chương 11 : Nhặt được (4)
#14 Chương 1 - 99 / Chương 12 : Nhặt được (5)
#15 Chương 1 - 99 / Chương 13 : Nhặt được (6)
#16 Chương 1 - 99 / Chương 14 : Hướng ra bên ngoài (1)
#17 Chương 1 - 99 / Chương 15 : Hướng ra bên ngoài (2)
#18 Chương 1 - 99 / Chương 16 : Hướng ra bên ngoài (3)
#19 Chương 1 - 99 / Chương 17 : Hướng ra bên ngoài (4)
#20 Chương 1 - 99 / Chương 18 : Nhìn thấy Rồng (1)
#21 Chương 1 - 99 / Chương 19 : Nhìn thấy Rồng (2)
#22 Chương 1 - 99 / Chương 20 : Nhìn thấy Rồng (3)
#23 Chương 1 - 99 / Chương 21 : Trả ơn (1)
#24 Chương 1 - 99 / Chương 22 : Trả ơn (2)
#25 Chương 1 - 99 / Chương 23 : Trả ơn (3)
#26 Chương 1 - 99 / Chương 24 : Trả ơn (4)
#27 Chương 1 - 99 / Chương 25 : Trả ơn (5)
#28 Chương 1 - 99 / Chương 26: Rốt cuộc ngài là (1)
#29 Chương 1 - 99 / Chương 27: Rốt cuộc ngài là (2)
#30 Chương 1 - 99 / Chương 28: Rốt cuộc ngài là (3)
#31 Chương 1 - 99 / Chương 29: Rốt cuộc ngài là (4)
#32 Chương 1 - 99 / Chương 30: Rốt cuộc ngài là (5)
#33 Chương 1 - 99 / Chương 31: Rốt cuộc ngài là (6)
#34 Chương 1 - 99 / Chương 32: Rốt cuộc ngài là (7)
#35 Chương 1 - 99 / Chương 33: Rốt cuộc ngài là (8)
#36 Chương 1 - 99 / Chương 34: Trong yên lặng (1)
#37 Chương 1 - 99 / Chương 35: Trong yên lặng (2)
#38 Chương 1 - 99 / Chương 36: Trong yên lặng (3)
#39 Chương 1 - 99 / Chương 37: Trong yên lặng (4)
#40 Chương 1 - 99 / Chương 38: Trong yên lặng (5)
#41 Chương 1 - 99 / Chương 39: Trong yên lặng (6)
#42 Chương 1 - 99 / Chương 40: Không biết, ta không biết (1)
#43 Chương 1 - 99 / Chương 41: Không biết, ta không biết (2)
#44 Chương 1 - 99 / Chương 42: Không biết, ta không biết (3)
#45 Chương 1 - 99 / Chương 43: Bằng cách nào đó (1)
#46 Chương 1 - 99 / Chương 44: Bằng cách nào đó (2)
#47 Chương 1 - 99 / Chương 45: Bằng cách nào đó (3)
#48 Chương 1 - 99 / Chương 46: Bằng cách nào đó (4)
#49 Chương 1 - 99 / Chương 47: Bằng cách nào đó (5)
#50 Chương 1 - 99 / Chương 48: Bằng cách nào đó (6)
#51 Chương 1 - 99 / Chương 49: Bằng cách nào đó (7)
#52 Chương 1 - 99 / Chương 50: Bên trong xoáy nước (1)
#53 Chương 1 - 99 / Chương 51: Bên trong xoáy nước (2)
#54 Chương 1 - 99 / Chương 52: Bên trong xoáy nước (3)
#55 Chương 1 - 99 / Chương 53: Đang suy nghĩ (1)
#56 Chương 1 - 99 / Chương 54: Đang suy nghĩ (2)
#57 Chương 1 - 99 / Chương 55: Đang suy nghĩ (3)
#58 Chương 1 - 99 / Chương 56: Đang suy nghĩ (4)
#59 Chương 1 - 99 / Chương 57: Đang suy nghĩ (5)
#60 Chương 1 - 99 / Chương 58: Đang suy nghĩ (6)
#61 Chương 1 - 99 / Chương 59: Lật tung lên là được mà (1)
#62 Chương 1 - 99 / Chương 60: Lật tung lên là được mà (2)
#63 Chương 1 - 99 / Chương 61: Lật tung lên là được mà (3)
#64 Chương 1 - 99 / Chương 62: Lật tung lên là được mà (4)
#65 Chương 1 - 99 / Chương 63: Lật tung lên là được mà (5)
#66 Chương 1 - 99 / Chương 64: Đâu phải thế này (1)
#67 Chương 1 - 99 / Chương 65: Đâu phải thế này (2)
#68 Chương 1 - 99 / Chương 66: Đâu phải thế này (3)
#69 Chương 1 - 99 / Chương 67: Đâu phải thế này (4)
#70 Chương 1 - 99 / Chương 68: Đâu phải thế này (5)
#71 Chương 1 - 99 / Chương 69: Trái với ý định (1)
#72 Chương 1 - 99 / Chương 70: Trái với ý định (2)
#73 Chương 1 - 99 / Chương 71: Trái với ý định (3)
#74 Chương 1 - 99 / Chương 72: Trái với ý định (4)
#75 Chương 1 - 99 / Chương 73: Trái với ý định (5)
#76 Chương 1 - 99 / Chương 74: Trái với ý định (6)
#77 Chương 1 - 99 / Chương 75: Người tốt (1)
