Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
3 hours ago, 31/10/2020

Long Thần Chí Tôn

Convert Trung Quốc Web Novel 3,745 chapters 6,678,873 từ
Nguồn: bachngocsach.com
Tác giả: Thất Loan

Bình thường thiếu niên không có cái thế thiên phú, đã có kinh thế bối cảnh, thân có thần bí huyết mạch, thân tàng Tà Long Thần.

Một hồi tử vong biến cố, làm cho thiếu niên dung hợp Tà Long Thần trí nhớ và Võ Hồn, thần uy chấn thiên hạ!

Chập long đã kinh ngủ, vừa kêu động Thiên Sơn.

Tu vi đẳng cấp phân chia, từ thấp đến cao: Luyện Thể cảnh, Luyện Khí cảnh, Hóa Nguyên cảnh, Nguyên Đan cảnh, Thiên Nguyên cảnh, Thiên Nhân cảnh, Thiên Cực cảnh, Hóa Thần cảnh, Chân Thần Cảnh chín đại cảnh giới, từng cái cảnh giới chia làm một đến chín trọng.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 01: Nhất đao lưỡng đoạn
#2 Chương 02: Tà Long Thần trí nhớ
#3 Chương 03: Chí Tôn Long Thần Quyết
#4 Chương 04: Gặp chiêu phá chiêu
#5 Chương 05: Cự tuyệt
#6 Chương 06: Thần kỳ thủ pháp
#7 Chương 07: Vạn Bảo Các
#8 Chương 08: Lăng Tiêu Tiêu
#9 Chương 09: Đột nhiên tăng mạnh
#10 Chương 10: Phong Chính Hùng ra tay
#11 Chương 11: Đến nhà tạ tội
#12 Chương 12: Mua bán quyền
#13 Chương 13: Dương Thanh Vân nổi giận
#14 Chương 14: Lôi đài quyết đấu
#15 Chương 15: Một quyền
#16 Chương 16: Thiên Viêm học phủ
#17 Chương 17: Cực lực lôi kéo
#18 Chương 18: Vô hình vẽ mặt
#19 Chương 19: Lần nữa đột phá
#20 Chương 20: Đấu giá hội
#21 Chương 21: Cố ý làm khó dễ
#22 Chương 22: Thất Bảo Ngưng Khí Tán
#23 Chương 23: Long Thần chi lực
#24 Chương 24: Long Thần chi tức
#25 Chương 25: Hiển uy
#26 Chương 26: Mặc gia mưu đồ bí mật
#27 Chương 27: Đột phá lại đột phá
#28 Chương 28: Cường ngạnh thủ đoạn
#29 Chương 29: Bức lui Mặc Khôn
#30 Chương 30: Toàn thành sôi trào
#31 Chương 31: Điên đoạt
#32 Chương 32: Quỳ xuống tựu bán cho ngươi
#33 Chương 33: Danh chấn tứ phương
#34 Chương 34: Mặc gia ra tay
#35 Chương 35: Đại chiến
#36 Chương 36: Hoàng Phủ Lương
#37 Chương 37: Bảo vệ Phong gia một năm
#38 Chương 38: Chí Tôn Chi Thể
#39 Chương 39: Lần đầu gặp Mục Thiên Vân
#40 Chương 40: Thiên Đô phòng đấu giá
#41 Chương 41: Rung động toàn trường
#42 Chương 42: Chấn động Vân Châu
#43 Chương 43: Lấy một địch ba
#44 Chương 44: Thiên hạ là đánh đi ra
#45 Chương 45: Lãnh Mộ Thành
#46 Chương 46: Thần tiên quyến lữ
#47 Chương 47: Tu vi tăng nhiều
#48 Chương 48: Đột phá Hóa Nguyên cảnh
#49 Chương 49: Chiến Lãnh Mộ Thành
#50 Chương 50: Đánh bại Lãnh Mộ Thành
#51 Chương 51: Mạo hiểm
#52 Chương 52: Giao dịch
#53 Chương 53: Sát nhập Chu gia
#54 Chương 54: Đại đồ sát
#55 Chương 55: Phong Vô Trần ra tay
#56 Chương 56: Khiếp sợ
#57 Chương 57: Chấn nhiếp chúng tướng sĩ
#58 Chương 58: Hai người bái sư
#59 Chương 59: Cúng bái
#60 Chương 60: Ngược đãi
#61 Chương 61: Đột nhiên tăng mạnh
#62 Chương 62: Phiền toái nhỏ
#63 Chương 63: Đánh bại Vương Hách
#64 Chương 64: Mạo hiểm
#65 Chương 65: Uy chấn toàn thành
#66 Chương 66: Nhiệm vụ
#67 Chương 67: Lại hồi Vân Châu
#68 Chương 68: Nghiền áp
#69 Chương 69: Nộ sát Lâm Vân Thiên
#70 Chương 70: Giao dịch
#71 Chương 71: Cường giả như mây
#72 Chương 72: Các ngươi rất sợ ta sao?
#73 Chương 73: Huyền Thiên Tông mời
#74 Chương 74: Vô tình chém giết
#75 Chương 75: Bản thân bị trọng thương
#76 Chương 76: Phá Hồn Đan uy lực
#77 Chương 77: Tính áp đảo lực lượng
#78 Chương 78: Tu vi tăng nhiều
#79 Chương 79: Một quyền chi uy
#80 Chương 80: Tô Viễn Sơn cố kỵ
#81 Chương 81: Oan gia ngõ hẹp
#82 Chương 82: Đạp diệt Thái Vân Tông
#83 Chương 83: Thái Vân Tông tiêu diệt
#84 Chương 84: Chấn động Vân Châu
#85 Chương 85: Đế quốc đại quân
#86 Chương 86: Xuất chinh
#87 Chương 87: Thần phục
#88 Chương 88: Chấn nhiếp
#89 Chương 89: Chiến Trương Quân Lan
#90 Chương 90: Thua không oan
#91 Chương 91: Gặp lại Lăng Tiêu Tiêu
#92 Chương 92: Không biết sống chết
#93 Chương 93: Phản hồi Vô Song Thành
#94 Chương 94: Dương Trọng Thiên
#95 Chương 95: Một quyền đánh chết
#96 Chương 96: Đại chiến sắp tới
#97 Chương 97: Phong Chính Hùng đại thọ
#98 Chương 98: Cho ngươi ba chưởng
#99 Chương 99: Rung động đến cực điểm
#100 Chương 100: Đánh bại Hoàng Phủ Kình
#101 Chương 101: Khai chiến
#102 Chương 102: Vân Châu thế lực
#103 Chương 103: Vô tình đuổi giết
#104 Chương 104: Bi thống cùng hối hận
#105 Chương 105: Huyết Ngọc Bồ Đề
#106 Chương 106: Hoàng Phủ Chiến Thiên
#107 Chương 107: Tranh đoạt thi đấu bắt đầu
#108 Chương 108: Chiến Trương Thanh
#109 Chương 109: Đánh bại Trương Thanh
#110 Chương 110: Chiến Đoạn Ngấn Tịch
#111 Chương 111: Đột phá Nguyên Đan cảnh
#112 Chương 112: Thượng Cổ Kim Long ấn
#113 Chương 113: Đem hết toàn lực
#114 Chương 114: Lại đột phá
#115 Chương 115: Cường địch đột kích
#116 Chương 116: Khủng bố kết giới
#117 Chương 117: Thiên Các
#118 Chương 118: Phong Khởi Vân Dũng
#119 Chương 119: Khai chiến
#120 Chương 120: Lâm vào khốn cảnh
#121 Chương 121: Vạn phần mạo hiểm
#122 Chương 122: Giết Hoàng Phủ Chiến Thiên
#123 Chương 123: Thiên Vân Tông quyết định
#124 Chương 124: Thần Minh cốc
#125 Chương 125: Thiên Tài Bảng võ đấu
#126 Chương 126: Nhẹ nhõm chiến thắng
#127 Chương 127: Kịch chiến
#128 Chương 128: Một chiêu định thắng thua
#129 Chương 129: Kinh người lực lượng
#130 Chương 130: Chiến Võ Thiên Sơn
#131 Chương 131: Đánh bại Võ Thiên Sơn
#132 Chương 132: Năm người hỗn chiến
#133 Chương 133: Phong Vô Trần chiến Bạch Không
#134 Chương 134: Huyết Mạch chi lực
#135 Chương 135: Kịch chiến
#136 Chương 136: Thần Minh cốc
#137 Chương 137: Quỷ dị hiện tượng
#138 Chương 138: Kỳ Lân thú
#139 Chương 139: Kỳ Lân chiến giáp
#140 Chương 140: Cực lớn biến cố
#141 Chương 141: Phong Vô Trần nổi giận
#142 Chương 142: Mười vạn đại quân
#143 Chương 143: Tàn nhẫn thủ đoạn
#144 Chương 144: Đại chiến bộc phát
#145 Chương 145: Điên cuồng đồ sát
#146 Chương 146: Lực áp Cô Ngạo Thiên
#147 Chương 147: Thiên Lang thú lực lượng
#148 Chương 148: Mệnh huyền một đường
#149 Chương 149: Đại phản kích
#150 Chương 150: Giết Cô Ngạo Thiên
#151 Chương 151: Đại đồ sát
#152 Chương 152: Chiến Cô Thanh Huyền
#153 Chương 153: Đánh chết Cô Thanh Huyền
#154 Chương 154: Thiên Vân Tông tiêu diệt
#155 Chương 155: Lại đi Thần Minh cốc
#156 Chương 156: Hù dọa người
#157 Chương 157: Thu hoạch cực lớn
#158 Chương 158: Kinh hãi Vân Châu
#159 Chương 159: Khiêu Chiến Thư
#160 Chương 160: Giết hắn đi
#161 Chương 161: Thế cục chuyển biến xấu
#162 Chương 162: Uy chấn quần hùng
#163 Chương 163: Phía dưới phạm thượng người chết!
#164 Chương 164: Tiếp chiến thư
#165 Chương 165: Chí Tôn Long Thần kiếm
#166 Chương 166: Cửu trọng Càn Khôn Tháp
#167 Chương 167: Quỷ dị không gian
#168 Chương 168: Tất cả đều là bảo
#169 Chương 169: Khiêu chiến bắt đầu
#170 Chương 170: Đại chiến Lôi Tuyệt (1)
#171 Chương 171: Đại chiến Lôi Tuyệt (2)
#172 Chương 172: Đại chiến Lôi Tuyệt (3)
#173 Chương 173: Đánh bại Lôi Tuyệt
#174 Chương 174: Chấn động bốn đại đế quốc
#175 Chương 175: Đều có mưu mô
#176 Chương 176: Đột phát biến cố
#177 Chương 177: Sáu đại cao thủ
#178 Chương 178: Nộ sát
#179 Chương 179: Cực Tinh Tông hộ pháp
#180 Chương 180: Người đang ở hiểm cảnh
#181 Chương 181: Lãnh huyết vô tình
#182 Chương 182: Huyết mạch bắt đầu khởi động
#183 Chương 183: Ngày càng lớn mạnh
#184 Chương 184: Các quốc gia tạo áp lực
#185 Chương 185: Miểu sát
#186 Chương 186: Đồ sát
#187 Chương 187: Uy hiếp kết cục
#188 Chương 188: Thật khó hầu hạ
#189 Chương 189: Một đầu đường máu
#190 Chương 190: Thiên Nguyên cảnh cường giả
#191 Chương 191: Chiến Thiên Nguyên cảnh
#192 Chương 192: Đem hết toàn lực
#193 Chương 193: Khủng bố thực lực
#194 Chương 194: Tấn cấp giai đoạn thứ hai
#195 Chương 195: Thế lực ngang nhau
#196 Chương 196: Không lưu tình chút nào
#197 Chương 197: Oanh động bốn quốc
#198 Chương 198: Đồ sát bắt đầu
#199 Chương 199: Chấn nhiếp toàn trường
#200 Chương 200: Tu luyện
#201 Chương 201: Đột phá
#202 Chương 202: Phong Lôi Tông bồi tội
#203 Chương 203: Đột nhiên tăng mạnh
#204 Chương 204: Phong Lôi Tông thần phục
#205 Chương 205: Mâu thuẫn trở nên gay gắt
#206 Chương 206: Lấy một địch quốc
#207 Chương 207: Nghiền áp Thiên Võ Đế Vương
#208 Chương 208: Phong Vô Trần chiến Ngô Khôn
#209 Chương 209: Đánh chết Ngô Khôn
#210 Chương 210: Huyễn Vân Tông bị diệt
#211 Chương 211: Sóng ngầm mãnh liệt
#212 Chương 212: Tiêu gia người tới
#213 Chương 213: Tiêu Thanh Sơn rung động
#214 Chương 214: Lấy một địch bốn
#215 Chương 215: Thái Hư Tông tông chủ
#216 Chương 216: Đem hết toàn lực
#217 Chương 217: Dọa lùi Mộ Dung Thiên Liệt
#218 Chương 218: Lôi Chấn Phong khởi binh
#219 Chương 219: Đại chiến sắp tới
#220 Chương 220: Đại chiến bộc phát
#221 Chương 221: Thông Thiên Thành nguy cơ
#222 Chương 222: Vô Tình đồ sát
#223 Chương 223: Phong Vô Trần đến rồi
#224 Chương 224: Khủng bố bộ đội
#225 Chương 225: Phong Vô Trần chiến Lôi Chấn Phong
#226 Chương 226: Vô tận năng lượng
#227 Chương 227: Lưỡng bại câu thương
#228 Chương 228: Thắng hiểm
#229 Chương 229: Phong Vô Trần chết?
#230 Chương 230: Trấn Quốc Tiên Khí
#231 Chương 231: Liều chết một trận chiến
#232 Chương 232: Cơ hội tới
#233 Chương 233: Thời gian sinh tử đột phá
#234 Chương 234: Hi vọng tan vỡ
#235 Chương 235: Liều mình cùng quân tử
#236 Chương 236: Không hề nhân tính
#237 Chương 237: Bước vào Thiên Nguyên cảnh
#238 Chương 238: Khủng bố thực lực
#239 Chương 239: Huyết tế Võ Hồn
#240 Chương 240: Đại chiến chấm dứt
#241 Chương 241: Mộ Dung Thiên
#242 Chương 242: Phong Chính Hùng tin tức
#243 Chương 243: Khủng bố hình ảnh
#244 Chương 244: Hấp thu tổ tiên lực lượng
#245 Chương 245: Cự tuyệt đặc xá
#246 Chương 246: Đến Cửu Châu
#247 Chương 247: Chém giết Hà Mặc
#248 Chương 248: Tiêu Thiên Thần đại thọ
#249 Chương 249: Phân rõ giới tuyến
#250 Chương 250: Phẫn nộ ra tay
#251 Chương 251: Chiến Bắc Minh Không
#252 Chương 252: Một chiêu
#253 Chương 253: Cứu người
#254 Chương 254: Chấn động Cửu Châu
#255 Chương 255: Tu luyện
#256 Chương 256: Bắc Minh Hà
#257 Chương 257: Thần Đan Thành
#258 Chương 258: Cửu Châu đấu giá hội
#259 Chương 259: Mặc Viêm nổi giận
#260 Chương 260: Đại quy mô đuổi giết
#261 Chương 261: Đấu giá hội
#262 Chương 262: Cố ý làm khó dễ
#263 Chương 263: Cuồng vọng đến cực điểm
#264 Chương 264: Xung đột chính diện
#265 Chương 265: Kịch liệt cạnh tranh
#266 Chương 266: Luyện đan
#267 Chương 267: Thần thông chấn nhiếp
#268 Chương 268: Diệt Hoàng Phủ gia
#269 Chương 269: Khủng bố thực lực
#270 Chương 270: Chiến Bắc Minh Hà
#271 Chương 271: Chiến Bắc Minh Hà (2)
#272 Chương 272: Đánh bại Bắc Minh Hà
#273 Chương 273: Bắc Minh lão tổ nổi giận (1)
#274 Chương 274: Bắc Minh lão tổ nổi giận (2)
#275 Chương 275: Bắc Minh lão tổ nổi giận (3)
#276 Chương 276: Chiến Bắc Minh lão tổ
#277 Chương 277: Đánh bại Bắc Minh lão tổ
#278 Chương 278: Tiêu diệt Táng Linh cốc
#279 Chương 279: Sóng ngầm mãnh liệt
#280 Chương 280: Đánh một hồi
#281 Chương 281: Thiên tài cuộc chiến (1)
#282 Chương 282: Thiên tài cuộc chiến (2)
#283 Chương 283: Cướp đoạt bảo tháp
#284 Chương 284: Rung động
#285 Chương 285: Nam Cung thế gia tức giận
#286 Chương 286: Khiếp sợ Cửu Châu
#287 Chương 287: Ba ngày sau khai chiến
#288 Chương 288: Thỉnh tội
#289 Chương 289: Cam nguyện thần phục
#290 Chương 290: Phân thần chi thuật
#291 Chương 291: Khai chiến
#292 Chương 292: Âm Dương Mê Hồn Trận
#293 Chương 293: Nam Cung Chiến
#294 Chương 294: Tam Hồn chiến Nam Cung Chiến
#295 Chương 295: Đỉnh phong quyết đấu
#296 Chương 296: Không chết không ngớt
#297 Chương 297: Bắc Minh Không hiện thân
#298 Chương 298: Phệ Hồn đại trận
#299 Chương 299: Trương thiếu chủ
#300 Chương 300: Trương Quân Lan
#301 Chương 301: Gặp lại Bắc Minh Không
#302 Chương 302: Nhục nhã
#303 Chương 303: Ta bảo ngươi quỳ xuống
#304 Chương 304: Giáo huấn
#305 Chương 305: Lòng nóng như lửa đốt
#306 Chương 306: Phong Vô Trần đột kích
#307 Chương 307: Một kiếm bại địch
#308 Chương 308: Phế khí hải
#309 Chương 309: Lão sư
#310 Chương 310: Trương gia xin giúp đỡ
#311 Chương 311: Bắc Đẩu thế gia
#312 Chương 312: Cửu Châu sôi trào
#313 Chương 313: Cướp cô dâu
#314 Chương 314: Ta kêu ngươi cút
#315 Chương 315: Đem mệnh giao ra đây
#316 Chương 316: Thay đổi Càn Khôn
#317 Chương 317: Nghịch thiên tốc độ tu luyện
#318 Chương 318: Bắc Đẩu Diễn Không
#319 Chương 319: Hiện tượng quỷ dị
#320 Chương 320: Giết người
#321 Chương 321: Thực lực cường đại
#322 Chương 322: Giết gà dọa khỉ
#323 Chương 323: Sở Trường Không ra tay
#324 Chương 324: Một kích trọng thương
#325 Chương 325: Khống chế hỏa độc
#326 Chương 326: Chiến Bắc Đẩu Diễm (1)
#327 Chương 327: Chiến Bắc Đẩu Diễm (2)
#328 Chương 328: Giết Bắc Đẩu Diễm
#329 Chương 329: Thần phục hoặc là chết
#330 Chương 330: Khởi tử hồi sinh
#331 Chương 331: Tiến về Hoang Vực
#332 Chương 332: Tìm Tiên Linh thạch
#333 Chương 333: Hóa Thần cảnh truyền thừa
#334 Chương 334: Cửu Đạo Tôn Giả
#335 Chương 335: Giả truyền tin tức
#336 Chương 336: Hoảng sợ cầu xin tha thứ
#337 Chương 337: Linh Tinh Thạch Vương
#338 Chương 338: Dưới mặt đất cung điện
#339 Chương 339: Thôn Phệ Trùng
#340 Chương 340: Thôn Phệ Trùng Vương
#341 Chương 341: Thôn phệ linh châu
#342 Chương 342: Tái chiến Bắc Minh Không (1)
#343 Chương 343: Tái chiến Bắc Minh Không (2)
#344 Chương 344: Tái chiến Bắc Minh Không (3)
#345 Chương 345: Nam Cung Chiến thần phục
#346 Chương 346: Đến Vô Cực Vực
#347 Chương 347: Liễu Thanh Dương xuất chiến
#348 Chương 348: Một cước làm
#349 Chương 349: Quỳ xuống
#350 Chương 350: Hoảng sợ
#351 Chương 351: Cao nhất đãi ngộ
#352 Chương 352: Xông Tiên Khí Các
#353 Chương 353: Thần thông chấn nhiếp
#354 Chương 354: Tiên Khí vấn thế
#355 Chương 355: Bỗng nhiên nổi tiếng
#356 Chương 356: Thu phục Tiên Khí Các
#357 Chương 357: Huyết Ngọc Bồ Đề
#358 Chương 358: Đánh nện đấu giá hội
#359 Chương 359: Hoảng sợ
#360 Chương 360: Khoác lác
#361 Chương 361: Càng thổi càng ngưu
#362 Chương 362: Da trâu phá
#363 Chương 363: Phản hồi đế quốc
#364 Chương 364: Thực lực lớn mạnh
#365 Chương 365: Ta kêu ngươi cút
#366 Chương 366: Đánh gãy chân của ngươi
#367 Chương 367: Không chịu nổi một kích
#368 Chương 368: Tội sống khó tha
#369 Chương 369: Cường ngạnh trấn áp
#370 Chương 370: Mời chào thiên tài
#371 Chương 371: Khiêu chiến
#372 Chương 372: Băng Hồn lĩnh vực
#373 Chương 373: Kịch chiến
#374 Chương 374: Đem hết toàn lực
#375 Chương 375: Không một thua trận
#376 Chương 376: Ngươi không đủ tư cách
#377 Chương 377: Đắc tội không nổi
#378 Chương 378: Diệp gia tiệc rượu
#379 Chương 379: Kinh người thân phận
#380 Chương 380: Cự tuyệt
#381 Chương 381: Xông sơn môn
#382 Chương 382: Vô Tình đồ sát
#383 Chương 383: Minh Vương tông chủ
#384 Chương 384: Thủy Vân Tông tiêu diệt
#385 Chương 385: Thiên Tài Bảng tranh đấu
#386 Chương 386: Cuồng vọng đến cực điểm
#387 Chương 387: Kịch liệt tranh đoạt
#388 Chương 388: Hung hãn thực lực
#389 Chương 389: Tiên Thiên chi lực
#390 Chương 390: Hắn tựu là Phong Vô Trần
#391 Chương 391: Thì tính sao
#392 Chương 392: Không biết tự lượng sức mình
#393 Chương 393: Bạch Diệt thần phục
#394 Chương 394: Thiên Hỏa sơn trang
#395 Chương 395: Thần thông chấn nhiếp
#396 Chương 396: Đánh cuộc
#397 Chương 397: Mới 20 tỷ Kim tệ?
