Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
5 hours ago, 31/10/2020

Nguyên Tôn

Dịch Trung Quốc Web Novel 1,409 chapters 2,868,518 từ
Nguồn: Truyện YY, Bạch Ngọc Sách
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Nhóm Dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Dùng huyền hoàng khí bạn thân sở hữu, mọi thứ thiện địa nhật nguyệt tinh đều bị ta nuốt hết.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: Mãng tước nuốt rồng
#2 Chương 2: Nguyên văn
#3 Chương 3: Tô ấu vi
#4 Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn
#5 Chương 5: Tề nhạc, liễu khê
#6 Chương 6: Từ đường đất tổ
#7 Chương 7: Vùng đất thần bí
#8 Chương 8: Tìm bát mạch
#9 Chương 9: Bát mạch xuất hiện
#10 Chương 10: Nhận được cơ duyên
#11 Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương
#12 Chương 12: Nguyên thực
#13 Chương 13: Trùng mạch
#14 Chương 14: Thần hồn
#15 Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp
#16 Chương 16: Đào góc tường
#17 Chương 17: Lâm phong
#18 Chương 18: Văn võ!
#19 Chương 19: Khai mạch
#20 Chương 20: Nguyên thuật
#21 Chương 21: Long bộ, long bi thủ
#22 Chương 22: Đại khảo tiến đến
#23 Chương 23: Để lộ tài hoa
#24 Chương 24: Lộ ra uy thế
#25 Chương 25: Chiến lâm phong
#26 Chương 26: Xu thế quật khởi
#27 Chương 27: Kết thúc kỳ thi
#28 Chương 28: Vào giáp viện
#29 Chương 29: Thác ngọc linh
#30 Chương 30: Mở đệ tam mạch
#31 Chương 31: Lập uy
#32 Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn
#33 Chương 33: Hai nàng gặp mặt
#34 Chương 34: Mưu linh thác
#35 Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh
#36 Chương 36: Ám chiêu
#37 Chương 37: Song song đột phá
#38 Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch
#39 Chương 39: Gặp phải kẻ địch
#40 Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư?
#41 Chương 41: Huyền mang thuật
#42 Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn
#43 Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật
#44 Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi
#45 Chương 45: Trước khi phủ thí
#46 Chương 46: Phủ thí bắt đầu
#47 Chương 47: Sự thay đổi khác thường
#48 Chương 48: Đánh bại một người
#49 Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê
#50 Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ
#51 Chương 51: Chu Nguyên đấu Tề Nhạc
#52 Chương 52: Thực lực chân chính
#53 Chương 53: Ta cũng có thể luyện thành Huyền Mang Thuật
#54 Chương 54: Giành được thắng lợi
#55 Chương 55: Đại tướng quân Vệ Thương Lan
#56 Chương 56: Vũ hoàng
#57 Chương 57: Tổ long kinh
#58 Chương 58: Nguyên tài
#59 Chương 59: Hư Cảnh trung kỳ
#60 Chương 60: Bắt đầu lên đường đến di tích
#61 Chương 61: Âm dương khí phủ
#62 Chương 62: Thương Lan quận, Vệ Thanh Thanh
#63 Chương 63: Một chiêu lập nên uy danh
#64 Chương 64: Doanh đại sư
#65 Chương 65: Giải độc cho Vệ Bân
#66 Chương 66: Vạch trần xảo trá
#67 Chương 67: Thiên nghĩ thực độc văn
#68 Chương 68: Quá trình chuẩn bị
#69 Chương 69: Để lộ tài năng
#70 Chương 70: Thành công
#71 Chương 71: Mượn sức Vệ Thương Lan
#72 Chương 72: Hắc độc vương
#73 Chương 73: Tiến vào Hắc Uyên
#74 Chương 74: Tấm ngọc bài màu đen
#75 Chương 75: Đệ bát mạch
#76 Chương 76: Mở khí phủ
#77 Chương 77: Đi tìm Ngọc Anh Quả
#78 Chương 78: Tìm cách lên đảo
#79 Chương 79: Sợ hãi
#80 Chương 80: Kho báu
#81 Chương 81: Cuộc chiến bên trong sơn cốc
#82 Chương 82: Thôn Thôn phát uy
#83 Chương 83: Tranh đoạt
#84 Chương 84: Sức mạnh bá đạo của Oán Long Độc
#85 Chương 85: Giao chiến Tề Hạo
#86 Chương 86: Xâm thực
#87 Chương 87: Giết chết Tề Hạo
#88 Chương 88: Giành được Hỏa Linh Tuệ
#89 Chương 89: Hàng phục
#90 Chương 90: Di bảo
#91 Chương 91: Địa cung
#92 Chương 92: Bảo bối
#93 Chương 93: Ngân ảnh
#94 Chương 94: Tề vương làm phản
#95 Chương 95: Tranh nghị
#96 Chương 96: Năm vị
#97 Chương 97: Chiến thư
#98 Chương 98: Thông thiên huyền mãng khí
#99 Chương 99: Tề Vương vây thành
#100 Chương 100: Bảy cường giả sơ cảnh
#101 Chương 101: Đại chiến đã tới
#102 Chương 102: Vây thành
#103 Chương 103: Khởi động
#104 Chương 104: Lực lượng của Ngân Ảnh
#105 Chương 105: Phong tình của kiếm
#106 Chương 106: Chu Nguyên trảm thái sơ
#107 Chương 107: Không thể cứu vãn
#108 Chương 108: Võ vương thánh chỉ
#109 Chương 109: Đập tan bóng ma
#110 Chương 110: Đại chiến kết thúc
#111 Chương 111: Lão nhân áo bào xám
#112 Chương 112: Duyên phận của Tô Ấu Vi
#113 Chương 113: Một phần tạo hóa
#114 Chương 114: Thánh tích chi địa
#115 Chương 115: Thiếu nữ áo tím
#116 Chương 116: Phong vân hội tụ
#117 Chương 117: Huyền mãng lân
#118 Chương 118: Cổ cảnh
#119 Chương 119: Thiếu nữ tóc xanh
#120 Chương 120: Cổ linh
#121 Chương 121: Thú tâm thông minh giả
#122 Chương 122: Luyện hồn tháp?
#123 Chương 123: Tạp ngư
#124 Chương 124: Phá thiên
#125 Chương 125: Thủy tinh cầu màu đen
#126 Chương 126: Toàn thân trở ra
#127 Chương 127: Phân bảo
#128 Chương 128: Thanh niên mặc áo bào xám
#129 Chương 129: Thánh Tích thành
#130 Chương 130: Kiêu Tử lâu
#131 Chương 131: Thiên la kích
#132 Chương 132: Vật tới tay
#133 Chương 133: Tiểu thiên nguyên thuật
#134 Chương 134: Cổ linh
#135 Chương 135: Tả khâu thanh ngư
#136 Chương 136: Bắt đầu thấy Võ Hoàng
#137 Chương 137: Hư cảnh hậu kỳ
#138 Chương 138: Đại thúc đi chân trần
#139 Chương 139: Xuất thủ
#140 Chương 140: Thánh tích chi địa
#141 Chương 141: Oan gia ngõ hẹp
#142 Chương 142: Tình thế nguy hiểm
#143 Chương 143: Khí lưu màu trắng
#144 Chương 144: Văn thứ ba
#145 Chương 145: Tứ phẩm Nguyên thú
#146 Chương 146: Thánh tích đội
#147 Chương 147: Huyền trọng nê
#148 Chương 148: Tọa sơn quan hổ đấu
#149 Chương 149: Ngồi thu ngư ông lợi
#150 Chương 150: Tiểu thiên nguyên thuật, đại phong lôi
#151 Chương 151: Thánh bia
#152 Chương 152: Khí trùng Thiên Quan
#153 Chương 153: Lấy trượng đo nguyên khí
#154 Chương 154: Huyền Mãng Lân màu vàng
#155 Chương 155: Chu Nguyên chiến Tiêu Thiên Huyền
#156 Chương 156: Mãng nuốt ma luân
#157 Chương 157: Thu hoạch
#158 Chương 158: Hợp tác
#159 Chương 159: Vây quét
#160 Chương 160: Phong Lôi thành, Yêu Yêu thương
#161 Chương 161: Truy sát
#162 Chương 162: Thanh Ngư tương trợ
#163 Chương 163: Ngẫu nhiên gặp
#164 Chương 164: Lục La mưu Kim Trì
#165 Chương 165: Đông Huyền đột kích
#166 Chương 166: Chúc anh
#167 Chương 167: Đấu chúc anh
#168 Chương 168: Gặp lại
