Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
1 week, 4 days ago, 18/10/2020

Ta Thực Sự Là Phản Phái A

Convert Trung Quốc Web Novel 1,026 chapters 1,702,475 từ
Nguồn: bachngocsach.com
Tác giả: Tình Sử Tẫn Thành Hối

===Kiếp trước là đá mài đao dạng cấp cao nhất, kiếp này muốn nghịch chuyển thành nhân vật chính=== Main dạng lão quái trọng sinh đủ ác đủ bá trầm ổn không trang bức không não tàn không mê gái nhé, ko phải dạng hệ thống nhảm đâu===
Từ Tử Mặc phát hiện mình trọng sinh, mang theo kiếp trước một thân kinh thiên địa tu vi cùng tất cả ký ức .

Nhưng kịch bản không đúng là, trọng sinh không được đều là chủ giác sự tình sao? Có thể lão tử thiết định là một phản phái a!

Đây là một cái phản phái từng bước trở thành đại ma vương cố sự .

—— —— —— —— ——

Đại tranh chi thế, đạo pháp trỗi lên!

Chân Vũ Thánh Tông lão nhân ngồi trên liễu bờ bờ sông rũ xuống Điếu Ngư Đài, chợt nghe từng hồi rồng gầm, ba nghìn cá chép gõ mệnh môn, hóa thành vạn trượng kim long, nhảy với thương khung, nhanh như cầu vồng!

Có lực sĩ đi bộ đo đạc thiên địa, có tăng lữ khô ngồi tự miếu 3,000 năm, nhất hướng tỉnh ngộ, thiên hàng tường vân, vạn pháp ủng hộ .

Huyết nguyệt đêm tối, cầu vồng đoạn nhật .

Có kiếm khách gánh vác mộc kiếm, xoay người giơ tay lên, vạn dặm sơn hà tất cả đều đứt thành từng khúc .

Thành nam quần áo lam lũ ăn mày cầm một căn rách nát cành liễu, liền dám giết trên một môn tam đế Đạo Môn Thánh Đình .

( Câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

✍✍P/s: Truyện thì có hay có dở, kẻ thấy nó hay người thấy nó dở. Không phải ai cũng có cùng sở thích. Nên ai không thích mong hãy đóng tab lặng lẽ. Đừng buôn lời cay đắng mà làm đau khổ nhau. Vô cùng cảm ơn

Lịch ra chương của tác: 11h tối mỗi ngày

✍✍ Cảnh giới:
Phàm cảnh, Linh Mạch, Ngưng Mạch, Chân Mạch, Không Mạch, Tôn Mạch, Đế Mạch, Thánh Mạch, Thần Mạch

Nhập Tiên năm bước:

