Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
1 day, 10 hours ago, 28/10/2020

Thiếu Niên Ca Hành

Dịch Trung Quốc Web Novel 287 chapters 471,720 từ
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Tác giả: Chu Mộc Nam
Thể loại: võ hiệp, nam chủ,...

Sau cái chết của Vong Ưu đại sư, một chiếc kim quan* thần bí xuất hiện tại thế gian, giang hồ dậy sóng từ đó cũng dậy sóng.

Hào kiệt khắp nơi nổi dậy, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Thiên Nữ Nhụy đều lần lượt xuất hiện trong cuộc phần tranh này.

Sách mã giang hồ mộng, ỷ kiếm đạp ca hành. Câu chuyện về bí mật của quan tài vàng dần dần được hé mở...

*quan tài vàng.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: Tuyết Lạc sơn trang
#2 Chương 2: Ông chủ cao thâm khó lường
#3 Chương 3: Nguyệt Cơ cười đưa thiếp, Minh Hầu giận giết người
#4 Chương 4: Quan tài vàng
#5 Chương 5: Thiên Nữ Nhụy
#6 Chương 6: Cược sống chết
#7 Chương 7: Phật Nộ Đường Liên
#8 Chương 8: Tử Y Hầu
#9 Chương 9: Hòa thượng Vô Tâm
#10 Chương 10: Ba bước Đường môn
#11 Chương 11: Trường Cung Truy Dực, Bách Quỷ Dạ Hành
#12 Chương 12: Đại Phạm Âm tự
#13 Chương 13: Phá Giới đao của hòa thượng say xỉn
#14 Chương 14: Nhất kiếm khô tuyết
#15 Chương 15: Bát Phương Thiên Ma Vũ
#16 Chương 16: Thánh tăng lắc đầu
#17 Chương 17: Hòa thượng hào hoa phong nhã
#18 Chương 18: Thần thông La Sát Đường
#19 Chương 19: Hành động tùy tâm
#20 Chương 20: Lậu Tẫn Thiền Thông
#21 Chương 21: Bản Tướng La Hán trận
#22 Chương 22: Đại Giác thiền sư
#23 Chương 23: Thiên Hạ Vô Song thành
#24 Chương 24: Bi Thiên Mẫn Nhân
#25 Chương 25: Thiếu niên ngự kiếm
#26 Chương 26: Một thương từ tây đến
#27 Chương 27: Cung tiễn Diệp An Thế về tông
#28 Chương 28: Cho một bình Phong Hoa Tuyết Nguyệt
#29 Chương 29: Cửa tiệm nhỏ có mười hai chén rượu
#30 Chương 30: Say lên tận trời cao
#31 Chương 31: Đăng Thiên các
#32 Chương 32: Tiên nhân lãm lục trứ, đối bác thái sơn ngung (*)
#33 Chương 33: Thuật cược tâm
#34 Chương 34: Kiến quần long vô thủ (Thấy rắn mất đầu)
#35 Chương 35: Thiên La Địa Võng
#36 Chương 36: Già Lâu La
#37 Chương 37: Sát Phố Kiếm
#38 Chương 38: Cửu Thiên Dẫn Lôi, hạc trong mây
#39 Chương 39: Một kiếm của Kiếm Tiên lưu truyền cả ngàn đời
#40 Chương 40: Ước định đã thành, vạn núi chẳng ngăn
#41 Chương 41: Dùng cả thiên hạ làm bàn cờ
#42 Chương 42: Thiên Khải ngũ đại tổng quản
#43 Chương 43: Sơn Thủy Kiếm cảnh
#44 Chương 44: Vì sao rút kiếm?