#169 Chương 169: Võ Hoàng sát ý
#170 Chương 170: Chặn giết
#171 Chương 171: Thần bí chi thú
#172 Chương 172: Thôn Thôn nổi giận
#173 Chương 173: Thánh Bia lưu danh
#174 Chương 174: Kim trì
#175 Chương 175: Thánh văn
#176 Chương 176: Thực lực đại tiến
#177 Chương 177: Thánh tháp
#178 Chương 178: Hội tụ
#179 Chương 179: Tiến thánh tháp
#180 Chương 180: Dòng lũ màu xanh
#181 Chương 181: Các hiển thần thông
#182 Chương 182: Đuổi theo
#183 Chương 183: Cứu giúp
#184 Chương 184: Thánh Thê bệ đá
#185 Chương 185: Long hấp
#186 Chương 186: Sóng xanh ngăn Thánh Lộ
#187 Chương 187: Trèo lên mây xanh
#188 Chương 188: Song Long hội
#189 Chương 189: Huyền Mãng nuốt Kim Ô
#190 Chương 190: Lấy mệnh tương bác
#191 Chương 191: Thiên nguyên thuật
#192 Chương 192: Thiên Quy kết giới
#193 Chương 193: Thánh văn chi lực
#194 Chương 194: Long biến
#195 Chương 195: Xích long tức
#196 Chương 196: Cái thứ nhất
#197 Chương 197: Song Long đấu, thắng cùng bại
#198 Chương 198: Phân Thánh Long khí
#199 Chương 199: Quốc vận bị hao tổn
#200 Chương 200: Đãi ngộ chi kém
#201 Chương 201: Thương Huyền lão tổ
#202 Chương 202: Thánh tộc
#203 Chương 203: Bốn đạo thánh văn
#204 Chương 204: Một bước trèo lên Thái Sơ
#205 Chương 205: Thánh Tích kết thúc
#206 Chương 206: Nhập tông môn
#207 Chương 207: Một chưởng
#208 Chương 208: Rời đi trước đó
#209 Chương 209: Thương Huyền khí vận, Thánh Châu sáu phần
#210 Chương 210: Đệ tử tam đẳng
#211 Chương 211: Thẩm vạn kim
#212 Chương 212: Nhập thương huyền
#213 Chương 213: La tùng
#214 Chương 214: Nhất đẳng
#215 Chương 215: Lầu nhỏ
#216 Chương 216: Kéo bè kết phái
#217 Chương 217: Nguyên sơn
#218 Chương 218: Một quyền là đủ
#219 Chương 219: Lập uy
#220 Chương 220: Thái sơ thiên
#221 Chương 221: Lần thứ nhất vận chuyển
#222 Chương 222: Nguyên khí tinh thần
#223 Chương 223: Nguyên ngọc trọng yếu
#224 Chương 224: Hóa giải
#225 Chương 225: Hóa hư thuật
#226 Chương 226: Chúc nhạc
#227 Chương 227: Trả thù
#228 Chương 228: Khiếu huyệt
#229 Chương 229: Kiếm lời nguyên ngọc
#230 Chương 230: Thuyết phục
#231 Chương 231: Bản sự
#232 Chương 232: Gây sự
#233 Chương 233: Kim cương bất hoại
#234 Chương 234: Đánh một đám
#235 Chương 235: Chu Nguyên phản kích
#236 Chương 236: Oanh động
#237 Chương 237: Trước mặt mọi người xuất thủ
#238 Chương 238: Thu hoạch đại phong
#239 Chương 239: Lão giả áo xám
#240 Chương 240: Chúc Nhạc thủ đoạn
#241 Chương 241: Tông minh
#242 Chương 242: Tỷ thí đến
#243 Chương 243: Thanh sơn so Hóa Hư
#244 Chương 244: Nhanh như điện chớp
#245 Chương 245: Thực cảnh
#246 Chương 246: Thủ thắng
#247 Chương 247: Cửu long điển
#248 Chương 248: Xung đột
#249 Chương 249: Chia cắt danh ngạch
#250 Chương 250: Long chúc Nguyên thú tinh huyết
#251 Chương 251: Ngũ phẩm
#252 Chương 252: Lấy máu
#253 Chương 253: Luyện hóa tinh huyết
#254 Chương 254: Ứng đối chi pháp
#255 Chương 255: Lộ ra thủ đoạn
#256 Chương 256: Tới cửa phiền phức
#257 Chương 257: Trấn áp
#258 Chương 258: Ngừng
#259 Chương 259: Chỉ điểm
#260 Chương 260: Bí ẩn
#261 Chương 261: Lục huyền âm
#262 Chương 262: Nguyên tôn
#263 Chương 263: Yêu Yêu xuất thủ
#264 Chương 264: Chấn nhiếp
#265 Chương 265: Đại điển đến
#266 Chương 266: Nguyên tôn
#267 Chương 267: Đại điển bắt đầu
#268 Chương 268: Thủ tịch chi tranh
#269 Chương 269: Hồng Y tương trợ
#270 Chương 270: Phong hải thuật
#271 Chương 271: Át chủ bài tầng ra
#272 Chương 272: Thiên Nguyên Bút tiến hóa
#273 Chương 273: Văn thứ tư, Vạn Kình
#274 Chương 274: Cửu Long Điển chi uy
#275 Chương 275: Đột phá
#276 Chương 276: Đại điển thứ nhất
#277 Chương 277: Chọn ngọn núi
#278 Chương 278: Khen thưởng
#279 Chương 279: Đại điển kết thúc
#280 Chương 280: Thánh Tử phong
#281 Chương 281: Người quét núi
#282 Chương 282: Phong ấn chủ phong
#283 Chương 283: Tuyển mạch nhập môn
#284 Chương 284: Kim đái đệ tử
#285 Chương 285: Tử Nguyên động phủ
#286 Chương 286: Động thí
#287 Chương 287: Tào sư
#288 Chương 288: Kim đái ghế thứ ba
#289 Chương 289: Xin đi giết giặc
#290 Chương 290: Một trận đọ sức
#291 Chương 291: Đoạt thánh chiến
#292 Chương 292: Thái sơ bích
#293 Chương 293: Lịch đại thứ nhất
#294 Chương 294: ,700 hơi thở rung động
#295 Chương 295: Hai mạch phản ứng
#296 Chương 296: Chuẩn bị
#297 Chương 297: Tỷ thí
#298 Chương 298: Tiệc
#299 Chương 299: Chấn nhiếp toàn trường
#300 Chương 300: Động tĩnh
#301 Chương 301: Tẩy lễ tiến đến
#302 Chương 302: Nguyên long mạch
#303 Chương 303: Long nguyên tủy
#304 Chương 304: Nguyên Trì mở
#305 Chương 305: Không thích hợp
#306 Chương 306: Vây giết
#307 Chương 307: Tay chân
#308 Chương 308: Hoàn mỹ hợp tác
#309 Chương 309: Thánh Tử chi đấu
#310 Chương 310: Họa từ trong nước đến
#311 Chương 311: Truy sát
#312 Chương 312: Hai nữ giằng co
#313 Chương 313: Điều tiết
#314 Chương 314: Hợp tác
#315 Chương 315: Hai nữ liên thủ
#316 Chương 316: Dây dưa
#317 Chương 317: Hai nữ đấu Song Thánh
#318 Chương 318: Biện pháp
#319 Chương 319: Cải tạo nguyên văn kết giới
#320 Chương 320: Đắc thủ
#321 Chương 321: Đắc tội
#322 Chương 322: Mồi nhử
#323 Chương 323: Tới tay
#324 Chương 324: Tẩy lễ mở
#325 Chương 325: Bát Long tái hiện
#326 Chương 326: Tương trợ
#327 Chương 327: Lục long chu thái
#328 Chương 328: Như thế nào rung động
#329 Chương 329: Tam trọng thiên
#330 Chương 330: Đánh giá
#331 Chương 331: Thánh Nguyên phong oanh động
#332 Chương 332: Động thí động tĩnh
#333 Chương 333: Động thí bắt đầu
#334 Chương 334: Phá nguyên thủ
#335 Chương 335: Lục trọng thiên
#336 Chương 336: Xuống tới
#337 Chương 337: Một quyền chi uy
#338 Chương 338: Chu Nguyên thực lực
#339 Chương 339: Huyền giao lân
#340 Chương 340: Đại hắc ma
#341 Chương 341: Cửu long
#342 Chương 342: Cửu Long diệt Hắc Ma
#343 Chương 343: Bốn đại cảnh giới
#344 Chương 344: Oanh động
#345 Chương 345: Khen thưởng
#346 Chương 346: Tử đái tuyển bạt
#347 Chương 347: Từ Viêm thủ đoạn
#348 Chương 348: Nguyên tinh đan
#349 Chương 349: Linh Văn điện trước
#350 Chương 350: Khiêu chiến Linh Văn phong
#351 Chương 351: Liên thủ vào trận
#352 Chương 352: Hai vị người trấn thủ
#353 Chương 353: Kim chương, hạ vũ
#354 Chương 354: Nguyên văn đấu (thượng)
#355 Chương 355: Nguyên văn đấu (hạ)
#356 Chương 356: Yêu Yêu thủ đoạn
#357 Chương 357: Thần hồn áp chế
#358 Chương 358: Thần hồn thác ấn
#359 Chương 359: Đột phá, Thực cảnh trung kỳ!