#78 Chương 1 - 99 / Chương 76: Người tốt (2)
#79 Chương 1 - 99 / Chương 77: Người tốt (3)
#80 Chương 1 - 99 / Chương 78: Người tốt (4)
#81 Chương 1 - 99 / Chương 79: Hoảng hốt (1)
#82 Chương 1 - 99 / Chương 80: Hoảng hốt (2)
#83 Chương 1 - 99 / Chương 81: Hoảng hốt (3)
#84 Chương 1 - 99 / Chương 82: Lại gặp rồi nhỉ? (1)
#85 Chương 1 - 99 / Chương 83: Lại gặp rồi nhỉ? (2)
#86 Chương 1 - 99 / Chương 84: Lại gặp rồi nhỉ? (3)
#87 Chương 1 - 99 / Chương 85: Lại gặp rồi nhỉ? (4)
#88 Chương 1 - 99 / Chương 86: Lại gặp rồi nhỉ? (5)
#89 Chương 1 - 99 / Chương 87: Lại gặp rồi nhỉ? (6)
#90 Chương 1 - 99 / Chương 88: Cũng có thể gọi là quà (1)
#91 Chương 1 - 99 / Chương 89: Cũng có thể gọi là quà (2)
#92 Chương 1 - 99 / Chương 90: Cũng có thể gọi là quà (3)
#93 Chương 1 - 99 / Chương 91: Nếu đã phải hành động (1)
#94 Chương 1 - 99 / Chương 92: Nếu đã phải hành động (2)
#95 Chương 1 - 99 / Chương 93: Nếu đã phải hành động (3)
#96 Chương 1 - 99 / Chương 94: Nếu đã phải hành động (4)
#97 Chương 1 - 99 / Chương 95: Nếu đã phải hành động (5)
#98 Chương 1 - 99 / Chương 96: Nếu đã phải hành động (6)
#99 Chương 1 - 99 / Chương 97: Có dự cảm (1)
#100 Chương 1 - 99 / Chương 98: Có dự cảm (2)
#101 Chương 1 - 99 / Chương 99: Có dự cảm (3)
#102 Chương 100 - 199 / Tổng hợp thông tin từ chương 1~99
#103 Chương 100 - 199 / Chương 100: Có dự cảm (4)
#104 Chương 100 - 199 / Chương 101: Là thật (1)
#105 Chương 100 - 199 / Chương 102: Là thật (2)
#106 Chương 100 - 199 / Chương 103: Là thật (3)
#107 Chương 100 - 199 / Chương 104: Đã quên mất (1)
#108 Chương 100 - 199 / Chương 105: Đã quên mất (2)
#109 Chương 100 - 199 / Chương 106: Đã quên (3)
#110 Chương 100 - 199 / Chương 107: Đã quên (4)
#111 Chương 100 - 199 / Chương 108: Đáng sợ (1)
#112 Chương 100 - 199 / Chương 109: Đáng sợ (2)
#113 Chương 100 - 199 / Chương 110: Đáng sợ (3)
#114 Chương 100 - 199 / Chương 111: Đáng sợ (4)
#115 Chương 100 - 199 / Chương 112: Đáng sợ (5)
#116 Chương 100 - 199 / Chương 113: Vĩ đại (1)
#117 Chương 100 - 199 / Chương 114: Vĩ đại (2)
#118 Chương 100 - 199 / Chương 115: Vĩ đại (3)
#119 Chương 100 - 199 / Chương 116: Vĩ đại (4)
#120 Chương 100 - 199 / Chương 117: Vĩ đại (5)
#121 Chương 100 - 199 / Chương 118: Rất vui được gặp (1)
#122 Chương 100 - 199 / Chương 119: Rất vui được gặp (2)
#123 Chương 100 - 199 / Chương 120: Rất vui được gặp (3)
#124 Chương 100 - 199 / Chương 121: Rất vui được gặp (4)
#125 Chương 100 - 199 / Chương 122: Rất vui được gặp (5)
#126 Chương 100 - 199 / Chương 123: Ta sẽ làm (1)
#127 Chương 100 - 199 / Chương 124: Ta sẽ làm (2)
#128 Chương 100 - 199 / Chương 125: Ta sẽ làm (3)
#129 Chương 100 - 199 / Chương 126: Quả đúng là người tốt (1)
#130 Chương 100 - 199 / Chương 127: Quả đúng là người tốt (2)
#131 Chương 100 - 199 / Chương 128: Quả đúng là người tốt (3)
#132 Chương 100 - 199 / Chương 129: Quả đúng là người tốt (4)
#133 Chương 100 - 199 / Chương 130: Không đáng sợ (1)
#134 Chương 100 - 199 / Chương 131: Không đáng sợ (2)
#135 Chương 100 - 199 / Chương 132: Không đáng sợ (3)
#136 Chương 100 - 199 / Chương 133: Chúng ta cùng nhau (1)
#137 Chương 100 - 199 / Chương 134: Chúng ta cùng nhau (2)
#138 Chương 100 - 199 / Chương 135: Chúng ta cùng nhau (3)
#139 Chương 100 - 199 / Chương 136: Chúng ta cùng nhau (4)
#140 Chương 100 - 199 / Chương 137
#141 Chương 100 - 199 / Chương 138