#45 Chương 45: Thanh kiếm nhận chủ
#46 Chương 46: Đảo ngược cuồng phong
#47 Chương 47: Chích dữ ly nhân chiếu đoạn trường
#48 Chương 48: Tuyết Thương Sơn, thương Ngân Nguyệt
#49 Chương 49: Nại Lạc Ngự Giới
#50 Chương 50: Ra là người quen tới
#51 Chương 51: Đạo Kiếm vô song
#52 Chương 52: Tửu Tiên tiêu dao
#53 Chương 53: Nhất kiếm đoạn thủy, thiên giang tuyệt lưu
#54 Chương 54: Nguyệt Tịch Hoa Thần
#55 Chương 55: Ẩn kiếm phong lôi, bạt kiếm bát phương
#56 Chương 56: Phi Diệp Nhược Y
#57 Chương 57: Tuyết Thành có giai nhân
#58 Chương 58: Một kiếm gọi hoa tới
#59 Chương 59: Nhược Y Kiếm Vũ
#60 Chương 60: Tiểu bạch liên phù tam thập bôi, chỉ tiêm hạo khí hưởng xuân lôi
#61 Chương 61: Ước hẹn của Kiếm Tiên
#62 Chương 62: Thiên Ngoại chi thiên
#63 Chương 63: Lang Nguyệt phúc địa
#64 Chương 64: Ta có ba kiếm, mời người chỉ giáo
#65 Chương 65: Một chiêu kiếm bước vào Kim Cương
#66 Chương 66: Bình Địa Nhất Thanh Lôi
#67 Chương 67: Ghi chép chuyện Thiên Khải - Loạn bát vương
#68 Chương 68: Ghi chép chuyện xưa Thiên Khải - Án mưu phản của Lang Gia Vương
#69 Chương 69: Ghi chép chuyện xưa Thiên Khải - Lời hứa của Thanh Long
#70 Chương 70: Ngăn tiếng ve kêu, ngày rời thành
#71 Chương 71: Bước đi trên lá
#72 Chương 72: Nước của Ám Hà
#73 Chương 73: Một kiếm hỏi Thanh Thành
#74 Chương 74: Bao giờ kiếm lại tới
#75 Chương 75: Thúc ngựa phá thanh sơn
#76 Chương 76: Đào hoa am hạ đào hoa tiên
#77 Chương 77: Ngày mưa phùn giết người
#78 Chương 78: Điệp biến
#79 Chương 79: Tấm lưới tuyệt sát
#80 Chương 80: La Hán Phục Ma
#81 Chương 81: Đạp Vân thiên lý
#82 Chương 82: Thương cuốn mây dài
#83 Chương 83: Mưa lớn tại Nam An
#84 Chương 84: Chim hót trong rừng
#85 Chương 85: Cự kiếm Đằng Không
#86 Chương 86: Tử Y Hoa Sát
#87 Chương 87: Đạo pháp huyền môn
#88 Chương 88: Thập Bát Đao trận
#89 Chương 89: Mộ Vũ Hàn Dạ
#90 Chương 90: Pháo hoa của Ám Hà
#91 Chương 91: Ba bát mỳ Dương Xuân
#92 Chương 92: Thành chủ Vô Song
#93 Chương 93: Thanh kiếm sát sinh
#94 Chương 94: Thiên nhân thiên diện
#95 Chương 95: Trận lưu chuyển
#96 Chương 96: Đường môn Liên Nguyệt
#97 Chương 97: Thiên Điểu Kinh Minh
#98 Chương 98: Thuật con rối giết người
#99 Chương 99: Tuyết lớn gặp giai nhân
#100 Chương 100: Xích Vương Tiêu Vũ
#101 Chương 101: Cao thủ trong thiên hạ
#102 Chương 102: Đạp tuyết xuất quan
#103 Chương 103: Bạch Vương Tiêu Sùng
#104 Chương 104: Tứ đại ma đầu
#105 Chương 105: Thiên Thành lệnh
#106 Chương 106: Một thanh kiếm tốt, đi cùng một đầu lâu tốt
#107 Chương 107: Kiếm Tâm trủng
#108 Chương 108: Thiên hạ danh kiếm
#109 Chương 109: Ba lần vào kiếm tâm
#110 Chương 110: Ẩn mạch bị thương
#111 Chương 111: Quá khứ của Tiêu Sắt
#112 Chương 112: Lại gặp mặt! Yêu tăng áo trắng
#113 Chương 113: Truyền nhân của Dược Vương
#114 Chương 114: Kiếm tâm hữu nguyệt
#115 Chương 115: Đêm hợp để giết người
#116 Chương 116: Kiếm khí có sát phạt
#117 Chương 117: Ám Hà mãnh liệt
#118 Chương 118: Tru diệt Kiếm Tiên
#119 Chương 119: Kiếm khách vô danh
#120 Chương 120: Nhất kiếm phá quân
#121 Chương 121: Nhất kiếm nộ trảm
#122 Chương 122: Thiên Chu trận