#360 Chương 360: Phá trận
#361 Chương 361: Nhập điện
#362 Chương 362: Nâng giết
#363 Chương 363: Đào yêu nhưỡng
#364 Chương 364: Trước tuyển bạt
#365 Chương 365: Mở ra
#366 Chương 366: Tuyển bạt chi tranh
#367 Chương 367: Một quyền
#368 Chương 368: Săn bắn
#369 Chương 369: Kiếm khóa cốc
#370 Chương 370: Hóa hư ẩn nấp
#371 Chương 371: Kết giới
#372 Chương 372: Lôi hỏa che đậy sơn cốc
#373 Chương 373: Thiên Lôi Huyền Hỏa chi uy
#374 Chương 374: Đoàn diệt Kiếm Lai phong
#375 Chương 375: Thập phong phía dưới
#376 Chương 376: Mười vị trí đầu
#377 Chương 377: Khôi thủ chi tranh
#378 Chương 378: Lực đấu Từ Viêm
#379 Chương 379: Nguyệt vẫn thuật
#380 Chương 380: Nguyên khí đối bính
#381 Chương 381: Bá đạo Oán Long Độc
#382 Chương 382: Khôi thủ
#383 Chương 383: Kiếm Lai phong trừng phạt
#384 Chương 384: Ban thưởng
#385 Chương 385: Năm đó tiểu đồng tử
#386 Chương 386: Tuyển bảo
#387 Chương 387: Thái ất thanh mộc ngấn
#388 Chương 388: Thiên công
#389 Chương 389: Luyện hóa Nguyên Tinh Đan
#390 Chương 390: Oán Long Độc bộc phát
#391 Chương 391: Trấn áp
#392 Chương 392: Hai vị đội trưởng
#393 Chương 393: Thiên cấp nhiệm vụ
#394 Chương 394: Phản đối
#395 Chương 395: Tranh chấp
#396 Chương 396: Một chiêu
#397 Chương 397: Đại kim chung
#398 Chương 398: Xác định danh ngạch
#399 Chương 399: Lên đường
#400 Chương 400: Yêu Yêu rời núi
#401 Chương 401: Người quen biết cũ
#402 Chương 402: Gặp lại Thanh Ngư
#403 Chương 403: Phân phối nhiệm vụ
#404 Chương 404: Cược viêm thạch
#405 Chương 405: Tặng thưởng
#406 Chương 406: Gian lận
#407 Chương 407: Thả pháo hoa
#408 Chương 408: Thông sát
#409 Chương 409: Bế quan
#410 Chương 410: Thái Ất sơ hiển
#411 Chương 411: Viêm tủy mạch
#412 Chương 412: Tiến hóa hiện ra
#413 Chương 413: Thanh Ngư cảnh báo
#414 Chương 414: Thú triều đánh tới
#415 Chương 415: Thiên Nguyên Bút tiến hóa
#416 Chương 416: Thiên Nguyên Bút chi uy
#417 Chương 417: Văn thứ năm: Phá Nguyên
#418 Chương 418: Thánh Cung động thủ
#419 Chương 419: Dương huyền
#420 Chương 420: Nghiêng về một bên cục diện
#421 Chương 421: Đoàn diệt?
#422 Chương 422: Muốn chết a?
#423 Chương 423: Chu Nguyên đấu Dương Huyền
#424 Chương 424: Chu Nguyên hiển uy
#425 Chương 425: Khó giải quyết Dương Huyền
#426 Chương 426: Bát trọng thiên?
#427 Chương 427: Thủ đoạn nhiều lần ra
#428 Chương 428: Một ngụm thanh hỏa đốt cốt giáp
#429 Chương 429: Ngăn cơn sóng dữ
#430 Chương 430: Viên mãn
#431 Chương 431: Luận công
#432 Chương 432: Về tông
#433 Chương 433: Oanh động
#434 Chương 434: Tham dự thủ tịch chi tranh
#435 Chương 435: Hối đoái thiên công
#436 Chương 436: Tiểu huyền thánh thể
#437 Chương 437: Long lân hòe thụ
#438 Chương 438: Lấy vảy
#439 Chương 439: Yêu Yêu trở về
#440 Chương 440: Sở thanh
#441 Chương 441: Phong phú động phủ
#442 Chương 442: Danh ngạch xác định
#443 Chương 443: Thủy hỏa đoán long đài
#444 Chương 444: Lời nói giao phong
#445 Chương 445: Nghị luận
#446 Chương 446: Nghị Sự điện
#447 Chương 447: Ngọc Bì cảnh
#448 Chương 448: Xung đột
#449 Chương 449: Ngô hải
#450 Chương 450: Một quyền
#451 Chương 451: Cường ngạnh Chu Nguyên
#452 Chương 452: Viên Hồng cường đại
#453 Chương 453: Ảnh hưởng
#454 Chương 454: Cấp thứ ba
#455 Chương 455: Yêu Yêu lửa giận
#456 Chương 456: Nói chuyện
#457 Chương 457: Thủ Tịch phong
#458 Chương 458: Thập thánh tử
#459 Chương 459: Thủ tịch chi tranh mở ra
#460 Chương 460: Một kiếm
#461 Chương 461: Một quyền
#462 Chương 462: Đệ nhất thắng
#463 Chương 463: Chỉ còn ba cái
#464 Chương 464: Cục diện dần dần chuyển
#465 Chương 465: Phản sát
#466 Chương 466: Ai muốn xong?
#467 Chương 467: Chướng ngại vật
#468 Chương 468: Sau cùng Viên Hồng
#469 Chương 469
#470 Chương 470: Đánh đủ chưa?
#471 Chương 471: Ngân Cốt cảnh!
#472 Chương 472: Rung động tứ phương
#473 Chương 473: Thảm liệt
#474 Chương 474: Tự kiếm thuật
#475 Chương 475: Đột phá!
#476 Chương 476: Tứ trọng thiên!
#477 Chương 477: Vấn đỉnh
#478 Chương 478: Xong
#479 Chương 479: Thủ tịch vị trí
#480 Chương 480: Bảy đại thủ tịch
#481 Chương 481: Thái huyền thánh linh thuật
#482 Chương 482: Huyền lão hiện thân
#483 Chương 483: Đại yến
#484 Chương 484: Áp chế Chúc Nhạc
#485 Chương 485: Thánh cung võ hoàng
#486 Chương 486: Cửu thần phủ
#487 Chương 487: Xông sơn
#488 Chương 488: Đường núi thí luyện
#489 Chương 489: Tâm tính
#490 Chương 490: Bá đạo Thần Ma
#491 Chương 491: Quang lưu màu vàng
#492 Chương 492: Thiên dương
#493 Chương 493: Qua ba cửa ải
#494 Chương 494: Huyền Chung vang
#495 Chương 495: Thanh ngọc lão tổ tượng
#496 Chương 496: Địa thánh văn
#497 Chương 497: Nguyên trì tế
#498 Chương 498: Tìm ấn
#499 Chương 499: Chủ mạch
#500 Chương 500: Phong hội
#501 Chương 501: Trao đổi
#502 Chương 502: Điều kiện
#503 Chương 503: Cầu viện
#504 Chương 504: Thánh linh chủng tử nguyên tôn
#505 Chương 505: Danh sách Nguyên Tôn
#506 Chương 506: Điều kiện
#507 Chương 507: Đối sách
#508 Chương 508: Mê Thiên kết giới
#509 Chương 509: Hạt giống tiểu thành
#510 Chương 510: Tính toán
#511 Chương 511: Phản ứng
#512 Chương 512: Lần đầu nghe thấy Huyền Nguyên
#513 Chương 513: Nguyên Trì lại mở
#514 Chương 514: Chạy!
#515 Chương 515: Chuẩn bị
#516 Chương 516: Kiếm Lai vây đảo
#517 Chương 517: Tuyên chiến
#518 Chương 518: Tức giận Kiếm Lai phong
#519 Chương 519: Kiếm Lai đại quân
#520 Chương 520: Kiếm Lai vây đảo
#521 Chương 521: Đại trận khải
#522 Chương 522: Mê Thiên hiển uy
#523 Chương 523: Ra không được
#524 Chương 524: Tướng đối với tướng
#525 Chương 525: Hai đỉnh núi chi đấu
#526 Chương 526: Thiên sương phong cấm thuật
#527 Chương 527: Phá nguyên huyết thuật
#528 Chương 528: Thần hồn phá cấm thuật
#529 Chương 529: Đãng ma kiếm hoàn
#530 Chương 530: Ngươi có Kiếm Hoàn, ta có Thánh Linh!