#398 Chương 398: Biến cố
#399 Chương 399: Liễu Thanh Dương bị giết
#400 Chương 400: Không hề tin tức
#401 Chương 401: Mua hung giết người
#402 Chương 402: Kinh người tăng lên
#403 Chương 403: Trò hay vừa mới bắt đầu
#404 Chương 404: Lệnh truy sát
#405 Chương 405: Một kiếm đánh chết
#406 Chương 406: Đã tới chậm
#407 Chương 407: Nguy hiểm trùng trùng điệp điệp
#408 Chương 408: Tinh Linh
#409 Chương 409: Chiến Thiên Nhân cảnh
#410 Chương 410: Thực lực tăng vọt
#411 Chương 411: Huyết đầm tu luyện
#412 Chương 412: Mất trí nhớ
#413 Chương 413: Cút ra Thanh Thạch Trấn
#414 Chương 414: Khiêu chiến
#415 Chương 415: Hung hãn thực lực
#416 Chương 416: Nghiền áp
#417 Chương 417: Phàn Thiếu Vân nghi hoặc
#418 Chương 418: Thủy Linh kết giới
#419 Chương 419: Hung hãn thực lực
#420 Chương 420: Là ta quá nhân từ sao
#421 Chương 421: Ta là đại ca ngươi
#422 Chương 422: Ngụy quân tử
#423 Chương 423: Âm tàn độc ác
#424 Chương 424: Cường địch đột kích
#425 Chương 425: Trong bóng tối Quỷ Mị
#426 Chương 426: Ác đấu Vô Ảnh
#427 Chương 427: Đánh chết Vô Ảnh
#428 Chương 428: Thiên Niên Thụ Yêu
#429 Chương 429: Phong Vô Trần nổi giận
#430 Chương 430: Không tận hứng
#431 Chương 431: Vô Tình đồ sát
#432 Chương 432: Phàn Thiếu Vân ra tay
#433 Chương 433: Chiến Phàn Thiếu Vân (1)
#434 Chương 434: Chiến Phàn Thiếu Vân (2)
#435 Chương 435: Chiến Phàn Thiếu Vân (3)
#436 Chương 436: Lưỡng bại câu thương
#437 Chương 437: Thiên Nguyệt giáo khiếp sợ
#438 Chương 438: Vô Tình đồ sát
#439 Chương 439: Gặp nhau
#440 Chương 440: Liễu Thanh Dương tức giận
#441 Chương 441: Đại chiến sắp tới
#442 Chương 442: Đại chiến bắt đầu
#443 Chương 443: Thiên tài cuộc chiến (1)
#444 Chương 444: Thiên tài cuộc chiến (2)
#445 Chương 445: Thiên tài cuộc chiến (3)
#446 Chương 446: Hóa rồng
#447 Chương 447: Khủng bố thực lực
#448 Chương 448: Đoạt Tiên Thiên chi lực
#449 Chương 449: Mâu thuẫn thăng cấp
#450 Chương 450: Đại chiến bộc phát
#451 Chương 451: Trích Tinh lão quỷ
#452 Chương 452: Dốc sức liều mạng
#453 Chương 453: Quỳ xuống tha cho ngươi khỏi chết
#454 Chương 454: Thức tỉnh lực mới lượng
#455 Chương 455: Ác mộng hàng lâm
#456 Chương 456: Giết
#457 Chương 457: Thiên Nguyệt giáo tiêu diệt
#458 Chương 458: Tiên Linh chi lực
#459 Chương 459: Tiến về Vô Cực Vực
#460 Chương 460: Chiến Diệp Thiên Uy
#461 Chương 461: Lại đến Tinh Giới
#462 Chương 462: Long Thần Điện vấn thế
#463 Chương 463: Bày trận
#464 Chương 464: Tam lưu thế lực
#465 Chương 465: Tự tìm đường chết
#466 Chương 466: Hai quyền
#467 Chương 467: Công phu sư tử ngoạm
#468 Chương 468: Khai chiến
#469 Chương 469: Một kiếm chém giết
#470 Chương 470: Giết Hỏa Vân Cung chủ
#471 Chương 471: Cửu Trọng Càn Khôn Thí Thần Trận
#472 Chương 472: Khủng bố pháp trận (1)
#473 Chương 473: Khủng bố pháp trận (2)
#474 Chương 474: Khủng bố pháp trận (3)
#475 Chương 475: Bộc lộ tài năng
#476 Chương 476: Dọa người thân phận
#477 Chương 477: Lục phẩm Luyện Đan Sư
#478 Chương 478: Thần uy hiển hách
#479 Chương 479: Long tộc tổ tiên
#480 Chương 480: Diệt Thế chi lực
#481 Chương 481: Thất Thải Luân Hồi linh dịch
#482 Chương 482: Tiến về Mạc gia
#483 Chương 483: Phiền toái nhỏ
#484 Chương 484: Ngươi muốn chết như thế nào
#485 Chương 485: Một quyền bại địch
#486 Chương 486: Ai cũng ngăn không được
#487 Chương 487: Đoạn Tràng Phệ Hồn Tán
#488 Chương 488: Bất lực
#489 Chương 489: Trộm lấy địa đồ
#490 Chương 490: Thuận lợi đào thoát
#491 Chương 491: Giải cứu chi pháp
#492 Chương 492: Thiên Thần
#493 Chương 493: Không cứu tựu là không cứu
#494 Chương 494: Lãnh huyết đồ sát
#495 Chương 495: Lửa giận công tâm
#496 Chương 496: Tự tìm khổ ăn
#497 Chương 497: Đánh chết Trương Thế Lương
#498 Chương 498: Dung hợp đột phá
#499 Chương 499: Mời thiếp
#500 Chương 500: Thiên kiêu như mây
#501 Chương 501: Tàn nhẫn ra tay
#502 Chương 502: Dương thiếu chủ nổi giận
#503 Chương 503: Hiển lộ thực lực
#504 Chương 504: Thảm bại
#505 Chương 505: Khiếp sợ tất cả thế lực lớn
#506 Chương 506: Chúc thọ
#507 Chương 507: Mâu thuẫn trở nên gay gắt
#508 Chương 508: Không thể nhịn được nữa
#509 Chương 509: Tuyệt vọng
#510 Chương 510: Nguyên một đám giết
#511 Chương 511: Lập uy
#512 Chương 512: Truyền Tống Trận
#513 Chương 513: Tiến về Phần Vân Tông
#514 Chương 514: Ngàn năm Tiên Linh thạch
#515 Chương 515: Ngoài ý muốn tin tức
#516 Chương 516: Nửa tờ bảo đồ
#517 Chương 517: Đánh đúng là ngươi
#518 Chương 518: Một quyền trọng thương
#519 Chương 519: Quỷ dị hào khí
#520 Chương 520: Đoạn hai tay
#521 Chương 521: Thần Võ Tông
#522 Chương 522: Tiễn đưa bảo đồ
#523 Chương 523: Gặp cố nhân
#524 Chương 524: Mặc Linh Nhi
#525 Chương 525: Cường giả như mây
#526 Chương 526: Không thể nhịn được nữa
#527 Chương 527: Ác nói ác ngữ
#528 Chương 528: Phòng chữ Thiên
#529 Chương 529: Tam lão rung động
#530 Chương 530: Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao
#531 Chương 531: Khiếp sợ toàn trường
#532 Chương 532: Khủng bố thân phận
#533 Chương 533: Lãnh huyết vô tình
#534 Chương 534: Mặc Linh Nhi khiếp sợ
#535 Chương 535: Tự làm tự chịu
#536 Chương 536: Đan Đế giảng bài
#537 Chương 537: Đoàn Mạch Danh đột kích
#538 Chương 538: Chiến Đoàn Mạch Danh (1)
#539 Chương 539: Chiến Đoàn Mạch Danh (2)
#540 Chương 540: Tầm bảo
#541 Chương 541: Xác nhận vị trí
#542 Chương 542: Giết người diệt khẩu
#543 Chương 543: Khủng bố thiếu điện chủ
#544 Chương 544: Không Gian Chi Lực
#545 Chương 545: Mở ra phong ấn trận
#546 Chương 546: Thời gian cấp bách
#547 Chương 547: Khủng bố khí tức
#548 Chương 548: Hóa Thần cảnh cường giả
#549 Chương 549: Hóa Thần cảnh cường giả cuộc chiến
#550 Chương 550: Nghiền áp
#551 Chương 551: Thoát đi
#552 Chương 552: Cổ xưa phong ấn trận
#553 Chương 553: Quân vương huyệt
#554 Chương 554: Quân vương tinh huyết
#555 Chương 555: Thần bí thế lực hiển hiện
#556 Chương 556: Tội đáng chết vạn lần
#557 Chương 557: Ăn miếng trả miếng
#558 Chương 558: Thì tính sao
#559 Chương 559: Mạc thiếu chủ
#560 Chương 560: Tuyệt vọng hàng lâm
#561 Chương 561: Thần bí hắc thạch
#562 Chương 562: Ô Hỏa
#563 Chương 563: Thực lực lớn mạnh
#564 Chương 564: Diệp Thiên Uy rung động
#565 Chương 565: Hắn không cần trả thù lao
#566 Chương 566: Chiến Diệp Thiên Uy
#567 Chương 567: Diệp Thiên Uy thảm bại
#568 Chương 568: Tái chiến Đoàn Mạch Danh
#569 Chương 569: Long Thần Điện nguy cơ
#570 Chương 570: Long Thần hộ thể
#571 Chương 571: Đồ sát
#572 Chương 572: Bảo tàng mở ra
#573 Chương 573: Viêm Hoàng Tháp Qua sa mạc
#574 Chương 574: Thần bí nam tử
#575 Chương 575: Trúng kế
#576 Chương 576: Che dấu cường giả
#577 Chương 577: Phá trận (1)
#578 Chương 578: Phá trận (2)
#579 Chương 579: Cự Nhân tộc
#580 Chương 580: Tiên trảm hậu tấu
#581 Chương 581: Thái Cổ Niên Luân Xỉ
#582 Chương 582: Chiến Âm Dương quân
#583 Chương 583: Quá yếu
#584 Chương 584: Kịch liệt đổ máu
#585 Chương 585: Trảm Âm Dương Quân
#586 Chương 586: Thúc thủ vô sách
#587 Chương 587: Tu luyện
#588 Chương 588: Suy đoán
#589 Chương 589: Báo thù bắt đầu
#590 Chương 590: Đạp diệt Tiêu Dao cung
#591 Chương 591: Đại đồ sát
#592 Chương 592: Chấn nhiếp Huyễn Hải giới
#593 Chương 593: Không phải giết không thể
#594 Chương 594: Tái chiến Đoàn Mạch Danh
#595 Chương 595: Tính áp đảo lực lượng
#596 Chương 596: Thượng Cổ Huyết Lang Võ Hồn
#597 Chương 597: Thảm bại
#598 Chương 598: Vân Tiễn
#599 Chương 599: Thánh Dương Tông tiêu diệt
#600 Chương 600: Chiến thắng trở về
#601 Chương 601: Lai giả bất thiện
#602 Chương 602: Bức lui Thiên Cực cảnh
#603 Chương 603: Hồi học phủ
#604 Chương 604: Tốt nghiệp thịnh điển
#605 Chương 605: Khiêu chiến
#606 Chương 606: Lần thụ đả kích
#607 Chương 607: Bại sau thất lạc
#608 Chương 608: Bế quan tu luyện
#609 Chương 609: Trăm dặm úc phong
#610 Chương 610: Hóa Thần cảnh đột kích
#611 Chương 611: Thiếu Tư Mệnh
#612 Chương 612: Khủng bố thiếu tư lệnh
#613 Chương 613: Xích Uyên quyết định
#614 Chương 614: Bát đại Hóa Thần cảnh
#615 Chương 615: Hóa Thần cảnh cuộc chiến (1)
#616 Chương 616: Hóa Thần cảnh cuộc chiến (2)
#617 Chương 617: Xích Uyên thảm bại
#618 Chương 618: Không lưu tình chút nào
#619 Chương 619: Không khống chế được
#620 Chương 620: Linh Hồn Khôi Lỗi
#621 Chương 621: Âm Dương Trấn Hồn Chú
#622 Chương 622: Long tộc hộ pháp
#623 Chương 623: Ngươi có thể lăn
#624 Chương 624: Điên cuồng phát tiết
#625 Chương 625: Ban thưởng tiên quyết
#626 Chương 626: Tiên Khí thành
#627 Chương 627: Mạnh nhất Tiên Khí
#628 Chương 628: Khủng bố thần thông
#629 Chương 629: Thiên Hà đột kích
#630 Chương 630: Trốn chết
#631 Chương 631: Tiến về Bắc Cảnh chi uyên
#632 Chương 632: Ma tộc tồn tại
#633 Chương 633: Vân Phong Thành
#634 Chương 634: Cảnh cáo
#635 Chương 635: Một quyền
#636 Chương 636: Phong Vô Trần hiển uy
#637 Chương 637: Ngươi cũng phải chết
#638 Chương 638: Chiến Thiên cực cảnh
#639 Chương 639: Cực kỳ hung hãn
#640 Chương 640: Thực lực nghiền áp
#641 Chương 641: Vô tình đánh chết
#642 Chương 642: Bắc Cảnh chi uyên
#643 Chương 643: Gặp Bách Lý Úc Phong
#644 Chương 644: Tìm kiếm Ô Hỏa
#645 Chương 645: Thần Linh Thạch Vương
#646 Chương 646: Trở mặt
#647 Chương 647: Trốn chạy
#648 Chương 648: Khủng bố hàn khí
#649 Chương 649: Đáng sợ chi vật
#650 Chương 650: Ô Hỏa
#651 Chương 651: Ô Hỏa thức tỉnh
#652 Chương 652: Thôn phệ
#653 Chương 653: "Xuyên qua không gian"
#654 Chương 654: Bách Lý Thiên Ly
#655 Chương 655: Tuyệt vọng tĩnh mịch
#656 Chương 656: Liên thủ
#657 Chương 657: Thôn phệ Ô Hỏa
#658 Chương 658: Kiêng kị
#659 Chương 659: Luyện hóa bắt đầu
#660 Chương 660: Thần bí hắc khí
#661 Chương 661: Ma quyết
#662 Chương 662: Thần bí nhân
#663 Chương 663: Ngươi cũng đừng hối hận
#664 Chương 664: Không biết tự lượng sức mình
#665 Chương 665: Thiêu đốt hầu như không còn
#666 Chương 666: Tiệc cưới
#667 Chương 667: Hạ gia ý tứ
#668 Chương 668: Ta vi ngươi làm chủ
#669 Chương 669: Phong quang xuất giá
#670 Chương 670: Nghi hoặc
#671 Chương 671: Hạ gia hoảng sợ
#672 Chương 672: Ba điều kiện
#673 Chương 673: Tan thành mây khói
#674 Chương 674: Lãnh Hồn uy hiếp
#675 Chương 675: Càng tinh khiết huyết mạch
#676 Chương 676: Hung hăng càn quấy đoạt vị
#677 Chương 677: Mạo hiểm ra tay
#678 Chương 678: Thâm tàng bất lộ
#679 Chương 679: Rung động toàn trường
#680 Chương 680: Viện binh
#681 Chương 681: Kính như thần minh
#682 Chương 682: Còn có ai?