#123 Chương 123: Con gái tướng quân
#124 Chương 124: Thùy thiên hải vận
#125 Chương 125: Sát thần giá lâm
#126 Chương 126: Đạo Kiếm Tiên xuống núi (1)
#127 Chương 127: Đạo Kiếm Tiên xuống núi
#128 Chương 128: Hóa ra là cố nhân
#129 Chương 129: Tiên nhân từ tây tới
#130 Chương 130: Quốc sư rời Thiên Khải
#131 Chương 131: Chuyện giang hồ
#132 Chương 132: Kiếm nâng, Côn Luân rung chuyển
#133 Chương 133: Kiếm của Kiếm Tiên giáng lâm từ bầu trời
#134 Chương 134: Một kiếm đánh ra hoa đào tới
#135 Chương 135: Kiếm tiên nổi giận
#136 Chương 136: Tuyết Nguyệt cố nhân
#137 Chương 137: Lôi môn Lôi Oanh
#138 Chương 138: Đạo Kiếm Tiên tuyệt thế
#139 Chương 139: Nhất kiếm nhập Thần Du
#140 Chương 140: Mũi châm đoạt hồn
#141 Chương 141: Thập châm tỏa hồn
#142 Chương 142: Dưới cây hoa đào có tiên hoa đào
#143 Chương 143: Núi Thanh Thành nhập thế
#144 Chương 144: Tính cách thiếu nữ
#145 Chương 145: Sát cơ của Thiên Diện
#146 Chương 146: Đạp Vân nhất kiếm
#147 Chương 147: Bán nhập giang phong bán nhập vân
#148 Chương 148: Sóng ngầm tại Thiên Khải
#149 Chương 149: Vương gia thơ rượu
#150 Chương 150: Triều đình cao vợi
#151 Chương 151: Gặp mặt tại quán trà
#152 Chương 152: Giang hồ Bách Hiểu đường
#153 Chương 153: Kiếm Tiên gặp mặt
#154 Chương 154: Lôi Môn Tứ Kiệt
#155 Chương 155: Sát cơ đêm trước
#156 Chương 156: Anh hùng dự tiệc
#157 Chương 157: Kẻ thù truyền kiếp gặp mặt
#158 Chương 158: Ôn gia Ôn Lương
#159 Chương 159: Lôi môn Thuẫn Bài trận
#160 Chương 160: Cửu thiên lôi vân
#161 Chương 161: Tiên Hà Lộ
#162 Chương 162: Ngũ Độc trận
#163 Chương 163: Nghiệp Hỏa cảnh
#164 Chương 164: Nhất kiếm Sát Phố
#165 Chương 165: Nửa Kiếm Tiên
#166 Chương 166: Thiên kỵ áp thành
#167 Chương 167: Nhân Đồ Khiếu Ưng
#168 Chương 168: Thiên Khải Khâm Thiên giám
#169 Chương 169: Tài của quân vương
#170 Chương 170: Thiếu niên kiếm khí thịnh
#171 Chương 171: Phúc Vũ Phiên Vân
#172 Chương 172: Thuyền nát còn có ba ngàn đinh
#173 Chương 173: Tính danh anh hùng
#174 Chương 174: Lôi Môn Song Tử
#175 Chương 175: Thừa thiên chi nộ
#176 Chương 176: Vô cực nhất côn
#177 Chương 177: Đoạn phong nhất thương
#178 Chương 178: Vạn thụ phi hoa
#179 Chương 179: Diêm Ma diệt thế
#180 Chương 180: Lời hứa sinh tử
#181 Chương 181: Đại chiến tạm ngừng
#182 Chương 182: Sóng gió lại nổi lên
#183 Chương 183: Kim y hạo nguyệt
#184 Chương 184: Sòng bạc Thiên Hạo
#185 Chương 185: Giữ mạng ba ngày
#186 Chương 186: Con trai cố nhân
#187 Chương 187: Phụ tử tương phùng
#188 Chương 188: Ước định bảy ngày
#189 Chương 189: Lằn ranh sinh tử
#190 Chương 190: Sinh tử hồi thiên
#191 Chương 191: Thanh Long thủ hộ
#192 Chương 192: Khí khái thiếu niên
#193 Chương 193: Hải ngoại tiên sơn
#194 Chương 194: Ước định một năm
#195 Chương 195: Long vận thừa thiên
#196 Chương 196: Quân chủ Bắc Ly
#197 Chương 197: Biển trời hòa làm một
#198 Chương 198: Phượng Hoàng Vu Phi
#199 Chương 199: Thanh Châu Mộc gia
#200 Chương 200: Kim Tuyến tiểu xà
#201 Chương 201: Như tắm gió xuân
#202 Chương 202: Thừa vân hóa long
#203 Chương 203: Nữ Nhi Hồng
#204 Chương 204: Tự Tại giết Tiêu Dao