#531 Chương 531: Đập nát Kiếm Hoàn
#532 Chương 532: Phân ra thắng bại
#533 Chương 533: Cùng đồ Mạt lộ Kiếm Lai phong
#534 Chương 534: Vạn trượng
#535 Chương 535: Thất phong liên thủ
#536 Chương 536: Ma luyện
#537 Chương 537: Thủy Thú công đảo
#538 Chương 538: Chúng thánh chiến vạn trượng Thủy Thú
#539 Chương 539: Long tiên chân thủy
#540 Chương 540: Chu Nguyên tham chiến
#541 Chương 541: Phá giải chân thủy
#542 Chương 542: Thu chân thủy
#543 Chương 543: Diệt vạn trượng
#544 Chương 544: Nguyên Tủy phân phối
#545 Chương 545: Nguyên Tủy quang trụ
#546 Chương 546: Cửu Long tẩy lễ
#547 Chương 547: Lại một năm nữa tuyển sơn đại điển
#548 Chương 548: Mục tiểu man
#549 Chương 549: Nguyên khí hóa tinh đấu
#550 Chương 550: Tuyển nhận đệ tử mới
#551 Chương 551: Khắc nghiệt Tổ Long Kinh
#552 Chương 552: Động Thiên sắp mở
#553 Chương 553: Trúc Thần dị bảo
#554 Chương 554: Nhiệm vụ
#555 Chương 555: Xuất chinh
#556 Chương 556: Các phương tụ tập
#557 Chương 557: Tần lăng
#558 Chương 558: Phân phối
#559 Chương 559: Đội ngũ
#560 Chương 560: Huyền đồng trùng thụ
#561 Chương 561: Thu thập
#562 Chương 562: Lôi thanh hải
#563 Chương 563: Một chưởng vỗ chết
#564 Chương 564: Lôi vương ấn
#565 Chương 565: Nghiền ép
#566 Chương 566: Bảo địa sáu màu
#567 Chương 567: Lệnh viện binh
#568 Chương 568: Vây khốn
#569 Chương 569: Ninh mặc
#570 Chương 570: Nợ máu trả bằng máu
#571 Chương 571: Cường thế
#572 Chương 572: Giúp đỡ
#573 Chương 573: Phạm yêu
#574 Chương 574: Gặp bách hoa
#575 Chương 575: Ba bên hội tụ
#576 Chương 576: Âm hiểm
#577 Chương 577: Thăm dò
#578 Chương 578: Đàm phán
#579 Chương 579: Lục thải hồ
#580 Chương 580: Tam đầu linh quỷ mãng
#581 Chương 581: Mê Thiên tỏa mãng
#582 Chương 582: Bảo thụ
#583 Chương 583: Phạm Yêu tàn nhẫn
#584 Chương 584: Hỗn loạn
#585 Chương 585: Chiến phạm yêu
#586 Chương 586: Ác chiến
#587 Chương 587: Thánh Linh đấu Huyết Yêu
#588 Chương 588: Không từ thủ đoạn
#589 Chương 589: Địa Thánh Văn sơ hiển uy
#590 Chương 590: Hài cốt không còn
#591 Chương 591: Rung động toàn trường
#592 Chương 592: Thu hoạch
#593 Chương 593: Đáy hồ
#594 Chương 594: Ám hồi
#595 Chương 595: Lục La bản sự
#596 Chương 596: Đáy hồ Không gian
#597 Chương 597: Đáy hồ Bí bảo
#598 Chương 598: Chạy tới chỗ sâu
#599 Chương 599: Kim Huyết chi cảnh
#600 Chương 600: Các phương chú ý
#601 Chương 601: Hoắc thiên, triệu kình
#602 Chương 602: Hiện thân
#603 Chương 603: Ba thành chi lực
#604 Chương 604: Kim cương tu la
#605 Chương 605: Thánh Tử ra
#606 Chương 606: Kim thiềm tử
#607 Chương 607: Muốn để hắn chết?
#608 Chương 608: Yêu Yêu xuất thủ
#609 Chương 609: Hồn viêm
#610 Chương 610: Hóa giải
#611 Chương 611: Đại Huyền sơn mạch cơ duyên
#612 Chương 612: Kế hoạch
#613 Chương 613: Huyền bia lệnh
#614 Chương 614: Thất thải
#615 Chương 615: Thủ vệ bảo địa
#616 Chương 616: Khai chiến
#617 Chương 617: Khương Thái Thần thủ đoạn
#618 Chương 618: Thánh Cung đột nhập
#619 Chương 619: Trì lôi, sài doanh
#620 Chương 620: Trận đầu Thánh Tử
#621 Chương 621: Bành trướng
#622 Chương 622: Cực hạn
#623 Chương 623: Thương Giao diệt Kim Đan
#624 Chương 624: Thương Huyền tông Thánh Tử mới
#625 Chương 625: Thánh Cung lui
#626 Chương 626: Độc chiếm thất thải
#627 Chương 627: Một ngụm nuốt
#628 Chương 628: Hỏa liên
#629 Chương 629: Nợ nần
#630 Chương 630: Thảm hại hơn
#631 Chương 631: Bẫy rập
#632 Chương 632: Thánh Cung trả thù
#633 Chương 633: Hảo hữu
#634 Chương 634: Lấy một địch hai
#635 Chương 635: Hung uy
#636 Chương 636: Cửu u lôi quyết
#637 Chương 637: Một quyền oanh sát
#638 Chương 638: To gan lớn mật
#639 Chương 639: Cơ duyên hiện thế
#640 Chương 640: Ngọc bích thần bí
#641 Chương 641: Đạo thánh văn thứ ba
#642 Chương 642: Đại chiến bắt đầu
#643 Chương 643: Đấu pháp
#644 Chương 644: Quá hạn
#645 Chương 645: Sở Thanh hình thái chiến đấu
#646 Chương 646: Hai nữ
#647 Chương 647: Vòng thứ ba
#648 Chương 648: Ác chiến
#649 Chương 649: Thế yếu
#650 Chương 650: Thay đổi
#651 Chương 651: Đại yêu thiềm thuật
#652 Chương 652: Trầm bổng chập trùng
#653 Chương 653: Ngân Ảnh tái hiện
#654 Chương 654: Chém giết
#655 Chương 655: Thay đổi thế cục
#656 Chương 656: Yêu Yêu chi uy
#657 Chương 657: Thu hoạch
#658 Chương 658: Thiên tru
#659 Chương 659: Bá đạo
#660 Chương 660: Viên mãn
#661 Chương 661: Kết thúc
#662 Chương 662: Chiến quả chấn lòng người
#663 Chương 663: Tức giận Tần Lăng
#664 Chương 664: Ngụy pháp vực
#665 Chương 665: Trừng phạt
#666 Chương 666: Về tông
#667 Chương 667: Thánh Tử thứ hai
#668 Chương 668: Đại chu
#669 Chương 669: Đệ nhất đổi chủ
#670 Chương 670: Thực lực tăng vọt
#671 Chương 671: Đoạt thánh chiến!
#672 Chương 672: Cao nhất vinh quang
#673 Chương 673: Chọn lựa đầu tiên
#674 Chương 674: Thế như chẻ tre
#675 Chương 675: Ảnh Tiên cùng Kiếm Hoàn
#676 Chương 676: Chúc thánh tử thủ
#677 Chương 677: Ước định
#678 Chương 678: Ba hũ Đào Yêu Nhưỡng
#679 Chương 679: Yêu Yêu lễ vật
#680 Chương 680: Chôn rượu
#681 Chương 681: Huyền Thánh Thể thành
#682 Chương 682: Đường về nhà
#683 Chương 683: Bạn tụ
#684 Chương 684: Gặp lại Võ Hoàng
#685 Chương 685: Túc địch chi chiến
#686 Chương 686: Dùng mệnh sao?
#687 Chương 687: Huyết Tu La chi hồn
#688 Chương 688: So át chủ bài
#689 Chương 689: Tu La Thánh Long Biến vs Oán Long Biến
#690 Chương 690: Nhục thân làm mồi nhử
#691 Chương 691: Gạt bỏ
#692 Chương 692: Trở lại
#693 Chương 693: Đại Võ phạt Chu
#694 Chương 694: Đoạn Long thành
#695 Chương 694-2: Võ vương!
#696 Chương 695: Thần Phủ quang hoàn
#697 Chương 696: Đâu phải riêng ngươi?
