Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
3 hours ago, 31/10/2020

Giang hồ kỳ lục công

Convert Trung Quốc Web Novel 1,027 chapters 1,877,566 từ
Nguồn: bachngocsach.com
Tác giả: Bạch Mã Xuất Ứ Nê

Giang hồ kỳ công vô số, trải qua thời đại biến thiên, bây giờ Trung Nguyên võ lâm còn có chín đại kỳ công. Che giấu thế lực ở ẩn đã lâu, rục rịch. Đã từng thất truyền kỳ công nhao nhao hiện thế. Nhân vật chính Lâm Tịch Kỳ dưới cơ duyên xảo hợp đạt được đương kim chín đại kỳ công một trong 《 Minh Băng Chân Kinh 》 tàn quyển.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: Xuống núi
#2 Chương 2 : Triêu Thiên Tam Hổ
#3 Chương 3: Bách luyện đao pháp
#4 Chương 4: Ngu Thiền Sa
#5 Chương 5 : Đường chủ đại nhân
#6 Chương 6 : Khẩn cầu hồi tông
#7 Chương 7 : Sát thủ Tấn Xà
#8 Chương 8 : Linh Hổ uỷ thác
#9 Chương 9 : Minh Băng Chân Kinh
#10 Chương 10: Hủy sách không để lại dấu vết
#11 Chương 11 : Ngưng Băng Cảnh
#12 Chương 12 : Trong mộng tu luyện
#13 Chương 13 : Quận trong tỷ thí
#14 Chương 14 : Vân du thiên hạ
#15 Chương 15 : Đệ nhất đường đường chủ
#16 Chương 16 : Tham gia tỷ thí
#17 Chương 17 : Bổn tiểu thư nhìn trúng
#18 Chương 18 : Nửa đường giết ra Trình Giảo Kim
#19 Chương 19 : Mẹ, cha hung ta
#20 Chương 20 : Ý của Tuý Ông không phải ở rượu (có dụng ý khác)
#21 Chương 21 : Khốn nạn lời nói
#22 Chương 22 : Ganh đua cao thấp
#23 Chương 23 : Thập ảnh kiếm
#24 Chương 24: Không sợ chết
#25 Chương 25 : Giang hồ tuyệt sắc bảng
#26 Chương 26 : Cho ngươi làm vợ
#27 Chương 27 : Rịt thuốc chuộc tội
#28 Chương 28 : Quả nhiên có độc
#29 Chương 29: Áp chế chân khí
#30 Chương 30 : Yêu cầu giải dược
#31 Chương 31 : Ngu xuẩn
#32 Chương 32 : Tam Bản Phủ
#33 Chương 33 : Ăn cơm lớn nhất
#34 Chương 34 : Bạo Khí Phấn
#35 Chương 35 : Không có giải dược
#36 Chương 36 : Tội phạm giết người
#37 Chương 37 : Chết tâm nhãn
#38 Chương 38: Khí thế không thể thua
#39 Chương 39 : Vu khống
#40 Chương 40 : Tần tiên tử
#41 Chương 41 : Tội chết có thể miễn
#42 Chương 42 : Trên dưới chuẩn bị
#43 Chương 43 : Quặng mỏ đi lính
#44 Chương 44 : Một vạn lượng
#45 Chương 45 : Thế chấp ba năm
#46 Chương 46 : Tự đoạn cánh tay phải
#47 Chương 47 : Không đả không nhớ lâu
#48 Chương 48 : Nhận ủy thác của người
#49 Chương 49 : Phỏng tay
#50 Chương 50 : Gõ chuông người
#51 Chương 51: Tìm kiếm đường
#52 Chương 52 : Trốn hướng tuyệt địa
#53 Chương 53 : Tao ngộ
#54 Chương 54 : Đạp không rơi xuống sườn dốc
#55 Chương 55 : Trận pháp
#56 Chương 56 : Tịch Diệt Kinh
#57 Chương 57 : Chết đói
#58 Chương 58 : Một đạo khe đá
#59 Chương 59 : Trấn áp
#60 Chương 60 : Lần nữa đi vào giấc mộng
#61 Chương 61 : Mộng Diễn Bảo Kinh
#62 Chương 62 : Tâm tưởng sự thành
#63 Chương 63 : Cùng một chỗ tu luyện
#64 Chương 64 : Tịch Diệt Cốc cốc chủ
#65 Chương 65 : Ba năm
#66 Chương 66 : Linh Thú thổ nạp
#67 Chương 67 : Xuất cốc
#68 Chương 68 : Giết người cướp của
#69 Chương 69: Không yên ổn
#70 Chương 70 : Dễ giết
#71 Chương 71 : Thử xem thực lực
#72 Chương 72 : Đấu lưỡng Trưởng lão
#73 Chương 73 : Đã thành tiền bối
#74 Chương 74 : Phong tỏa
#75 Chương 75 : Sắp xuất quan
#76 Chương 76 : Trở lại môn hạ
#77 Chương 77 : Ngày mai san bằng Phù Vân Tông
#78 Chương 78 : Chậm trễ một ít thời gian
#79 Chương 79 : Tiện nghi cho ta
#80 Chương 80 : Không biết ta?