#205 Chương 205: Làm mưa làm gió
#206 Chương 206: Khôi
#207 Chương 207: Ba bức thư
#208 Chương 208: Thiếu niên xuống núi Thanh Thành
#209 Chương 209: Thiên Hạ phường
#210 Chương 210: Đánh cược cửu trác đoạt mệnh
#211 Chương 211: Tiên Nhân Lục Bác
#212 Chương 212: Một nụ cười phù dung
#213 Chương 213: Cầu kiến Vô Song
#214 Chương 214: Phi kiếm lại tới
#215 Chương 215: Thất kiếm thành kiêu
#216 Chương 216: Nhất kiếm yến hồi
#217 Chương 217: Một chiếc thuyền con
#218 Chương 218: Kiếm khởi vạn triều
#219 Chương 219: Tâm Kiếm vạn thiên
#220 Chương 220: Bá Vương giáp
#221 Chương 221: Thiếu niên tương phùng
#222 Chương 222: Nhật ký hàng hải của tàu Kim Thác
#223 Chương 223: Trên lầu ngắm biển xanh
#224 Chương 224: U Hác ngư long
#225 Chương 225: Âm miên đứt đoạn
#226 Chương 226: Thiếu niên đi trên biển
#227 Chương 227: Đạp sóng uống rượu hát ca
#228 Chương 228: Hàn Sơn hiểu tự
#229 Chương 229: La Sát đường
#230 Chương 230: Gặp nhau giữa đường
#231 Chương 231: Nhàn vân, ngưu mã, sát nhân đao
#232 Chương 232: Nạp mạng hay mua vui
#233 Chương 233: Địa chi thập nhị thần
#234 Chương 234: Khúc phá trận
#235 Chương 235: Khôi lỗi ngũ sát
#236 Chương 236: Ba vị Kiếm Tiên
#237 Chương 237: Hủy Thiên Tuyệt Địa
#238 Chương 238: Tiểu tăng giá lâm
#239 Chương 239: Thất quyền hàng ma
#240 Chương 240: Đường xa
#241 Chương 241: Truyền thuyết biển sâu
#242 Chương 242: Vua của vùng biển ngàn dặm
#243 Chương 243: Hải tặc áo trắng
#244 Chương 244: Thần tướng lại tới
#245 Chương 245: Vương gia nổi tiếng nhất
#246 Chương 246: Nguyên tắc của hải tặc
#247 Chương 247: Ước hẹn Thiên Khải
#248 Chương 248: Giương cung bạt kiếm
#249 Chương 249: Vạn tiễn tề phát
#250 Chương 250: Uy nghiêm của thiên tử
#251 Chương 251: Tuyết Nguyệt chi phong
#252 Chương 252: Thương xuất như mây
#253 Chương 253: Kim bảng luận võ danh (một)
#254 Chương 254: Kim bảng luận võ danh (2)
#255 Chương 255: Kim bảng luận võ danh (3)
#256 Chương 256: Muốn vào quan tuyệt
#257 Chương 257: Mọi chuyện đều có giá của nó
#258 Chương 258: Đốt lửa đêm trên biển
#259 Chương 259: Ngân Y, Thủy Long Du
#260 Chương 260: Cương Thiết Lưu Ly
#261 Chương 261: Đạp Vân Thừa Phong
#262 Chương 262: Ngắm trăng xem sao
#263 Chương 263: Tiên nhân áo trắng
#264 Chương 264: Tiên nhân cưỡi gió
#265 Chương 265: Tiên nhân cải mệnh
#266 Chương 266: Thái Thượng Vong Tình
#267 Chương 267: Giấc mộng mười năm
#268 Chương 268: Mộng dài ai tỉnh trước
#269 Chương 269: Mộng nhập thần du
#270 Chương 270: Hồn hề quy hề
#271 Chương 271: Thần du thái hư
#272 Chương 272: Trận chiến tuyệt thế
#273 Chương 273: Ngàn dặm tầm long
#274 Chương 274: Bát quái hóa vạn vật
#275 Chương 275: Tam giáo hợp uy
#276 Chương 276: Tiên nhân Mạc Y
#277 Chương 277: Sống trong giấc mộng say
#278 Chương 278: Tái tạo thân thể
#279 Chương 279: Tạm biệt tiên đảo
#280 Chương 280: Trở lại Bắc Ly
#281 Chương 281: Tạm biệt Tuyết Nguyệt
#282 Chương 282: Danh kiếm giá lâm
#283 Chương 283: Kiếm tâm quy nhất
#284 Chương 284: Cuộn sách Long Phong
#285 Chương 285: Rồng ngã trong vũng cạn
#286 Chương 286: Cây trúc thanh nhã
#287 Chương 287: Giấc ngủ của rồng