#698 Chương 697: Hỗn Độn quang hoàn
#699 Chương 698: Đấu võ vương
#700 Chương 699: Thần Phủ cảnh trung kỳ
#701 Chương 700: Chém võ vương
#702 Chương 701: Đại Chu phản công
#703 Chương 702: Chấn tứ phương
#704 Chương 703: Một bộ hồng y
#705 Chương 704: Võ dao
#706 Chương 705: Long Hoàng gặp nhau
#707 Chương 706: Cửu thần phủ
#708 Chương 707: Yêu Yêu cùng Võ Dao
#709 Chương 708: Triệu vân tiêu
#710 Chương 709: Thánh Nguyên chi mưu
#711 Chương 710: Ẩn vào Lôi Kích Chi Địa
#712 Chương 711: Thần Phủ bảo dược
#713 Chương 712: Kẻ ngoại lai
#714 Chương 713: Bắt đền
#715 Chương 714: Chốn cũ
#716 Chương 715: Điều tra Hắc Uyên
#717 Chương 716: Hai thước Pháp Vực
#718 Chương 717: Trước thánh ấn
#719 Chương 718: Rung chuyển
#720 Chương 719: Tụ tập
#721 Chương 720: Gợn sóng
#722 Chương 721: Có quỷ
#723 Chương 722: Khương lôi quân
#724 Chương 723: Thánh Giả chi hỏa
#725 Chương 724: Thiêu đốt Nguyên Anh
#726 Chương 725: Thánh Nguyên lựa chọn
#727 Chương 726: Kinh thiên chi chiến
#728 Chương 727: Thiên Thánh điện điện chủ
#729 Chương 728: Phong ấn phá toái
#730 Chương 729: Yêu Yêu lực lượng
#731 Chương 730: Kinh khủng nguyên văn tạo nghệ
#732 Chương 731: Tru linh đồ
#733 Chương 732: Thánh Giả chi tâm
#734 Chương 733: Đạo thánh văn thứ tư
#735 Chương 734: Gặp lại lão tổ
#736 Chương 735: Biến cố
#737 Chương 736: Đánh rớt
#738 Chương 737: Thương Huyền đấu pháp
#739 Chương 738: Tiếp dẫn
#740 Chương 739: Hủy ấn
#741 Chương 740: Tự bạo
#742 Chương 741: Đụng nát Kim Liên
#743 Chương 742: Thánh Nguyên trốn chạy
#744 Chương 743: Yêu Yêu băng phong
#745 Chương 744: Thần Phủ cảnh trung kỳ
#746 Chương 745: Tổ Long đồ Vật
#747 Chương 746: Tách rời
#748 Chương 747: Truyền tống
#749 Chương 748: Y gia tỷ muội
#750 Chương 749: Khâu kỷ
#751 Chương 750: Hộ vệ
#752 Chương 751: Yêu cầu
#753 Chương 752: Triệu nguyệt
#754 Chương 753: Dạ tập
#755 Chương 754: Phong ma đạo
#756 Chương 755: Chu nguyên xuất thủ
#757 Chương 756: Một cước chi lực
#758 Chương 757: Hóa giải
#759 Chương 758: Si tinh
#760 Chương 759: Thần phủ bảng
#761 Chương 760: Đến huyền châu
#762 Chương 761: Khâu gia
#763 Chương 762: Châu chủ chi tranh
#764 Chương 763: Ngoại viện
#765 Chương 764: Oan đại đầu
#766 Chương 765: Tu luyện kiếm hoàn
#767 Chương 766: Thiên giao khí
#768 Chương 767: Mạc uyên
#769 Chương 768: Chiến khải
#770 Chương 769: Y thu thủy ẩn tàng
#771 Chương 770: Thiên giao hiển uy
#772 Chương 771: Thanh giao đối với ma viên
#773 Chương 772: Triệu
#774 Chương 773: Ngoan đấu
#775 Chương 774: Thanh giao hình thái
#776 Chương 775: Uy hiếp
#777 Chương 776: Đùi
#778 Chương 777: Cổ tỷ
#779 Chương 778: Cự tuyệt
#780 Chương 779: Thiên uyên động thiên
#781 Chương 780: Si tinh sư tỷ
#782 Chương 781: Phong các phó các chủ
#783 Chương 782: Nhận sư tỷ
#784 Chương 783: Cửu vực đại hội
#785 Chương 784: Phong các
#786 Chương 785: Phong ba
#787 Chương 786: Một kiếm
#788 Chương 787: Nhậm chức phó các chủ
#789 Chương 788: Cửu phủ phân chia
#790 Chương 789: Tứ linh quy nguyên tháp
#791 Chương 790: Ngũ trọng phủ
#792 Chương 791: Thiết kế
#793 Chương 792: Phong vực
#794 Chương 793: Phong tầng dị biến
#795 Chương 794: Hóa cảnh
#796 Chương 795: Đánh gãy
#797 Chương 796: Miểu sát
#798 Chương 797: Trị tội
#799 Chương 798: Lôi đình chi uy
#800 Chương 799: Thống lĩnh vị trí
#801 Chương 800: Thống lĩnh chi tranh
#802 Chương 801: Bộ ngấn văn
#803 Chương 802: Phong đảo thế cục
#804 Chương 803: Thôi diễn
#805 Chương 804: Linh quang
#806 Chương 805: Phong mẫu văn
#807 Chương 806: Rung động
#808 Chương 807: Phản kích
#809 Chương 808: Phong mẫu văn ảnh hưởng
#810 Chương 809: Lữ tiêu
#811 Chương 810: Cùng lữ tiêu giao phong
#812 Chương 811: Đại tranh trước giờ
#813 Chương 811-2: Các chủ chi tranh
#814 Chương 812: Mộc liễu
#815 Chương 813: Tám thành
#816 Chương 814: Chu nguyên ra sân
#817 Chương 815: Đủ chưa?
#818 Chương 816: Hoàn chỉnh phong linh văn rung động
#819 Chương 817: Nghịch tập cùng nghịch tập
#820 Chương 818: Xích ma trùng sa
#821 Chương 819: Lại là một kiếm kia
#822 Chương 820: Phong các các chủ
#823 Chương 821: Tổng các chủ chi tranh
#824 Chương 822: Tân nhân đại điển
#825 Chương 823: Nhà Giàu Nhất
#826 Chương 824: Các Chủ Hội Nghị
#827 Chương 825: Phương Ngao
#828 Chương 825-2: Co Được Dãn Được
#829 Chương 826: Trong Ưu Chọn Ưu
#830 Chương 827: Hoàn Toàn Mới Đãi Ngộ
#831 Chương 828: Thất Bại Thảm Hại
#832 Chương 829: Đạo Thứ Hai Nguyên Văn
#833 Chương 830: Đệ Lục Trọng Thần Phủ
#834 Chương 831: Thiên Yên Thú Tâm
#835 Chương 832: Xứng Chức Đại Quản Gia
#836 Chương 833: Tính Toán
#837 Chương 834: Vũ Châu
#838 Chương 835: Bẫy Rập
#839 Chương 836: Ngư Ông Biến Tay Chân
#840 Chương 837: Thôn Hồn
#841 Chương 838: Ép Ngươi
#842 Chương 839: Táng Hồn
#843 Chương 840: Tích Quang Phủ Chủ
#844 Chương 841: Ám Sát
#845 Chương 842: Pháp Vực Xuất Thủ
#846 Chương 843: Đổi Trắng Thay Đen
#847 Chương 844: Thiên Viêm Tế
#848 Chương 845: Liên Hợp Trấn Áp
#849 Chương 846: Thần Hồn Đoạt Viêm
#850 Chương 847: Thần Hồn Thao Luyện
#851 Chương 848: Mộc Liễu Đến Thăm
#852 Chương 849: Liên Thủ
#853 Chương 850: Thôn Hồn Nguyên Ngấn
#854 Chương 851: Lại Một Át Chủ Bài
#855 Chương 852: Vạn Sự Sẵn Sàng
#856 Chương 853: Khai Đỉnh
#857 Chương 854: Xích Đồng Tán, Tụ Hỏa Đài
#858 Chương 855: Diệt Vương Trần
#859 Chương 856: Gấp Rút Tiếp Viện
#860 Chương 857: Phong Cùng Hỏa Quyết Đấu
#861 Chương 858: Phá Hồn Toa
#862 Chương 859: Thôn Hồn Nguyên Ngấn Hiển Uy
#863 Chương 860: Hồn Đăng Thuật
#864 Chương 861: Cuối Cùng Bên Thắng
#865 Chương 862: Chiến Lợi Phẩm
#866 Chương 863: Ảnh Hưởng
#867 Chương 864: Chuẩn Bị Chiến Đấu
#868 Chương 865: Bế Quan
#869 Chương 866: Tả Nhã
#870 Chương 867: Đánh Cược
#871 Chương 868: Thần Phủ Cảnh Hậu Kỳ
#872 Chương 869: Tổng Các Chủ Chi Tranh Mở Ra
#873 Chương 870: Ngũ Đại Nguyên Lão
#874 Chương 871: Thang Mây
#875 Chương 872: Thừa Giao Mà Lên
#876 Chương 873: Cùng Trèo Lên
#877 Chương 874: Vòng Thứ Hai
#878 Chương 875: Đối Chiến Hàn Uyên
#879 Chương 876: Hàn Uyên Ẩn Tàng
#880 Chương 877: Hắc Thiên Ma
#881 Chương 878: Lữ Tiêu Thủ Thắng
#882 Chương 879: Một Vòng Cuối Cùng
#883 Chương 880: Chu Nguyên Chiến Lữ Tiêu
#884 Chương 881: Lưỡng Đoạn Táng Hồn
#885 Chương 882: Lữ Tiêu Át Chủ Bài
#886 Chương 883: Thâm Uyên Cửu Đầu Mãng
#887 Chương 884: Oán Long Hiện
#888 Chương 885: Oán Long Diệt Mãng
#889 Chương 886: Tổng Các Chủ
#890 Chương 887: Bốn Các Khuất Phục
#891 Chương 888: Huyền Cơ Vực
#892 Chương 889: Triệu Mục Thần
#893 Chương 890: Võ Dao Cùng Tô Ấu Vi
#894 Chương 891: Phân Hoá
#895 Chương 892: Đại Bổng Cùng Táo Ngọt
#896 Chương 893: Hỏa Các Nội Loạn
#897 Chương 894: Vạn Thuật Điện
#898 Chương 895: Pháp Vực Bản Nguyên
#899 Chương 896: Chọn Lựa Tiểu Thánh Thuật
#900 Chương 897: Âm Dương Lôi Văn Giám
#901 Chương 898: Bại Lộ
#902 Chương 899: Tĩnh Tu Tứ Nguyên Văn
#903 Chương 900: Chiến Thư
#904 Chương 901: Tiếp
#905 Chương 902: Chiến Thư Sôi Trào
#906 Chương 903: Các Phương Chú Ý
#907 Chương 904: Vô Biên Giản
#908 Chương 905: Dựa Vào Cái Gì
#909 Chương 906: Chiến Trần Huyền Đông
#910 Chương 907: Tứ Văn
#911 Chương 908: Tứ Linh Quy Nguyên Đồ
#912 Chương 909: Lại Bại Thứ Chín
#913 Chương 910: Ngồi Vững Vàng Thứ Chín
#914 Chương 911: Đại Địch
#915 Chương 912: Tiên Thiên Linh Cơ
#916 Chương 913: Ngân Ảnh Tiến Hóa
#917 Chương 914: Cầu Viện
#918 Chương 915: Nội Tình Tăng Vọt
#919 Chương 916: Đại Mạc Kéo Ra
#920 Chương 917: Vẫn Lạc Chi Thành
#921 Chương 918: Từ Minh
#922 Chương 919: Gặp Lại Tô Ấu Vi
#923 Chương 920: Quan Hệ Thế Nào?