- Một bước Huyền Tiên,

- Hai bước Thiên Tiên,

- Ba bước Tiên Vương,

- Bốn bước Bất Diệt Tiên,

- Năm bước Tiên Chi Cực.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 01: Trọng sinh
#2 Chương 02: Như thế nào Đại Đế?
#3 Chương 03: Tịch Diệt Quyết
#4 Chương 04: Lâm Như Hổ
#5 Chương 05: Liêu Như Yên
#6 Chương 06: Ta báo cáo
#7 Chương 07: Đánh ngươi nha
#8 Chương 08: Bá Ảnh
#9 Chương 09: Gia Cát Thúy Hoa
#10 Chương 10: Cố sự bắt đầu nữa nha
#11 Chương 11: Nhân vật chính đăng tràng
#12 Chương 12: Vạn cổ ung dung, duy ta vô địch
#13 Chương 13: Thập Mạch Quả
#14 Chương 14: Miệng đầy thức ăn cho chó
#15 Chương 15: Thập Lý Trường Không
#16 Chương 16: Đồ thôn
#17 Chương 17: Thiên Kiếm thành
#18 Chương 18: Thường Uy
#19 Chương 19: Cơ Bạch Ngọc
#20 Chương 20: Phi Vũ Đại Đế hậu nhân
#21 Chương 21: Đế huyết
#22 Chương 22: Thường gia
#23 Chương 23: Cũng không phải là vô não nhân vật phản diện a
#24 Chương 24: Trấn Ngục Châu
#25 Chương 25: Diệt môn
#26 Chương 26: Đột phá
#27 Chương 27: Trăm đại chiến thể
#28 Chương 28: Góp đủ Trấn Ngục Châu
#29 Chương 29: Ma Chủ giáng lâm
#30 Chương 30: Tân sinh thí luyện
#31 Chương 31: Cửa thứ hai
#32 Chương 32: Vương cấp tư chất
#33 Chương 33: Hồng Thiên Nữ Đế truyền thừa
#34 Chương 34: Tiếp nhận nhiệm vụ
#35 Chương 35: Hát, nhảy, Rap
#36 Chương 36: Đại đạo độc hành
#37 Chương 37: Tư Đồ Vân Tình
#38 Chương 38: Chu Khuyết thành
#39 Chương 39: Bắt đầu ngươi biểu diễn
#40 Chương 40: Tư Đồ Vân Thiên
#41 Chương 41: Tư Đồ Vân Thiên chết
#42 Chương 42: Tổ quan tài
#43 Chương 43: Tư Đồ Vân Lôi
#44 Chương 44: Nhân sinh như kịch
#45 Chương 45: Ếch ngồi đáy giếng
#46 Chương 46: Thôn Nhật Đại Đế
#47 Chương 47: Thu phục Nhậm Bình Sinh
#48 Chương 48: Thần Nhật Thánh Tông
#49 Chương 49: Cố nhân Giang Hải Biệt
#50 Chương 50: Huyết Lang vệ
#51 Chương 51: Liên Vân Thập Tam Đạo
#52 Chương 52: Cổ Minh tộc
#53 Chương 53: Đế Mạch cảnh cường giả
#54 Chương 54: Ninh gia
#55 Chương 55: Thiên Kiếm Tông
#56 Chương 56: Tiến giai Chân Mạch cảnh
#57 Chương 57: Mộng Yểm Thú
#58 Chương 58: Bắt giữ
#59 Chương 59: Thiên Hổ học viện
#60 Chương 60: Ngươi lại đánh ta một chút thử một chút
#61 Chương 61: Bia đá chi bí
#62 Chương 62: Thiên Cương Sát Hổ Thể
#63 Chương 63: Các vị đang ngồi QAQ
#64 Chương 64: Vấn Đạo Thập Cửu Thức
#65 Chương 65: Về tông
#66 Chương 66: Hai con đường
#67 Chương 67: Phi Vũ Bi
#68 Chương 68: Vạn Đạo Thanh Liên
#69 Chương 69: Lục vực dưỡng khí chi pháp
#70 Chương 70: Hoang gia
#71 Chương 71: Cửu Tiêu Vân Lôi
#72 Chương 72: Ta chỉ là muốn hướng ngươi chứng minh
#73 Chương 73: Kiếm ý
#74 Chương 74: Giao phong
#75 Chương 75: Bách Lý Tiểu
#76 Chương 76: Mỗi người đều có lựa chọn cuộc đời mình quyền lợi
#77 Chương 77: Thiên Cương Kiếm Điển
#78 Chương 78: Nhậm Bình Sinh xuất quan
#79 Chương 79: Thôn Nhật Ma Quyền
#80 Chương 80: Bạch Vân kiếm chủ
#81 Chương 81: Thiên Kiếm tổ sư
#82 Chương 82: Diệt môn
#83 Chương 83: Bắt nguồn từ tịch diệt
#84 Chương 84: Vong đạo nhân
#85 Chương 85: Lên đường Thánh Tuyền tông
#86 Chương 86: Tiên Linh tông
#87 Chương 87: Một bức họa
#88 Chương 88: Giết chết Từ Tử Mặc
#89 Chương 89: Ngươi làm sao như thế ngây thơ
#90 Chương 90: Thời gian quay lại
#91 Chương 91: Giáng lâm Thanh Dương thôn
#92 Chương 92: Chân Ngu hiền giả
#93 Chương 93: Luân Hồi Thiên Mã
#94 Chương 94: Chiến hoặc không chiến
#95 Chương 95: Sát Lục Chi Đao
#96 Chương 96: Họa Vô Tình
#97 Chương 97: Họa Cung xuất thế
#98 Chương 98: Ba tông tề tụ
#99 Chương 99: Thiên Ma Tử
#100 Chương 100: Trương Hách
#101 Chương 101: Đồ ngốc, ta làm sao lại để ý đâu
#102 Chương 102: Vong Trần Châu dị biến
#103 Chương 103: Dương châu
#104 Chương 104: Bức họa thứ tư
#105 Chương 105: Thế Giới Châu tới tay
#106 Chương 106: Bế quan
#107 Chương 107: Chân mệnh thế giới
#108 Chương 108: Thế giới bắt đầu
#109 Chương 109: Hỗn Độn Châu
#110 Chương 110: Huyết Ma bí cảnh
#111 Chương 111: Ta chỉ nghĩ đi theo bên cạnh ngươi
#112 Chương 112: Chung Hâm
#113 Chương 113: Chín đại thần thú
#114 Chương 114: Chung Hâm, chết
#115 Chương 115: Lưu Quang Kiếm Khách? Mù lòa
#116 Chương 116: Chín giọt thần thú tinh huyết
#117 Chương 117: Ngươi nha cho mình thêm hí
#118 Chương 118: Tiến về Tịnh Nguyệt thần vực
#119 Chương 119: Âm dương đại đạo
#120 Chương 120: Âm Dương tông
#121 Chương 121: Nữ chính nha
#122 Chương 122: Lam Kha Nhi
#123 Chương 123: Ta trước kia làm qua một giấc mộng
#124 Chương 124: Cha ta là Từ Thanh Sơn
#125 Chương 125: Vật này cùng bần đạo hữu duyên cho Ngô lão bản thêm canh thứ hai
#126 Chương 126: Một người cuồng hoan
#127 Chương 127: Bi Hoan đạo nhân
#128 Chương 128: Tịnh Nguyệt Thần Đàn dung hợp chân mệnh thế giới
#129 Chương 129: Tước đoạt túi da
#130 Chương 130: Làm một đợt chuyện lớn
#131 Chương 131: Bảy tông thi đấu
#132 Chương 132: Sáu tông tề tụ
#133 Chương 133: Sở Dương, Âm Dương tông thánh tử
#134 Chương 134: Ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả
#135 Chương 135: Vân Tiêu Kiếm
#136 Chương 136: Mê Thất Thần Phong
#137 Chương 137: Điên cuồng chiến đấu
#138 Chương 138: Đối chiến Bách Lý Tiểu
#139 Chương 139: Hồng Thiên Thánh Điển
#140 Chương 140: Vạn Đạo Liên
#141 Chương 141: Đối chiến Sở Dương
#142 Chương 142: Mở ra Trấn Ngục Thần Thể
#143 Chương 143: Thế giới này là màu xám
#144 Chương 144: Đây là cha vì ngươi làm sự tình
#145 Chương 145: Giáng lâm Âm Dương tông
#146 Chương 146: Thần Mạch cảnh
#147 Chương 147: Đại Đế chân khí
#148 Chương 148: Thần thú Hỗn Độn
#149 Chương 149: Sở Dương, chết
#150 Chương 150: Hỏi tội
#151 Chương 151: Mạch thú
#152 Chương 152: Đột phá Tôn Mạch cảnh
#153 Chương 153: Long Thụ
#154 Chương 154: Hỗn Độn Châu nhảy lên
#155 Chương 155: Thái Âm U Huỳnh
#156 Chương 156: Bách Thú tộc
#157 Chương 157: Trì gia
#158 Chương 158: Trì gia thánh nữ
#159 Chương 159: Tìm kiếm Sinh Mệnh Chi Tinh
#160 Chương 160: Ta gọi Lưu Bình Phàm
#161 Chương 161: Thiên Hạ Kỳ Vật Bảng đệ thập Sinh Mệnh Chi Tuyền
#162 Chương 162: Bí cảnh mở ra
#163 Chương 163: Thiếu niên thần bí