#683 Chương 683: Thiên Cực cảnh chiến đấu
#684 Chương 684: Thực lực nghiền áp
#685 Chương 685: Hoảng sợ cầu xin tha thứ
#686 Chương 686: Đan Đế tha mạng
#687 Chương 687: Thôn phệ Hỏa Liên
#688 Chương 688: Khủng bố thần bí nhân
#689 Chương 689: Hóa Thần cảnh bát trọng
#690 Chương 690: Đại chiến sắp tới
#691 Chương 691: Bạch Thanh Tuyệt
#692 Chương 692: Thân truyền đệ tử
#693 Chương 693: Khai chiến
#694 Chương 694: Long Thần Điện thực lực
#695 Chương 695: Đồ sát
#696 Chương 696: Thương vong thảm trọng
#697 Chương 697: Lâm vào tuyệt cảnh
#698 Chương 698: Tà Long Thần bộ hạ
#699 Chương 699: Viêm Long
#700 Chương 700: Phong Vô Trần trở về
#701 Chương 701: Phong Vô Trần cuồng hóa
#702 Chương 702: Ai cũng đi không được
#703 Chương 703: Sợ hãi tuyệt vọng
#704 Chương 704: Luyện hóa Ma Châu
#705 Chương 705: Thần bí lão giả
#706 Chương 706: Viêm Long tương trợ
#707 Chương 707: Bọn hắn còn có cứu
#708 Chương 708: Khởi tử hồi sinh
#709 Chương 709: Thành lập liên minh
#710 Chương 710: Long Thần liên minh
#711 Chương 711: Lăng Tiêu Tiêu lửa giận
#712 Chương 712: Hậu quả
#713 Chương 713: Khủng bố đội hình
#714 Chương 714: Thái Cổ La Sát tộc
#715 Chương 715: Cẩu mắt xem người thấp
#716 Chương 716: Liễu Thanh Dương hiển uy
#717 Chương 717: Luyện đan tỷ thí
#718 Chương 718: Một chưởng
#719 Chương 719: Không biết tự lượng sức mình
#720 Chương 720: Hung hãn thực lực
#721 Chương 721: Hung hãn thực lực (2)
#722 Chương 722: Giang Vô Phong thảm bại
#723 Chương 723: Tuyệt vọng hàng lâm
#724 Chương 724: Tiến về Côn Luân cốc
#725 Chương 725: Quỷ dị sự kiện
#726 Chương 726: Cảm giác kỳ quái
#727 Chương 727: Hư Vô Chi Lực
#728 Chương 728: Được đến toàn bộ không uổng phí công phu
#729 Chương 729: Luyện hóa
#730 Chương 730: Thánh Hồn học phủ
#731 Chương 731: Điều kiện hà khắc
#732 Chương 732: Đã xảy ra chuyện
#733 Chương 733: Rung động đến cực điểm
#734 Chương 734: Chiêu không đến học sinh
#735 Chương 735: Lòng hiếu kỳ
#736 Chương 736: Mặc ngươi chọn
#737 Chương 737: Dọa phá gan
#738 Chương 738: Đại chiến sắp tới
#739 Chương 739: Đại quân tiếp cận
#740 Chương 740: Khai chiến
#741 Chương 741: Độc chiến Lãnh Hồn
#742 Chương 742: Đối với Ô Hỏa kiêng kị
#743 Chương 743: Phong Vô Trần mục đích
#744 Chương 744: Biến cố
#745 Chương 745: Thiên Ma Quyết
#746 Chương 746: Tuyệt vọng hàng lâm
#747 Chương 747: Liên minh tiêu diệt
#748 Chương 748: Thái Cổ hung thú
#749 Chương 749: Tàn bạo vô cùng
#750 Chương 750: Tam Mục Ma Viên
#751 Chương 751: Khủng bố phong ấn
#752 Chương 752: Thái Cổ Thánh Sơn
#753 Chương 753: Cự đại thu hoạch
#754 Chương 754: Khủng bố bảo tháp
#755 Chương 755: Lập tức đột phá
#756 Chương 756: Xuất phát Bắc Huyền vực
#757 Chương 757: Chiếm lấy sơn mạch
#758 Chương 758: Phát rồ
#759 Chương 759: Tô Ly tức giận
#760 Chương 760: Hung tàn đến cực điểm
#761 Chương 761: Đuổi giết
#762 Chương 762: Đại chiến Tô Ly
#763 Chương 763: Hung hãn lực lượng
#764 Chương 764: Lấy một địch bốn
#765 Chương 765: Chuyện lớn hóa nhỏ
#766 Chương 766: Xông vào sơn môn
#767 Chương 767: Hủy Diệt
#768 Chương 768: Bàng Thanh Phong lại ra tay
#769 Chương 769: Chiến Hóa Thần cảnh
#770 Chương 770: Khủng bố uy lực
#771 Chương 771: Hồng y nữ tử
#772 Chương 772: Liễu Thanh Dương thực lực
#773 Chương 773: Phong Vô Trần ra tay
#774 Chương 774: Chấn nhiếp toàn thành
#775 Chương 775: Cuồng vọng đến cực điểm
#776 Chương 776: Đại hiển thần uy
#777 Chương 777: Chính thức quái vật
#778 Chương 778: Không chết không ngớt
#779 Chương 779: Vô tình đồ sát
#780 Chương 780: Thiên Vân Tử vẫn lạc
#781 Chương 781: Một lời không hợp đấu võ
#782 Chương 782: Bắt đầu tìm kiếm
#783 Chương 783: Xích Huyết quả
#784 Chương 784: Nguy tại sớm tối
#785 Chương 785: Kịp thời vượt qua
#786 Chương 786: Thay đổi Càn Khôn
#787 Chương 787: Mâu thuẫn thăng cấp
#788 Chương 788: Chiến Dương gia trưởng lão
#789 Chương 789: Chấn nhiếp
#790 Chương 790: Âm tàn độc ác
#791 Chương 791: Ách Vận Độc Tán
#792 Chương 792: Khống chế kịch độc
#793 Chương 793: Lấy giải dược
#794 Chương 794: Ba ngày thời gian
#795 Chương 795: Thất vọng
#796 Chương 796: Thánh Hồn học phủ
#797 Chương 797: Hi vọng cuối cùng
#798 Chương 798: Dược liệu đến tay
#799 Chương 799: Tự tin
#800 Chương 800: Hết thảy thuận lợi
#801 Chương 801: Khai chiến
#802 Chương 802: Nén giận ra tay
#803 Chương 803: Bất lực
#804 Chương 804: Tàn phá vải vóc
#805 Chương 805: Tiêu điểm
#806 Chương 806: Vô cùng rung động
#807 Chương 807: Ngũ đại trưởng lão rung động
#808 Chương 808: Thất vọng bảo bối
#809 Chương 809: Âm Dương Thế Phong
#810 Chương 810: Không chịu nổi một kích
#811 Chương 811: Biệt khuất đến cực điểm
#812 Chương 812: Thần kỳ quyển trục
#813 Chương 813: Vô Ảnh Huyền Quang trận
#814 Chương 814: Thiếu Tư Mệnh đột kích
#815 Chương 815: Chấn động Bắc Huyền vực
#816 Chương 816: Ma báo chiến Thiếu Tư Mệnh (1)
#817 Chương 817: Ma báo chiến Thiếu Tư Mệnh (2)
#818 Chương 818: Ma báo chiến Thiếu Tư Mệnh (3)
#819 Chương 819: Phá trận chi pháp
#820 Chương 820: Thần Khí thức tỉnh
#821 Chương 821: Khống chế khí hồn
#822 Chương 822: Thần phục
#823 Chương 823: Cửu Châu đấu giá hội
#824 Chương 824: Là ngươi muốn chết
#825 Chương 825: Đánh tơi bời
#826 Chương 826: Thật to gan
#827 Chương 827: Hùng hổ dọa người
#828 Chương 828: Một kích trọng thương
#829 Chương 829: Tử Quỳnh Tiên Tử
#830 Chương 830: Thân phận
#831 Chương 831: Trò hay bắt đầu
#832 Chương 832: Thôn phệ
#833 Chương 833: Rút lui khỏi
#834 Chương 834: Đại Tư Mệnh
#835 Chương 835: Lực áp Hắc Ám ma báo
#836 Chương 836: Thế cục thay đổi
#837 Chương 837: Tính áp đảo lực lượng
#838 Chương 838: Hi vọng tan vỡ
#839 Chương 839: Âm Dương Thiên Hồn
#840 Chương 840: Toàn thân trở ra
#841 Chương 841: Tiến vào Huyễn cảnh
#842 Chương 842: Huyễn cảnh tu luyện
#843 Chương 843: Rục rịch
#844 Chương 844: Khai chiến
#845 Chương 845: Hóa Thần cảnh ác chiến
#846 Chương 846: Hình Thiên thảm bại
#847 Chương 847: Cường lực trợ giúp
#848 Chương 848: Ác chiến
#849 Chương 849: Không hề phần thắng
#850 Chương 850: Viện trưởng Vân Du Tử
#851 Chương 851: Hung hãn thực lực
#852 Chương 852: Ma tộc Đại trưởng lão
#853 Chương 853: Khủng bố thực lực
#854 Chương 854: Sinh tử chém giết
#855 Chương 855: Nghe rợn cả người
#856 Chương 856: Rung động
#857 Chương 857: Vân Du Tử quyết định
#858 Chương 858: Âm Dương thế gia đột kích
#859 Chương 859: Khủng bố thực lực
#860 Chương 860: Khó có thể lựa chọn
#861 Chương 861: Không linh trạng thái
#862 Chương 862: Vân Du Tử thảm bại
#863 Chương 863: Mạo hiểm đến cực điểm
#864 Chương 864: Mạnh nhất tư thái
#865 Chương 865: Hủy Diệt lực lượng
#866 Chương 866: Nhược hầu tử
#867 Chương 867: Khủng bố tăng lên
#868 Chương 868: Thiên Cực cảnh bát trọng đỉnh phong
#869 Chương 869: Ma báo câu chuyện
#870 Chương 870: Thiên tài cuộc chiến
#871 Chương 871: Lực lượng ngang nhau
#872 Chương 872: Kịch liệt đối kháng
#873 Chương 873: Toàn lực xuất chiến (1)
#874 Chương 874: Toàn lực xuất chiến (2)
#875 Chương 875: Kinh Thiên Nhất Kiếm
#876 Chương 876: Hạ chiến thư
#877 Chương 877: Khủng bố cường giả
#878 Chương 878: Thu phục Viêm Long
#879 Chương 879: Tà Long Lệnh vấn thế
#880 Chương 880: Huyết Ma
#881 Chương 881: Phục Dương đột kích
#882 Chương 882: Đánh chết Phục Dương
#883 Chương 883: Suy đoán
#884 Chương 884: Thái Cực trưởng lão
#885 Chương 885: Dị tượng kỳ quan
#886 Chương 886: Luyện Đan Đại Hội
#887 Chương 887: Luyện đan tỷ thí
#888 Chương 888: Một đường tấn cấp
#889 Chương 889: Cuồng vọng đến cực điểm
#890 Chương 890: Cuồng vọng hậu quả
#891 Chương 891: Toàn trường rung động
#892 Chương 892: Ma tộc thân phận
#893 Chương 893: Ma tộc cường giả
#894 Chương 894: Thần thông lại hiện ra
#895 Chương 895: Một quyền chi uy
#896 Chương 896: Hành hung Thiên Cổ
#897 Chương 897: Đại chiến bộc phát
#898 Chương 898: Khủng bố Linh Hồn Lực
#899 Chương 899: Cuồng Báo chiến Tam Hồn
#900 Chương 900: Lấy một địch ba
#901 Chương 901: Khủng bố thực lực
#902 Chương 902: Huyết Ma đột kích
#903 Chương 903: Rút ra tinh huyết
#904 Chương 904: Tam Hồn uy hiếp
#905 Chương 905: Tiến về Long tộc
#906 Chương 906: Long tộc
#907 Chương 907: Long Hoàng thăm dò
#908 Chương 908: Long Thiên Nhược
#909 Chương 909: Thần tộc hậu duệ
#910 Chương 910: Long Thần đồ đằng
#911 Chương 911: Tu vi tăng nhiều
#912 Chương 912: Long Hoàng khiêu chiến
#913 Chương 913: Phong Vô Trần chiến Long Hoàng (1)
#914 Chương 914: Phong Vô Trần Chiến Long Hoàng (2)
#915 Chương 915: Phong Vô Trần Chiến Long Hoàng (3)
#916 Chương 916: Kinh người một kiếm
#917 Chương 917: Trở về
#918 Chương 918: Khiếp sợ
#919 Chương 919: Thập đại Chiến Thần
#920 Chương 920: Đại chiến bộc phát
#921 Chương 921: Nghiền áp Âm Dương thế gia
#922 Chương 922: Trúng kế
#923 Chương 923: Liễu Thanh Dương bị trảo
#924 Chương 924: Giao dịch
#925 Chương 925: Bài trừ phong ấn
#926 Chương 926: Mặc Linh Nhi lại hiện ra
#927 Chương 927: Đánh Thần Vương Thần Điện
#928 Chương 928: Phong Vô Trần chiến Lãnh Hồn (1)
#929 Chương 929: Phong Vô Trần chiến Lãnh Hồn (2)
#930 Chương 930: Một quyền
#931 Chương 931: Khủng bố thôn phệ
#932 Chương 932: Điên cuồng đồ sát
#933 Chương 933: Ma tộc ra tay
#934 Chương 934: Có chạy đằng trời
#935 Chương 935: Thiên Ma kết giới
#936 Chương 936: Ma Quân chi tử
#937 Chương 937: Giết Ma Trọng
#938 Chương 938: Thế cục chuyển biến xấu
#939 Chương 939: Thuận lợi giải cứu
#940 Chương 940: Khủng bố Cuồng Báo
#941 Chương 941: Ma tộc bại lui
#942 Chương 942: Quỷ dị biến mất
#943 Chương 943: Luyện chế Thần Khí
#944 Chương 944: Thần Khí vấn thế
#945 Chương 945: Ba kiện Thần Khí
#946 Chương 946: Phòng thủ kiên cố
#947 Chương 947: Tấn cấp Hóa Thần cảnh nhị trọng
#948 Chương 948: Vô Tận Chi Uyên
#949 Chương 949: Các lộ thiên kiêu
#950 Chương 950: Khủng bố thiên tai
#951 Chương 951: Hỏa Nguyên Linh Thạch
#952 Chương 952: Thần bí lão giả
#953 Chương 953: Bách Lý Thiên Cảnh
#954 Chương 954: Phong Vô Trần hiển uy
#955 Chương 955: Thực lực khủng bố
#956 Chương 956: Long Hoàng chiến Ma Thiên (1)
#957 Chương 957: Long Hoàng chiến Ma Thiên (2)
#958 Chương 958: Long Hoàng chiến Ma Thiên (3)
#959 Chương 959: Không thể làm gì
#960 Chương 960: Vạn năm hổ phách thạch
#961 Chương 961: Cường đoạt
#962 Chương 962: Ác chiến bắt đầu
#963 Chương 963: Đoàn chiến
#964 Chương 964: Tử chiến Ma Hồn
#965 Chương 965: Thần linh giống như tồn tại
#966 Chương 966: Ma Quân
#967 Chương 967: Cưỡng bức
#968 Chương 968: Cự đại thu hoạch
#969 Chương 969: Đại sự kiện
#970 Chương 970: Tin dữ
#971 Chương 971: Vĩnh Hằng chi lực
#972 Chương 972: Cướp đoạt tinh huyết
#973 Chương 973: Chính thức Cuồng Báo
#974 Chương 974: Hóa Thần cảnh tam trọng
#975 Chương 975: Gặp lại Mặc Linh Nhi
#976 Chương 976: Chiến Mặc Linh Nhi
#977 Chương 977: Cướp đoạt Thái Cổ lực lượng
#978 Chương 978: Vây giết
#979 Chương 979: Hối hận không kịp
#980 Chương 980: Thực lực lớn mạnh
#981 Chương 981: Cửu thải Phượng vĩ diệp
#982 Chương 982: Phong Vô Trần cuồng hỉ
#983 Chương 983: Xông vào Tây Hải giáo
#984 Chương 984: Cuồng vọng hung hăng càn quấy
#985 Chương 985: Ta với ngươi đánh bạc
#986 Chương 986: Phong Vô Trần chiến Từ Ảnh (1)
#987 Chương 987: Phong Vô Trần chiến Từ Ảnh (2)
#988 Chương 988: Phong Vô Trần chiến Từ Ảnh (3)
#989 Chương 989: Hành hung
#990 Chương 990: Mạo hiểm đào thoát
#991 Chương 991: Hoà giải
#992 Chương 992: Cửu phẩm Hổ Phách Đan
#993 Chương 993: Tu luyện
#994 Chương 994: Thần Ẩn tổ chức
#995 Chương 995: Xuất quan
#996 Chương 996: Phong Vô Trần chiến Cô Nguyệt (1)
#997 Chương 997: Phong Vô Trần chiến Cô Nguyệt (2)
#998 Chương 998: Phong Vô Trần chiến Cô Nguyệt (3)
#999 Chương 999: Rơi vào hạ phong
#1,000 Chương 1000: Đem hết toàn lực
#1,001 Chương 1001: Cô Nguyệt đi qua
#1,002 Chương 1002: Đại chiến sắp tới
#1,003 Chương 1003: La Sát tộc
#1,004 Chương 1004: Lấy một địch sáu
#1,005 Chương 1005: Lông tóc ít bị tổn thương
#1,006 Chương 1006: Rung động
#1,007 Chương 1007: Huyết huyệt
#1,008 Chương 1008: Tiến về Ma tộc
#1,009 Chương 1009: Chủ ý cùi bắp
#1,010 Chương 1010: Thuận lợi đào thoát
#1,011 Chương 1011: Hào vô sở hoạch
#1,012 Chương 1012: Đột phá ba chuyển
#1,013 Chương 1013: Hắc y nhân
#1,014 Chương 1014: Phá phong ấn
#1,015 Chương 1015: Hắc y nhân cậy vào
#1,016 Chương 1016: Ma Quân hàng lâm
#1,017 Chương 1017: Chiến Ma Quân
#1,018 Chương 1018: Chí cường tồn tại
#1,019 Chương 1019: Lần nữa cự tuyệt
#1,020 Chương 1020: Cưỡng đoạt Thái Cổ lực lượng
#1,021 Chương 1021: Ác mộng bắt đầu
#1,022 Chương 1022: Đại chiến bộc phát
#1,023 Chương 1023: Liều chết ác chiến
#1,024 Chương 1024: Điên cuồng giết địch
#1,025 Chương 1025: Càn Khôn Tháp đại đồ sát
#1,026 Chương 1026: Đại phản kích
#1,027 Chương 1027: Giết lùi Ma tộc đại quân
#1,028 Chương 1028: Cứu người
#1,029 Chương 1029: Tim như bị đao cắt
#1,030 Chương 1030: Ma tộc lãnh địa
#1,031 Chương 1031: Khủng bố thủ đoạn
#1,032 Chương 1032: Hi vọng
#1,033 Chương 1033: Lại chiến Ma Quân
#1,034 Chương 1034: Tử đấu
#1,035 Chương 1035: Lông tóc ít bị tổn thương
#1,036 Chương 1036: Chân Thần Cảnh lực lượng
#1,037 Chương 1037: Hấp thu Thái Cổ lực lượng
#1,038 Chương 1038: Uy hiếp
#1,039 Chương 1039: Vi diệu biến hóa
#1,040 Chương 1040: Nơi đi
#1,041 Chương 1041: Dung hợp Thái Cổ lực lượng
#1,042 Chương 1042: Mới lực lượng
#1,043 Chương 1043: Thần tộc Tôn Giả
#1,044 Chương 1044: Điên cuồng đột phá
#1,045 Chương 1045: Ma tộc đột kích
#1,046 Chương 1046: Huyết Ma thực lực
#1,047 Chương 1047: Lâm vào tuyệt cảnh
#1,048 Chương 1048: Dọa lùi
#1,049 Chương 1049: Đi mà quay lại
#1,050 Chương 1050: Đặc thù khí tức
#1,051 Chương 1051: Thần bí nhân
#1,052 Chương 1052: Chấn nhiếp toàn trường
#1,053 Chương 1053: Hi vọng cuối cùng
#1,054 Chương 1054: Đông Hoàng Đại Đế
#1,055 Chương 1055: Xuất quan
#1,056 Chương 1056: Ngăn cản
#1,057 Chương 1057: Liều tốc độ
#1,058 Chương 1058: Phong Vô Trần chiến Ma Quân (1)
#1,059 Chương 1059: Phong Vô Trần chiến Ma Quân (2)
#1,060 Chương 1060: Phong Vô Trần chiến Ma Quân (3)
#1,061 Chương 1061: Phong Vô Trần chiến Ma Quân (4)
#1,062 Chương 1062: Phong Vô Trần chiến Ma Quân (5)
#1,063 Chương 1063: Phong Vô Trần chiến Ma Quân (6)
#1,064 Chương 1064: Chính thức huyết chiến
#1,065 Chương 1065: Mười vạn Tiên phẩm phù văn
#1,066 Chương 1066: Cuối cùng ngạnh bính
#1,067 Chương 1067: Thôn phệ
#1,068 Chương 1068: Giết ma quân
#1,069 Chương 1069: Chúa cứu thế
#1,070 Chương 1070: Kích phát huyết mạch
#1,071 Chương 1071: Tu vi lớn mạnh
#1,072 Chương 1072: Manh mối
#1,073 Chương 1073: Dẫn xà xuất động
#1,074 Chương 1074: Ma La Tôn Giả
#1,075 Chương 1075: Nghiêm hình ép hỏi
#1,076 Chương 1076: Phong Vô Trần, giúp ta!