#924 Chương 921: Hồng Nhan Họa Thủy
#925 Chương 922: Thật Tốt
#926 Chương 923: Dạ Đàm
#927 Chương 924: Trảm Cửu Long
#928 Chương 925: Rút Thăm
#929 Chương 926: Có Ta
#930 Chương 927: Vượt Quan Bắt Đầu
#931 Chương 928: Bẫy Rập
#932 Chương 929: Một Quyền
#933 Chương 930: Lô Hải Phản Kích
#934 Chương 931: Ảnh Tiên Đùa Giỡn Ngũ Kiệt
#935 Chương 932: Vượt Qua Kiểm Tra
#936 Chương 933: Trò Hay Mở Màn
#937 Chương 934: Phân Đội
#938 Chương 935: Tiểu Không Gian
#939 Chương 936: Tính Toán
#940 Chương 937: Gặp Phải
#941 Chương 938: Lần Thứ Nhất Giao Phong
#942 Chương 939: Tránh Lui
#943 Chương 940: Pháp Vực Tranh Đấu
#944 Chương 941: Vẫn Lạc Yêu Ảnh
#945 Chương 942: Liễu Thanh Thục, Triệu Vân Tiêu
#946 Chương 943: Đàm Phán Không Thành
#947 Chương 944: Võ Thần Chú Cùng Lục Long Hoàn
#948 Chương 945: Độc Chiếm
#949 Chương 946: Tịnh Hóa Ngọc Bài
#950 Chương 947: Viên Côn
#951 Chương 948: Chu Nguyên Chiến Viên Côn
#952 Chương 949: Hợp Tác
#953 Chương 950: Thôi Diễn
#954 Chương 951: Xông Trận
#955 Chương 952: Cửu Cung Xuất Thủ
#956 Chương 953: Đỉnh Tiêm Đánh Cờ
#957 Chương 954: Phá Trận
#958 Chương 955: Khu Ra
#959 Chương 956: 70 Triệu
#960 Chương 957: Liên Thủ
#961 Chương 958: Chia Cắt
#962 Chương 959: Siêu Cấp Không Gian
#963 Chương 960: Thất Bại
#964 Chương 961: Quần Hùng Gặp Lại
#965 Chương 962: Quả Hồng Mềm
#966 Chương 963: Chu Nguyên Chiến Từ Minh
#967 Chương 964: Thiên Nguyên Tự Khôi Thuật
#968 Chương 965: Giấu Không Được
#969 Chương 966: Đánh Đâu Thắng Đó
#970 Chương 967: Chiếm Cứ Tượng Đá
#971 Chương 968: Hỗn Loạn Tinh Không
#972 Chương 969: Quần Hùng Động
#973 Chương 970: Tam Vương Chi Chiến
#974 Chương 971: Liên Thủ
#975 Chương 972: Nghịch Chuyển
#976 Chương 973: Nghịch Chuyển Thuật
#977 Chương 974: Thao Chi Khí Vận
#978 Chương 975: Đẩy Lui Vương Hi
#979 Chương 976: Còn Thiếu Một Chút
#980 Chương 977: Chu Nguyên Chiến Triệu Mục Thần
#981 Chương 978: Tự Mình Hại Mình
#982 Chương 979: Thiên Tru Pháp Vực
#983 Chương 980: Các Hiển Thần Thông
#984 Chương 981: Triệu Mục Thần Thủ Đoạn Sau Cùng
#985 Chương 982: Đột Phá?
#986 Chương 983: Phá Ức!
#987 Chương 984: Một Cước
#988 Chương 985: Đào Thải Triệu Mục Thần
#989 Chương 986: Rõ Ràng
#990 Chương 987: Đại Tôn
#991 Chương 988: Hết Thảy Đều Kết Thúc
#992 Chương 989: Thu Hoạch Tràn Đầy
#993 Chương 990: Biến Cố
#994 Chương 991: Cùng Nổi Lên
#995 Chương 992: Tuyên Chiến
#996 Chương 993: Thân Phận
#997 Chương 994: Vị Thứ Ba Thân Truyền
#998 Chương 995: Lệnh Chiêu Mộ
#999 Chương 996: Tần Liên
#1,000 Chương 997: Tụ Tập
#1,001 Chương 998: Chiến Công
#1,002 Chương 999: Thiên Long Khí
#1,003 Chương 1000: Các Phương Đột Phá
#1,004 Chương 1001: Vật Chất Thần Bí
#1,005 Chương 1002: Thiên Dương Cảnh
#1,006 Chương 1003: Lời Đồn Đại
#1,007 Chương 1004: Xích Viêm Thành
#1,008 Chương 1005: Chiến Công Điện
#1,009 Chương 1006: Liệp Sát Bảng Đơn
#1,010 Chương 1007: Xác Nhận
#1,011 Chương 1008: Đội Ngũ
#1,012 Chương 1009: Thiên Hỏa cổ lâm
#1,013 Chương 1010: Một quyền
#1,014 Chương 1011: Chu Nguyên rất mạnh
#1,015 Chương 1012: Tình báo trọng yếu
#1,016 Chương 1013: Mạnh như vậy sao?
#1,017 Chương 1014: Phiền phức
#1,018 Chương 1015: Tinh Tháp
#1,019 Chương 1016: Chui vào
#1,020 Chương 1017: Đáy tháp
#1,021 Chương 1018: Niềm vui ngoài ý muốn
#1,022 Chương 1019: Lừa dối lui
#1,023 Chương 1020: Đánh hắn
#1,024 Chương 1021: Chiến Nguyên Anh
#1,025 Chương 1022: Phá tháp
#1,026 Chương 1023: Rung động toàn trường
#1,027 Chương 1024: Nghịch chuyển
#1,028 Chương 1025: Pháp Vực chi chiến
#1,029 Chương 1026: Pháp Vực đấu pháp
#1,030 Chương 1027: Phong Thần Châu
#1,031 Chương 1028: Ký ức hình ảnh
#1,032 Chương 1029: Mở
#1,033 Chương 1030: Phong Vũ Hồ, Kim Lôi Vô Tận Uyên
#1,034 Chương 1031: Song tháp
#1,035 Chương 1032: Tranh tháp
#1,036 Chương 1033: Tấn Thăng
#1,037 Chương 1034: Danh ngạch
#1,038 Chương 1035: Thiên Dương ba vị trí đầu
#1,039 Chương 1036: Mảnh vỡ
#1,040 Chương 1037: Tu luyện Đại Viêm Ma
#1,041 Chương 1038: Thực lực đại tiến
#1,042 Chương 1039: Tư cách
#1,043 Chương 1040: Phục chúng
#1,044 Chương 1041: Tranh đấu mở ra
#1,045 Chương 1042: Dự kiến không đến kết cục
#1,046 Chương 1043: Thế hoà không phân thắng bại
#1,047 Chương 1044: Tin tức xấu
#1,048 Chương 1045: Chu Nguyên ra sân
#1,049 Chương 1046: Nuốt vào
#1,050 Chương 1047: Rung động
#1,051 Chương 1048: Chiến Lục Khánh
#1,052 Chương 1049: Viêm Ma chi lực
#1,053 Chương 1050: Kỳ vật tới tay
#1,054 Chương 1051: Thiên Địa Chi Lao
#1,055 Chương 1052: Đào thoát
#1,056 Chương 1053: Bát phụ
#1,057 Chương 1054: Kim tháp
#1,058 Chương 1055: Hủy diệt giáng lâm
#1,059 Chương 1056: Thiên Chúc Mục
#1,060 Chương 1057: Thủ đoạn sau cùng
#1,061 Chương 1058: Kẻ phản loạn
#1,062 Chương 1059: Hiện thân?
#1,063 Chương 1060: Hạ Tân Thánh
#1,064 Chương 1061: Thiên địa chúc
#1,065 Chương 1062: Tức sự
#1,066 Chương 1063: Chư Thiên khí vận chi tranh
#1,067 Chương 1064: Tranh đấu kết thúc
#1,068 Chương 1065: Tính sổ sách
#1,069 Chương 1066: Tổ Long huyết nhục
#1,070 Chương 1067: Chuẩn bị chiến đấu
#1,071 Chương 1068: Chúc Hải khổ tu
#1,072 Chương 1069: Mời chào
#1,073 Chương 1070: Cửu Trảo Thiên Dương
#1,074 Chương 1071: Phượng Tê lâu
#1,075 Chương 1072: Chấn nhiếp
#1,076 Chương 1073: Áp đảo
#1,077 Chương 1074: Mở màn kéo ra
#1,078 Chương 1075: Thiên Trụ phong
#1,079 Chương 1076: Gặp lại hai nữ
#1,080 Chương 1077: Vương Huyền Dương
#1,081 Chương 1078: Chư phương hiệp nghị
#1,082 Chương 1079: Chờ đợi mở ra
#1,083 Chương 1080: Đại mạc
#1,084 Chương 1081: Địa tai
#1,085 Chương 1082: Cướp đoạt mảnh vỡ
#1,086 Chương 1083: Trận chiến đầu tiên
#1,087 Chương 1084: Tìm kiếm tổ khí
#1,088 Chương 1085: Bắt được chi mạch
#1,089 Chương 1086: Thử triều
#1,090 Chương 1087: Kỳ bảo
#1,091 Chương 1088: Thu hoạch
#1,092 Chương 1089: Có độc
#1,093 Chương 1090: Về thành
#1,094 Chương 1091: So sánh rõ ràng
#1,095 Chương 1092: Cao cấp địa vực
#1,096 Chương 1093: Thiên Hổ
#1,097 Chương 1094: Một quyền
#1,098 Chương 1095: Hiển uy
#1,099 Chương 1096: Một tháng
#1,100 Chương 1097: Ngân Ảnh thuế biến
#1,101 Chương 1098: Liên thủ
#1,102 Chương 1099: Thiết lập ván cục
#1,103 Chương 1100: Vương Huyền Dương chuẩn bị ở sau
#1,104 Chương 1101: Hai đánh một?