#164 Chương 164: Khương Mạc Sầu
#165 Chương 165: Đệ tam chiến thể xuất thế
#166 Chương 166: Dung hợp Xích Diễm Hoàng Thể
#167 Chương 167: Cái thứ hai Bách Lý Tiểu
#168 Chương 168: Nữ Đế đại đệ tử
#169 Chương 169: Kịch chiến
#170 Chương 170: Đạp lên một người đường về
#171 Chương 171: Tam Đao Đại Đế
#172 Chương 172: Gặp nhau Khương Mạc Sầu
#173 Chương 173: Thế nhưng là ta nhịn không được đem ngươi giết
#174 Chương 174: Ta một người độc vãng
#175 Chương 175: Sáng thế con đường
#176 Chương 176: Vận mệnh là không cách nào sửa đổi
#177 Chương 177: Ta giết ngươi, không quá phận đi
#178 Chương 178: Làm giống như ta người tốt
#179 Chương 179: Giết chứng đạo
#180 Chương 180: Hỗn Nguyên cổ thành
#181 Chương 181: Yến Bất Hối tái hiện
#182 Chương 182: Mãng hoang khách sạn
#183 Chương 183: Nhân sinh như kịch
#184 Chương 184: Hư Vô lão nhân
#185 Chương 185: Thập đại cấm địa một trong Vô Tẫn tiên sơn
#186 Chương 186: Mị Nguyệt các
#187 Chương 187: Phi Hư Huyễn Vân Bộ
#188 Chương 188: Thần bí sơn cốc
#189 Chương 189: Đạo tâm chủng ma
#190 Chương 190: Cái gọi là hoàng đồ bá nghiệp bất quá mà thôi
#191 Chương 191: Cổ Minh tái hiện
#192 Chương 192: Thời đại bụi bặm
#193 Chương 193: Song sinh chiến thể
#194 Chương 194: Ma Chủ, hoan nghênh trở về
#195 Chương 195: Ta đến giết một người
#196 Chương 196: Thạch Kiệt Ngũ Tổ
#197 Chương 197: Nhất Diệp Cổ Thần
#198 Chương 198: Thái Hư Cổ Thụ
#199 Chương 199: Ngươi có biết thượng cổ yêu tộc ai là tôn
#200 Chương 200: Ta chỉ là cái bán trà
#201 Chương 201: Ngươi cho rằng ngươi đang cùng ai nói chuyện
#202 Chương 202: Các ngươi đều đáng chết
#203 Chương 203: Thánh Mạch cảnh Ma Khôi
#204 Chương 204: Ta là cái người xấu
#205 Chương 205: Khương Mạc Sầu thường ngày
#206 Chương 206: Ba hung thú
#207 Chương 207: Tà Thần Bảng xuất thế
#208 Chương 208: Đệ nhị chiến thể Phá Phủ Đế Thể tập hợp đủ
#209 Chương 209: Bách Lý gia tộc thánh nữ
#210 Chương 210: Sinh Mệnh Chi Thụ cùng Thiên tộc
#211 Chương 211: Thập đại cấm địa Táng Phật tự
#212 Chương 212: Thần Môn chi chủ
#213 Chương 213: Khả năng tồn tại Đại Đế
#214 Chương 214: Ma Chủ cũng khó thoát vận mệnh?
#215 Chương 215: Có ít người ngươi không thể trêu vào
#216 Chương 216: Lấy thế đè người
#217 Chương 217: Một chưởng
#218 Chương 218: Tông môn toán cái rắm
#219 Chương 219: Tiến vào Thiên Nguyên tiểu thế giới
#220 Chương 220: Huyền hoàng chi khí
#221 Chương 221: Chân mệnh thế giới triệt để hoàn chỉnh
#222 Chương 222: Vận mệnh của ta sao có thể khiến người khác quyết định
#223 Chương 223: Diệt Thế Cung cùng Thiên Tai Tiễn
#224 Chương 224: Tằng lạc phong tuyết đạp sơn hà
#225 Chương 225: Thế này đã có Kiếm Tiên, cần gì phải sinh ta Kình Thiên
#226 Chương 226: Ta muốn thấy nhìn Kiếm Tiên chi danh
#227 Chương 227: Hư Không Linh Hầu
#228 Chương 228: Bất Tử tộc đến
#229 Chương 229: Kiếm Thần giáng lâm
#230 Chương 230: Cựu Thổ
#231 Chương 231: Mới gặp Thần Đế
#232 Chương 232: Vạn Đạo Liên
#233 Chương 233: Muốn thế gian đều là địch sao
#234 Chương 234: Cặn bã?
#235 Chương 235: Đối ta tới nói, đều là sâu kiến
#236 Chương 236: Thời Đế
#237 Chương 237: Lại vào Mệnh Vận trường hà
#238 Chương 238: Đi vào thần thoại thời đại
#239 Chương 239: Mới tới Thương Viêm trấn
#240 Chương 240: Thú biến
#241 Chương 241: Huyết Hổ tập kích
#242 Chương 242: Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn
#243 Chương 243: Nghịch Mệnh Châu
#244 Chương 244: 10 đại cấm địa chi nhất Hư cốc
#245 Chương 245: Nhân sinh như kịch
#246 Chương 246: Chiến Thần Cửu Biến
#247 Chương 247: Phá Thiên Nhất Biến
#248 Chương 248: Dẫn dụ cạm bẫy
#249 Chương 249: Hoàng tước tại hậu
#250 Chương 250: Vấn đạo thập nhất thức Thương Khung Chi Huyết
#251 Chương 251: Chiến Thần
#252 Chương 252: Thu hoạch được Nghịch Mệnh Châu
#253 Chương 253: Sơ lâm Phong Diệp thành
#254 Chương 254: Chân mệnh Sinh Mệnh Chi Thụ
#255 Chương 255: Sau 7 ngày, ta đến diệt tộc
#256 Chương 256: Vạn Trận thành cùng thiếu niên Mạc Thần
#257 Chương 257: Mạc phủ xung đột
#258 Chương 258: Ngươi dạy ta nhân ngoại hữu nhân?
#259 Chương 259: Ta người này rất công bằng
#260 Chương 260: Thiên Kình tộc tập kích
#261 Chương 261: Nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ
#262 Chương 262: Sơ lâm Trung Ương đại lục
#263 Chương 263: Giết chóc hành trình bắt đầu
#264 Chương 264: Quỷ Diêm La
#265 Chương 265: Đây chính là lá bài tẩy của ngươi
#266 Chương 266: Cùng sâu kiến trò chơi
#267 Chương 267: Quang Minh chi chủ
#268 Chương 268: Thiên Diễn Thánh Sơn
#269 Chương 269: Ta đạp ngựa cũng không biết ngươi ở đâu ra cảm giác ưu việt
#270 Chương 270: Thái Âm U Huỳnh rung động
#271 Chương 271: Hoàng Tuyền thành huyền bí
#272 Chương 272: Ba bước Tiên Vương
#273 Chương 273: Tiên Chi Cực giáng lâm
#274 Chương 274: Sống chết của bọn hắn cùng ta có liên can gì
#275 Chương 275: Thế giới tại ta chân xuống phân thành 2 cực
#276 Chương 276: Thiên kiêu tụ tập Tuyệt Thiên thành
#277 Chương 277: Ngươi cũng muốn chỉ giáo mà
#278 Chương 278: Diệt tông từ thánh tử bắt đầu
#279 Chương 279: Ánh sáng đom đóm há có thể cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng
#280 Chương 280: Tuyệt Thiên tông giáng lâm
#281 Chương 281: Tuyệt Thiên tam tổ
#282 Chương 282: Đạp tông mà đến
#283 Chương 283: Tất cả mọi người muốn chết
#284 Chương 284: Ngũ đại Nhập Tiên
#285 Chương 285: Ngươi mới nên xuống Địa ngục
#286 Chương 286: Cái này thịnh thế không bằng ngươi ta mong muốn
#287 Chương 287: Giáng lâm Thiên Diễn Thánh Sơn
#288 Chương 288: Bọn hắn mộ phần thảo một mét
#289 Chương 289: Khải thần đông đại lục
#290 Chương 290: Cửu Chu Cung Khuyết Thể
#291 Chương 291: Chân Thần Kiếm mảnh vỡ
#292 Chương 292: Dựng đi nhờ xe Cổ Minh
#293 Chương 293: Đạt được Lục Nguyên Bất Diệt Trận
#294 Chương 294: Chân Mệnh Thế Giới cường đại
#295 Chương 295: Luân Hồi lão nhân hiện
#296 Chương 296: Thiên địa một u lan
#297 Chương 297: Nhập Tiên cường giả Thương các lão
#298 Chương 298: Kiếm đạo phía trên ta vô địch
#299 Chương 299: Thiên Hoang Kiếm Thần tái hiện