#81 Chương 81 : Chín đại kỳ công
#82 Chương 82 : Xuất xứ từ 《 Tịch Diệt Kinh 》
#83 Chương 83 : Ẩn thế cao thủ
#84 Chương 84 : Tài lộ
#85 Chương 85 : Thành lập tổ chức sát thủ
#86 Chương 86 : Gân gà công pháp
#87 Chương 87 : Từ hôn
#88 Chương 88 : Tiểu mỹ nhân
#89 Chương 89 : Chỗ dựa ngược lại
#90 Chương 90 : Cho thuê luyện đan thất
#91 Chương 91 : Thần bí tiền bối
#92 Chương 92 : Số định mức hủy bỏ
#93 Chương 93 : Chìa khoá
#94 Chương 94 : Lệ Quỷ Đao
#95 Chương 95 : Mượn gió bẻ măng
#96 Chương 96 : Không phải là vừa rồi công pháp
#97 Chương 97 : Trở mặt
#98 Chương 98 : Bội ước
#99 Chương 99 : Tránh đầu gió
#100 Chương 100 : Lập lại Tịch Diệt Cốc
#101 Chương 101 : Không nhận thức
#102 Chương 102 : Lại đến Kỳ Trân Các
#103 Chương 103 : Thơm lây
#104 Chương 104 : Lão khất cái
#105 Chương 105 : Dịch Kinh Đan
#106 Chương 106 : Chính phản lưỡng tiệt trận
#107 Chương 107 : Dốc toàn bộ lực lượng
#108 Chương 108 : Trực tiếp đối mặt
#109 Chương 109 : Lai lịch gì
#110 Chương 110 : Tan đàn xẻ nghé
#111 Chương 111 : Chết
#112 Chương 112 : Cung kính không bằng tuân mệnh
#113 Chương 113 : Con rể tốt
#114 Chương 114 : Bốn phương khách sạn
#115 Chương 115 : Hắc điếm
#116 Chương 116 : Diều Hâu
#117 Chương 117 : Thánh Nữ
#118 Chương 118 : Rút về đến
#119 Chương 119 : Long bảng bốn mươi tám
#120 Chương 120 : Một người trang sức hai sừng
#121 Chương 121 : Hồng Liên giáo
#122 Chương 122 : Thương đạo vấn đề
#123 Chương 123 : Khống chế thương đạo
#124 Chương 124: Thiên nhãn lầu
#125 Chương 125 : Đội ngũ tụ hợp
#126 Chương 126 : Bắt giặc trước bắt vua
#127 Chương 127 : Thay mặt tông chủ Võ Uy
#128 Chương 128 : Che giấu thực lực
#129 Chương 129 : Cứ như vậy đã xong
#130 Chương 130 : Tri huyện
#131 Chương 131 : Đặc biệt khai ân
#132 Chương 132 : Kết minh
#133 Chương 133 : Quan hệ thông gia
#134 Chương 134 : Tiền nhiệm
#135 Chương 135 : Mười năm như một ngày
#136 Chương 136 : Hoàng long mật thám
#137 Chương 137 : Nhà giàu nhất
#138 Chương 138 : Bổn quan khẩu vị
#139 Chương 139 : Quan mới tiền nhiệm ba cái Hỏa
#140 Chương 140 : Tỷ muội song sinh
#141 Chương 141 : Quân quyền
#142 Chương 142 : Có mấy quyển bí kíp
#143 Chương 143 : Chưa khô chữ viết
#144 Chương 144 : Thiên võng
#145 Chương 145: Thiên Hòa Thương Hào
#146 Chương 146 : Trước thời gian bố cục
#147 Chương 147: Bắt sống
#148 Chương 148 : Tám hiệp
#149 Chương 149 : Tiên hạ thủ vi cường
#150 Chương 150 : Tam Đạo Huyền một phương bá chủ
#151 Chương 151 : Kỷ gia người tới
#152 Chương 152 : Chúng ta là cao thủ
#153 Chương 153 : Xét nhà
#154 Chương 154 : Đính hôn
#155 Chương 155 : Đặt sính lễ
#156 Chương 156 : Trầm muộn thanh âm phát đại tài