#1,105 Chương 1102: Tô Ấu Vi thực lực
#1,106 Chương 1103: Đại chiến Lê Chú
#1,107 Chương 1104: Địa Thánh Văn lại hiển lộ
#1,108 Chương 1105: Cường hãn Vương Huyền Dương
#1,109 Chương 1106: Nghịch Chuyển Âm Dương
#1,110 Chương 1107: Khắc tinh
#1,111 Chương 1108: Tính toán
#1,112 Chương 1109: Bên thắng
#1,113 Chương 1110: Thất Thải Trảm Thiên Hồ Lô
#1,114 Chương 1111: Bạn cũ
#1,115 Chương 1112: Chút tình mọn
#1,116 Chương 1113: Chấn nhiếp
#1,117 Chương 1114: Thương Huyền Thiên thế cục
#1,118 Chương 1115: Cứu viện
#1,119 Chương 1116: Dạ đàm
#1,120 Chương 1117: Huyết đan
#1,121 Chương 1118: Đại hạp cốc chi chiến
#1,122 Chương 1119: Mưu đồ
#1,123 Chương 1120: Đi ngược dòng nước
#1,124 Chương 1121: Thương Huyền tông Thánh Tử
#1,125 Chương 1122: Thăm dò
#1,126 Chương 1123: Đá bể
#1,127 Chương 1124: Biến thái Thiên Dương cảnh trung kỳ
#1,128 Chương 1125: Thánh Đồng
#1,129 Chương 1126: Liều mạng
#1,130 Chương 1127: Cùng thi triển thần thông
#1,131 Chương 1128: Phô trương thanh thế
#1,132 Chương 1129: Bức lui
#1,133 Chương 1130: Ôn chuyện
#1,134 Chương 1131: Phân phối
#1,135 Chương 1132: Biến thái
#1,136 Chương 1133: Huyền tích
#1,137 Chương 1134: Về doanh
#1,138 Chương 1135: Vạn Thú Thiên người tới
#1,139 Chương 1136: Thôn Thôn tin tức
#1,140 Chương 1137: Các hiển cơ bắp
#1,141 Chương 1138: Đây là đại ngạc
#1,142 Chương 1139: Thần bí Thánh Tổ Thiên
#1,143 Chương 1140: Đại hỗn chiến
#1,144 Chương 1141: Đỉnh tiêm nghênh chiến
#1,145 Chương 1142: Tái đấu Cát Ma
#1,146 Chương 1143: Phong Thánh chi thuật
#1,147 Chương 1144: Quan Thanh Long gặp nạn
#1,148 Chương 1145: Chém giết
#1,149 Chương 1146: Nghênh chiến Di Thạch
#1,150 Chương 1147: Mở đại chiêu
#1,151 Chương 1148: Hai đạo kiếm quang
#1,152 Chương 1149: Xả thân quên chết Triệu Mục Thần
#1,153 Chương 1150: Có thể trảm tinh thần
#1,154 Chương 1151: Thủ thắng
#1,155 Chương 1152: Phân phối
#1,156 Chương 1153: Bia đá
#1,157 Chương 1154: Đài sen
#1,158 Chương 1155: Cửu phẩm đài sen
#1,159 Chương 1156: Sóng sau quật khởi
#1,160 Chương 1157: Cửu mạch ra
#1,161 Chương 1158: Tổng chỉ huy
#1,162 Chương 1159: Không tiếp nhận
#1,163 Chương 1160: Bạch Tiểu Lộc
#1,164 Chương 1161: Vô Cấu Thánh Lưu Ly Chi Khu
#1,165 Chương 1162: Thánh Tổ Thiên mưu đồ
#1,166 Chương 1163: Già Đồ
#1,167 Chương 1164: Có thiếu hụt đại trận
#1,168 Chương 1165: Thôi diễn sơ hở
#1,169 Chương 1166: Phá trận chi chiến
#1,170 Chương 1167: Khai chiến
#1,171 Chương 1168: Trêu đùa cùng sát cơ
#1,172 Chương 1169: Thánh thiên kiêu
#1,173 Chương 1170: Thiên Long Chưởng Ấn
#1,174 Chương 1171: Tu Lôi
#1,175 Chương 1172: Cường địch hiện lên
#1,176 Chương 1173: Đối chiến Tu Lôi
#1,177 Chương 1174: Bí Pháp Chi Vương
#1,178 Chương 1175: Một kiếm chém lôi chưởng
#1,179 Chương 1176: Thánh Đồng hóa lôi kiếp
#1,180 Chương 1177: Kiếp lôi đoán thể
#1,181 Chương 1178: Thánh Lưu Ly Chi Quang
#1,182 Chương 1179: Hai người chiến tử
#1,183 Chương 1180: Riêng phần mình liều mạng
#1,184 Chương 1181: Không phải sinh tức tử
#1,185 Chương 1182: Cường đại Già Đồ
#1,186 Chương 1183: Cổ Thần Kinh?
#1,187 Chương 1184: Bốn đạo kiếm quang
#1,188 Chương 1185: Tinh Hà ma diệt
#1,189 Chương 1186: Đạo thánh văn thứ tư
#1,190 Chương 1187: Thánh Hỏa phần diệt
#1,191 Chương 1188: Lật bàn
#1,192 Chương 1189: Kết giới phản phệ
#1,193 Chương 1190: Tổ Long huyết nhục
#1,194 Chương 1191: Tin Yêu Yêu, đến vĩnh sinh
#1,195 Chương 1192: Bao no
#1,196 Chương 1193: Nguyên Anh có mấy tấc?
#1,197 Chương 1194: Lục đại Nguyên Anh
#1,198 Chương 1195: Chu Nguyên Nguyên Anh
#1,199 Chương 1196: Phân phá chủ mạch
#1,200 Chương 1197: Cổ Nguyên Thiên kết cục
#1,201 Chương 1198: Vào hết tay ta
#1,202 Chương 1199: Thánh tộc chi nộ
#1,203 Chương 1200: Danh sách liệp sát
#1,204 Chương 1201: Kết thúc
#1,205 Chương 1202: Chạm tay có thể bỏng
#1,206 Chương 1203: Gặp lại
#1,207 Chương 1204: Yêu Yêu lai lịch
#1,208 Chương 1205: Thần tính cùng nhân tính
#1,209 Chương 1206: Đại địch tiến đến
#1,210 Chương 1207: Tứ Thánh
#1,211 Chương 1208: Nghênh chiến
#1,212 Chương 1209: Nguyên Anh trận chiến đầu tiên
#1,213 Chương 1210: Một thương hai trốn
#1,214 Chương 1211: Tống Hoàng
#1,215 Chương 1212: Lã Thái ra trận
#1,216 Chương 1213: Chín mươi tỷ
#1,217 Chương 1214: Chín kiếm
#1,218 Chương 1215: Trùng điệp gian nan
#1,219 Chương 1216: Ai là mạng chó?