#300 Chương 300: Trở lại Chân Vũ Thánh Tông
#301 Chương 301: Dung hợp Sinh Mệnh Chi Thụ
#302 Chương 302: Bái phỏng Tiêu tông chủ
#303 Chương 303: Ta sợ đem ngươi đập chết
#304 Chương 304: Đồ Ma Gia Tộc Sử Ký
#305 Chương 305: Lam Kha Nhi sứ mệnh
#306 Chương 306: Chư thiên kiêu quy
#307 Chương 307: Thần thoại dung lô
#308 Chương 308: Tưởng Hề Nhi hỏi tội
#309 Chương 309: Hỗn Độn tiến giai Nhập Tiên chuẩn bị
#310 Chương 310: Thi đấu bắt đầu
#311 Chương 311: Độc Cô Ngạo Hóa Thiên Kích
#312 Chương 312: Luận võ đang tiến hành
#313 Chương 313: Các ngươi cùng lên đi
#314 Chương 314: Thuộc về một bên chiến đấu
#315 Chương 315: Ly tông phong ba khởi
#316 Chương 316: Chư thần di tích
#317 Chương 317: Chư tông tề tụ
#318 Chương 318: Không muốn rước họa vào thân
#319 Chương 319: Ta Chân Vũ Thánh Tông người, khi nào đến phiên ngươi quản giáo
#320 Chương 320: Tiến vào Tịch Diệt lĩnh
#321 Chương 321: Mời phá cục
#322 Chương 322: Tìm kiếm Địa Ngục Trọc Khí
#323 Chương 323: Vương tọa người
#324 Chương 324: Chân Thần Kiếm mảnh vỡ
#325 Chương 325: Địa Ngục Trọc Khí thức tỉnh
#326 Chương 326: Thu hoạch được Khổn Tiên Tỏa
#327 Chương 327: Kỷ nguyên mới bắt đầu bố cục
#328 Chương 328: Kỷ Nguyên Thanh Khí
#329 Chương 329: Ngưng tụ Thiên Phạt Thần Mâu
#330 Chương 330: Lạc Hà thôn nữ hài
#331 Chương 331: Thần mâu sơ thành
#332 Chương 332: Đêm tối sát cơ
#333 Chương 333: Quan Lan tiên sư
#334 Chương 334: Thần Mạch cảnh thôn trưởng
#335 Chương 335: Ẩn tộc bảo vệ bí mật
#336 Chương 336: Phi Vân thành Cổ Minh
#337 Chương 337: Luyện đan như rang đậu
#338 Chương 338: Đại thừa phật pháp cùng tiểu thừa phật pháp
#339 Chương 339: Quần áo tả tơi nam tử
#340 Chương 340: Hung thủ thật sự
#341 Chương 341: Khối thứ ba Chân Thần Kiếm mảnh vỡ
#342 Chương 342: Cổ quái Vũ Hoa tự
#343 Chương 343: Quần tụ Vũ Hoa tự
#344 Chương 344: Phật Quốc giá lâm
#345 Chương 345: Phật Quốc tuyên chiến
#346 Chương 346: Công chiếm Vũ Hoa tự
#347 Chương 347: Thông Minh Giác Giả giáng lâm
#348 Chương 348: Ngươi dạng này chính là phật sao
#349 Chương 349: Phong ấn mở ra
#350 Chương 350: Nghĩa Thành Thế Tôn cùng phong ấn bên trong
#351 Chương 351: Đi vào Cổ Dư thôn
#352 Chương 352: Phệ Huyết tà tộc chân tướng
#353 Chương 353: Ta gọi Cổ Trạch ta là anh hùng
#354 Chương 354: Phạm ta Phệ Huyết tà tộc người chết
#355 Chương 355: Ngươi muốn chết sao
#356 Chương 356: 10 đại Nhập Tiên giáng lâm
#357 Chương 357: Thẳng tới bỉ ngạn đệ thập mạch môn
#358 Chương 358: Cửu Chu Cung Khuyết Thể tới tay
#359 Chương 359: Tiến giai Thánh Mạch đỉnh phong
#360 Chương 360: Dung hợp Cửu Chu Cung Khuyết Thể
#361 Chương 361: Vô Trần đan sư
#362 Chương 362: Vạn Bảo Các xung đột
#363 Chương 363: Huyết Long Biên Bức
#364 Chương 364: Long tộc giáng lâm
#365 Chương 365: Xung đột
#366 Chương 366: Ở trước mặt ta ngươi cũng xứng rút đao?
#367 Chương 367: Phệ Huyết Lâm Tiên Đan
#368 Chương 368: Đi hướng bắc đại lục
#369 Chương 369: Hỗn Độn tiến giai Nhập Tiên
#370 Chương 370: Ta chỉ là đến diệt tộc
#371 Chương 371: Trấn Thú Tuyệt Quang Trận
#372 Chương 372: Thần bí trôi nổi huyền đảo
#373 Chương 373: Trước kỷ nguyên người?
#374 Chương 374: Ma chủ chiến bào
#375 Chương 375: Quỷ dị hòn đảo
#376 Chương 376: Cực Nhạc Quốc Độ bí mật
#377 Chương 377: Kia một đời Ma Chủ
#378 Chương 378: Đem cái này vùng trời giẫm tại dưới chân
#379 Chương 379: Cực Nhạc chi chủ
#380 Chương 380: Quỷ dị Tử Kinh Hoa cùng quái vật
#381 Chương 381: Đại chiến quỷ dị Tử Kinh Hoa
#382 Chương 382: Thu phục Tử Kinh Hoa
#383 Chương 383: Chuyến tàu xung đột
#384 Chương 384: Luôn có một số người, không biết mùi vị
#385 Chương 385: Phía bắc đại lục hành trình
#386 Chương 386: Giáng lâm bắc đại lục
#387 Chương 387: Bán hoa tiểu nữ hài
#388 Chương 388: Hành thi tập kích
#389 Chương 389: Ngũ linh châu chi Diệt Phong Châu
#390 Chương 390: Tư Đồ Vân Phi
#391 Chương 391: Quỷ dị phủ thành chủ
#392 Chương 392: Phủ thành chủ bí mật
#393 Chương 393: Dung nham quái vật
#394 Chương 394: tìm kiếm vật cộng sinh
#395 Chương 395: Hắc động ngoại cường giả canh thứ tư:
#396 Chương 396: Thu hoạch được long quyển vật cộng sinh Canh [5]
#397 Chương 397: Chu Tước học viện canh thứ sáu
#398 Chương 398: Chiêu sinh bắt đầu
#399 Chương 399: Ngươi là cái này thần nhân?
#400 Chương 400: Khiêu chiến bọn hắn
#401 Chương 401: Cùng Chu Tước học viện xung đột
#402 Chương 402: Ta đã cho ngươi cơ hội
#403 Chương 403: Tứ đại hộ pháp
#404 Chương 404: Chu Tước đại chiến Ảnh Long
#405 Chương 405: Chu Tước tổ sư
#406 Chương 406: Đi hướng Tam Mục sơn
#407 Chương 407: Ta muốn mạnh lên
#408 Chương 408: Hai bên hành trình
#409 Chương 409: Đồ ma gia tộc hiện
#410 Chương 410: Đoạn Thiên Cơ
#411 Chương 411: Vong Ưu Thủy
#412 Chương 412: Tiến vào truyền thừa chi địa
#413 Chương 413: Thu hoạch được Diệt Phong Châu
#414 Chương 414: Thiên Hổ Đế Quốc cao tầng
#415 Chương 415: Bạch Thần Vương
#416 Chương 416: Vấn đạo thập tam thức, Thức Vương Nộ
#417 Chương 417: Kéo lấy tiểu xa lão bà bà
#418 Chương 418: Vong Xuyên Thụ
#419 Chương 419: Cướp đoạt Vong Xuyên Thụ
#420 Chương 420: Thiên Đạo ý chí hóa thân
#421 Chương 421: Ở tạm Thiên Hoàng thành
#422 Chương 422: Ném tú cầu chọn rể
#423 Chương 423: Huyết Đồ Phu
#424 Chương 424: Thủy mạn Thiên Hoàng thành
#425 Chương 425: Chạy trốn Liễu Trường Phong
#426 Chương 426: Tối nay đao không ngủ
#427 Chương 427: Đi hướng Hải Xà tộc
#428 Chương 428: Thái Dương Trọc Chiếu còn sót lại
#429 Chương 429: Đến Phượng Tê Đế Quốc
#430 Chương 430: Phượng Tê yêu lâm
#431 Chương 431: Chiếm trước pháo đài
#432 Chương 432: Đồ thành
#433 Chương 433: Đế quốc người tới
#434 Chương 434: Bát Tinh Tỏa Thiên Trận
#435 Chương 435: Thiên Diễn Tinh Bàn hiện
#436 Chương 436: 3 người chết
#437 Chương 437: Hoàng Nguyệt Mệnh Vận trường hà
#438 Chương 438: Thành bên trong xung đột
#439 Chương 439: Cũng nên lưu đầu đường lui
#440 Chương 440: Nhằm vào ngươi bố trí cục diện
#441 Chương 441: Thức Vương cùng Bàn Nhược
#442 Chương 442: Diệt tộc
