Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
1 week, 6 days ago, 18/10/2020

Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Dịch Trung Quốc Web Novel 153 chapters 411,086 từ
Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn, Wattpad.com/user/BeCuHanh98
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Tên khác: Con gái là thế đó
Thể loại: Cổ đại, hài, cung đấu nhẹ, sủng, HE.
Editor: Đào Sindy, Bé Củ Hành
Tình trạng: 142 chương + n ngoại truyện

Ngốc manh thật may mắn khi có phụ thân vô cùng cường hãn và một người mẫu thân chuyên bao che khuyết điểm. Đệ đệ quần là áo lụa luôn muốn lấy chính phòng.

Dù bị người từ hôn ba lần nhưng vẫn bình tĩnh.

Y phục hoa lệ, thắt lưng nạm vàng.

Là người có tiền có quyền sao có thể ế phu?

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: Lại bị từ hôn
#2 Chương 2: Giấc mơ trở thành sự thật
#3 Chương 3: Xem mắt
#4 Chương 4: Không biết xấu hổ
#5 Chương 5: Giấu bạc
#6 Chương 6: Mạnh mẽ
#7 Chương 7: Quân Quân
#8 Chương 8: Bất hòa
#9 Chương 9: Giấc mơ
#10 Chương 10: Tâm tư của nam nhân
#11 Chương 11: Khu vực săn bắn
#12 Chương 12: Không biết xấu hổ
#13 Chương 13: Thịt nướng
#14 Chương 14: Nó là đệ đệ ta
#15 Chương 15: Đấu võ mồm
#16 Chương 16: Canh
#17 Chương 17: Trẫm thật hổ thẹn
#18 Chương 18: Huyền y
#19 Chương 19: Hầu gia bốc đồng
#20 Chương 20: Trò hay trận này
#21 Chương 21: Sụp đổ
#22 Chương 22: Đồ Bỏ đi
#23 Chương 23: Một lời khó nói hết
#24 Chương 24: Sương mù dày đặc
#25 Chương 25: Núi vàng
#26 Chương 26: Tiến cung
#27 Chương 27
#28 Chương 28
#29 Chương 29
#30 Chương 30
#31 Chương 31
#32 Chương 32
#33 Chương 33
#34 Chương 34
#35 Chương 35
#36 Chương 36
#37 Chương 37
#38 Chương 38
#39 Chương 39
#40 Chương 40
#41 Chương 41
#42 Chương 42
#43 Chương 43
#44 Chương 44
#45 Chương 45
#46 Chương 46
#47 Chương 47
#48 Chương 48
#49 Chương 49
#50 Chương 50
#51 Chương 51
#52 Chương 52
#53 Chương 53
#54 Chương 54
#55 Chương 55
#56 Chương 56
#57 Chương 57
#58 Chương 58
#59 Chương 59
#60 Chương 60
#61 Chương 61
#62 Chương 62
#63 Chương 63
#64 Chương 64
#65 Chương 65
#66 Chương 66
#67 Chương 67
#68 Chương 68
#69 Chương 69
#70 Chương 70
#71 Chương 71
#72 Chương 72
#73 Chương 73
#74 Chương 74
#75 Chương 75
#76 Chương 76
#77 Chương 77
#78 Chương 78
#79 Chương 79
#80 Chương 80
#81 Chương 81
#82 Chương 82
#83 Chương 83
#84 Chương 84
#85 Chương 85
#86 Chương 86
#87 Chương 87
#88 Chương 88
#89 Chương 89
#90 Chương 90
#91 Chương 91
#92 Chương 92-1
#93 Chương 92-2
#94 Chương 93
#95 Chương 93-2
#96 Chương 94-1
#97 Chương 94-2
#98 Chương 95-1
#99 Chương 95-2
#100 Chương 96-1
#101 Chương 96-2
#102 Chương 97-1
#103 Chương 97-2
#104 Chương 98-1
#105 Chương 98-2
#106 Chương 99-1
#107 Chương 99-2
#108 Chương 100-1
#109 Chương 100-2
#110 Chương 101-1
#111 Chương 101-2
#112 Chương 102-1
#113 Chương 102-2
#114 Chương 103-1
#115 Chương 103-2
#116 Chương 104
#117 Chương 105
#118 Chương 105-2
#119 Chương 106
#120 Chương 106-2
#121 Chương 107-1
#122 Chương 107-2
#123 Chương 108-1
#124 Chương 108-2
#125 Chương 109
#126 Chương 109-2
#127 Chương 110
#128 Chương 111
#129 Chương 111-2
#130 Chương 112-1
#131 Chương 112-2
#132 Chương 113
#133 Chương 113-2
#134 Chương 114
#135 Chương 114-2
#136 Chương 115
#137 Chương 116-1
#138 Chương 116-2
#139 Chương 117
#140 Chương 117-2
#141 Chương 118
#142 Chương 119
#143 Chương 120
#144 Chương 121
#145 Chương 122
#146 Chương 123
#147 Chương 124
#148 Chương 124-2: Thiếu
#149 Chương 125: Thiếu
#150 Chương 126: Thiếu
#151 Chương 127: Thiếu
#152 Chương 128: Thiếu
#153 Chương 129: Thiếu