Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
1 week, 4 days ago, 18/10/2020

Tôi là mẹ kế nhưng con gái tôi quá dễ thương!

I’m Only a Stepmother, but My Daughter is Just so Cute!

Dịch Nhật Bản Light Novel 93 chapters 217,264 từ
Nguồn: hako.re
Tôi đã trọng sinh vào trong truyện cổ tích nơi mà tôi sẽ đầu độc giết chết đứa con ghẻ xinh đẹp hơn mình và bị chồng mình xử tử.Tôi muốn có mối quan hệ tốt đẹp với Blanche đáng yêu và dễ thương rồi bao bọc cô bé bằng tình yêu, vậy mà....."Thật khôi hài. Từ khi nào mà phu nhân lại trân trọng Blanche như vậy?"Cái thứ chồng khốn nạn cứ gây cản trở!"Thiếp cũng là phụ mẫu của Blanche. Mong ngài hãy xin lỗi vì đã nghi ngờ thiếp""Không xin lỗi thì?""Đêm nay, thiếp sẽ tìm đến phòng ngủ của bệ hạ""..........""Và sẽ đặc biệt chuẩn bị đồ lót cực sexy"Tôi cười tươi rói và ra đòn chí mạng."Hay là thiếp cho ngài xem luôn bây giờ?"Gương mặt trở nên nhăn nhó trong giây lát của gã chồng thật đáng xem. Tôi vểnh mũi tỏ ra cao ngạo.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Arc. 01 - 03 / Prologue
#2 Arc. 01 - 03 / Chương 01: Mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết (1)
#3 Arc. 01 - 03 / Chương 02: Mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết (2)
#4 Arc. 01 - 03 / Chương 03: Mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết (3)
#5 Arc. 01 - 03 / Chương 04: Mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết (4)
#6 Arc. 01 - 03 / Chương 05: Mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết (5)
#7 Arc. 01 - 03 / Chương 06: Mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết (6)
#8 Arc. 01 - 03 / Chương 07: Mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết (7)
#9 Arc. 01 - 03 / Chương 08: Mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết (8)
#10 Arc. 01 - 03 / Chương 09: Trên danh nghĩa của người mẹ (1)
#11 Arc. 01 - 03 / Chương 10: Trên danh nghĩa của người mẹ (2)
#12 Arc. 01 - 03 / Chương 11: Trên danh nghĩa của người mẹ (3)
#13 Arc. 01 - 03 / Chương 12: Trên danh nghĩa của người mẹ (4)
#14 Arc. 01 - 03 / Chương 13: Trên danh nghĩa của người mẹ (5)
#15 Arc. 01 - 03 / Chương 14: Trên danh nghĩa của người mẹ (6)
#16 Arc. 01 - 03 / Chương 15: Trên danh nghĩa của người mẹ (7)
#17 Arc. 01 - 03 / Chương 16: Trên danh nghĩa của người mẹ (8)
#18 Arc. 01 - 03 / Chương 17: Trên danh nghĩa của người mẹ (9)
#19 Arc. 01 - 03 / Chương 18: Điệu nhảy đêm hè (1)
#20 Arc. 01 - 03 / Chương 19: Điệu nhảy đêm hè (2)
#21 Arc. 01 - 03 / Chương 20: Điệu nhảy đêm hè (3)
#22 Arc. 01 - 03 / Chương 21: Điệu nhảy đêm hè (4)
#23 Arc. 01 - 03 / Chương 22: Điệu nhảy đêm hè (5)
#24 Arc. 01 - 03 / Chương 23: Điệu nhảy đêm hè (6)
#25 Arc. 01 - 03 / Chương 24: Điệu nhảy đêm hè (7)
#26 Arc. 01 - 03 / Chương 25: Điệu nhảy đêm hè (8)
#27 Arc. 01 - 03 / Chương 26: Điệu nhảy đêm hè (9)
#28 Arc. 01 - 03 / Chương 27: Điệu nhảy đêm hè (10)
#29 Arc. 01 - 03 / Chương 28: Điệu nhảy đêm hè (11)