#443 Chương 443: Giáng lâm Phượng Vũ thành
#444 Chương 444: Giết Vạn gia lão giả
#445 Chương 445: Ngoại công Văn Nhân Kinh Thạch
#446 Chương 446: Thính Vũ Hiên
#447 Chương 447: Linh Miêu tộc la lỵ thiếu nữ
#448 Chương 448: Tiên Nhi cô nương
#449 Chương 449: Văn Nhân thất phu khinh người quá đáng
#450 Chương 450: Vạn gia đến
#451 Chương 451: Cấm phủ
#452 Chương 452: Ngươi vốn nên là cái người chết
#453 Chương 453: Băng đường hồ lô phong ba
#454 Chương 454: Các phương tụ tập
#455 Chương 455: Hoàng triều so tài
#456 Chương 456: Ác quỷ cùng tiên hạc
#457 Chương 457: Thập đại cấm địa một trong Huyễn Tưởng chi thành
#458 Chương 458: Ta Cơ Cửu Thành chỉ ra một thương
#459 Chương 459: Ta sợ đánh chết ngươi
#460 Chương 460: Ngươi không xứng
#461 Chương 461: Đi hướng Kiếm Vực canh ba
#462 Chương 462: Cảnh Ma Chi Thức
#463 Chương 463: Kiếm Tháp
#464 Chương 464: Hồng Thiên Phục
#465 Chương 465: Đệ cửu tầng đoạn kiếm
#466 Chương 466: Thu hoạch được khối thứ bốn toái phiến
#467 Chương 467: Thiên Cơ cốc Toán Vô Di
#468 Chương 468: Ta muốn giết ngươi miêu
#469 Chương 469: Khương gia biến mất bí mật
#470 Chương 470: Lời đồn nổi lên
#471 Chương 471: Tam tông ám sát
#472 Chương 472: Chân chính Khương gia hậu nhân
#473 Chương 473: Chú Kiếm sơn trang
#474 Chương 474: Hư Không Linh Hầu tin tức
#475 Chương 475: Khương Điên Phong
#476 Chương 476: Ba ngàn năm kiếm ý
#477 Chương 477: Thế gian lại không Sở Sơn Hà
#478 Chương 478: Thức Huyết Thú xuất thế
#479 Chương 479: Thập đại thần thú
#480 Chương 480: Đồ giao anh hùng Lý Chí Trung
#481 Chương 481: Hai hại
#482 Chương 482: Tìm tìm Thái Dương Trọc Chiếu
#483 Chương 483: Băng sơn chi môn
#484 Chương 484: Trong hư không tràng cảnh
#485 Chương 485: Thu hoạch được Thái Dương Trọc Chiếu
#486 Chương 486: Tiến giai Thần Mạch cảnh
#487 Chương 487: Lục Đạo Luân Hồi
#488 Chương 488: Thấy chết không cứu
#489 Chương 489: Đến đông đại lục
#490 Chương 490: Ta nắm đấm lớn
#491 Chương 491: Ngu thú xuất hiện
#492 Chương 492: Vẫn lạc
#493 Chương 493: Ra sân
#494 Chương 494: Trở lại đông đại lục
#495 Chương 495: Số mệnh bên trong nam nhân
#496 Chương 496: Phá Phủ Đế Thể lực lượng
#497 Chương 497: Ta liền đao đều chẳng muốn nhổ
#498 Chương 498: Thần Nhật Thánh Tông thánh tử
#499 Chương 499: Bái Mông sứ mệnh
#500 Chương 500: Thăm dò
#501 Chương 501: Hoàng tước tại hậu
#502 Chương 502: Ngũ linh châu một trong
#503 Chương 503: Cướp đoạt
#504 Chương 504: Đại lão giáng lâm
#505 Chương 505: Hỗn Độn tiếp khách
#506 Chương 506: Tông môn thi đấu
#507 Chương 507: Cái này đệ nhất nhân, ta có phải?
#508 Chương 508: Phụ mẫu
#509 Chương 509: Huynh đệ
#510 Chương 510: Huyết tộc tung tích
#511 Chương 511: Tứ tông giáng lâm
#512 Chương 512: Chiến
#513 Chương 513: Tứ đại chiến tướng
#514 Chương 514: Phá đế cơ
#515 Chương 515: Hành Giả
#516 Chương 516: Ly biệt
#517 Chương 517: Thiện Ác khách sạn
#518 Chương 518: U Minh Huyết Hải ác nhân
#519 Chương 519: Tín ngưỡng lực lượng
#520 Chương 520: Âm binh âm tướng
#521 Chương 521: Kinh lôi hưởng
#522 Chương 522: Ma lâm
#523 Chương 523: Hỗn Độn Thạch
#524 Chương 524: Cựu Thổ hỗn loạn
#525 Chương 525: Thiên Ngoại Cực Cung
#526 Chương 526: Siêu nhiên thế lực
#527 Chương 527: Hải Thượng Nhân gia
#528 Chương 528: Huyết tộc hiện thân
#529 Chương 529: Quen biết?
#530 Chương 530: Tiến nhập Huyết tộc
#531 Chương 531: Mưu đồ
#532 Chương 532: Tẩy lễ bắt đầu
#533 Chương 533: Cướp đoạt Vạn Đạo Hồng Liên
#534 Chương 534: Thần Huyết Thiên Quân giáng lâm
#535 Chương 535: Trấn áp
#536 Chương 536: Xuất quan
#537 Chương 537: Thiên Mệnh thành
#538 Chương 538: Rất nhiều giáng lâm
#539 Chương 539: Khốn
#540 Chương 540: Thiên Loan vực
#541 Chương 541: Đao Kiếm Thần Hoàng
#542 Chương 542: Thần thoại thời đại di địa
#543 Chương 543: Kết giới mở
#544 Chương 544: Quỷ dị di địa
#545 Chương 545: Không gian bên trong
#546 Chương 546: Biển lửa phía dưới nam nhân
#547 Chương 547: Tề Thiên Đế
#548 Chương 548: Hám Thiên Chi Pháp
#549 Chương 549: Bạch Cốt thành bên trong
#550 Chương 550: Chó cắn chó
#551 Chương 551: Tuần hoàn phát triển Chân Mệnh Thế Giới
#552 Chương 552: Lam phủ
#553 Chương 553: Cố nhân
#554 Chương 554: Gặp gỡ Lam Kha Nhi
#555 Chương 555: Tranh đấu
#556 Chương 556: Niết Bàn Châu
#557 Chương 557: Gia tộc này ta diệt định
#558 Chương 558: Tru ma
#559 Chương 559: Người nào giết ta
#560 Chương 560: Bỏ mình
#561 Chương 561: Mộng đoạn Thiên Lam thành
#562 Chương 562: Chúng sinh đều là cây cỏ
#563 Chương 563: Thái Nguyên Thiên Tông chi loạn
#564 Chương 564: Ngắm bắn Ma Vương
#565 Chương 565: Sát Thần
#566 Chương 566: Chơi đâu?
#567 Chương 567: Hạng Côn Lôn
#568 Chương 568: Hỗn Độn Thiên Phạt
#569 Chương 569: Tiến nhập Sát Thần cung
#570 Chương 570: Sát tâm
#571 Chương 571: Đại Mộng Chi Thuật
#572 Chương 572: Địa Ngục Chi Chủ
#573 Chương 573: Chân Thần Kiếm
#574 Chương 574: Vạn Trùng Bảo Điển
#575 Chương 575: Cửu Chu Cung Khuyết Thể đệ nhị cách
#576 Chương 576: Đội xe
#577 Chương 577: Thái Nguyệt
#578 Chương 578: Xuất du long
#579 Chương 579: Đỉnh núi đạo quan
#580 Chương 580: Quỷ dị đạo quan
#581 Chương 581: Chuộc Tội đại điện
#582 Chương 582: Cùng ma cùng múa
#583 Chương 583: Hắc Ma công thành
#584 Chương 584: Hắc Ma Quan chân tướng
#585 Chương 585: Cái thứ hai ma
#586 Chương 586: Ma Thập Tam
#587 Chương 587: Dạ Yểm
#588 Chương 588: Nam Môn Thiên Hồng
#589 Chương 589: Kiếm đến
#590 Chương 590: Xung đột
#591 Chương 591: Ba chiêu
#592 Chương 592: Bại
#593 Chương 593: Ta chính là thiên đao
#594 Chương 594: Lương Vương
#595 Chương 595: Đi tới Hư Không cốc
#596 Chương 596: Không đường về
#597 Chương 597: Thái Hư lĩnh
#598 Chương 598: Bạch y thiếu niên
#599 Chương 599: Hư Không Linh Hầu?
#600 Chương 600: Hư Không Thụ
#601 Chương 601: Bất Quy Lộ bên trong
#602 Chương 602: Thông Thiên Đại Thánh
#603 Chương 603: Vạn Cổ đại lục mở ra
#604 Chương 604: Cửu Tiêu đế tông
#605 Chương 605: Tam Sinh Bất Diệt Pháp
#606 Chương 606: Diệp Khai huynh muội
#607 Chương 607: Tàng Thư các
