Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
3 hours ago, 31/10/2020

Long Tượng

Convert Trung Quốc Web Novel 63 chapters 170,073 từ
Nguồn: bachngocsach.com
Tác giả: Hắn Từng Là Thiếu Niên

Truyện được convert và edit kỹ

Có quần áo lụa là hàng đêm sênh ca sống mơ mơ màng màng,

Có tướng quân chết trận sa trường Vạn Cốt thành khô tọa.

Tư thế hào hùng, giường tre tầm đó, chỉ là nỗi khổ nhân gian.

Triều đình giang hồ, ngươi lừa ta gạt, cuối cùng đất vàng vùi thân.

Chư phật Long tượng, đầy tớ qua sông, có đi không về.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Q1 - Chương 1: Gió lớn thổi, người không về
#2 Q1 - Chương 02: Có kiếm tên Triều Ca
#3 Q3 - Chương 3: Dương Sơn đường xa
#4 Q1 - Chương 04: Càn Khôn chưa định
#5 Q1 - Chương 05: Cảnh ban đêm nồng
#6 Q1 - Chương 06: Bánh nguyên tiêu
#7 Q1 - Chương 07: Sói đói chiếm giữ
#8 Q1 - Chương 08: Đao là Uyên Trung Hổ
#9 Q1 - Chương 09: Đã lâu không gặp
#10 Q1 - Chương 10:
#11 Q1 - Chương 11: Nhiệt tình vì lợi ích chung
#12 Q1 - Chương 12: Gậy ông đập lưng ông
#13 Q1 - Chương 13: Hiệp khách Bạch Chỉ La
#14 Q1 - Chương 14: Về một trăm vấn đề
#15 Q1 - Chương 15: Đại Phong viện trong Đại Phong thành
#16 Q1 - Chương 16: Ngoài dự liệu
#17 Q1 - Chương 17: Cao chót vót
#18 Q1 - Chương 18: Cố nhân đến
#19 Q1 - Chương 19: Mưu định mà động
#20 Chương 20: Tôn kính Lý Mục Lâm
#21 Q1 - Chương 21: Giao dịch
#22 Q1 - Chương 22: Long Tượng Hỗn Nguyên
#23 Q1 - Chương 23: Bạch Tượng Đà Thiên
#24 Q1 - Chương 24: Trên đường đi gặp Dã Cẩu
#25 Q1 - Chương 25: Mạch môn
#26 Q1 - Chương 26: Bảo tọa trong Vũ Dương thành
#27 Q1 - Chương 27: Thì ra là thế
#28 Q1 - Chương 28: Bá Vương ngạnh thượng cung?
#29 Chương 29: Đặc huấn đến từ Hạ Huyền Âm
#30 Chương 30: Để lại người sống
#31 Q1 - Chương 31: Nhanh chân đến trước
#32 Q1 - Chương 32: Trăm năm ba vạn sáu ngàn ngày
#33 Q1 - Chương 33: Đại hội tìm hiền
#34 Q1 - Chương 34: Phải hy sinh vì dân
#35 Q1 - Chương 35: Chướng ngại vật
#36 Q1 - Chương 36: Trên đời lại có mỹ nam tử như thế
#37 Chương 37: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của
#38 Q1 - Chương 38: Bánh trái thơm ngon
#39 Q1 - Chương 39: Ngủ phòng ta
#40 Q1 - Chương 40: Nặng bên này nhẹ bên kia
#41 Chương 41: Phiền toái tới cửa
#42 Q1 - Chương 42: Hình dạng của ngươi
#43 Q1 - Chương 45: Truy trách
#44 Q1 - Chương 46: Một khoản buôn bán
#45 Q1 - Chương 47: Ngày về buông xuống
#46 Q1 - Chương 48: Tâm hướng tới, làm sở cầu
#47 Q1 - Chương 49: Lý viện trưởng dạy học
#48 Q1 - Chương 50: Cô nương bây giờ thật càn rỡ thô lỗ
#49 Q1 - Chương 51: Ba phong thư
#50 Q1 - Chương 52: Thỉnh thế tử tự trọng
#51 Q1 - Chương 53: Theo dõi
#52 Q1 - Chương 54: Vĩnh Sinh điện
#53 Q1 - Chương 55: Ngươi ai cũng mang không đi
#54 Q1 - Chương 56: Vũ Văn huynh, ngươi tin không?
#55 Q1 - Chương 55: Ngư Nhi lâu
#56 Q1 - Chương 56: Ngươi là nguyên nhân
#57 Chương 57: Âm mãnh
#58 Chương 58: Chạy trốn
#59 Q1 - Chương 59: U Vân tà tông
#60 Q1 - Chương 60: Thần dược
#61 Q1 - Chương 61: Tuyệt cảnh
#62 Q1 - Chương 62: Thánh lâm
#63 Q1 - Chương 63: Ngươi xem ta còn có cơ hội không?