#1,077 Chương 1077: Chân tướng
#1,078 Chương 1078: Nén giận xuất chiến
#1,079 Chương 1079: Hành hung
#1,080 Chương 1080: Lực áp Âm Dương Thiên Hồn
#1,081 Chương 1081: Khủng bố một quyền
#1,082 Chương 1082: Chiến Ma La
#1,083 Chương 1083: Chân Thần Cảnh cuộc chiến
#1,084 Chương 1084: Tru Tiên Kiếm Quyết
#1,085 Chương 1085: Chém giết Ma La
#1,086 Chương 1086: Thiên Giới tin tức
#1,087 Chương 1087: Nam Thiên Thành
#1,088 Chương 1088: Sợ hãi
#1,089 Chương 1089: Dập đầu cầu xin tha thứ
#1,090 Chương 1090: Thiên kiếp
#1,091 Chương 1091: Cửu Cửu Thiên Kiếp
#1,092 Chương 1092: Điên cuồng độ kiếp
#1,093 Chương 1093: Không gì hơn cái này
#1,094 Chương 1094: Một kiếm phá kiếp vân
#1,095 Chương 1095: Phi thăng Thiên Giới
#1,096 Chương 1096: Thiên Giới chi môn Thủ Hộ Giả
#1,097 Chương 1097: Rung động vô cùng
#1,098 Chương 1098: Thiên Ảnh các đề cử
#1,099 Chương 1099: Thiên Ảnh các
#1,100 Chương 1100: Lần đầu nhiệm vụ
#1,101 Chương 1101: Chiến Thiên Vương sơ kỳ
#1,102 Chương 1102: Giết Liễu Huyền
#1,103 Chương 1103: Linh Vực thương hội
#1,104 Chương 1104: Bán Tiên Khí
#1,105 Chương 1105: Đột phá
#1,106 Chương 1106: Ta rời khỏi
#1,107 Chương 1107: Thiên Ảnh các Các chủ
#1,108 Chương 1108: Vạn năm Bồ Đề dịch
#1,109 Chương 1109: Ngư ông đắc lợi
#1,110 Chương 1110: Kề vai chiến đấu
#1,111 Chương 1111: Tiên Vân Thành
#1,112 Chương 1112: Tranh đoạt hậu quả
#1,113 Chương 1113: Trào phúng
#1,114 Chương 1114: Thê thảm đau đớn giáo huấn
#1,115 Chương 1115: Đột phá Thiên Vương cảnh
#1,116 Chương 1116: Chiến Hách Đồ
#1,117 Chương 1117: Bá khí phản kích
#1,118 Chương 1118: Đặc thù nhiệm vụ
#1,119 Chương 1119: Ra tay
#1,120 Chương 1120: Thiên Ảnh các Phong Ảnh
#1,121 Chương 1121: Thiên Mệnh chiến Vân Trung Tử
#1,122 Chương 1122: Toàn lực đánh cược một lần
#1,123 Chương 1123: Phá hủy quặng mỏ
#1,124 Chương 1124: Vân Trung Tử thảm bại
#1,125 Chương 1125: Vô tình đồ sát
#1,126 Chương 1126: Thiên Đạo Phù Sinh đồ
#1,127 Chương 1127: Rung động tin tức
#1,128 Chương 1128: Linh Đế
#1,129 Chương 1129: Ngang ngược nữ
#1,130 Chương 1130: Một quyền một cái
#1,131 Chương 1131: Linh Đế lệnh bài
#1,132 Chương 1132: Hậu quả
#1,133 Chương 1133: Chỉ điểm
#1,134 Chương 1134: Tần Hạo hoài nghi
#1,135 Chương 1135: Đại họa lâm đầu
#1,136 Chương 1136: Lần nữa đột phá
#1,137 Chương 1137: Nguyệt Thần Cung
#1,138 Chương 1138: Ta thua
#1,139 Chương 1139: Nguyệt Thần Cung hộ pháp
#1,140 Chương 1140: Kiếp trước
#1,141 Chương 1141: Nhất Kích Tất Sát
#1,142 Chương 1142: Thiên Quân cường giả
#1,143 Chương 1143: Chiến Thiên Quân
#1,144 Chương 1144: Liều chết một trận chiến
#1,145 Chương 1145: Danh chấn Linh Vực
#1,146 Chương 1146: Ngăn cản
#1,147 Chương 1147: Kinh người khôi phục
#1,148 Chương 1148: Rung động
#1,149 Chương 1149: Thân thể biến hóa
#1,150 Chương 1150: Thiên Thần cảnh động phủ
#1,151 Chương 1151: Thân phận tiết lộ
#1,152 Chương 1152: Một chiêu
#1,153 Chương 1153: Bất ngờ
#1,154 Chương 1154: Thiên Mệnh thảm bại
#1,155 Chương 1155: Đuổi giết
#1,156 Chương 1156: Thiên Mệnh giá trị
#1,157 Chương 1157: Toàn lực tu luyện
#1,158 Chương 1158: Gặp lại Thiên Lam
#1,159 Chương 1159: Điên cuồng đồ sát
#1,160 Chương 1160: Miểu sát Thiên Quân
#1,161 Chương 1161: Chiến Dạ Vĩnh Ly
#1,162 Chương 1162: Đánh chết Dạ Vĩnh Ly
#1,163 Chương 1163: Xi Thanh Sơn tức giận
#1,164 Chương 1164: Tấn cấp Thiên Quân
#1,165 Chương 1165: Miểu sát Tam trưởng lão
#1,166 Chương 1166: Tính áp đảo lực lượng
#1,167 Chương 1167: Huyết tẩy Lưu Ly Tông
#1,168 Chương 1168: Lại chấn Linh Đô
#1,169 Chương 1169: Linh Đế Thần Điện
#1,170 Chương 1170: Giao dịch
#1,171 Chương 1171: Quỷ Cốc Tiên Sinh
#1,172 Chương 1172: Quỷ cốc suy đoán
#1,173 Chương 1173: Ngươi tựu là phế vật
#1,174 Chương 1174: Chiến Lục Đại Thiên Quân
#1,175 Chương 1175: Hoảng sợ cầu xin tha thứ
#1,176 Chương 1176: Tần gia người tới
#1,177 Chương 1177: Khiếp sợ bốn tòa
#1,178 Chương 1178: Một chiêu chém giết
#1,179 Chương 1179: Ngữ Yên Tiên Tử
#1,180 Chương 1180: Trào phúng
#1,181 Chương 1181: Chó ngoan không cản đường
#1,182 Chương 1182: Dẫn xà xuất động
#1,183 Chương 1183: Truy Nguyệt chiến Hoàng Thanh
#1,184 Chương 1184: Đại hội bắt đầu
#1,185 Chương 1185: Ngăn trở
#1,186 Chương 1186: Đòi công đạo
#1,187 Chương 1187: Khảo thí
#1,188 Chương 1188: Khủng bố cảnh giới
#1,189 Chương 1189: Vạn phần rung động
#1,190 Chương 1190: Lần nữa rung động
#1,191 Chương 1191: Luyện khí tỷ thí
#1,192 Chương 1192: Một đường nghiền áp
#1,193 Chương 1193: Hàng bán chạy
#1,194 Chương 1194: Thần thông vấn thế
#1,195 Chương 1195: Thần phẩm Luyện Khí Sư
#1,196 Chương 1196: Khách khanh trưởng lão
#1,197 Chương 1197: Uy chấn Linh Vực
#1,198 Chương 1198: Thất vọng
#1,199 Chương 1199: Hi vọng
#1,200 Chương 1200: Khắp nơi trên đất là bảo
#1,201 Chương 1201: Thượng Cổ Hung Thú
#1,202 Chương 1202: Chém giết hung thú
#1,203 Chương 1203: Bách Hoa cốc
#1,204 Chương 1204: Trọng đại phát hiện
#1,205 Chương 1205: Thượng Cổ Thần Khí
#1,206 Chương 1206: Địch tập kích
#1,207 Chương 1207: Một chiêu
#1,208 Chương 1208: Ngưng tụ thể linh hồn
#1,209 Chương 1209: May mắn không làm nhục mệnh
#1,210 Chương 1210: Khiếp sợ Thiên Ảnh các
#1,211 Chương 1211: Đúc lại thân thể
#1,212 Chương 1212: Tìm Thần Linh Thạch
#1,213 Chương 1213: Giang Thủy Hàn đột kích
#1,214 Chương 1214: Ác chiến Giang Thủy Hàn
#1,215 Chương 1215: Thực lực cách xa
#1,216 Chương 1216: Lưỡng bại câu thương
#1,217 Chương 1217: Báo thù
#1,218 Chương 1218: Chém giết Giang Thủy Hàn
#1,219 Chương 1219: Rầm rĩ Trương thiếu gia
#1,220 Chương 1220: Suy đoán
#1,221 Chương 1221: Hối hận không kịp
#1,222 Chương 1222: Chỉ điểm luyện khí
#1,223 Chương 1223: Thiên Đô đô thành
#1,224 Chương 1224: Thiên Sư Tiên Phủ
#1,225 Chương 1225: Ra tay
#1,226 Chương 1226: Đại sư huynh Mục Đồng
#1,227 Chương 1227: Khiếp sợ toàn trường
#1,228 Chương 1228: Minh Văn Sư tranh đấu
#1,229 Chương 1229: Chấn nhiếp
#1,230 Chương 1230: Đối chọi gay gắt
#1,231 Chương 1231: Tô Huyền ngăn trở
#1,232 Chương 1232: Quyết định
#1,233 Chương 1233: Bát đại Thiên Đế
#1,234 Chương 1234: Thần Khí chiến giáp
#1,235 Chương 1235: Đại chiến sắp tới
#1,236 Chương 1236: Băng Viêm Đế
#1,237 Chương 1237: Thiên Đế cấp bậc chiến đấu
#1,238 Chương 1238: Thiên Đế kịch chiến
#1,239 Chương 1239: Thiên Khôi sát thủ thực lực
#1,240 Chương 1240: Trọng thương Minh Đế
#1,241 Chương 1241: Hoàn mỹ công kích
#1,242 Chương 1242: Ảnh Hồn chiến Bất Hủ Thiên Đế
#1,243 Chương 1243: Lưỡng bại câu thương
#1,244 Chương 1244: Thần hóa
#1,245 Chương 1245: Sống chết trước mắt
#1,246 Chương 1246: Nguy tại sớm tối
#1,247 Chương 1247: Cố kỵ
#1,248 Chương 1248: Bức lui bát đại Thiên Đế
#1,249 Chương 1249: Đại tôn giả
#1,250 Chương 1250: Đi ra nhận lãnh cái chết
#1,251 Chương 1251: Hoảng sợ
#1,252 Chương 1252: Khủng bố thực lực
#1,253 Chương 1253: Cổ Hình Phong đột kích
#1,254 Chương 1254: Thời khắc nguy hiểm
#1,255 Chương 1255: Khủng bố thần bí nhân
#1,256 Chương 1256: Long Thanh Hồn
#1,257 Chương 1257: Hạ lệnh
#1,258 Chương 1258: Cuồng vọng hung hăng càn quấy
#1,259 Chương 1259: Giáo huấn
#1,260 Chương 1260: Một chưởng đoạn tí
#1,261 Chương 1261: Đông Hoàng Nguyệt bị trảo
#1,262 Chương 1262: Vô lực hoàn thủ
#1,263 Chương 1263: Tô Huyền đến rồi
#1,264 Chương 1264: Tô Huyền tức giận
#1,265 Chương 1265: Băng Viêm Đế ra tay
#1,266 Chương 1266: Lại đến Thiên Võ Tông
#1,267 Chương 1267: Oan gia ngõ hẹp
#1,268 Chương 1268: Đại chiến Ngô Hạo
#1,269 Chương 1269: Lực lượng ngang nhau
#1,270 Chương 1270: Lưỡng bại câu thương
#1,271 Chương 1271: Thay đổi Càn Khôn
#1,272 Chương 1272: Xi Thanh Sơn ngăn cản
#1,273 Chương 1273: Đông Hoàng Nguyệt thân phận
#1,274 Chương 1274: Suy đoán
#1,275 Chương 1275: Xi Thanh Sơn đột kích
#1,276 Chương 1276: Hội trưởng Cổ Thông Thiên
#1,277 Chương 1277: Toàn lực huyết chiến
#1,278 Chương 1278: Lấy trứng chọi đá
#1,279 Chương 1279: Thiên Mệnh ra tay
#1,280 Chương 1280: Mạnh nhất Thiên tự nhất đẳng
#1,281 Chương 1281: Cổ Hình Phong thảm bại
#1,282 Chương 1282: Linh Đế sợ hãi
#1,283 Chương 1283: Đại tôn giả
#1,284 Chương 1284: Thương lượng kế sách
#1,285 Chương 1285: Minh Văn Sư tranh đấu
#1,286 Chương 1286: Dương Tống Thanh
#1,287 Chương 1287: Minh Văn Sư công hội
#1,288 Chương 1288: Trên đầu chữ sắc có cây đao
#1,289 Chương 1289: Minh Văn Các
#1,290 Chương 1290: Tranh đấu bắt đầu
#1,291 Chương 1291: Đại nạn hàng đến
#1,292 Chương 1292: Phong Vô Trần xuất hiện
#1,293 Chương 1293: Bát đại Thiên Đế hàng lâm
#1,294 Chương 1294: Đối kháng Liễu Vô Nhai
#1,295 Chương 1295: Phế Liễu Vô Nhai
#1,296 Chương 1296: Cuối cùng một hồi
#1,297 Chương 1297: Phù văn so đấu
#1,298 Chương 1298: Nghiền áp thiếu điện chủ
#1,299 Chương 1299: Trổ hết tài năng
#1,300 Chương 1300: Quán quân
#1,301 Chương 1301: Lâm vào tuyệt cảnh
#1,302 Chương 1302: Vạn đạo phù văn
#1,303 Chương 1303: Long Thần tộc đến rồi
#1,304 Chương 1304: Long Thần tộc Thiếu chủ
#1,305 Chương 1305: Bát trọng Thiên Đế kịch chiến
#1,306 Chương 1306: Cứng đối cứng
#1,307 Chương 1307: Khủng bố Linh Hồn Lực
#1,308 Chương 1308: Gặp lại Ngữ Yên Tiên Tử
#1,309 Chương 1309: Lại gặp nhau liền là địch nhân
#1,310 Chương 1310: Miểu sát Dương Tống Thanh
#1,311 Chương 1311: Ảnh Hồn quá khứ
#1,312 Chương 1312: Tiến về Thiên Giới chi môn
#1,313 Chương 1313: Phản hồi Nhân giới
#1,314 Chương 1314: Tươi sống bóp chết
#1,315 Chương 1315: Long Thần minh chủ
#1,316 Chương 1316: Khủng bố thực lực
#1,317 Chương 1317: Vô lực chống cự
#1,318 Chương 1318: Phong Vô Trần ra tay
#1,319 Chương 1319: Tiêu diệt Phượng Yêu tộc
#1,320 Chương 1320: Yến hội
#1,321 Chương 1321: Tu kiến Long Thần Điện
#1,322 Chương 1322: Hai kiện Tiên Khí
#1,323 Chương 1323: Đàm điều kiện
#1,324 Chương 1324: Ra tay
#1,325 Chương 1325: Đưa tặng
#1,326 Chương 1326: Long Thần Điện
#1,327 Chương 1327: Lăng Tiêu Tiêu độ kiếp
#1,328 Chương 1328: Bá khí độ kiếp
#1,329 Chương 1329: Đồng thời phi thăng
#1,330 Chương 1330: Kết minh
#1,331 Chương 1331: Đại chiến sắp tới
#1,332 Chương 1332: Mười tám Thiên Đế
#1,333 Chương 1333: Đại chiến bộc phát
#1,334 Chương 1334: Giết giết giết
#1,335 Chương 1335: Đại đồ sát
#1,336 Chương 1336: Quỷ Cốc Tiên Sinh ra tay
#1,337 Chương 1337: Linh Đế vẫn lạc
#1,338 Chương 1338: Liên thủ
#1,339 Chương 1339: Kịch chiến
#1,340 Chương 1340: Khủng bố thực lực
#1,341 Chương 1341: Bất Diệt Kim Thân
#1,342 Chương 1342: Mê Hồn Khúc lại hiện ra
#1,343 Chương 1343: Bế quan tu luyện
#1,344 Chương 1344: Mỗi người cảm thấy bất an
#1,345 Chương 1345: Đan Ngọc Tử
#1,346 Chương 1346: Khủng bố tốc độ tu luyện
#1,347 Chương 1347: Linh Đế chi tử
#1,348 Chương 1348: Khủng bố thực lực
#1,349 Chương 1349: Vô lực chống lại
#1,350 Chương 1350: Bản lĩnh xuất chúng
#1,351 Chương 1351: Thảm bại
#1,352 Chương 1352: Đột phá Thiên Thần cảnh
#1,353 Chương 1353: Hung hãn thực lực
#1,354 Chương 1354: Tử chiến
#1,355 Chương 1355: Mạo hiểm
#1,356 Chương 1356: Cổ Hình Phong ra tay
#1,357 Chương 1357: Minh Nguyệt ưu thương
#1,358 Chương 1358: Đan Ngọc Tử bái phỏng
#1,359 Chương 1359: Lừa dối
#1,360 Chương 1360: Đan Ngọc Tử tức giận
#1,361 Chương 1361: Hà Thiên Vân ngăn trở
#1,362 Chương 1362: Cười nhạo châm chọc
#1,363 Chương 1363: Xi Nguyệt hoảng sợ
#1,364 Chương 1364: Thái Ất cung chủ
#1,365 Chương 1365: Tiến về Long Thần tộc
#1,366 Chương 1366: Thực lực chân chính
#1,367 Chương 1367: Khủng bố Long Thần tộc
#1,368 Chương 1368: Long Thanh khiêu chiến
#1,369 Chương 1369: Một kiếm đánh bại
#1,370 Chương 1370: Thần lĩnh vực
#1,371 Chương 1371: Long Thần biến
#1,372 Chương 1372: Quỷ Khấp đột kích
#1,373 Chương 1373: Phong Vô Trần chiến Quỷ Khấp
#1,374 Chương 1374: Thay đổi Càn Khôn
#1,375 Chương 1375: Phẫn nộ tru sát
#1,376 Chương 1376: Các ngươi ngăn không được ta
#1,377 Chương 1377: Minh Đế chi tử
#1,378 Chương 1378: Kiêng kị
#1,379 Chương 1379: Lấy một địch hai
#1,380 Chương 1380: Thần bí nhân
#1,381 Chương 1381: Thiên Võ Tông đại nạn
#1,382 Chương 1382: Khủng bố đồ sát
#1,383 Chương 1383: Một quyền chi uy
#1,384 Chương 1384: Phong Vô Trần chiến Xi Thanh Sơn
#1,385 Chương 1385: Lực lượng ngang nhau
#1,386 Chương 1386: Đòn sát thủ
#1,387 Chương 1387: Giết Xi Thanh Sơn
#1,388 Chương 1388: Oanh động Linh Vực
#1,389 Chương 1389: Khủng bố đại lục
#1,390 Chương 1390: Yến hội
#1,391 Chương 1391: Tiêu diệt kẻ phản nghịch
#1,392 Chương 1392: Cuồng vọng Trục Phong
#1,393 Chương 1393: Chạy trối chết
#1,394 Chương 1394: Lâm vào tuyệt cảnh
#1,395 Chương 1395: Tình huống nguy hiểm cho
#1,396 Chương 1396: Gia Cát Minh Quân
#1,397 Chương 1397: Tuyệt vọng Vận Mệnh
#1,398 Chương 1398: Hi vọng
#1,399 Chương 1399: Cứu binh đến rồi
#1,400 Chương 1400: Giết bảy đại Thiên Đế
#1,401 Chương 1401: Hung ác phản kích
#1,402 Chương 1402: Cáo một giai đoạn
#1,403 Chương 1403: Đông Sơn tái khởi
#1,404 Chương 1404: Tiên Khí đổi Thần Thạch
#1,405 Chương 1405: Nguy hiểm nhân vật
#1,406 Chương 1406: Mệnh một cái giá lớn
#1,407 Chương 1407: Tính tính toán toán nợ cũ
#1,408 Chương 1408: Chiến Cổ Hình Phong
#1,409 Chương 1409: Chém giết Cổ Hình Phong
#1,410 Chương 1410: Lần đầu gặp Lâm Thiên Cửu
#1,411 Chương 1411: Đáng sợ thân phận
#1,412 Chương 1412: Không biết tự lượng sức mình
#1,413 Chương 1413: Khiếp sợ mọi người
#1,414 Chương 1414: Phong đại nhân
#1,415 Chương 1415: Rung động đến cực điểm
#1,416 Chương 1416: Kết minh
#1,417 Chương 1417: Bát đại Thiên Đế hàng lâm
#1,418 Chương 1418: Long Vân chiến Cổ Uyên
#1,419 Chương 1419: Chúng ta là bằng hữu
#1,420 Chương 1420: Sư tôn còn sống
#1,421 Chương 1421: Cổ Uyên ngạo khí
#1,422 Chương 1422: Long Tôn trí nhớ
#1,423 Chương 1423: Nói hưu nói vượn
#1,424 Chương 1424: Hậu quả rất nghiêm trọng
#1,425 Chương 1425: Miểu sát
#1,426 Chương 1426: Luyện Đan Đại Hội
#1,427 Chương 1427: Hồng Môn Yến
#1,428 Chương 1428: Tâm đắc trao đổi
#1,429 Chương 1429: Uy hiếp
#1,430 Chương 1430: Lấy một địch ba
#1,431 Chương 1431: Trọng thương Thiên Cơ
#1,432 Chương 1432: Giết Thiên Cơ
#1,433 Chương 1433: Ngươi có thể làm khó dễ được ta?