#1,220 Chương 1217: Yêu Yêu thức tỉnh
#1,221 Chương 1218: Chuyện cũ cùng rượu
#1,222 Chương 1219: Thôn Thôn chi tín
#1,223 Chương 1220: Ăn bám
#1,224 Chương 1221: Dung nham đỉnh lô
#1,225 Chương 1222: Hai đạo nguyên thuật
#1,226 Chương 1223: Bảy tấc
#1,227 Chương 1224: Vạn Thú Thiên
#1,228 Chương 1225: Không hoảng hốt
#1,229 Chương 1226: Gặp lại Thôn Thôn
#1,230 Chương 1227: Thủ hộ toàn thế giới tốt nhất Thôn Thôn
#1,231 Chương 1228: Kim Dương Hoàng
#1,232 Chương 1229: Chuông lớn đại pháo
#1,233 Chương 1230: Đại pháo trấn phục
#1,234 Chương 1231: Nghiệt thú bộ tộc
#1,235 Chương 1232: Kim Kình Thiên
#1,236 Chương 1233: Tiến vào Động Thiên
#1,237 Chương 1234: Khương Hồng Anh
#1,238 Chương 1235: Tổ Hồn Thụ
#1,239 Chương 1236: Đại vận
#1,240 Chương 1237: Phân phá
#1,241 Chương 1238: Hỗn chiến
#1,242 Chương 1239: Không đủ tư cách
#1,243 Chương 1240: Tổ Hồn Linh Trì
#1,244 Chương 1241: Đấu Khương Hồng Anh
#1,245 Chương 1242: Đế Long Bái Thiên
#1,246 Chương 1243: Tứ bái
#1,247 Chương 1244: Bại long
#1,248 Chương 1245: Hiển uy
#1,249 Chương 1246: Trong Tổ Hồn Thụ cơ duyên
#1,250 Chương 1247: Ngải Đoàn Tử
#1,251 Chương 1248: Chui vào
#1,252 Chương 1249: Đánh nát
#1,253 Chương 1250: Tổ Hồn sơn hiện
#1,254 Chương 1251: Ngải Đoàn Tử cảm tạ
#1,255 Chương 1252: Chủng Tử Chiến Đài
#1,256 Chương 1253: Trước khi chiến đấu tranh chấp
#1,257 Chương 1254: Chư cường chi chiến
#1,258 Chương 1255: Trong bóng tối thủ đoạn
#1,259 Chương 1256: Cục diện nghịch chuyển
#1,260 Chương 1257: Ngải Chích xuất thủ
#1,261 Chương 1258: Xi Bắc tính toán
#1,262 Chương 1259: Xuất thủ đại giới
#1,263 Chương 1260: Chiến Ngụy Pháp Vực
#1,264 Chương 1261: Đấu pháp
#1,265 Chương 1262: Thiên Tru Giản
#1,266 Chương 1263: Chết
#1,267 Chương 1264: Xi Hiên
#1,268 Chương 1265: 300 tỷ
#1,269 Chương 1266: Hợp thể
#1,270 Chương 1267: Hợp thể sau Chu Nguyên
#1,271 Chương 1268: 300 tỷ đại chiến
#1,272 Chương 1269: Hắc thủ
#1,273 Chương 1270: Động tĩnh lớn
#1,274 Chương 1271: Dọn đi
#1,275 Chương 1272: Không đường có thể đi
#1,276 Chương 1273: Hợp lực lay thánh
#1,277 Chương 1274: Chuyển thiên chi lực
#1,278 Chương 1275: Thánh Giả chi nộ
#1,279 Chương 1276: Yêu Yêu xuất thủ
#1,280 Chương 1277: Tự đốt
#1,281 Chương 1278: Thất bại thảm hại
#1,282 Chương 1279: Yêu Yêu thủ bút
#1,283 Chương 1280: Thay đổi khôn lường, cải thiên hoán nhật
#1,284 Chương 1281: Du Thần
#1,285 Chương 1282: Thương Uyên tâm tình
#1,286 Chương 1283: Từ Bắc Diễn
#1,287 Chương 1284: Gặp lại
#1,288 Chương 1285: Thay người
#1,289 Chương 1286: Thay thế
#1,290 Chương 1287: Yêu Yêu biến hóa
#1,291 Chương 1288: Yêu Yêu huấn luyện
#1,292 Chương 1289: Bàn ngoại chiêu
#1,293 Chương 1290: Tổ ba người
#1,294 Chương 1291: Khai lò luyện đan
#1,295 Chương 1292: Dẫn dắt nguyên khí
#1,296 Chương 1293: Văn thứ tư
#1,297 Chương 1294: Hoàn mỹ hiệp trợ
#1,298 Chương 1295: Xuất đan
#1,299 Chương 1296: Giới thiệu cái tổ tông
#1,300 Chương 1297: Quan hệ thế nào
#1,301 Chương 1298: Tình một chữ này
#1,302 Chương 1299: Cực hạn
#1,303 Chương 1300: Tính toán
#1,304 Chương 1301: Chu Nguyên sát ý
#1,305 Chương 1302: Liệp đan nhân
#1,306 Chương 1303: Tập kích
#1,307 Chương 1304: Thần hồn na di
#1,308 Chương 1305: Trong hắc ám Thạch Long
#1,309 Chương 1306: Bí cảnh
#1,310 Chương 1307: Chư Thiên chi động
#1,311 Chương 1308: Chư Thánh đại chiến
#1,312 Chương 1309: Đấu pháp
#1,313 Chương 1310: Cổ Tôn cùng Cổ Thánh
#1,314 Chương 1311: Bàn Long Trận, long hồn neo điểm
#1,315 Chương 1312: Chiến khu chi chủ
#1,316 Chương 1313: Lớn mạnh
#1,317 Chương 1314: Xuất kích
#1,318 Chương 1315: Tiến vào Thạch Long bí cảnh
#1,319 Chương 1316: Đuổi trốn
#1,320 Chương 1317: Nhục nhã
#1,321 Chương 1318: Nguyên Hồn
#1,322 Chương 1319: Thánh Nguyên binh
#1,323 Chương 1320: Chiến tích
#1,324 Chương 1321: Đại thắng
#1,325 Chương 1322: Tranh đoạt neo điểm
#1,326 Chương 1323: Lại đụng Uyên Tuyền
#1,327 Chương 1324: Khổ chiến Uyên Tuyền
#1,328 Chương 1325: Thánh Chúc Pháp Vực
#1,329 Chương 1326: Phá cục thủ đoạn
#1,330 Chương 1327: Đại Nhật Trảm Thánh Toa
#1,331 Chương 1328: Xích toa hiển thần uy
#1,332 Chương 1329: Chư Thánh tán
#1,333 Chương 1330: Hạch tâm neo điểm
#1,334 Chương 1331: Đáy biển Tổ Long Hồn Tủy
#1,335 Chương 1332: Chín tấc tám
#1,336 Chương 1333: Long Đầu hội tụ
#1,337 Chương 1334: Phòng tuyến
#1,338 Chương 1335: Thái Hiên chi mưu
#1,339 Chương 1336: Bắt đầu ăn
#1,340 Chương 1337: Thái Hiên chi lực
#1,341 Chương 1338: Chạy tán loạn
#1,342 Chương 1339: Một bước
#1,343 Chương 1340: Huyết kính
#1,344 Chương 1341: Cứu vớt Chu Nguyên hành động
#1,345 Chương 1342: Thánh Long chi khí, Tam Phân Quy Nguyên
#1,346 Chương 1343: Xích Tước hóa hoàng
#1,347 Chương 1344: Thức tỉnh
#1,348 Chương 1345: Kết giới phá toái
#1,349 Chương 1346: Lại lần nữa trở về Chu Nguyên
#1,350 Chương 1347: Pháp Vực chi đụng
#1,351 Chương 1348: Cửu Trảo Tử Kim Thánh Long
#1,352 Chương 1349: Pháp Vực đứng đầu nhất chiến đấu
#1,353 Chương 1350: Chu Nguyên phản kích
#1,354 Chương 1351: Huyết Ngục Cửu Ấn, Ngục Trấn Cửu Thiên
#1,355 Chương 1352: Đỉnh phong chi đấu
#1,356 Chương 1353: Cửu tinh
#1,357 Chương 1354: Thánh Thần hình bóng
#1,358 Chương 1355: Kết quả cuối cùng
#1,359 Chương 1356: Có cái kết quả
#1,360 Chương 1357: Tính sổ sách
#1,361 Chương 1358: Từ Bắc Diễn cái chết
#1,362 Chương 1359: Trừng phạt
#1,363 Chương 1360: Chuyển Thạch Long
#1,364 Chương 1361: Va chạm mạnh
#1,365 Chương 1362: Thần Nữ lui địch
#1,366 Chương 1363: Mũi tên chỉ Lục Liễu
#1,367 Chương 1364: Yêu Yêu biến hóa
#1,368 Chương 1365: Thần đồng
#1,369 Chương 1366: Thù lao
#1,370 Chương 1367: Luyện đan tu luyện
#1,371 Chương 1368: Thánh tộc chi mưu
#1,372 Chương 1369: Thánh Long Chi Thể
#1,373 Chương 1370: Thương Huyền chi biến
#1,374 Chương 1371: Thánh Ngân
#1,375 Chương 1372: Về Thương Huyền
#1,376 Chương 1373: Tiêu Thiên Huyền
#1,377 Chương 1374: Nhiều người
#1,378 Chương 1375: Sát tâm
#1,379 Chương 1376: Thánh ma quân
#1,380 Chương 1377: Đại Chu thành
#1,381 Chương 1378: Phá thành
#1,382 Chương 1379: Lại về Đại Chu thành
#1,383 Chương 1380: Chém giết Pháp Vực
#1,384 Chương 1381: Lắng lại
#1,385 Chương 1382: Thánh Nguyên đến
#1,386 Chương 1383: Cừu nhân gặp nhau
#1,387 Chương 1384: Phải chết
#1,388 Chương 1385: Nhàn nhã
#1,389 Chương 1386: Lại tụ họp Thương Huyền
#1,390 Chương 1387: Bạn cũ tụ tập
#1,391 Chương 1388: Đã từng tiểu bối
#1,392 Chương 1389: Tự đề cử mình
#1,393 Chương 1390: Chấn nhiếp tứ tông
#1,394 Chương 1391: Chu Nguyên chuẩn bị
#1,395 Chương 1392: Gặp lại Huyền lão
#1,396 Chương 1393: Bách Hương lâu
#1,397 Chương 1394: Thẩm Vạn Kim
#1,398 Chương 1395: Minh Lệnh
#1,399 Chương 1396: Thương Huyền Minh Tiến Công
#1,400 Chương 1397: Sâm La Thánh Huyết Trì
#1,401 Chương 1398: Phá Cục
#1,402 Chương 1399: Ngày Xưa Ân Oán
#1,403 Chương 1400: Chiến Thánh Nguyên
#1,404 Chương 1401: Thánh Long Chi Khu
#1,405 Chương 1402: Nhục Thân Kịch Chiến
#1,406 Chương 1403: Bát Tí Tinh Linh Vương
#1,407 Chương 1404: Các Hiển Thần Thông, Đỉnh Phong Đấu Pháp
#1,408 Chương 1405: Phong Ấn Chi Thuật
#1,409 Chương 1406: Ngoan độc thánh nguyên