Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
1 day, 22 hours ago, 28/10/2020

Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ

Dịch Trung Quốc Web Novel 15 chapters 25,066 từ
Nguồn: bachngocsach.com
Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu

Một tháng trước, Trương Hằng phát hiện một ngày của mình bỗng có thêm 24 giờ. Song song đó, hắn cũng bị cuốn vào một trò chơi nguy hiểm...
Một loại vô hạn lưu khác, thiên hướng kinh dị.