#1,434 Chương 1434: Không Linh Thạch
#1,435 Chương 1435: Thời gian nghịch chuyển
#1,436 Chương 1436: Lại tiến Thiên Mộ
#1,437 Chương 1437: Đuổi giết
#1,438 Chương 1438: Linh thú tộc
#1,439 Chương 1439: Tu Luyện Không Gian
#1,440 Chương 1440: Tôn quý bằng hữu
#1,441 Chương 1441: Thi Hoàng
#1,442 Chương 1442: Nguy cơ hàng đến
#1,443 Chương 1443: Trí nhớ thức tỉnh
#1,444 Chương 1444: Ta đã trở về
#1,445 Chương 1445: Tê tâm liệt phế đau nhức
#1,446 Chương 1446: Cửu Thải Dung Huyết Linh Dịch
#1,447 Chương 1447: Tấn cấp Thiên Đế
#1,448 Chương 1448: Mai phục
#1,449 Chương 1449: Bảy đại Thiên Đế liên thủ
#1,450 Chương 1450: Không chịu nổi một kích
#1,451 Chương 1451: Hung hãn Lãnh Vân Không
#1,452 Chương 1452: Hồi Long Thần tộc
#1,453 Chương 1453: Khiếp sợ Long Thần tộc
#1,454 Chương 1454: Thanh Tuyền tàn hồn
#1,455 Chương 1455: Thanh Tuyền phục sinh
#1,456 Chương 1456: Thực lực lớn mạnh
#1,457 Chương 1457: Kinh hỉ phát hiện
#1,458 Chương 1458: Gặp lại Minh Tu La
#1,459 Chương 1459: Giết Minh Tu La
#1,460 Chương 1460: Vũ khí bí mật
#1,461 Chương 1461: Thần bí lão giả
#1,462 Chương 1462: Tiến về Huyền Băng cốc
#1,463 Chương 1463: Huyền Băng cốc
#1,464 Chương 1464: Không biết tự lượng sức mình
#1,465 Chương 1465: Hung hãn thực lực
#1,466 Chương 1466: Ngàn năm Băng Phách
#1,467 Chương 1467: Cưỡng đoạt
#1,468 Chương 1468: Kịch chiến
#1,469 Chương 1469: Băng Long đến thế gian
#1,470 Chương 1470: Tan thành mây khói
#1,471 Chương 1471: Đàn sói xuất kích
#1,472 Chương 1472: Tập kích
#1,473 Chương 1473: Cổ Đế đánh lén
#1,474 Chương 1474: Khủng bố Hỏa Diễm
#1,475 Chương 1475: Kinh hãi
#1,476 Chương 1476: Gặp Tô Hướng Dương
#1,477 Chương 1477: Phong Vô Trần ra tay
#1,478 Chương 1478: Thủ đoạn tàn nhẫn
#1,479 Chương 1479: La Hồn điện chủ ra tay
#1,480 Chương 1480: Bá đạo thực lực
#1,481 Chương 1481: Giết chết bất luận tội
#1,482 Chương 1482: Giết La Hồn điện chủ
#1,483 Chương 1483: Hiên Viên Mặc Trạch
#1,484 Chương 1484: Rung động
#1,485 Chương 1485: Thần Tướng sống lại
#1,486 Chương 1486: Trở về
#1,487 Chương 1487: Tin tức
#1,488 Chương 1488: Đột phá
#1,489 Chương 1489: Chấp hành nhiệm vụ
#1,490 Chương 1490: Tiến về Tu La vực
#1,491 Chương 1491: Tử Đồng đạo nhân
#1,492 Chương 1492: Bích Lân Ma La đồng
#1,493 Chương 1493: Trời giáng thần vẫn
#1,494 Chương 1494: Triệu hoán Thiên Đế
#1,495 Chương 1495: Mạo hiểm đến cực điểm
#1,496 Chương 1496: Cưỡng ép triệu hoán
#1,497 Chương 1497: Đại chiến bộc phát
#1,498 Chương 1498: Hợp Thể
#1,499 Chương 1499: Lực áp Đại tôn giả
#1,500 Chương 1500: Cuộc chiến sinh tử
#1,501 Chương 1501: Vô Huyền
#1,502 Chương 1502: Lấy một địch ba
#1,503 Chương 1503: Thượng Cổ động phủ
#1,504 Chương 1504: Hạ đạt mệnh lệnh
#1,505 Chương 1505: Dị giới Ách Hồn quả
#1,506 Chương 1506: Động phủ vấn thế
#1,507 Chương 1507: Khủng bố năng lượng
#1,508 Chương 1508: Thần Khí thần quyết
#1,509 Chương 1509: Hách Liên Chiến khiêu chiến
#1,510 Chương 1510: Chấn nhiếp Hách Liên Chiến
#1,511 Chương 1511: Tấn cấp Thiên Đế hậu kỳ
#1,512 Chương 1512: Đại chiến sắp tới
#1,513 Chương 1513: Đại quân tiếp cận
#1,514 Chương 1514: Thực lực chân chính
#1,515 Chương 1515: Đại chiến bộc phát
#1,516 Chương 1516: Tàn nhẫn đại đồ sát
#1,517 Chương 1517: Địa Ngục Chi Môn
#1,518 Chương 1518: Thần phẩm phù văn
#1,519 Chương 1519: Gia Cát Vô Cực
#1,520 Chương 1520: Thi Tổ ra tay
#1,521 Chương 1521: Nguyên khí đại thương
#1,522 Chương 1522: Lửa giận ngập trời
#1,523 Chương 1523: Nén giận ra tay
#1,524 Chương 1524: Thi Tổ ra tay
#1,525 Chương 1525: Bạo ngược Đại tôn giả
#1,526 Chương 1526: Trọng thương Gia Cát Vô Cực
#1,527 Chương 1527: Chúc Diệt Thiên
#1,528 Chương 1528: Khủng bố thực lực
#1,529 Chương 1529: Thần lĩnh vực
#1,530 Chương 1530: Bại tướng dưới tay
#1,531 Chương 1531: Chúc Diệt Thiên tức giận
#1,532 Chương 1532: Chiến Chúc Diệt Thiên (1)
#1,533 Chương 1533: Chiến Chúc Diệt Thiên (2)
#1,534 Chương 1534: Chiến Chúc Diệt Thiên (3)
#1,535 Chương 1535: Nghiền áp Chúc Diệt Thiên
#1,536 Chương 1536: Tính sổ
#1,537 Chương 1537: Phế tiểu đệ đệ
#1,538 Chương 1538: Thần lĩnh vực biến mất
#1,539 Chương 1539: Ngạo khí trùng thiên
#1,540 Chương 1540: Long Tôn hiện thân
#1,541 Chương 1541: Long Tôn lực lượng
#1,542 Chương 1542: Một chưởng đánh bay
#1,543 Chương 1543: Tính áp đảo lực lượng
#1,544 Chương 1544: Một kiếm bại chi
#1,545 Chương 1545: Tốt bắt đầu
#1,546 Chương 1546: Tử Tiên các
#1,547 Chương 1547: Tử Vân Thành
#1,548 Chương 1548: Lôi Lệ nổi giận
#1,549 Chương 1549: Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ
#1,550 Chương 1550: Hai tỷ Tinh Thạch
#1,551 Chương 1551: Tử Tiên các tiệm bán thuốc
#1,552 Chương 1552: Cho mặt không biết xấu hổ
#1,553 Chương 1553: Cự đại thu hoạch
#1,554 Chương 1554: Huyền diệu trạng thái
#1,555 Chương 1555: Cường giả như mây
#1,556 Chương 1556: Tại gặp Lôi Lệ
#1,557 Chương 1557: Hoảng sợ quấn thân
#1,558 Chương 1558: Đấu giá hội bắt đầu
#1,559 Chương 1559: Ngươi bái sư a
#1,560 Chương 1560: Thu đồ đệ
#1,561 Chương 1561: Vũ lực trấn áp
#1,562 Chương 1562: Một câu uy lực
#1,563 Chương 1563: Luân Hồi Phần Thiên Đan
#1,564 Chương 1564: Hành động
#1,565 Chương 1565: Như ngươi mong muốn
#1,566 Chương 1566: Hung hãn sát trận
#1,567 Chương 1567: Lưỡng bại câu thương
#1,568 Chương 1568: Chúc Diệt Thiên lại bại
#1,569 Chương 1569: Một mạng đổi một mạng
#1,570 Chương 1570: Hợp tác
#1,571 Chương 1571: Có khác Động Thiên
#1,572 Chương 1572: Mắc lừa bị lừa
#1,573 Chương 1573: Trời cũng giúp ta
#1,574 Chương 1574: Đột phá
#1,575 Chương 1575: Thiên Đạo quyết
#1,576 Chương 1576: Không thích cút ngay
#1,577 Chương 1577: Kinh người đột phá
#1,578 Chương 1578: Một quyền đánh chết
#1,579 Chương 1579: Minh Nguyệt gặp chuyện không may
#1,580 Chương 1580: Tu vi bị phế
#1,581 Chương 1581: Ngô Viễn Sơn
#1,582 Chương 1582: Xông vào Huyền Vân Tông
#1,583 Chương 1583: Một câu kinh người
#1,584 Chương 1584: Tàn nhẫn thủ đoạn
#1,585 Chương 1585: Một quyền
#1,586 Chương 1586: Hạ Hầu thế gia cường giả
#1,587 Chương 1587: Hạ Hầu thiếu chủ
#1,588 Chương 1588: Chiến Hạ Hầu Thiên Lộng
#1,589 Chương 1589: Một chiêu
#1,590 Chương 1590: Trảm Ngô Viễn Sơn
#1,591 Chương 1591: Thực lực lớn mạnh
#1,592 Chương 1592: Ngàn năm Băng Diễm
#1,593 Chương 1593: Dược Sư làm khó dễ
#1,594 Chương 1594: Hạng người vô năng
#1,595 Chương 1595: Trị tận gốc hàn độc
#1,596 Chương 1596: Lấy được ngàn năm Băng Diễm
#1,597 Chương 1597: Hách Liên Phong xin giúp đỡ
#1,598 Chương 1598: Đột phát biến cố
#1,599 Chương 1599: Tiến thối lưỡng nan
#1,600 Chương 1600: Tới nhà làm khách
#1,601 Chương 1601: Hỏa độc phát tác
#1,602 Chương 1602: Thật sự là bị coi thường
#1,603 Chương 1603: Tây Môn Huyền Tử tức giận
#1,604 Chương 1604: Hỏa độc lại phát tác
#1,605 Chương 1605: Mọi người mộng bức
#1,606 Chương 1606: Hiên Viên thiệt thòi lớn
#1,607 Chương 1607: Lãnh huyết vô tình
#1,608 Chương 1608: Chúc Hồn Thiên Tôn
#1,609 Chương 1609: Bốn Đại Thiên Tôn
#1,610 Chương 1610: Tế Hồn Chi Uyên
#1,611 Chương 1611: Nghiền áp lực lượng
#1,612 Chương 1612: Cuộc chiến sinh tử (1)
#1,613 Chương 1613: Cuộc chiến sinh tử (2)
#1,614 Chương 1614: Cuộc chiến sinh tử (3)
#1,615 Chương 1615: Cuộc chiến sinh tử (4)
#1,616 Chương 1616: Thiên Tôn cuộc chiến (1)
#1,617 Chương 1617: Thiên Tôn cuộc chiến (2)
#1,618 Chương 1618: Thiên Tôn cuộc chiến (3)
#1,619 Chương 1619: Thiên Tôn cuộc chiến (4)
#1,620 Chương 1620: Liều chết một trận chiến
#1,621 Chương 1621: Đào thoát
#1,622 Chương 1622: Thiên Tôn Thần Điện tiêu diệt
#1,623 Chương 1623: Giết cha
#1,624 Chương 1624: Không Minh Sơn
#1,625 Chương 1625: Biến hóa
#1,626 Chương 1626: Thất Tinh Hoang Vực
#1,627 Chương 1627: Công phu sư tử ngoạm
#1,628 Chương 1628: Thần bí nhân
#1,629 Chương 1629: Gà chó không yên
#1,630 Chương 1630: Đại chiến sắp tới
#1,631 Chương 1631: Các ngươi cùng tiến lên
#1,632 Chương 1632: Huyết chiến đến cùng
#1,633 Chương 1633: Bi thảm kết cục
#1,634 Chương 1634: Vô tận tuyệt vọng
#1,635 Chương 1635: Phong Vô Trần xuất quan
#1,636 Chương 1636: Đỉnh phong quyết chiến (1)
#1,637 Chương 1637: Vô cùng rung động
#1,638 Chương 1638: Chiến lực toàn bộ triển khai
#1,639 Chương 1639: Đỉnh phong quyết chiến (2)
#1,640 Chương 1640: Đỉnh phong quyết chiến (3)
#1,641 Chương 1641: Đỉnh phong quyết chiến (4)
#1,642 Chương 1642: Đỉnh phong quyết chiến (5)
#1,643 Chương 1643: Đỉnh phong quyết chiến (6)
#1,644 Chương 1644: Tan thành mây khói
#1,645 Chương 1645: Thần giới tồn tại
#1,646 Chương 1646: Thần bí cường giả
#1,647 Chương 1647: Đoạt xá
#1,648 Chương 1648: Thần giới cường giả
#1,649 Chương 1649: Thất Thần giới
#1,650 Chương 1650: Thần giới thiên kiếp
#1,651 Chương 1651: Độ thần kiếp
#1,652 Chương 1652: Độ kiếp phi thăng
#1,653 Chương 1653: Chủ Thần giới
#1,654 Chương 1654: Thần giới Đan Dược Bảo Điển
#1,655 Chương 1655: Thủ tịch Luyện Thuật Sư
#1,656 Chương 1656: Thần Huyền Tán
#1,657 Chương 1657: Hồn Cốt
#1,658 Chương 1658: Rác rưởi linh dịch
#1,659 Chương 1659: Đột phá
#1,660 Chương 1660: Tin tức truyền ra
#1,661 Chương 1661: Ta thực cứu không được
#1,662 Chương 1662: Luyện chế Thần Huyền Tán
#1,663 Chương 1663: Cơm chùa
#1,664 Chương 1664: Nguyên lai là ngươi
#1,665 Chương 1665: Thôn phệ Hồn Cốt lực lượng
#1,666 Chương 1666: Đột phá
#1,667 Chương 1667: Lâm vào tuyệt cảnh
#1,668 Chương 1668: Vô tình chém giết
#1,669 Chương 1669: Âm hiểm mưu kế
#1,670 Chương 1670: Bị cắn ngược lại một cái
#1,671 Chương 1671: Bỏ Thiếu chủ vị
#1,672 Chương 1672: Vạch mặt
#1,673 Chương 1673: Sâm La hộ pháp
#1,674 Chương 1674: Cưỡng đoạt Hồn Cốt
#1,675 Chương 1675: Chiến Thần Quân
#1,676 Chương 1676: Chém giết Sâm La
#1,677 Chương 1677: Quyết đoán sát phạt
#1,678 Chương 1678: Đột phá lại đột phá
#1,679 Chương 1679: Cự đại thu hoạch
#1,680 Chương 1680: Phái người điều tra
#1,681 Chương 1681: Hoài nghi
#1,682 Chương 1682: Mượn đao giết người
#1,683 Chương 1683: Thăm dò
#1,684 Chương 1684: Thiên Tổ hộ pháp
#1,685 Chương 1685: Hung ác vô tình
#1,686 Chương 1686: Chiến Thiên Tổ
#1,687 Chương 1687: Thiên Tổ đào thoát
#1,688 Chương 1688: Tấn cấp Thần Linh cảnh giới
#1,689 Chương 1689: Tu luyện
#1,690 Chương 1690: Sở Vân Sơn tức giận
#1,691 Chương 1691: Tôm tép nhãi nhép
#1,692 Chương 1692: Bạch Lân hoảng sợ
#1,693 Chương 1693: Thuốc giả
#1,694 Chương 1694: Chấn nhiếp
#1,695 Chương 1695: Bách Hoa Thần Điện
#1,696 Chương 1696: Liễu Vô Ngân
#1,697 Chương 1697: Bích Lân Xà Độc
#1,698 Chương 1698: Phong Vô Trần ra tay
#1,699 Chương 1699: Từng cái đánh bại
#1,700 Chương 1700: Thần giới vấn thế
#1,701 Chương 1701: Đột phá Tam Tinh
#1,702 Chương 1702: Bán ra đan dược
#1,703 Chương 1703: Đột phá lại đột phá
#1,704 Chương 1704: Tánh mạng đảm bảo
#1,705 Chương 1705: Hung hãn thực lực
#1,706 Chương 1706: La Hồn Điện khủng hoảng
#1,707 Chương 1707: Luyện Thuật Sư thần tháp
#1,708 Chương 1708: Phong Vô Trần hiển uy
#1,709 Chương 1709: Bốn thế lực lớn
#1,710 Chương 1710: Nghiền áp
#1,711 Chương 1711: Ngạnh bính Ngũ Tinh Thần Quân
#1,712 Chương 1712: Trúng độc bỏ mình
#1,713 Chương 1713: Cự đại thu hoạch
#1,714 Chương 1714: Thánh khí Kiếm Thai
#1,715 Chương 1715: Thần tháp người đến
#1,716 Chương 1716: Thần tháp Đại trưởng lão
#1,717 Chương 1717: Ba lượt cự tuyệt
#1,718 Chương 1718: Nghiền áp Diệt Nguyên
#1,719 Chương 1719: Điên cuồng tu luyện
#1,720 Chương 1720: Khiếp sợ thần tháp
#1,721 Chương 1721: Khách khanh trưởng lão
#1,722 Chương 1722: Lừa đảo
#1,723 Chương 1723: Tiên Khí đổi huyền thạch
#1,724 Chương 1724: Phế Vô Thường Sơn
#1,725 Chương 1725: Tự gây nghiệt không thể sống
#1,726 Chương 1726: Tiêu hao hình pháp bảo
#1,727 Chương 1727: Tinh Nguyệt Thần Giáo thần phục
#1,728 Chương 1728: Lăng Vân
#1,729 Chương 1729: Tinh Hồn thương hội thủ tịch
#1,730 Chương 1730: Công phu sư tử ngoạm
#1,731 Chương 1731: Vị trí cụ thể
#1,732 Chương 1732: Nhật Nguyệt thần điện
#1,733 Chương 1733: Chuẩn bị
#1,734 Chương 1734: Đột phá Thần Vương
#1,735 Chương 1735: Tiến về Tinh Hồn giới
#1,736 Chương 1736: Chạy trối chết
#1,737 Chương 1737: Chuẩn bị phản kích
#1,738 Chương 1738: Không biết xấu hổ
#1,739 Chương 1739: Điên cuồng
#1,740 Chương 1740: Tin tức điên truyền
#1,741 Chương 1741: Hội trưởng lo lắng
#1,742 Chương 1742: Tương kế tựu kế
#1,743 Chương 1743: Trò hay vừa mới bắt đầu
#1,744 Chương 1744: Không cánh mà bay
#1,745 Chương 1745: Bí mật của ta
#1,746 Chương 1746: Khiếp sợ thương hội
#1,747 Chương 1747: Lăng Vân uy hiếp
#1,748 Chương 1748: Diệp Vô Ưu nổi giận
#1,749 Chương 1749: Khai chiến
#1,750 Chương 1750: Kiếm Thai miểu sát
#1,751 Chương 1751: Kinh thiên tin tức
#1,752 Chương 1752: Lần nữa bị trộm
#1,753 Chương 1753: Yên lặng theo dõi kỳ biến
#1,754 Chương 1754: Khiếu Ảnh bị trảo
#1,755 Chương 1755: Hèn hạ vô sỉ
#1,756 Chương 1756: Đại hiển thần uy
#1,757 Chương 1757: Hung ác đồ sát
#1,758 Chương 1758: Truyền khắp Tinh Hồn giới
#1,759 Chương 1759: Linh Lung Tháp
#1,760 Chương 1760: Tổng hội chấn kinh