#157 Chương 157 : Lão sắc quỷ
#158 Chương 158 : Cái gì đạo lý
#159 Chương 159 : Thanh quan
#160 Chương 160 : Liều cái bàn
#161 Chương 161 : Có dị động
#162 Chương 162 : Chất vấn
#163 Chương 163 : Tìm Phù Vân Tông nghiệm chứng
#164 Chương 164 : Thay phụ thân ngươi giáo huấn
#165 Chương 165 : Một cái con mèo bệnh
#166 Chương 166 : Khai Sơn Phủ
#167 Chương 167: Đầu công
#168 Chương 168: Mang nhiều một bộ quần áo
#169 Chương 169: Khoát tay làm nũng
#170 Chương 170 : Nơi hẻo lánh vị trí
#171 Chương 171 : Sáu Đại Hổ bảng cao thủ
#172 Chương 172 : Bầy đấu
#173 Chương 173 : Giấu giếm không ngừng
#174 Chương 174 : Không tư cách lên bảng
#175 Chương 175 : Song kiếm
#176 Chương 176 : Chúng ta dám
#177 Chương 177 : Liên Hoa Ấn Ký
#178 Chương 178 : Sự tình đã xong
#179 Chương 179 : Nữ kiểu kiếm
#180 Chương 180 : Mai Lan song kiếm
#181 Chương 181 : Dượng
#182 Chương 182 : Dư xài
#183 Chương 183 : Thật đáng mừng
#184 Chương 184 : Tiểu Thừa Tự người tới
#185 Chương 185 : Bắt chẹt
#186 Chương 186 : Không nể tình
#187 Chương 187 : Có mục đích khác
#188 Chương 188 : Hồ bằng cẩu hữu
#189 Chương 189 : Phế nhân xứng tiện nhân
#190 Chương 190 : Muốn kết hôn người nào liền lấy người nào
#191 Chương 191 : Chủ ý cùi bắp
#192 Chương 192 : Rút cuộc là cái gì
#193 Chương 193 : Bẩn đồ vật
#194 Chương 194 : Nơi này chính là Lương châu
#195 Chương 195 : Nhu cầu cấp bách lập công
#196 Chương 196 : Vụng trộm mang đi
#197 Chương 197 : Không khi dễ ngươi
#198 Chương 198 : Chưa từng phát lực
#199 Chương 199 : Ác thế hệ
#200 Chương 200 : Hồi thị trấn
#201 Chương 201 : Trở thành sự thật
#202 Chương 203 : Còn có khí
#203 Chương 204 : Chịu tiếng xấu thay cho người khác
#204 Chương 205 : Không câu nệ tiểu tiết
#205 Chương 206 : Tranh đoạt binh quyền
#206 Chương 207 : Võ đài
#207 Chương 208 : Bàn bạc kỹ hơn
#208 Chương 209 : Không đánh đã khai
#209 Chương 210 : Đêm hôm đó ấm
#210 Chương 211 : Tụ tập
#211 Chương 212 : Tự mình ra mặt
#212 Chương 213 : Trợ giúp
#213 Chương 214 : Ba ngày sau thấy
#214 Chương 215 : Tiến quân thần tốc
#215 Chương 216 : Lương thực giá
#216 Chương 217 : Ngưỡng mộ đã lâu
#217 Chương 218 : Hậu Nguyên gian tế
#218 Chương 219 : Trọng điểm chiếu cố
#219 Chương 220 : Lặng lẽ ly khai
#220 Chương 221 : Tôn Gia Đồ
#221 Chương 222 : Tỉnh
#222 Chương 223 : Được ăn cả ngã về không
#223 Chương 224 : Đến kiếp người
#224 Chương 226 : Đã lừa gạt đến (Chương 225 là cảm nghĩ)
#225 Chương 227 : Kẻ đến sau cư trú lên
#226 Chương 228 : Phản bội
#227 Chương 229 : Thụ người chế trụ
#228 Chương 230 : Thân cận nhiều hơn
#229 Chương 231 : Dễ khi dễ
#230 Chương 232 : Chẳng lẽ là đồng môn