#608 Chương 608: Kỳ Mạch Kinh
#609 Chương 609: Cửu Tiêu đế tông mạch kỹ
#610 Chương 610: Khổ tu mạch kỹ
#611 Chương 611: Hỏi tội
#612 Chương 612: Giằng co
#613 Chương 613: Thất đại mạch luân
#614 Chương 614: Cửu Tiêu tuyển bạt tái
#615 Chương 615: Không bằng ta đi thử một chút
#616 Chương 616: Thi đấu kết thúc
#617 Chương 617: Xuất tông
#618 Chương 618: Khương Nam
#619 Chương 619: Đấu giá hội
#620 Chương 620: Vạn Cổ đệ nhất điếm phô
#621 Chương 621: Huyết Tích Dịch trái tim
#622 Chương 622: Gia phụ Trương Nhị Hà
#623 Chương 623: Có thể địch ta một quyền này
#624 Chương 624: Nho nhã nam tử cùng váy tím thiếu nữ
#625 Chương 625: Xích Vương Hoàng Phủ Huyền
#626 Chương 626: Đấu giá hội
#627 Chương 627: Tranh đoạt
#628 Chương 628: Khổ Vô hòa thượng
#629 Chương 629: Thiên Trúc Hoa
#630 Chương 630: Đấu giá kết thúc
#631 Chương 631: Chủ tộc người tới
#632 Chương 632: Thần tộc di dân
#633 Chương 633: Tỏa Ma Chung
#634 Chương 634: Thất Diệu
#635 Chương 635: Trảm Thiên chi danh
#636 Chương 636: Kéo dài hơi tàn cửu mạch
#637 Chương 637: Tặng quà cho ngươi
#638 Chương 638: Rất nhiều thiên kiêu
#639 Chương 639: Cửu Tiêu thịnh hội mở ra
#640 Chương 640: Bước vào di chỉ
#641 Chương 641: Yêu Vụ sâm lâm
#642 Chương 642: Chơi chán sao
#643 Chương 643: Huyền Vũ
#644 Chương 644: Di chỉ thủ tiêu?
#645 Chương 645: Ta chiến ngươi nhóm hết thảy
#646 Chương 646: Chúng ta đặc biệt đến khiêu chiến
#647 Chương 647: Thương Hải Nhất Túc
#648 Chương 648: Hủy diệt
#649 Chương 649: Thánh Nhân chi uy
#650 Chương 650: Cửu Tiêu quy nhất
#651 Chương 651: Chúng ta há lại là cỏ dại người
#652 Chương 652: Giới Hoàng thánh tông
#653 Chương 653: Thiên Giới thành bên trong
#654 Chương 654: Cung Vũ, Vạn Cổ thần tông
#655 Chương 655: Hồng sắc cự long
#656 Chương 656: Hồng Long công tông
#657 Chương 657: Ma tộc thi thể
#658 Chương 658: Long long sinh uy
#659 Chương 659: Ảnh đế
#660 Chương 660: Huyết Tích Dịch dung hợp chi pháp
#661 Chương 661: Thánh tông sứ mệnh a
#662 Chương 662: Nộ Hỏa thành
#663 Chương 663: Nhị công tử
#664 Chương 664: So tài
#665 Chương 665: Thập Tự Bạo Sát
#666 Chương 666: Đi sư tỷ gian phòng
#667 Chương 667: Trò chơi kết thúc
#668 Chương 668: Chiến
#669 Chương 669: Vạn Kiếm Quy Tông
#670 Chương 670: Huyết tế
#671 Chương 671: Mạch thú Thất Độc Ngô Công
#672 Chương 672: Rời đi
#673 Chương 673: Âm luật ba người
#674 Chương 674: Đại bổ chi vụ
#675 Chương 675: Thánh tông hỏi tội
#676 Chương 676: Thái Khư Thánh Nhân xuất thế
#677 Chương 677: Tôn hiệu vô thượng
#678 Chương 678: Tích Dịch nhất tộc tiểu thế giới
#679 Chương 679: Hắc Long thống trị thế giới
#680 Chương 680: Nộ Hỏa Thiên Tôn
#681 Chương 681: Tiểu thế giới chuyến đi
#682 Chương 682: Thiên Hổ chiến Hắc Giao
#683 Chương 683: Hỏa Tích Dịch chi tâm
#684 Chương 684: Hoàng Tích Dịch cùng tiêu thất vụ khí
#685 Chương 685: Hắc Long Vương
#686 Chương 686: Đại chiến tứ đại tộc lão
#687 Chương 687: Thần Vương
#688 Chương 688: Tích Dịch nhất tộc chân tướng
#689 Chương 689: Thu hoạch được Thiên Địa Thần Thạch
#690 Chương 690: Thần thạch lực lượng cùng Tích Dịch Chi Tâm
#691 Chương 691: Viên mãn
#692 Chương 692: Rời đi cùng cự long đột kích
#693 Chương 693: Trong hộp gỗ vật phẩm
#694 Chương 694: Minh phủ người
#695 Chương 695: Đi hướng Thần Ma chiến trường
#696 Chương 696: Vạn Cổ thành, Đăng Thần thê
#697 Chương 697: Thần bảng Việt Luân
#698 Chương 698: Gặp Vạn Cổ Thần Vương
#699 Chương 699: Thông Thiên Lục
#700 Chương 700: Cung Sở Hà, thần tông chi chủ
#701 Chương 701: Ở Vạn Cổ thần tông cũng có thể giết ngươi
#702 Chương 702: Thất Úy giáo
#703 Chương 703: Tiên đạo di chỉ bên trong
#704 Chương 704: Khung Kỳ
#705 Chương 705: Đại chiến Khung Kỳ Thông Thiên Lục
#706 Chương 706: Đi hướng Thần Ma chiến trường
#707 Chương 707: Thần Ma thành, U Minh điện
#708 Chương 708: Thần miếu
#709 Chương 709: Phong Lôi các
#710 Chương 710: Thần Ma đại chiến
#711 Chương 711: Phàm nhật nguyệt chiếu, đều là ma thổ
#712 Chương 712: Bạch Cốt sơn
#713 Chương 713: Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền
#714 Chương 714: Thất Diện ma tướng
#715 Chương 715: Cái này TM là đạo lý gì
#716 Chương 716: Đi hướng thần cốc, Thiên Thần trấn
#717 Chương 717: Thần tộc tộc trưởng
#718 Chương 718: Thần tộc, Thần Trạch
#719 Chương 719: Tại hạ Khung Kỳ
#720 Chương 720: Đây chính là ma tướng sao?
#721 Chương 721: U Minh Thần Vương hàng lâm
#722 Chương 722: Chúng ta đi sáng tạo một cái thịnh thế đi
#723 Chương 723: Mai táng tại cái này ma thổ hạ
#724 Chương 724: Trở lại Nguyên Ương đại lục
#725 Chương 725: Sở Thành
#726 Chương 726: Sở Thành đại yêu ma
#727 Chương 727: Gặp gỡ Luân Hồi lão nhân
#728 Chương 728: Tây Vương cốc
#729 Chương 729: Huyền Không lão nhân
#730 Chương 730: Tây Vương truyền thừa
#731 Chương 731: Thần kiếm hồn
#732 Chương 732: Khảo nghiệm
#733 Chương 733: Truy nã Từ Tử Mặc
#734 Chương 734: Trở về Chân Vũ Thánh Tông
#735 Chương 735: Tần Thành tú cầu chọn rể
#736 Chương 736: Qua loa chọn rể
#737 Chương 737: Khác thường phủ thành chủ
#738 Chương 738: Lôi Vân động
#739 Chương 739: Chúng ta tại cái này động phòng đi
#740 Chương 740: Minh Băng Chi Thể
#741 Chương 741: Thiên Lôi Châu
#742 Chương 742: Hỗn Độn Thần Lôi
#743 Chương 743: Hạng Côn Lôn đến
#744 Chương 744: Niết Bàn Châu sử dụng
#745 Chương 745: Vấn Đạo thập lục thức, Táng Thiên
#746 Chương 746: Nhất đao phá thiên môn
#747 Chương 747: Ta dù chết, lại vẫn là Thiên Đế thánh tử
#748 Chương 748: Huyết sắc hộ vệ
#749 Chương 749: Hải ngoại có tiên đảo
#750 Chương 750: Tiên đảo có tiên tử
#751 Chương 751: Đào thụ thuỷ tổ
#752 Chương 752: Lưu Ba tiên nhân
#753 Chương 753: Ma tộc địch nhân
#754 Chương 754: Thiên mệnh ra
#755 Chương 755: Long Hổ Thần
#756 Chương 756: Tiểu Quế Tử trọng thương
#757 Chương 757: Phù Dao tiên tử
#758 Chương 758: Huyết Minh thánh tử, chiến
#759 Chương 759: Vô biên huyết ngục
#760 Chương 760: Trở lại Chân Vũ Thánh Tông
#761 Chương 761: Trước kia
#762 Chương 762: Sinh Tử động