#1,761 Chương 1861: Nhiệt tình chiêu đãi
#1,762 Chương 1862: Kinh khủng nhất thiên tài
#1,763 Chương 1863: Rung động vô cùng
#1,764 Chương 1864: Gấp năm lần Không Gian Giới
#1,765 Chương 1865: Luyện Thuật Sư thần tháp
#1,766 Chương 1866: Vạn phần rung động
#1,767 Chương 1867: Chỉ điểm
#1,768 Chương 1868: Thần đan vấn thế
#1,769 Chương 1869: Thăm dò
#1,770 Chương 1870: Diệt Đế tức giận
#1,771 Chương 1871: Hồn phi phách tán
#1,772 Chương 1872: Cuồng vọng đến cực điểm
#1,773 Chương 1873: Chính thức tu vi
#1,774 Chương 1874: Nghịch thiên đan dược
#1,775 Chương 1875: Khoác lác
#1,776 Chương 1876: Thần thông chấn nhiếp
#1,777 Chương 1877: Phản hồi Thiên Giới
#1,778 Chương 1878: Thiên Giới hạo kiếp
#1,779 Chương 1879: Liễu Thanh Dương sợ hãi
#1,780 Chương 1880: Một chiêu
#1,781 Chương 1881: Khủng bố lực lượng
#1,782 Chương 1882: Cường thế đăng tràng
#1,783 Chương 1883: Phong Vô Trần hiển uy
#1,784 Chương 1884: Điên cuồng đồ sát
#1,785 Chương 1885: Tàn nhẫn thủ đoạn
#1,786 Chương 1886: Vui đến phát khóc
#1,787 Chương 1887: Thời Không Thần Lực
#1,788 Chương 1888: Thượng Cổ di tích
#1,789 Chương 1889: Quỷ dị đầu lâu
#1,790 Chương 1890: Thượng Cổ cường giả
#1,791 Chương 1891: Toàn lực ra tay
#1,792 Chương 1892: Long Thần tộc tiền bối
#1,793 Chương 1893: Long Thần tộc câu chuyện
#1,794 Chương 1894: Tấn cấp Thần Hoàng
#1,795 Chương 1895: Phản hồi Thần giới
#1,796 Chương 1896: Lăn
#1,797 Chương 1897: Hoàng Phủ Viêm tức giận
#1,798 Chương 1898: Kinh hãi Thần Phủ cao thấp
#1,799 Chương 1899: Nộ sát Đại Đạo Sư
#1,800 Chương 1900: Khiêu chiến
#1,801 Chương 1901: Thần thông lại hiện ra
#1,802 Chương 1902: Thu đồ đệ
#1,803 Chương 1903: Hối hận vạn phần
#1,804 Chương 1904: Hổ Phách Phượng Minh Thạch
#1,805 Chương 1905: Tiến về Thần Hầu tộc
#1,806 Chương 1906: Đi thẳng vào vấn đề
#1,807 Chương 1907: Tặng cho
#1,808 Chương 1908: Đỉnh Cấp Thần Khí
#1,809 Chương 1909: Thượng Cổ bảo khố
#1,810 Chương 1910: Thái Dương Nhãn
#1,811 Chương 1911: Hỗn Độn Quỷ Ảnh Kiếm
#1,812 Chương 1912: Lại đi Chủ Thần Điện
#1,813 Chương 1913: Sư tôn tức giận
#1,814 Chương 1914: Hồn phi phách tán
#1,815 Chương 1915: Cuồng vọng đến cực điểm
#1,816 Chương 1916: Một chưởng
#1,817 Chương 1917: Hung hãn thực lực
#1,818 Chương 1918: Sáu Đại Thần Tôn liên thủ
#1,819 Chương 1919: Khủng bố thực lực
#1,820 Chương 1920: Tính áp đảo lực lượng
#1,821 Chương 1921: Liều chết một trận chiến
#1,822 Chương 1922: Khủng bố Huyết Kiếm
#1,823 Chương 1923: Đáng sợ thân phận
#1,824 Chương 1924: Diệt Thế chi lực
#1,825 Chương 1925: Lại trở về Thiên Giới
#1,826 Chương 1926: Đại quy mô độ kiếp
#1,827 Chương 1927: Thần giới Long Thần Điện
#1,828 Chương 1928: Tiếp phong tẩy trần
#1,829 Chương 1929: Tìm tai vạ
#1,830 Chương 1930: Mọi người khiếp sợ
#1,831 Chương 1931: Phong Thần Điện đột kích
#1,832 Chương 1932: Khách quý
#1,833 Chương 1933: Long Thần tộc hậu duệ
#1,834 Chương 1934: Tu luyện
#1,835 Chương 1935: Khủng bố tăng lên
#1,836 Chương 1936: Thực lực lớn mạnh
#1,837 Chương 1937: Thần kỳ lực lượng
#1,838 Chương 1938: Thí Thần giả cự đầu
#1,839 Chương 1939: Đi ngang qua mà thôi
#1,840 Chương 1940: Đánh gãy bọn hắn tay chân
#1,841 Chương 1941: Phong Vô Trần ra tay
#1,842 Chương 1942: Thần kỳ thủ đoạn
#1,843 Chương 1943: Công chứng viên
#1,844 Chương 1944: Vô tình đánh chết
#1,845 Chương 1945: Truyền lời Thiên Sát
#1,846 Chương 1946: Cự tuyệt hợp tác
#1,847 Chương 1947: Không thể tra
#1,848 Chương 1948: Tiến Thú Hồn Sơn
#1,849 Chương 1949: Xích Huyết Ảnh Lang
#1,850 Chương 1950: Huyết chiến Ảnh Lang
#1,851 Chương 1951: Xích Huyết Đan
#1,852 Chương 1952: Vô tình chém giết
#1,853 Chương 1953: Quỷ Ảnh
#1,854 Chương 1954: Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu
#1,855 Chương 1955: Cửu thải Đan Lôi lại hiện ra
#1,856 Chương 1956: Chủ Thần cấp đan dược
#1,857 Chương 1957: Mặc Thanh Huyền
#1,858 Chương 1958: Thực lực cường đại
#1,859 Chương 1959: Chủ động thu đồ đệ
#1,860 Chương 1960: Triệu hoán Thiên Sát
#1,861 Chương 1961: Lôi Đình Huyết Trì
#1,862 Chương 1962: Lôi Vân Phong Bạo
#1,863 Chương 1963: Bát Môn Khống Hồn Trận
#1,864 Chương 1964: Quỷ dị ảo trận
#1,865 Chương 1965: Thượng Cổ Hung Thú
#1,866 Chương 1966: Hỗn Độn Huyết Ma
#1,867 Chương 1967: Dốc sức liều mạng
#1,868 Chương 1968: Toi công bận rộn
#1,869 Chương 1969: Đơn Đồng ra tay
#1,870 Chương 1970: Trốn chạy
#1,871 Chương 1971: Hấp thu Thần Hỏa
#1,872 Chương 1972: Thực lực tăng nhiều
#1,873 Chương 1973: Thượng Cổ Ma La phong ấn
#1,874 Chương 1974: Long Thần Điện nô bộc
#1,875 Chương 1975: Lại tìm hiểu Thần Phủ
#1,876 Chương 1976: Ngạo mạn đến cực điểm
#1,877 Chương 1977: Chính mình quyết định
#1,878 Chương 1978: Rung động vạn phần
#1,879 Chương 1979: Được ích lợi không nhỏ
#1,880 Chương 1980: Lần thứ nhất nếm thử
#1,881 Chương 1981: Giảng bài thành quả
#1,882 Chương 1982: Một tháng quyết định
#1,883 Chương 1983: Đả kích vũ nhục
#1,884 Chương 1984: Cái gì cũng sai
#1,885 Chương 1985: Tả Tu Đại Đô Thống
#1,886 Chương 1986: Diệt Đế tức giận
#1,887 Chương 1987: Nén giận ra tay
#1,888 Chương 1988: Cường thế phản bác
#1,889 Chương 1989: Quỷ Ảnh tình báo
#1,890 Chương 1990: Thánh quyết uy lực
#1,891 Chương 1991: Chủ Thần cuộc chiến
#1,892 Chương 1992: Diệt Đế lực lượng bạo tăng
#1,893 Chương 1993: Khủng bố thánh quyết
#1,894 Chương 1994: Diệt Đế thảm bại
#1,895 Chương 1995: Đơn Đồng ra tay
#1,896 Chương 1996: Thiên Hồn Đế sợ hãi
#1,897 Chương 1997: Năm Đại Chủ Thần
#1,898 Chương 1998: Tính áp đảo lực lượng
#1,899 Chương 1999: Không chịu nổi một kích
#1,900 Chương 2000: Hồi Thiên thống lĩnh
#1,901 Chương 2001: Một quyền
#1,902 Chương 2002: Triệu hoán Đại Chủ Thần
#1,903 Chương 2003: Đại Chủ Thần ra tay
#1,904 Chương 2004: Nghiền áp Đại Chủ Thần
#1,905 Chương 2005: Đỉnh phong quyết đấu
#1,906 Chương 2006: Ma hóa
#1,907 Chương 2007: Một quyền
#1,908 Chương 2008: Tâm phục khẩu phục
#1,909 Chương 2009: Mặt ngoài thân phận
#1,910 Chương 2010: Tỏ thái độ
#1,911 Chương 2011: Tình cảnh
#1,912 Chương 2012: Đột phá
#1,913 Chương 2013: Phức tạp tâm tư
#1,914 Chương 2014: Rung động vô cùng
#1,915 Chương 2015: Khiếp sợ Thất Thần giới
#1,916 Chương 2016: Siêu đốt đấu giá hội
#1,917 Chương 2017: Kịch liệt cạnh tranh
#1,918 Chương 2018: Phế Quỷ Ảnh
#1,919 Chương 2019: Khủng bố công hiệu
#1,920 Chương 2020: Ta luyện chế
#1,921 Chương 2021: Điên cuồng tranh mua
#1,922 Chương 2022: Mục đích thực sự
#1,923 Chương 2023: Thiên Sát đệ tử
#1,924 Chương 2024: Nghiền áp Côn Vân
#1,925 Chương 2025: Thực lực chân chính
#1,926 Chương 2026: Liều chết huyết chiến
#1,927 Chương 2027: Bản thân bị trọng thương
#1,928 Chương 2028: Hỗn Độn Quỷ Ảnh Kiếm
#1,929 Chương 2029: Một kiếm thủ thắng
#1,930 Chương 2030: Thiên Uyển Nhi
#1,931 Chương 2031: Uy hiếp
#1,932 Chương 2032: Khủng bố lực lượng
#1,933 Chương 2033: Quỷ Ảnh lại hiện ra
#1,934 Chương 2034: Chuyển Sinh Chú
#1,935 Chương 2035: Uyển Nhi trùng sinh
#1,936 Chương 2036: Thôn phệ lực lượng
#1,937 Chương 2037: Đột nhiên tăng mạnh
#1,938 Chương 2038: Khủng bố đội hình
#1,939 Chương 2039: Khai chiến
#1,940 Chương 2040: Bỗng nhiên nổi tiếng
#1,941 Chương 2041: Nộ sát Hoàng Ảnh
#1,942 Chương 2042: Cáo một giai đoạn
#1,943 Chương 2043: Tấn cấp Thánh khí
#1,944 Chương 2044: Khủng bố sức bật
#1,945 Chương 2045: Đại chiến sắp tới
#1,946 Chương 2046: Cuồng vọng ngạo mạn
#1,947 Chương 2047: Khiêu khích
#1,948 Chương 2048: Luyện Thuật Sư đại hội
#1,949 Chương 2048: Luyện Thuật Sư đại hội
#1,950 Chương 2049: Nhất chiến thành danh
#1,951 Chương 2050: Kinh diễm toàn trường
#1,952 Chương 2051: Sáu địch một
#1,953 Chương 2052: Ngăn cơn sóng dữ
#1,954 Chương 2053: Lại chuyển Càn Khôn
#1,955 Chương 2054: Nghiền áp Hà Nhược Sơn
#1,956 Chương 2055: Đệ nhất danh
#1,957 Chương 2056: Xin lỗi
#1,958 Chương 2057: Lôi Đình tức giận
#1,959 Chương 2058: Hậu quả
#1,960 Chương 2059: Gấp năm lần Không Gian Giới
#1,961 Chương 2060: Đại hội trao đổi
#1,962 Chương 2061: Mãnh liệt rung động
#1,963 Chương 2062: Chỉ điểm
#1,964 Chương 2063: Cường địch đột kích
#1,965 Chương 2064: Uy hiếp
#1,966 Chương 2065: Đại chiến bộc phát
#1,967 Chương 2066: Đại quy mô huyết chiến
#1,968 Chương 2067: Thương vong thảm trọng
#1,969 Chương 2068: Thí Thần giả
#1,970 Chương 2069: Càn Khôn Tháp đến rồi
#1,971 Chương 2070: Một tên cũng không để lại
#1,972 Chương 2071: Khủng bố Ma Quỷ
#1,973 Chương 2072: Đòn sát thủ
#1,974 Chương 2073: Hóa thánh
#1,975 Chương 2074: Đánh tan Đại Chủ Thần
#1,976 Chương 2075: Thiên Hồn
#1,977 Chương 2076: Cáo một giai đoạn
#1,978 Chương 2077: Chấn động Thất Thần giới
#1,979 Chương 2078: Cửu U đại thọ
#1,980 Chương 2079: Hai lựa chọn
#1,981 Chương 2080: Ta chờ đây
#1,982 Chương 2081: Hoắc thiếu chủ
#1,983 Chương 2082: Ngươi gọi ta động thủ
#1,984 Chương 2083: Hoắc Chính Nam
#1,985 Chương 2084: Giết Hoắc Thiên
#1,986 Chương 2085: Không thể nào
#1,987 Chương 2086: Một quyền
#1,988 Chương 2087: Chúc thọ
#1,989 Chương 2088: Có mục đích khác
#1,990 Chương 2089: Chọn một
#1,991 Chương 2090: Giết một người răn trăm người
#1,992 Chương 2091: Thủ Linh tộc Thiếu chủ
#1,993 Chương 2092: Tàn nhẫn vô tình
#1,994 Chương 2093: Thần bí thế lực
#1,995 Chương 2094: Suy đoán
#1,996 Chương 2095: Kết minh
#1,997 Chương 2096: Uy hiếp
#1,998 Chương 2097: Vũ nhục châm chọc
#1,999 Chương 2098: Thôn Phệ Âm Hồn Tán
#2,000 Chương 2099: Nghi hoặc
#2,001 Chương 2100: Mãnh liệt bất an
#2,002 Chương 2101: Giống như hiểu rõ
#2,003 Chương 2102: Tính áp đảo lực lượng
#2,004 Chương 2103: Diệt Cô Lang
#2,005 Chương 2104: Tâm sự
#2,006 Chương 2105: Suy đoán kết quả
#2,007 Chương 2106: Hỏa độc thôn phệ
#2,008 Chương 2107: Thôn phệ Thần Hỏa
#2,009 Chương 2108: Hỗn loạn nghi hoặc
#2,010 Chương 2109: Bước vào Hóa Thánh
#2,011 Chương 2110: Thiên Hồn lại hiện ra
#2,012 Chương 2111: Mấy chục vạn cường giả
#2,013 Chương 2112: Mệnh huyền một đường
#2,014 Chương 2113: Thẳng bão tố Tam Tinh
#2,015 Chương 2114: Khai chiến
#2,016 Chương 2115: Khủng bố thực lực
#2,017 Chương 2116: Chuyển Sinh Chú chủ nhân
#2,018 Chương 2117: Tàn nhẫn đồ sát
#2,019 Chương 2118: Bổn nguyên hỏa chủng
#2,020 Chương 2119: Thần Hỏa dung hợp
#2,021 Chương 2120: Huyền U ra tay
#2,022 Chương 2121: Tịnh Thế Dị Hồn Hỏa
#2,023 Chương 2122: Tan thành mây khói
#2,024 Chương 2123: Huyết Chiến Thần
#2,025 Chương 2124: Chiến Huyền U (1)
#2,026 Chương 2125: Chiến Huyền U (2)
#2,027 Chương 2126: Bị thua
#2,028 Chương 2127: Trọng thương Thiên Hồn
#2,029 Chương 2128: Diệt Hồn hiện thân
#2,030 Chương 2129: Thà rằng tin là có
#2,031 Chương 2130: Thôn phệ
#2,032 Chương 2131: Cửu Tinh Thần Đế
#2,033 Chương 2132: Lớn nhất chuyện xấu
#2,034 Chương 2133: Hào vô sở hoạch
#2,035 Chương 2134: Xác định vị trí
#2,036 Chương 2135: Vĩnh Hằng thần lực
#2,037 Chương 2136: Hiện tại thuộc về bổn tọa
#2,038 Chương 2137: Thật sự là đến xem
#2,039 Chương 2138: Thần phục
#2,040 Chương 2139: Ngươi không thể trêu vào
#2,041 Chương 2140: Coi trời bằng vung
#2,042 Chương 2141: Không có tư cách
#2,043 Chương 2142: Tô Nguyên
#2,044 Chương 2143: Phong đại nhân
#2,045 Chương 2144: Thánh giới người tới
#2,046 Chương 2145: Làm phản
#2,047 Chương 2146: Đồng môn trở mặt
#2,048 Chương 2147: Thần phục
#2,049 Chương 2148: Cuồng ngạo đến cực điểm
#2,050 Chương 2149: Không so được
#2,051 Chương 2150: Phản sát
#2,052 Chương 2151: Ngươi giết ta thử xem
#2,053 Chương 2152: Ngươi tính là cái gì chứ a
#2,054 Chương 2153: Một quyền miểu sát
#2,055 Chương 2154: Khống chế
#2,056 Chương 2155: Tiêu diệt
#2,057 Chương 2156: Gặp phải học sinh
#2,058 Chương 2157: Diệp Thiên Phàm
#2,059 Chương 2158: Không xứng
#2,060 Chương 2159: Vạch mặt
#2,061 Chương 2160: Vân Thiên Phục đại thọ
#2,062 Chương 2161: Đánh ngươi làm sao vậy
#2,063 Chương 2162: Dù thế nào a
#2,064 Chương 2163: Một lần nữa giới thiệu
#2,065 Chương 2164: Một tên cũng không để lại
#2,066 Chương 2165: Tiến Thú Hồn Sơn
#2,067 Chương 2166: Người nhát gan
#2,068 Chương 2167: Ta cũng đồng dạng
#2,069 Chương 2168: Gấp 10 lần hoàn trả
#2,070 Chương 2169: Chu Nham báo thù
#2,071 Chương 2170: Một kiếm phong hầu
#2,072 Chương 2171: Giết
#2,073 Chương 2172: Ngươi không có tư cách
#2,074 Chương 2173: Mặc Thanh Sơn nổi giận
#2,075 Chương 2174: Táng Tiên Huyền Hồn quả
#2,076 Chương 2175: Lăng Tiêu Tiêu gặp chuyện không may
#2,077 Chương 2176: Truyền thừa
#2,078 Chương 2177: Chúng ta Vương
#2,079 Chương 2178: Bình an vô sự
#2,080 Chương 2179: Buông tay đi làm
#2,081 Chương 2180: Không giải sự tình
#2,082 Chương 2181: Cuồng vọng hung hăng càn quấy
#2,083 Chương 2182: Đồ háo sắc
#2,084 Chương 2183: Đơn Đồng hiện thân
#2,085 Chương 2184: Khủng bố sát khí
#2,086 Chương 2185: Cực độ cuồng vọng
#2,087 Chương 2186: Đại tiền đặt cược
#2,088 Chương 2187: Thực lực cách xa
#2,089 Chương 2188: Ngươi không có cơ hội
#2,090 Chương 2189: Vô sỉ đến cực điểm
#2,091 Chương 2190: Thôn phệ Thượng Cổ lực lượng
#2,092 Chương 2191: Luyện hóa