#231 Chương 233 : Cùng đúng người
#232 Chương 234 : Ân uy tịnh thi
#233 Chương 235 : Sự tình ra khác thường tất có yêu
#234 Chương 236 : Một cái nguyện vọng
#235 Chương 237 : Thất Tinh Tông người
#236 Chương 238 : Nha dịch cao thủ
#237 Chương 239 : Kẻ xướng người hoạ
#238 Chương 240 : Toàn gia
#239 Chương 241 : Cơ quan chi thuật
#240 Chương 242 : Không thể dùng sức mạnh
#241 Chương 243 : Mười vạn người
#242 Chương 244 : Bố phòng
#243 Chương 245: Tam lộ đại quân
#244 Chương 246 : Công thành
#245 Chương 247 : Truyền lệnh
#246 Chương 248 : Xin tha
#247 Chương 249 : Dễ như trở bàn tay
#248 Chương 250 : Càng thêm hả giận
#249 Chương 251 : Trùng kích đại doanh
#250 Chương 252 : Đám ô hợp
#251 Chương 253 : Lấy ta cung đến
#252 Chương 254 : Anh hùng xuất thiếu niên
#253 Chương 255 : Nói điều kiện
#254 Chương 256: Kéo dài mấy ngày
#255 Chương 257 : Cố gắng trấn định
#256 Chương 258 : Bổn quan đã nghĩ giết người
#257 Chương 259 : Thánh Địa đệ tử
#258 Chương 260 : Hủy ngươi căn cơ
#259 Chương 261 : Cực Băng Cảnh
#260 Chương 262 : Đứng ngồi không yên
#261 Chương 263 : Tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ
#262 Chương 264 : Không có lợi không dậy sớm nổi
#263 Chương 265 : Quá mê người
#264 Chương 266 : Trọng thưởng
#265 Chương 267 : Xem thường
#266 Chương 268: Thật sự là châm chọc
#267 Chương 269 : Bại xu thế lan tràn
#268 Chương 270 : Tri ân đồ báo (*có ơn tất báo)
#269 Chương 271 : Càng ngày càng nhiều cao thủ
#270 Chương 272 : Ra khỏi thành truy kích
#271 Chương 273 : Ám khí 'Thiên la địa võng '
#272 Chương 274 : Chia ra làm chín
#273 Chương 275 : Những thứ khác chỗ tốt
#274 Chương 276 : Kinh mạch đóng băng
#275 Chương 277 : Một khối vỡ địa đồ
#276 Chương 278 : Độn Không châu
#277 Chương 279 : Chứng cứ phạm tội
#278 Chương 280 : Khống chế một quận Binh
#279 Chương 281 : Biết rõ thân phận
#280 Chương 282 : Rời thành không xa
#281 Chương 283 : Tượng Thần sách
#282 Chương 284 : Tận lực chịu
#283 Chương 285 : Gạt bỏ nanh vuốt
#284 Chương 286 : Hai chuyện
#285 Chương 287 : Trong nha môn cao thủ
#286 Chương 288 : Đối chất nhau
#287 Chương 289 : Hòa giải
#288 Chương 290 : Vật ngoài thân
#289 Chương 291 : Hồng Liên giáo chúng
#290 Chương 292 : Trước đối phó Lưu Sa Môn
#291 Chương 293 : Đập nồi dìm thuyền tư thế
#292 Chương 294 : Một lần cuối cùng
#293 Chương 295 : Nợ mới nợ cũ
#294 Chương 296 : Áp giải tài vật
#295 Chương 297 : Chi xanh chi lương
#296 Chương 298 : Chớ có hỏi lão phu là ai
#297 Chương 299 : Tốt cục diện cuốn
#298 Chương 300 : Bày ra trong bóng tối thực lực
#299 Chương 301 : Trước mang đi một nửa
#300 Chương 302 : Lưu lại đồ vật
#301 Chương 303 : Càng đáng chết hơn