#763 Chương 763: Trên đời này có tốt đẹp non sông
#764 Chương 764: Chân Vũ Thánh Tông rất nhiều lão tổ
#765 Chương 765: Sinh Tử Sách
#766 Chương 766: Thiên Vũ
#767 Chương 767: Tập kích
#768 Chương 768: Tam Hống Thần
#769 Chương 769: Đại Trí hòa thượng
#770 Chương 770: Thiên Dụ sơn
#771 Chương 771: Hoàng Quốc cùng thiên đấu
#772 Chương 772: Vấn đạo thập thất thức, Thí Thần
#773 Chương 773: Hồng Trần cung nữ tử
#774 Chương 774: Tiến nhập Hồng Trần cung
#775 Chương 775: Thần miếu chi chiến
#776 Chương 776: Thần sứ?
#777 Chương 777: Thần Nữ cung, cung chủ
#778 Chương 778: Đêm tối giao phong
#779 Chương 779: Đi hướng Thiên Luân giáo
#780 Chương 780: Đáp án của ta đều tại sách bên trong
#781 Chương 781: Thiên Luân thành bên trong
#782 Chương 782: Phương Cửu
#783 Chương 783: Thiên Luân giáo bên trong Vọng Thiên các
#784 Chương 784: Thần hồn thân thể song trọng công kích
#785 Chương 785: Đại chiến Công Tôn Hoằng Thiên
#786 Chương 786: Viễn cổ trận pháp
#787 Chương 787: Cố Duyệt thân thế
#788 Chương 788: Thiếu cung chủ Lam Kha Nhi
#789 Chương 789: Đại chiến tam đại lão tổ
#790 Chương 790: Nhất thiết tai nan giả
#791 Chương 791: Khủng bố hàng lâm
#792 Chương 792: Niết Bàn Châu
#793 Chương 793: Gặp lại, nữ chính?
#794 Chương 794: Lại về Tần Thành
#795 Chương 795: Trị liệu Minh Băng Chi Thể
#796 Chương 796: Tham gia Thiên Vũ đại hội
#797 Chương 797: Bất Tử tộc đại chiến
#798 Chương 798: Thiên Vũ đại hội bắt đầu
#799 Chương 799: Đại chiến bắt đầu
#800 Chương 800: Ngũ linh châu tề tựu
#801 Chương 801: Đại tu tiên thời đại hàng lâm
#802 Chương 802: Gặp lại Bách Lý Tiểu
#803 Chương 803: Bát Tinh Tỏa Yêu Đan
#804 Chương 804: Thiên Ngoại cực cung tái hiện
#805 Chương 805: Mục đích cùng quyết chiến
#806 Chương 806: Thái Sơ hữu đạo
#807 Chương 807: Đại chiến bắt đầu Thiên Ngoại cực cung
#808 Chương 808: Chiến đông đại lục thế hệ trẻ tuổi
#809 Chương 809: Chiến bại ba người
#810 Chương 810: Bách binh chi ý
#811 Chương 811: Bách Lý Tiểu giao đấu Cung Doãn Nhi
#812 Chương 812: Quần tiên vực
#813 Chương 813: Muốn không ta đi thử một chút đi
#814 Chương 814: Bắc Lạc Sư Môn
#815 Chương 815: Thật là một màn trò hay a
#816 Chương 816: Bá khí
#817 Chương 817: Chúng lão tổ đích thân tới
#818 Chương 818: Quỷ dị Bách Lý Tiểu
#819 Chương 819: Chinh phục thế giới này
#820 Chương 820: Đại chiến bắt đầu
#821 Chương 821: Ta mang ngươi đi
#822 Chương 822: Hoàng kim cự long
#823 Chương 823: Đao lên, đầu rơi
#824 Chương 824: Đi tới viễn cổ ma quật
#825 Chương 825: Tiến nhập đại tu tiên thời đại
#826 Chương 826: Ngự Yêu tông
#827 Chương 827: Bách Yêu thành
#828 Chương 828: Đi ngươi Ngự Yêu tông đi một chuyến
#829 Chương 829: Quyết chiến Ngự Yêu tông
#830 Chương 830: Lôi Kỳ lão tổ
#831 Chương 831: Yêu Lâm đảo
#832 Chương 832: Đãng Ma lĩnh, Tiên Nhân trấn
#833 Chương 833: Ma Vương đến
#834 Chương 834: Tru Ma Đại Trận
#835 Chương 835: Cái này thiên hạ vốn là đại tranh chi thế
#836 Chương 836: Phong ấn cánh cửa
#837 Chương 837: Chư đế phong ấn, chúng ma tham thượng,
#838 Chương 838: Ma tộc lúc trước
#839 Chương 839: Thiên Đạo học viện
#840 Chương 840: Đế khí
#841 Chương 841: Thiên Đạo Tháp bên trong
#842 Chương 842: Quỷ phật cả đời, chiến thắng một
#843 Chương 843: Ngồi bất động một ngàn năm
#844 Chương 844: Tinh Nguyên Đại Đế
#845 Chương 845: Tiến nhập Thiên Đạo học viện
#846 Chương 846: Học phủ mưu đồ bí mật
#847 Chương 847: Nộ tôn giả, Chu Tước đảo
#848 Chương 848: Sau bảy ngày địch nhân
#849 Chương 849: Chu Tước, Sinh Mệnh Chi Diệp
#850 Chương 850: Nộ tôn giả cố sự
#851 Chương 851: Nhất Thoa Yên Vũ Nhậm Bình Sinh
#852 Chương 852: Thôn Nhật Phủ, Thị Huyết Quỷ Sa
#853 Chương 853: Thanh Long thái tử Ngao Nam canh thứ ba
#854 Chương 854: Kẻ yếu muốn cái gì tôn nghiêm canh thứ tư
#855 Chương 855: Từng cái Đế Thống Tiên Môn thánh tử
#856 Chương 856: Thất Thải Thôn Thiên cùng với Cửu U Địa Minh Mãng
#857 Chương 857: Ngươi cho rằng ngươi tại nói chuyện với người nào
#858 Chương 858: Kỳ quái nữ tử váy trắng
#859 Chương 859: Sinh tử chỗ
#860 Chương 860: Sinh Tử Sách, Sinh Tử Bút canh thứ ba
#861 Chương 861: Đại thiên bách vật
#862 Chương 862: Thạch tộc, Lục Tiên giáo thánh nữ
#863 Chương 863: Ta biết mình lớn lên rất soái
#864 Chương 864: Thư viện, cổ chi kiếm thức
#865 Chương 865: Nhật nguyệt cùng Vạn Kiếp Trùy
#866 Chương 866: Thân hóa Như Lai, đại nhật bất diệt
#867 Chương 867: Thái Dương Chân Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, dung hợp
#868 Chương 868: Đi hướng Thạch tộc giao chiến chỗ
#869 Chương 869: Yến tước cùng kế hoạch lớn
#870 Chương 870: Ngươi hỗn đản
#871 Chương 871: Thạch Ngữ Yên, Tiên Phàm tông
#872 Chương 872: Cổ Long hoàng triều tham chiến, Vũ Thành Không
#873 Chương 873: Lợi ích gây ra
#874 Chương 874: Tiên phàm tuyên cổ thuật, ngàn cánh tuyệt trần
#875 Chương 875: Ta biết ngươi gia gia
#876 Chương 876: Vũ tộc khiêu chiến
#877 Chương 877: Vũ Thiếu Khanh, Thạch Phá Kinh Thiên
#878 Chương 878: Muốn không ta thử xem
#879 Chương 879: Xúi giục
#880 Chương 880: Diệt Thế Ám Dạ Nha
#881 Chương 881: Muốn chết
#882 Chương 882: Chí Tôn Chùy đến tay
#883 Chương 883: Vũ tộc đại chiến bắt đầu
#884 Chương 884: Chiến bảy đại hạch tâm trưởng lão
#885 Chương 885: Thừa Phong Phá Lãng
#886 Chương 886: Sinh Tử Sách sơ hiển uy
#887 Chương 887: Diệt Vũ tộc
#888 Chương 888: Thiên Đạo học viện khốn cảnh
#889 Chương 889: Thiên Thương Yêu Bằng
#890 Chương 890: Trấn thủ Vạn Bảo các
#891 Chương 891: Huyết đồ, đao cuồng
#892 Chương 892: Yêu bằng xuất thế
#893 Chương 893: Trấn áp, thập tổ sư
#894 Chương 894: Các loại hàng lâm, Thất Thế cuồng nhân
#895 Chương 895: Nam Dương hòa thượng, thất thế phún thần
#896 Chương 896: Vạn Bảo các tranh canh ba
#897 Chương 897: Cửu Tinh Liên Châu, Thái Hư Đại Đế
#898 Chương 898: Chân mệnh hiện, đại chiến bắt đầu
#899 Chương 899: Bạch nguyệt kinh thiên mang, cô lang độc nhạc buồn
#900 Chương 900: Cầu, chỉ giáo
#901 Chương 901: Vấn đạo thập thất thức Thần Hoang
#902 Chương 902: Thiên Phật Hàng Thế, Phật Quang Phổ Chiếu