#2,093 Chương 2192: Không tin
#2,094 Chương 2193: Chúc Sát giận dữ
#2,095 Chương 2194: Lăng Tiêu Tiêu tấn cấp
#2,096 Chương 2195: Phế vật
#2,097 Chương 2196: Uy hiếp
#2,098 Chương 2197: Lòng nóng như lửa đốt
#2,099 Chương 2198: Giết cái cho ta xem một chút
#2,100 Chương 2199: Hậu quả rất nghiêm trọng
#2,101 Chương 2200: Phong Vô Trần tức giận
#2,102 Chương 2201: Đến rồi
#2,103 Chương 2202: Một tên cũng không để lại
#2,104 Chương 2203: Có thể chống bao lâu
#2,105 Chương 2204: Ngươi cái này gọi là đánh lén
#2,106 Chương 2205: Đơn Đồng chiến Lạc Thiên Nhiên (1)
#2,107 Chương 2206: Đơn Đồng chiến Lạc Thiên Nhiên (2)
#2,108 Chương 2207: Đơn Đồng chiến Lạc Thiên Nhiên (3)
#2,109 Chương 2208: Hóa thành tro tẫn
#2,110 Chương 2209: Thiên địa pháp tắc
#2,111 Chương 2210: Ai là Phong Vô Trần
#2,112 Chương 2211: Tiễn đưa huyết mạch lực lượng
#2,113 Chương 2212: Cầu tình
#2,114 Chương 2213: Kết minh
#2,115 Chương 2214: Để mắt các ngươi
#2,116 Chương 2215: Thực lực tăng vọt
#2,117 Chương 2216: Mưu hại
#2,118 Chương 2217: Thời gian thần lực
#2,119 Chương 2218: Trong kính kính
#2,120 Chương 2219: Thần giới thiên kiếp dị động
#2,121 Chương 2220: Tuyệt vọng bi thống
#2,122 Chương 2221: Cầu lấy ta trở về
#2,123 Chương 2222: Cút ra đây cho ta
#2,124 Chương 2223: Không tiếc bất cứ giá nào
#2,125 Chương 2224: Chiến Vô Cực cúi đầu
#2,126 Chương 2225: Các ngươi bị chơi xỏ
#2,127 Chương 2226: Nổi điên lão mẫu mèo
#2,128 Chương 2227: Thực lực nghiền áp
#2,129 Chương 2228: Cường hoành Bá khí
#2,130 Chương 2229: Đế Hồn tộc
#2,131 Chương 2230: Thăm dò
#2,132 Chương 2231: Lấy một địch ba
#2,133 Chương 2232: Dẫn động thiên địa pháp tắc
#2,134 Chương 2233: Đơn Đồng đi qua
#2,135 Chương 2234: Gặp chuyện không may
#2,136 Chương 2235: Căm giận ngút trời
#2,137 Chương 2236: Thần Hỏa khí tức
#2,138 Chương 2237: Là lúc này rồi
#2,139 Chương 2238: Chịu chết cơ hội
#2,140 Chương 2239: Không gì hơn cái này
#2,141 Chương 2240: Tính sai
#2,142 Chương 2241: Kinh Hồng Huyễn Ảnh kiếm quyết
#2,143 Chương 2242: Chó chết không biết xấu hổ
#2,144 Chương 2243: Nghiền áp khắc chế
#2,145 Chương 2244: Vừa học
#2,146 Chương 2245: Thần Linh tộc nhúng tay
#2,147 Chương 2246: Mộ Thiên Uyên
#2,148 Chương 2247: Đại chiến bộc phát
#2,149 Chương 2248: Ai dám nhúng tay giết ai
#2,150 Chương 2249: Nhật Nguyệt Thần Điện tiêu diệt
#2,151 Chương 2250: Tàn Vân gặp chuyện không may
#2,152 Chương 2251: Súc sinh Sở Dương
#2,153 Chương 2252: Lãnh Thiên Húc mục đích
#2,154 Chương 2253: Lãnh Mạc Tà giận dữ
#2,155 Chương 2254: Ngày đại hôn
#2,156 Chương 2255: Uy hiếp
#2,157 Chương 2256: Phong Vô Trần tức giận
#2,158 Chương 2257: Ai dám nhúng tay chết
#2,159 Chương 2258: Bị cắn ngược lại một cái
#2,160 Chương 2259: Ta không đáp ứng
#2,161 Chương 2260: Giết Lãnh Thiên Húc
#2,162 Chương 2261: Thiên Ma tộc sát khí
#2,163 Chương 2262: Cổ xưa phong ấn
#2,164 Chương 2263: Quỷ dị pháp trận
#2,165 Chương 2264: Thiên Ma tộc phục sinh
#2,166 Chương 2265: Huyền U kinh ngạc
#2,167 Chương 2266: Một chưởng đánh bại Diệt Hồn
#2,168 Chương 2267: Diệt Hồn nổi giận
#2,169 Chương 2268: Đúng vậy! Cũng bởi vì ta
#2,170 Chương 2269: Ta hỏi ngươi lời nói ni
#2,171 Chương 2270: Chúc Lâm bị phế
#2,172 Chương 2271: Chính mình vả miệng
#2,173 Chương 2272: Không đổi toàn bộ giết
#2,174 Chương 2273: Tô Uyên còn sống
#2,175 Chương 2274: Còn có ai
#2,176 Chương 2275: Thánh khí vấn thế
#2,177 Chương 2276: Kinh động Thất Thần giới
#2,178 Chương 2277: Thánh giới cường giả hàng lâm
#2,179 Chương 2278: Đại chiến sắp tới
#2,180 Chương 2279: Thiên Ma tộc hàng lâm
#2,181 Chương 2280: Đại quân tiếp cận
#2,182 Chương 2281: Vương
#2,183 Chương 2282: Đại chiến bộc phát
#2,184 Chương 2283: Không chịu nổi một kích
#2,185 Chương 2284: Thánh giới cường giả ra tay
#2,186 Chương 2285: Đông Hoàng Vô Cực
#2,187 Chương 2286: Bổn nguyên lực lượng
#2,188 Chương 2287: Thánh giới náo động
#2,189 Chương 2288: Tu vi bạo tăng
#2,190 Chương 2289: Ngươi giết không được ta
#2,191 Chương 2290: Cuồng Thánh đăng tràng
#2,192 Chương 2291: Thụ sủng nhược kinh
#2,193 Chương 2292: Khủng bố thực lực
#2,194 Chương 2293: Chúc Ấn Khôi hàng lâm
#2,195 Chương 2294: Bỏ qua thiên địa pháp tắc
#2,196 Chương 2295: Long Thí Hồn
#2,197 Chương 2296: Long tộc Chí Tôn
#2,198 Chương 2297: Ta muốn định rồi
#2,199 Chương 2298: Cướp đoạt Thần Hỏa (1)
#2,200 Chương 2299: Cướp đoạt Thần Hỏa (2)
#2,201 Chương 2300: Chém giết Hồi Thiên
#2,202 Chương 2301: Chúc Huyền Thiên
#2,203 Chương 2302: Kinh động Thất Thần giới
#2,204 Chương 2303: Gặp nhau chia lìa
#2,205 Chương 2304: Vi vị hôn thê tuyên chiến
#2,206 Chương 2305: Đồ sát hầu như không còn
#2,207 Chương 2306: Phụ tử cuộc chiến (1)
#2,208 Chương 2307: Phụ tử cuộc chiến (2)
#2,209 Chương 2308: Phụ tử cuộc chiến (3)
#2,210 Chương 2309: Phụ tử cuộc chiến (4)
#2,211 Chương 2310: Phụ tử cuộc chiến (5)
#2,212 Chương 2311: Thất Thần giới mạnh nhất
#2,213 Chương 2312: Vậy thì động thủ đi
#2,214 Chương 2313: Không so được
#2,215 Chương 2314: Vô tình trấn áp
#2,216 Chương 2315: Giết Bạch Khiếu Thiên
#2,217 Chương 2316: Đây là tới thật sự?
#2,218 Chương 2317: Vô tận tuyệt vọng
#2,219 Chương 2318: Lâm Thủy Tiên tàn hồn
#2,220 Chương 2319: Bổn nguyên lực lượng thức tỉnh
#2,221 Chương 2320: Nữ tử thần bí
#2,222 Chương 2321: Không thể nhận ra cảm giác
#2,223 Chương 2322: Băng Hồn tộc thức tỉnh
#2,224 Chương 2323: Phong Khởi Vân Dũng
#2,225 Chương 2324: Thượng Cổ thế lực thức tỉnh
#2,226 Chương 2325: Đơn Đồng hồi Thần giới
#2,227 Chương 2326: Huyền Mẫu tới chơi
#2,228 Chương 2327: Lâm Huyền Thiên lại ra tay
#2,229 Chương 2328: Toàn lực ra tay
#2,230 Chương 2329: Thay đổi Càn Khôn
#2,231 Chương 2330: Mở ra Chuyển Sinh Chú
#2,232 Chương 2331: Đại khai sát giới
#2,233 Chương 2332: Thiên Đồ thực lực chân chính
#2,234 Chương 2333: Hóa Thánh liên thủ
#2,235 Chương 2334: Không chịu nổi một kích
#2,236 Chương 2335: Đơn Đồng ra tay
#2,237 Chương 2336: Trừng phạt
#2,238 Chương 2337: Khởi tử hồi sinh
#2,239 Chương 2338: Lâm Thủy Tiên hồn phách
#2,240 Chương 2339: Thánh giới bảo bối
#2,241 Chương 2340: Bảy tộc hội nghị
#2,242 Chương 2341: Bảy tộc vấn thế
#2,243 Chương 2342: Thái độ
#2,244 Chương 2343: Bảy tộc xuất động
#2,245 Chương 2344: Ngươi niết xuống dưới thử xem
#2,246 Chương 2345: Bức lui bảy tộc
#2,247 Chương 2346: Huyền U còn sống
#2,248 Chương 2347: Tiễn đưa Chuyển Sinh Chú
#2,249 Chương 2348: Cường địch xâm phạm
#2,250 Chương 2349: Trong mắt ta, ngươi tựu là con sâu cái kiến
#2,251 Chương 2350: Long Xà dung hợp
#2,252 Chương 2351: Cường vô địch tồn tại
#2,253 Chương 2352: Vi Phong đại nhân dốc sức liều mạng
#2,254 Chương 2353: Lăng Tiêu Tiêu quyết tâm
#2,255 Chương 2354: Lăng Tiêu Tiêu chết
#2,256 Chương 2355: Long Tôn Thiếu chủ
#2,257 Chương 2356: Phong Vô Trần đến rồi
#2,258 Chương 2357: Siêu cường thực lực
#2,259 Chương 2358: Một quyền miểu sát
#2,260 Chương 2359: Nghịch thiên Luân Hồi
#2,261 Chương 2360: Phong Vô Trần cảnh cáo
#2,262 Chương 2361: Sống trảo Phong Vô Trần
#2,263 Chương 2362: Điệu hổ ly sơn
#2,264 Chương 2363: Giết không tha
#2,265 Chương 2364: Mộc Hồn tộc tiêu diệt
#2,266 Chương 2365: Sáu tộc tức giận
#2,267 Chương 2366: Đến rồi
#2,268 Chương 2367: Cổ tháp Luân Hồi Tháp
#2,269 Chương 2368: Hỗn Độn lão tổ
#2,270 Chương 2369: Một quyền phế Lôi Trọng
#2,271 Chương 2370: Ngàn vạn đừng hối hận
#2,272 Chương 2371: Chiến Hỏa Lăng Thiên
#2,273 Chương 2372: Cường hãn khôi lỗi
#2,274 Chương 2373: Hỏa Lăng Thiên khủng bố
#2,275 Chương 2374: Phong Vô Trần bị khống chế
#2,276 Chương 2375: Băng Tuyết Nhi lo lắng
#2,277 Chương 2376: Thánh giới thế cục
#2,278 Chương 2377: Long Thần đồ đằng
#2,279 Chương 2378: Ngươi cũng không có thể rất cường
#2,280 Chương 2379: Long Khiếu Dương ra tay
#2,281 Chương 2380: Uy hiếp
#2,282 Chương 2381: Trong nháy mắt giết người
#2,283 Chương 2382: Lau đi trí nhớ
#2,284 Chương 2383: Vạn Hỏa chi tổ
#2,285 Chương 2384: Mới bá chủ
#2,286 Chương 2385: Ngươi muốn chết như thế nào
#2,287 Chương 2386: Chiến Huyền U
#2,288 Chương 2387: Một kiếm chấn nhiếp Huyền U
#2,289 Chương 2388: Thiên kiếp hàng lâm
#2,290 Chương 2389: Thiên kiếp tính toán cái gì đó
#2,291 Chương 2390: Ngươi là ma quỷ
#2,292 Chương 2391: Vô địch tịch mịch
#2,293 Chương 2392: Hàng lâm Nhân giới
#2,294 Chương 2393: Ngũ giới chúc
#2,295 Chương 2394: Náo động phòng
#2,296 Chương 2395: Độ kiếp phi thăng
#2,297 Chương 2396: Thánh giới
#2,298 Chương 2397: Long Hồn Lệnh
#2,299 Chương 2398: Lăng Tiêu Tiêu quyết định
#2,300 Chương 2399: Khinh thường
#2,301 Chương 2400: Chết chưa hết tội
#2,302 Chương 2401: An bài tu luyện
#2,303 Chương 2402: Ta định đoạt
#2,304 Chương 2403: Phong Vô Trần nổi giận
#2,305 Chương 2404: Đã chậm
#2,306 Chương 2405: Hối hận đến cực điểm
#2,307 Chương 2406: Ai cho tự tin của các ngươi
#2,308 Chương 2407: Thực lực phản sát
#2,309 Chương 2408: Bế quan tu luyện
#2,310 Chương 2409: Tấn cấp Thánh Linh cảnh
#2,311 Chương 2410: Hạ một đầu
#2,312 Chương 2411: Rung động toàn trường
#2,313 Chương 2412: Nhất định phải nghe rõ ràng
#2,314 Chương 2413: Đổ ước
#2,315 Chương 2414: Tựu đánh bạc mạng của ngươi
#2,316 Chương 2415: Coi chừng tức chết ngươi
#2,317 Chương 2416: Hiển nhiên
#2,318 Chương 2417: Nhị Tinh Thánh Linh cảnh
#2,319 Chương 2418: Uy hiếp
#2,320 Chương 2419: Khiếp sợ cao tầng
#2,321 Chương 2420: Mười tỷ có đủ hay không
#2,322 Chương 2421: Bắc Vực Bắc Huyền giới
#2,323 Chương 2422: Phong Vô Trần tức giận
#2,324 Chương 2423: Khương gia ra mặt
#2,325 Chương 2424: Ngươi để cho ta rất thất vọng
#2,326 Chương 2425: Quỳ xuống
#2,327 Chương 2426: Cầu ta
#2,328 Chương 2427: Quyết không có thể tha thứ
#2,329 Chương 2428: Ai cũng không động đậy được
#2,330 Chương 2429: Dịch Thanh Vân
#2,331 Chương 2430: Đông Phương Hạc đến rồi
#2,332 Chương 2431: Huyết tẩy
#2,333 Chương 2432: Long Thần Chí Tôn
#2,334 Chương 2433: Ngươi không có mắt mù
#2,335 Chương 2434: Băng Hoàng Đại Đế
#2,336 Chương 2435: Không muốn chết thả người
#2,337 Chương 2436: Một chỉ giết người
#2,338 Chương 2437: Khiếp sợ không ngừng
#2,339 Chương 2438: Siêu việt Thánh giới tồn tại
#2,340 Chương 2439: Chỉ còn lại ngươi rồi
#2,341 Chương 2440: Một chưởng đánh chết
#2,342 Chương 2441: Mắng ta hậu quả
#2,343 Chương 2442: Giết không tha
#2,344 Chương 2443: Ai chết còn không biết
#2,345 Chương 2444: Huyền Ảnh Thánh Điện tiêu diệt
#2,346 Chương 2445: Thủy Thần thân thể
#2,347 Chương 2446: Tiếu Vô Thiên
#2,348 Chương 2447: Trung với ta là được
#2,349 Chương 2448: Thần thông lại hiện ra
#2,350 Chương 2449: Thật là hắn
#2,351 Chương 2450: Hậu quả ta chịu trách nhiệm
#2,352 Chương 2451: Ngươi không thể trêu vào người
#2,353 Chương 2452: Tiêu diệt Thanh Vân các
#2,354 Chương 2453: Bồi không dậy nổi, để mạng lại bồi (1)
#2,355 Chương 2454: Bồi không dậy nổi, để mạng lại bồi (2)
#2,356 Chương 2455: Các ngươi gọi người a
#2,357 Chương 2456: Gấp 20 lần
#2,358 Chương 2457: Tu luyện
#2,359 Chương 2458: Đan Hồn Tháp
#2,360 Chương 2459: Nhìn ngươi khó chịu tựu đánh
#2,361 Chương 2460: Ác nhân cáo trạng trước
#2,362 Chương 2461: Xin lỗi
#2,363 Chương 2462: Bị tính kế
#2,364 Chương 2463: Luyện Thuật Sư đại hội
#2,365 Chương 2464: Giao dịch
#2,366 Chương 2465: Khủng bố tăng lên
#2,367 Chương 2466:
#2,368 Chương 2467: Đệ nhất danh
#2,369 Chương 2468: Lấy cớ
#2,370 Chương 2469: Đại thu hoạch
#2,371 Chương 2470: Thăm dò
#2,372 Chương 2471: Thiên muốn tìm chết
#2,373 Chương 2472: Thiên địa trật tự sứ giả
#2,374 Chương 2473: Phong ấn giải trừ
#2,375 Chương 2474: Thủy Diễm Đại Đế
#2,376 Chương 2475: Chưởng Khống Giả tức giận
#2,377 Chương 2476: Ngại mệnh trường
#2,378 Chương 2477: Nhận ta làm chủ nhân
#2,379 Chương 2478: Chúc Ấn Khôi tức giận
#2,380 Chương 2479: Chúc Dương đột kích
#2,381 Chương 2480: Tử kỳ của ngươi đã đến
#2,382 Chương 2481: Đại chiến Chúc Dương
#2,383 Chương 2482: Mười vạn tôn Thủy Long
#2,384 Chương 2483: Cổ Huyền Tôn
#2,385 Chương 2484: Thật sự là ta giết
#2,386 Chương 2485: Khiếp sợ toàn trường
#2,387 Chương 2486: Khủng bố uy lực
#2,388 Chương 2487: Nhất cuồng hỉ một ngày
#2,389 Chương 2488: Thật sự là không dậy nổi
#2,390 Chương 2489: Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao
#2,391 Chương 2490: Nguy cơ hàng lâm
#2,392 Chương 2491: Uy hiếp
#2,393 Chương 2492: Ai cho ngươi tự tin
#2,394 Chương 2493: Chúc Thiên Nhai hoảng sợ
#2,395 Chương 2494: Quá rác rưởi
#2,396 Chương 2495: Co lại mãnh liệt Chúc Trần Tâm
#2,397 Chương 2496: Biến mất thời kì
#2,398 Chương 2497: Tham kiến Chí Tôn đại nhân
#2,399 Chương 2498: Đây là mệnh lệnh
#2,400 Chương 2499: Phong Vô Trần tu vi
#2,401 Chương 2500: Trảo động dục Linh thú
#2,402 Chương 2501: Đại nương ta thích
#2,403 Chương 2502: Người khởi xướng
#2,404 Chương 2503: Liễu Thanh Dương đã xảy ra chuyện
#2,405 Chương 2504: Tới tìm ta
#2,406 Chương 2505: Phong Vô Trần tức giận
#2,407 Chương 2506: Diêm Đấu Vân! Lăn ra đây!