#30 Arc. 01 - 03 / Chương 29: Điệu nhảy đêm hè (12)
#31 Arc. 01 - 03 / Chương 30: Điệu nhảy đêm hè (13)
#32 04. Tiệc trà cùng với kẻ thù / Chương 31
#33 04. Tiệc trà cùng với kẻ thù / Chương 32
#34 04. Tiệc trà cùng với kẻ thù / Chương 33
#35 04. Tiệc trà cùng với kẻ thù / Chương 34
#36 04. Tiệc trà cùng với kẻ thù / Chương 35
#37 04. Tiệc trà cùng với kẻ thù / Chương 36
#38 04. Tiệc trà cùng với kẻ thù / Chương 37
#39 05. Khi dịch bệnh lan tràn / Chương 38
#40 05. Khi dịch bệnh lan tràn / Chương 39
#41 05. Khi dịch bệnh lan tràn / Chương 40
#42 05. Khi dịch bệnh lan tràn / Chương 41
#43 05. Khi dịch bệnh lan tràn / Chương 42
#44 05. Khi dịch bệnh lan tràn / Chương 43
#45 05. Khi dịch bệnh lan tràn / Chương 44
#46 05. Khi dịch bệnh lan tràn / Chương 45
#47 05. Khi dịch bệnh lan tràn / Chương 46
#48 05. Khi dịch bệnh lan tràn / Chương 47
#49 05. Khi dịch bệnh lan tràn / Chương 48
#50 05. Khi dịch bệnh lan tràn / Chương 49
#51 05. Khi dịch bệnh lan tràn / Chương 50
#52 06. Đối với đứa con yêu dấu của ta / Chương 51
#53 06. Đối với đứa con yêu dấu của ta / Chương 52
#54 06. Đối với đứa con yêu dấu của ta / Chương 53
#55 06. Đối với đứa con yêu dấu của ta / Chương 54
#56 06. Đối với đứa con yêu dấu của ta / Chương 55
#57 06. Đối với đứa con yêu dấu của ta / Chương 56
#58 06. Đối với đứa con yêu dấu của ta / Chương 57
#59 06. Đối với đứa con yêu dấu của ta / Chương 58
#60 06. Đối với đứa con yêu dấu của ta / Chương 59
#61 06. Đối với đứa con yêu dấu của ta / Chương 60
#62 06. Đối với đứa con yêu dấu của ta / Chương 61
#63 06. Đối với đứa con yêu dấu của ta / Chương 62
#64 07. Ở phía bên kia tấm gương / Chương 63
#65 07. Ở phía bên kia tấm gương / Chương 64
#66 07. Ở phía bên kia tấm gương / Chương 65
#67 07. Ở phía bên kia tấm gương / Chương 66
#68 07. Ở phía bên kia tấm gương / Chương 67
#69 07. Ở phía bên kia tấm gương / Chương 68
#70 07. Ở phía bên kia tấm gương / Chương 69
#71 07. Ở phía bên kia tấm gương / Chương 70
#72 07. Ở phía bên kia tấm gương / Chương 71
#73 08. Tên gọi của màu đen / Chương 72
#74 08. Tên gọi của màu đen / Chương 73
#75 08. Tên gọi của màu đen / Chương 74
#76 08. Tên gọi của màu đen / Chương 75
#77 08. Tên gọi của màu đen / Chương 76
#78 08. Tên gọi của màu đen / Chương 77
#79 08. Tên gọi của màu đen / Chương 78
#80 08. Tên gọi của màu đen / Chương 79
#81 08. Tên gọi của màu đen / Chương 80
#82 08. Tên gọi của màu đen / Chương 81
#83 08. Tên gọi của màu đen / Chương 82
#84 09. Khoảnh khắc mắc phải lời nguyền / Chương 83
#85 09. Khoảnh khắc mắc phải lời nguyền / Chương 84
#86 09. Khoảnh khắc mắc phải lời nguyền / Chương 85
#87 09. Khoảnh khắc mắc phải lời nguyền / Chương 86
#88 09. Khoảnh khắc mắc phải lời nguyền / Chương 87
#89 09. Khoảnh khắc mắc phải lời nguyền / Chương 88
#90 09. Khoảnh khắc mắc phải lời nguyền / Chương 89
#91 09. Khoảnh khắc mắc phải lời nguyền / Chương 90
#92 09. Khoảnh khắc mắc phải lời nguyền / Chương 91
#93 09. Khoảnh khắc mắc phải lời nguyền / Chương 92