#903 Chương 903: Bá Ảnh vỡ vụn
#904 Chương 904: Mệnh hồn, Minh lão
#905 Chương 905: Trước kia bí mật
#906 Chương 906: Áo nghĩa cùng pháp tắc, Niết Không chi mê
#907 Chương 907: Cửu thiên sát khí
#908 Chương 908: Cứu cực long, Vạn Long hàng lâm
#909 Chương 909: Bạch Quỷ Đà Tiên
#910 Chương 910: Cửu Dương Luyện Thiên, Thập Nhật Đương Không
#911 Chương 911: Đại hạn, trấn áp mà tới
#912 Chương 912: Hỗn độn sơ phân, âm dương cát hôn hiểu
#913 Chương 913: Mang đến tiểu thế giới, đạt được mục đích
#914 Chương 914: Yêu Bằng thành, cửu hỏa hiện
#915 Chương 915: Chú tạo Chân Thần Kiếm
#916 Chương 916: Danh kiếm lịch sử, Khí Sơn
#917 Chương 917: Thiên kiếp
#918 Chương 918: Tứ cấp, chết?
#919 Chương 919: Viễn cổ Thiên Đình
#920 Chương 920: Đồng hành, đi hướng hủy diệt chi địa
#921 Chương 921: Giết, phục kích
#922 Chương 922: Nhanh chậm áo nghĩa, đội xe
#923 Chương 923: Thắng Thành Phiền gia, ngoài ý muốn
#924 Chương 924: Phong ba kết thúc, Thánh Mạch nha hoàn
#925 Chương 925: Huynh đệ của ta, bá vương ngạnh thương cung
#926 Chương 926: Tiên Thành, chủ mưu
#927 Chương 927: Đan độc, mâu thuẫn
#928 Chương 928: Đêm thất tịch, Bắc Thành
#929 Chương 929: Người sau lưng, Lục Trường Cấn
#930 Chương 931: Sát Lục Đại Đế, Mục Thành Miểu
#931 Chương 932: Bí sự, đế cách
#932 Chương 933: Thánh nữ đến, Lục Trường Cấn
#933 Chương 934: Thiên kiêu vô song, Ma Ha lão tổ
#934 Chương 935: Thanh Phong tôn giả, táo bạo
#935 Chương 936: Trêu đùa, chiến
#936 Chương 937: Ma Nữ nhất tộc, giết chóc quen tay
#937 Chương 938: Lục Trường Cấn chuyện cũ, Vạn Hoang Vẫn Thần
#938 Chương 939: Chết, đi hướng hủy diệt chi địa
#939 Chương 940: Hủy Diệt Chi Thành, trường sinh lộ
#940 Chương 941: Lục Tiên giáo, bánh nhân thịt
#941 Chương 942: Ngưu Đầu bang, Nguyệt Ảnh bang
#942 Chương 943: Giết chết bang chủ, thành nam manh mối
#943 Chương 944: Sơn Thần tộc, hiểu lầm
#944 Chương 945: Thanh lâu, một chiêu cuối cùng
#945 Chương 946: Lãng bên trong Tiểu Bạch Long
#946 Chương 947: Dùng võ kết bạn Kính cô nương
#947 Chương 948: Thần bí Kính cô nương, nhìn xuyên hết thảy
#948 Chương 949: Lời đồn, Mộc Chiến Thần
#949 Chương 950: Mộc, Ám Chiến Thần, lão giả ám sát
#950 Chương 951: Dụ hoặc, Sơn Thần hàng lâm
#951 Chương 952: Cơ Nhược Băng mất tích, Hùng Sư Phủ
#952 Chương 953: Cuồng Thiên Sơn, phong ấn không gian
#953 Chương 954: Đại chiến, ta nói ngươi biết rõ
#954 Chương 955: Hủy Diệt Chi Chủ, biểu diễn
#955 Chương 956: Thức Huyết Không Gian bên trong, Sơn Thành
#956 Chương 957: Thiên Đạo Chi Nhãn, quỷ dị Thức Huyết Không Gian
#957 Chương 958: Hàn thức huynh đệ, không tầm thường thế giới
#958 Chương 959: Huyết mạch phản tổ
#959 Chương 960: Tử Mặc ca, lão mẫu trư
#960 Chương 961: Tình cảm, rời đi
#961 Chương 962: Ân, tốt
#962 Chương 963: Hoan nghênh đến đến Thức Huyết Không Gian
#963 Chương 964: Thước tộc trưởng, Thức Huyết Không Gian chân tướng
#964 Chương 965: Viễn cổ Thiên Đình, Sưởng, Húc
#965 Chương 966: Quản lý người, Thiên Đình bên trong
#966 Chương 967: Viễn cổ thập đại thần pháp đều ở ta mắt
#967 Chương 968: Phong ấn phá, thần bí người
#968 Chương 969: Nhìn hắn lâu sập
#969 Chương 970: Chúng sinh mong muốn, này đến trảm yêu trừ ma
#970 Chương 971: Quân tử thản đãng đãng, hạ chiến thư
#971 Chương 972: Cái này tông môn vạn năm không thay đổi, Thiên Ảnh Thạch
#972 Chương 973: Chiến bào, giết trăm dặm, đạp lay động ma
#973 Chương 974: Hắc Bạch Tu La, Thiên Cầm phái
#974 Chương 975: Mười hai Đế Thống Tiên Môn
#975 Chương 976: Đãng Ma đại hội bắt đầu
#976 Chương 977: Mê hoặc nhân tâm
#977 Chương 978: Tiêu Đỉnh Thiên, Khiên Dẫn tôn giả
#978 Chương 979: Quang minh chi đạo, tu phật còn là thiện
#979 Chương 980: Hồ Tiên Nhi
#980 Chương 981: Thái A lão nhân, Lâm Như Hổ
#981 Chương 982: Bách Lý Tiểu lên đài
#982 Chương 983: Từ Tử Mặc lên đài
#983 Chương 984: Lục Chỉ Cầm Ma, Yêu Bàn Tiên Phổ
#984 Chương 985: Chuyển sinh, Sinh Tử Luân Hồi Quyết
#985 Chương 986: Hôm nay tất cả mọi người phải chết
#986 Chương 987: Đại Đế hàng lâm
#987 Chương 988: Thần Đế, Cổ Minh
#988 Chương 989: Bụi trần theo gió đi
#989 Chương 990: Bồi tội, tuyên chiến Lục Tiên giáo
#990 Chương 991: Người đều hội lão, sơ tâm
#991 Chương 992: Thu dọn phía sau
#992 Chương 993: Đóng vai một lần ăn chơi thiếu gia
#993 Chương 994: Hoàn khố gặp phải hoàn khố
#994 Chương 995: Công chúa, đánh tốt
#995 Chương 996: Tiến đánh Lục Tiên giáo
#996 Chương 997: Tiên Thành, Tiên Sơn
#997 Chương 998: Lục Tiên giáo, đại chiến
#998 Chương 999: Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận
#999 Chương 1000: Hỗn độn như trứng gà, Thiên Tà
#1,000 Chương 1001: Vô Thượng, rất nhiều lão tổ
#1,001 Chương 1002: Võ Thiên Tôn
#1,002 Chương 1003: Kinh Đào Hãi Lãng, Khai Thiên Phá
#1,003 Chương 1004: Thần Ma Quan Tưởng Đồ, Pháp Thiên Tượng Địa
#1,004 Chương 1005: Lục Tiên giáo hủy diệt
#1,005 Chương 1006: Điều kiện
#1,006 Chương 1007: Xong chuyện, thiên mệnh sắp xuất hiện
#1,007 Chương 1008: Thiên mệnh thành, các phương động
#1,008 Chương 1009: Thiên mệnh chung hiện, thế gian thiên kiêu
#1,009 Chương 1010: Thập đại cấm địa một trong Hãm Không đảo
#1,010 Chương 1011: Tiến vào Hãm Không đảo, hắc bào thanh niên canh thứ ba
#1,011 Chương 1012: Tử hải, đại môn
#1,012 Chương 1013: Đảo, tranh đoạt bắt đầu
#1,013 Chương 1014: Hãm Không đảo bí mật
#1,014 Chương 1015: Tử hải phía dưới, Thiên Đạo chi mưu
#1,015 Chương 1016: Trứng trùng, trong đại điện sinh vật
#1,016 Chương 1017: Trước tiễn ngươi bị loại
#1,017 Chương 1018: Lục Nguyên Bất Diệt Trận, liên hợp
#1,018 Chương 1019: Trăm vạn Thần Ma cam làm tướng
#1,019 Chương 1020: Tuyên Cổ Nhất Kích
#1,020 Chương 1021: Ánh mắt là có thể động người, giết
#1,021 Chương 1022: Thần Ma tỉnh, Chúng Diệu Chi Môn
#1,022 Chương 1023: Đại chiến, tiên thiên ngũ thái
#1,023 Chương 1024: Gánh chịu thiên mệnh
#1,024 Chương 1025: Cửu đạo mạch môn thân phá hư, Thái Cổ Thần Cương
#1,025 Chương 1026: Chư Thần di tích
#1,026 Chương 1027: Đại Đế sau cảnh giới