#2,408 Chương 2507: Mọi người giảng đạo lý mà
#2,409 Chương 2508: Điên cuồng trả thù (1)
#2,410 Chương 2509: Điên cuồng trả thù (2)
#2,411 Chương 2510: Diêm Đấu Vân trừng phạt
#2,412 Chương 2511: Thanh Hồng hộ pháp
#2,413 Chương 2512: Thiên Diễm Phá Diệt chưởng
#2,414 Chương 2513: Ta thật không có lừa ngươi
#2,415 Chương 2514: Tứ Tinh Thánh Vương
#2,416 Chương 2515: Thăm dò
#2,417 Chương 2516: Ăn mòn lực lượng
#2,418 Chương 2517: Đã tìm được
#2,419 Chương 2518: Huyết Hồn trì
#2,420 Chương 2519: Cơ hội đã cho
#2,421 Chương 2520: Chưa bao giờ thấy qua lực lượng
#2,422 Chương 2521: Các ngươi không xứng
#2,423 Chương 2522: Mệnh sở hữu tộc nhân trốn chạy để khỏi chết
#2,424 Chương 2523: Tuyệt vọng thời khắc
#2,425 Chương 2524: Cùng lên đi
#2,426 Chương 2525: Một chỉ điểm giết
#2,427 Chương 2526: Cường đại hơn tồn tại
#2,428 Chương 2527: Cổ Tiên giới
#2,429 Chương 2528: Thiên Tuyết Thành
#2,430 Chương 2529: Ta không muốn biết
#2,431 Chương 2530: Phẫn nộ không khống chế được
#2,432 Chương 2531: Tham kiến Chí Tôn đại nhân
#2,433 Chương 2532: Vì cái gì khi nhục nương tử của ta
#2,434 Chương 2533: Bi thảm kết cục
#2,435 Chương 2534: Bái phỏng Khí Hồn Tông
#2,436 Chương 2535: Thánh khí Không Gian Giới
#2,437 Chương 2536: Ta không có chỉ điểm ư
#2,438 Chương 2537: Chèn ép Thánh Đan các
#2,439 Chương 2538: Thánh Đan các năng lượng
#2,440 Chương 2539: Ca ca
#2,441 Chương 2540: Thủy Vân Nhi câu chuyện
#2,442 Chương 2541: Hạ Vũ Kình đột kích
#2,443 Chương 2542: Có tin ta hay không dám giết ngươi
#2,444 Chương 2543: Khiếp sợ Đan Hồn Tháp
#2,445 Chương 2544: Ngươi đụng đến ta thử xem
#2,446 Chương 2545: Hỏa độc bộc phát
#2,447 Chương 2546: Hỏa Linh Tinh
#2,448 Chương 2547: Nam Cung Huyền hoảng sợ
#2,449 Chương 2548: Thủy Thanh Sơn gặp rắc rối
#2,450 Chương 2549: Phế Thủy Thanh Sơn
#2,451 Chương 2550: Mệnh Hồn Chú
#2,452 Chương 2551: Có gan ngươi tựu động thủ
#2,453 Chương 2552: Coi trọng ngươi cẩu
#2,454 Chương 2553: Thủy Thanh Sơn kết cục
#2,455 Chương 2554: Long Thí Thiên thị uy
#2,456 Chương 2555: Chúc Thiên Ma ra tay
#2,457 Chương 2556: Thực lực khủng bố
#2,458 Chương 2557: Hỏa Ngục Bạo Phong
#2,459 Chương 2558: Khinh miệt dáng tươi cười
#2,460 Chương 2559: Đoàn tụ
#2,461 Chương 2560: Ngươi có thể đem ta như thế nào
#2,462 Chương 2561: Ai đến cũng không thể nào cứu được ngươi
#2,463 Chương 2562: Tuyên chiến thì như thế nào
#2,464 Chương 2563: Ngươi liền cái rắm cũng không phải
#2,465 Chương 2564: Bắt đầu chăm chú
#2,466 Chương 2565: Đại hộ pháp Thủy Vô Ngân
#2,467 Chương 2566: Liễu Thanh Dương tuyệt vọng
#2,468 Chương 2567: Khôi Ảnh Đại hộ pháp
#2,469 Chương 2568: Xông vào Diệp gia
#2,470 Chương 2569: Nhất Kích Tất Sát
#2,471 Chương 2570: Ta bảo ngươi quỳ xuống
#2,472 Chương 2571: Ta cuồng vọng ư
#2,473 Chương 2572: Ngươi không thể trêu vào người
#2,474 Chương 2573: Suy đoán
#2,475 Chương 2574: Vô Song Đại Đế
#2,476 Chương 2575: Khủng bố truyền thừa
#2,477 Chương 2576: Thuần thục khống chế
#2,478 Chương 2577: Phải tin tưởng chính mình
#2,479 Chương 2578: Không bị uy hiếp
#2,480 Chương 2579: Chúc Ấn Khôi hiện thân
#2,481 Chương 2580: Lại cười cái cho ta xem một chút
#2,482 Chương 2581: Ta muốn bồi thường
#2,483 Chương 2582: Thật sự rất đáng sợ ư
#2,484 Chương 2583: Giảng đạo lý
#2,485 Chương 2584: Uy hiếp
#2,486 Chương 2585: Kết cục chính là như vậy
#2,487 Chương 2586: Cực độ sợ hãi
#2,488 Chương 2587: Kinh hãi Cổ Huyền Tôn
#2,489 Chương 2588: Thần bí cường giả
#2,490 Chương 2589: Tin tức xấu
#2,491 Chương 2590: Cổ Tiên đan
#2,492 Chương 2591: Giết chết bất luận tội
#2,493 Chương 2592: Giết chậm một chút
#2,494 Chương 2593: Phát ra khiêu chiến
#2,495 Chương 2594: Còn có ai
#2,496 Chương 2595: Ngươi lập tức thì phải chết
#2,497 Chương 2596: Giết Lý Chiêm
#2,498 Chương 2597: Hậu quả
#2,499 Chương 2598: Ngươi không biết là đã chậm ư
#2,500 Chương 2599: Quỷ dị thủ đoạn
#2,501 Chương 2600: Tập kích
#2,502 Chương 2601: Thực lực nghiền áp
#2,503 Chương 2602: Đại chiến tái khởi
#2,504 Chương 2603: Đến rồi
#2,505 Chương 2604: Giằng co
#2,506 Chương 2605: Khai chiến
#2,507 Chương 2606: Một chiêu
#2,508 Chương 2607: Long Kiếm Phong chiến Chúc Tinh Hồn
#2,509 Chương 2608: Cửu Dương Hỏa Càn Khôn
#2,510 Chương 2609: Thực lực chân chính
#2,511 Chương 2610: Khủng bố pháp quyết
#2,512 Chương 2611: Vậy cũng chưa hẳn
#2,513 Chương 2612: Tính áp đảo lực lượng
#2,514 Chương 2613: Cửu giai đoán tạo thánh kiếm
#2,515 Chương 2614: Đến chiến a
#2,516 Chương 2615: Bạo ngược Tù Dạ
#2,517 Chương 2616: Mạng của ngươi ta thu
#2,518 Chương 2617: Lập tức trọng thương
#2,519 Chương 2618: Siêu cường thực lực
#2,520 Chương 2619: Nghịch Phong hộ pháp
#2,521 Chương 2620: Long Khiếu Dương ra tay
#2,522 Chương 2621: Chúc Ách Hồn quyết định
#2,523 Chương 2622: Ngưng chiến
#2,524 Chương 2623: Tiếp nhận tử vong a
#2,525 Chương 2624: Chém giết Nghịch Phong
#2,526 Chương 2625: Ngươi không xứng thành quỷ
#2,527 Chương 2626: Xoá tên
#2,528 Chương 2627: Chân Tiên vấn thế
#2,529 Chương 2628: Chấn động Thánh giới
#2,530 Chương 2629: Chúc Thiên Ma đến rồi
#2,531 Chương 2630: Ma Tiên lão tổ
#2,532 Chương 2631: Ba Đại Thủy Tổ ra tay
#2,533 Chương 2632: Đại chiến Chúc Thiên Ma
#2,534 Chương 2633: Lông tóc ít bị tổn thương
#2,535 Chương 2634: Lâm vào tuyệt vọng
#2,536 Chương 2635: Long Thần tộc văn
#2,537 Chương 2636: Chịu khổ trọng thương
#2,538 Chương 2637: Cùng tiến lên
#2,539 Chương 2638: Nguy cơ tiến đến
#2,540 Chương 2639: Thiếu một cái giết một người
#2,541 Chương 2640: Chỉ có nửa canh giờ
#2,542 Chương 2641: Phong Vô Trần xuất quan
#2,543 Chương 2642: Ai cũng ngăn không được
#2,544 Chương 2643: Ngươi tới cứu hắn thử xem
#2,545 Chương 2644: Chân Tiên rất cường ư
#2,546 Chương 2645: Cùng ngươi chơi đùa
#2,547 Chương 2646: Nghiền áp Chúc Thiên Ma
#2,548 Chương 2647: Đánh tơi bời Chúc Thiên Ma
#2,549 Chương 2648: Phản kích chiến
#2,550 Chương 2649: Trăm vạn tộc nhân tiêu diệt
#2,551 Chương 2650: Ba vị phản đồ
#2,552 Chương 2651: Cổ Huyền Tôn ra tay
#2,553 Chương 2652: Thôn phệ ác linh
#2,554 Chương 2653: Lực lượng quá yếu
#2,555 Chương 2654: Bất Tử Chi Thân
#2,556 Chương 2655: Rất đơn giản
#2,557 Chương 2656: Thần bí Chân Tiên ra tay
#2,558 Chương 2657: Long Thần đồ đằng áp chế
#2,559 Chương 2658: Lại là nàng
#2,560 Chương 2659: Liễu Yên cuồng vọng
#2,561 Chương 2660: Phong Vô Trần đến rồi
#2,562 Chương 2661: Hoảng sợ tuyệt vọng
#2,563 Chương 2662: Ai lấn ta vị hôn thê
#2,564 Chương 2663: Tiễn đưa hắn ra đi
#2,565 Chương 2664: Cổ Huyền
#2,566 Chương 2665: Các ngươi cùng tiến lên
#2,567 Chương 2666: Chúc Quân Thiếu chủ
#2,568 Chương 2667: Lưỡng bại câu thương
#2,569 Chương 2668: Nói chuyện với nhau
#2,570 Chương 2669: Xem ra ngươi thực không muốn sống chăng
#2,571 Chương 2670: Chính thức lực lượng
#2,572 Chương 2671: Ngươi là sợ chết ư
#2,573 Chương 2672: Ngươi chờ đó cho ta
#2,574 Chương 2673: Mọi người phi thăng
#2,575 Chương 2674: Tam đại Chân Tiên
#2,576 Chương 2675: Chấn động Thánh giới
#2,577 Chương 2676: Hấp thu Long Thần tộc văn
#2,578 Chương 2677: Tuyên chiến
#2,579 Chương 2678: Đại chiến bộc phát
#2,580 Chương 2679: Chân Tiên quyết đấu (1)
#2,581 Chương 2680: Chân Tiên quyết đấu (2)
#2,582 Chương 2681: Lực áp Chúc Thiên Ma
#2,583 Chương 2682: Chân diện mục
#2,584 Chương 2683: Chiếm hết ưu thế
#2,585 Chương 2684: Trọng thương Chúc Thiên Ma
#2,586 Chương 2685: Khinh địch hậu quả
#2,587 Chương 2686: Cuộc chiến sinh tử
#2,588 Chương 2687: Liều chết chống cự
#2,589 Chương 2688: Đuổi giết Chúc Quân
#2,590 Chương 2689: Chúc Thiên Ma chết
#2,591 Chương 2690: Đại thế đã mất
#2,592 Chương 2691: Đại chiến lại bộc phát
#2,593 Chương 2692: Đem hết toàn lực
#2,594 Chương 2693: Tiêu diệt ác linh
#2,595 Chương 2694: Cổ Huyền Tôn vẫn lạc
#2,596 Chương 2695: Long Khiếu Phong thực lực
#2,597 Chương 2696: Chân tướng rõ ràng
#2,598 Chương 2697: Mục đích thực sự
#2,599 Chương 2698: Chấn động Thánh giới
#2,600 Chương 2699: Tu luyện bắt đầu
#2,601 Chương 2700: Thiên Đế phủ Thiếu chủ
#2,602 Chương 2701: Cường lực trấn áp
#2,603 Chương 2702: Quản định rồi
#2,604 Chương 2703: Muốn thời tiết thay đổi
#2,605 Chương 2704: Lôi Thiên Đế
#2,606 Chương 2705: Nguyên Thủy Đại Đế
#2,607 Chương 2706: Tu vi bạo tăng
#2,608 Chương 2707: Đột phá Thánh Đế
#2,609 Chương 2708: Vạn Mộc Chi Tổ
#2,610 Chương 2709: Tâm bị thương
#2,611 Chương 2710: Ta chỉ cho một cơ hội
#2,612 Chương 2711: Gấp trăm lần Linh khí
#2,613 Chương 2712: Đại Năng Giả
#2,614 Chương 2713: Ba Đại Thủy Tổ liên thủ
#2,615 Chương 2714: Không chịu nổi một kích
#2,616 Chương 2715: Đến một cái quỳ một cái
#2,617 Chương 2716: Gặp một cái giết một cái
#2,618 Chương 2717: Uyên Hồng suy đoán
#2,619 Chương 2718: Kết minh
#2,620 Chương 2719: Khủng bố số lượng
#2,621 Chương 2720: Khủng bố tăng lên
#2,622 Chương 2721: Khủng bố tăng lên (2)
#2,623 Chương 2722: Chúng ta là tới tìm thù
#2,624 Chương 2723: Nhất Kích Tất Sát
#2,625 Chương 2724: Liễu Thanh Dương hiển uy
#2,626 Chương 2725: Cuồng Báo ra tay
#2,627 Chương 2726: Cuồng Báo thực lực
#2,628 Chương 2727: Gọi bọn họ tới a
#2,629 Chương 2728: Tuyệt vọng
#2,630 Chương 2729: Tự gây nghiệt không thể sống
#2,631 Chương 2730: Vô tâm phản kháng
#2,632 Chương 2731: Vong Thiên Trọng nổi giận
#2,633 Chương 2732: Một quyền chi uy
#2,634 Chương 2733: Nhanh cứu ta
#2,635 Chương 2734: Uyên Hồng ra tay
#2,636 Chương 2735: Phát rồ
#2,637 Chương 2736: Nhân gian Địa Ngục
#2,638 Chương 2737: Phong Vô Trần xuất quan
#2,639 Chương 2738: Thương vong vô số
#2,640 Chương 2739: Nộ sát Chân Tiên
#2,641 Chương 2740: Phong Vô Trần đến rồi
#2,642 Chương 2741: Khai chiến
#2,643 Chương 2742: Nạp mạng đi
#2,644 Chương 2743: Nhục nhã ngươi thì như thế nào
#2,645 Chương 2744: Ngươi có thể làm khó dễ được ta?
#2,646 Chương 2745: Cửu Tinh Chân Tiên
#2,647 Chương 2746: Ngươi còn chưa đủ tư cách
#2,648 Chương 2747: Mọi người hoảng sợ
#2,649 Chương 2748: Đánh mất ý chí chiến đấu
#2,650 Chương 2749: Tính áp đảo lực lượng
#2,651 Chương 2750: Kim Ô chân thân
#2,652 Chương 2751: Thuộc tính khắc chế
#2,653 Chương 2752: Đại Năng Giả uy hiếp
#2,654 Chương 2753: Không ai có thể uy hiếp ta
#2,655 Chương 2754: Khiếp sợ đến cực điểm
#2,656 Chương 2755: Điên cuồng cắn trả
#2,657 Chương 2756: Ngũ Tinh Thánh Tôn
#2,658 Chương 2757: Suốt đời
#2,659 Chương 2758: Vạn Độc chi tổ
#2,660 Chương 2759: Tiến triển cực nhanh
#2,661 Chương 2760: Viêm Thế Phong
#2,662 Chương 2761: Đến bao nhiêu giết bao nhiêu
#2,663 Chương 2762: Giao dịch
#2,664 Chương 2762: Giao dịch
#2,665 Chương 2763: Chân tướng
#2,666 Chương 2764: So ngươi cấp ba tinh
#2,667 Chương 2765: Khủng bố phong ấn trận
#2,668 Chương 2766: Kết minh thế lực lớn
#2,669 Chương 2767: Đột phá Chân Tiên
#2,670 Chương 2768: Cút ra đây cho ta
#2,671 Chương 2769: Giết Viêm Thế Phong
#2,672 Chương 2770: Không hề có lực hoàn thủ
#2,673 Chương 2771: Quỷ dị thân pháp
#2,674 Chương 2772: Diệt thế lực lượng
#2,675 Chương 2773: Đoàn Vân tuyệt vọng
#2,676 Chương 2774: Như là không có tác dụng
#2,677 Chương 2775: Chém giết Đoàn Vân
#2,678 Chương 2776: Ngươi đụng đến ta thử xem
#2,679 Chương 2777: Huyền Chân Đại Đế
#2,680 Chương 2778: Sống trảo Long Thí Hồn
#2,681 Chương 2779: Đại chiến bộc phát (1)
#2,682 Chương 2780: Đại chiến bộc phát (2)
#2,683 Chương 2781: Lấy một địch bốn
#2,684 Chương 2782: Phong Vô Trần chết?
#2,685 Chương 2783: Bất Tử Bất Diệt
#2,686 Chương 2784: Rác rưởi bên trong rác rưởi
#2,687 Chương 2785: Tiên pháp dung hợp
#2,688 Chương 2786: Đại Năng Giả vẫn lạc
#2,689 Chương 2787: Ai đến ai chết
#2,690 Chương 2788: Dương Huyền Tông khinh thường
#2,691 Chương 2789: Tô Thiên Ảnh tức giận
#2,692 Chương 2790: Tiên giới không gian tức giận
#2,693 Chương 2791: Phế vật không có tư cách
#2,694 Chương 2792: Phong Vô Trần lực lượng
#2,695 Chương 2793: Lấy một địch ba
#2,696 Chương 2794: Khủng bố khôi phục
#2,697 Chương 2795: Miểu sát
#2,698 Chương 2796: Giết ngươi thì như thế nào
#2,699 Chương 2797: Vô Tình Thánh Điện
#2,700 Chương 2798: Không rảnh, tránh ra
#2,701 Chương 2799: Đánh ngươi thì như thế nào
#2,702 Chương 2800: Ngươi hỏi hỏi bọn hắn có dám hay không đụng đến ta
#2,703 Chương 2801: Hoảng sợ cầu xin tha thứ
#2,704 Chương 2802: Hạ chiến thư
#2,705 Chương 2803: Mở ra phong ấn trận
#2,706 Chương 2804: Chiến Bại Giả xuất động
#2,707 Chương 2805: Chân tướng
#2,708 Chương 2806: Trêu đùa hí lộng Chiến Bại Giả
#2,709 Chương 2807: Tiên nhụy khủng bố
#2,710 Chương 2808: Bổn tọa sao lại sợ hắn
#2,711 Chương 2809: Tả Ly
#2,712 Chương 2810: Đỉnh phong nhất lực lượng
#2,713 Chương 2811: Phong Vô Trần chiến Tả Ly (1)
#2,714 Chương 2812: Phong Vô Trần chiến Tả Ly (2)
#2,715 Chương 2813: Phong Vô Trần chiến Tả Ly (3)
#2,716 Chương 2814: Phong Vô Trần chiến Tả Ly (4)
#2,717 Chương 2815: Phong Vô Trần chiến Tả Ly (5)
#2,718 Chương 2816: Tả Ly chiến bại
#2,719 Chương 2817: Tự tìm đường chết
#2,720 Chương 2818: Kết cục
#2,721 Chương 2819: Không thể nhịn được nữa
#2,722 Chương 2820: Chiến Bại Giả xuất động
#2,723 Chương 2821: Thiên Ngoại đến âm
#2,724 Chương 2822: Khống chế sứ giả
#2,725 Chương 2823: Thần hồn mộng cảnh
#2,726 Chương 2824: Quỷ dị thế giới (1)
#2,727 Chương 2825: Quỷ dị thế giới (2)
#2,728 Chương 2826: Xảy ra chuyện lớn
#2,729 Chương 2827: Tim như bị đao cắt
#2,730 Chương 2828: Lâm vào khốn cảnh
#2,731 Chương 2829: Ngươi rốt cuộc đã tới
#2,732 Chương 2830: Bọn hắn không chết được
#2,733 Chương 2831: Khởi tử hồi sinh
#2,734 Chương 2832: Bài trừ mộng cảnh
#2,735 Chương 2833: Nhiếp Vô Tình nổi giận
#2,736 Chương 2834: Diệp Trần Tâm kết cục (1)
#2,737 Chương 2835: Diệp Trần Tâm kết cục (2)
#2,738 Chương 2836: Đại chiến sắp xảy ra
#2,739 Chương 2837: Lôi kéo
#2,740 Chương 2838: Cường giả tập kết
#2,741 Chương 2839: Không có gì không dậy nổi
#2,742 Chương 2840: Kinh diễm toàn trường
#2,743 Chương 2841: Đại chiến bộc phát
#2,744 Chương 2842: Không chịu nổi một kích
#2,745 Chương 2843: Nghiền áp Chiến Bại Giả
#2,746 Chương 2844: Trò chơi nên đã xong
#2,747 Chương 2845: Vô tình chém giết
#2,748 Chương 2846: Cổ Tiên giới phát giác
#2,749 Chương 2847: Cổ Tiên giới người tới
#2,750 Chương 2848: Cổ Thần tính là cái gì chứ