Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
8 hours ago, 31/10/2020

Tinh cầu của ta

Dịch Trung Quốc Web Novel 2 chapters 4,866 từ
Nguồn: bachngocsach.com
Tác giả: Cơ Xoa

"Tu tiên tìm Trường Sinh,
nhiệt huyết thỏa ý tiêu dao,
đạp sen dẫn sóng địch kiếm cốt,
bằng hư ngự phong tố Thánh Hồn!"

------------------

Một đời 'Tiên Đế' Hạ Quy Huyền cùng địch nhân lưỡng bại câu thương, bên trong địa hạch một Tinh Cầu ở vũ trụ hoang vắng bế quan chữa thương. (địa hạch: lõi hành tinh)
Tinh Cầu hoàn cảnh từng bước được Tiên Linh Chi Khí trên người của hắn tràn lan ra cải tạo, trở thành 'Tinh Cầu có linh khí dồi dào' thích hợp cư ngụ .
Sinh vật ở đây bắt đầu hóa người tu luyện, phát triển ra bản thân văn minh.
Bao nhiêu năm sau, phi thuyền nhân loại đến từ 'Hệ Ngân hà' thám hiểm đến chỗ này.
Tất cả các Vị diện, những 'Cường đại sinh mệnh' không biết tên bắt đầu liếc về phía nơi này.
Nhiều mặt va chạm, anh hùng cùng nổi lên.
Bên trong địa hạch Hạ Quy Huyền mở to mắt.

-----

ps: mình giải thích thêm tí,
tinh cầu này không phải trái đất,
nhân vật chính từng sinh sống ở trái đất.
Tinh cầu hắn đang chữa thương được người trái đất thám hiểm tìm thấy, cư ngụ tại đây và phát triển lên