#302 Chương 304 : Lăng Ba Cung đệ tử
#303 Chương 305 : Muốn độc chiếm
#304 Chương 306 : Cứ như vậy điểm
#305 Chương 307 : Lớn người thắng
#306 Chương 308 : Khâm sai dò xét
#307 Chương 309 : Tiểu tâm tư
#308 Chương 310 : Bị người nhằm vào
#309 Chương 311 : Không bị sủng
#310 Chương 312 : Nháo sự lai lịch không nhỏ
#311 Chương 313 : Long bảng bốn mươi ba
#312 Chương 314 : Hai vị điện hạ
#313 Chương 315 : Cũng không truy kích
#314 Chương 316 : Vô tình vô cùng nhất Đế Vương nhà
#315 Chương 317 : Tam Đạo Huyền tin tức
#316 Chương 318 : Tiền trảm hậu tấu
#317 Chương 319 : Không bị người đố kị là tài trí bình thường
#318 Chương 320 : Ghét ác như cừu
#319 Chương 321 : Trốn tránh không được
#320 Chương 322 : Nhiều đất dung thân
#321 Chương 323 : Quá mức lão luyện
#322 Chương 324 : Thân đồng tử
#323 Chương 325 : Xông quận trưởng phủ
#324 Chương 326 : Trượng đánh chết
#325 Chương 327 : Châu Mục
#326 Chương 328 : Nữ lớn hơn ba tuổi ôm kim chuyên
#327 Chương 329 : Người trong nhà
#328 Chương 330 : Tuyên bố quyết định của ta
#329 Chương 332 : Mời người che chở
#330 Chương 333 : Công chúa danh nghĩa
#331 Chương 334 : Canh ba xuất phát
#332 Chương 335 : Đi Lương châu
#333 Chương 336 : Coi như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi
#334 Chương 337 : Kiếm tiền kẻ tù tội
#335 Chương 338 : Một dạng chán nản
#336 Chương 339 : Hai nhiệm vụ
#337 Chương 341 : Thiết trí cửa khẩu (canh ba)
#338 Chương 342 : Chiếm đầu to
#339 Chương 343 : Hai phe giáp công
#340 Chương 344 : Mặc kệ nó
#341 Chương 345 : Có chút ít cường thế
#342 Chương 346 : Một chút cũng không khách khí (Canh [1])
#343 Chương 347 : Du côn vô lại (Canh [2])
#344 Chương 348 : Đều có các đạo (canh ba)
#345 Chương 349 : Ba thành số định mức
#346 Chương 350 : Gấp mười lần
#347 Chương 351 : Cây đuốc thứ nhất (Canh [3])
#348 Chương 352 : Tụ Lý Châm
#349 Chương 353 : Vật thí nghiệm
#350 Chương 354 : Cảnh cáo thông điệp
#351 Chương 355 : Dưỡng lão
#352 Chương 356 : Chơi với lửa có ngày chết cháy
#353 Chương 357 : Tầm nhìn hạn hẹp
#354 Chương 358 : Hỗn Nguyên Đan
#355 Chương 359 : Giam lỏng
#356 Chương 360 : Đánh cờ
#357 Chương 361 : Tất cả đều vui vẻ
#358 Chương 362 : Giao tình thôi
#359 Chương 363 : Thật là bị kéo xuống
#360 Chương 364 : Tác hợp
#361 Chương 365 : Không biết trọng nhân tài
#362 Chương 366 : Sẽ không truy cứu nữa
#363 Chương 367 : Ăn miếng trả miếng
#364 Chương 368 : Ghen hả
#365 Chương 369 : Gật đầu hoặc lắc đầu
#366 Chương 370 : Ở không dưới
#367 Chương 371 : Mưu ma chước quỷ
#368 Chương 372 : Nửa đường kiếp hiệu buôn
#369 Chương 373 : Có người nhìn chằm chằm vào
#370 Chương 374 : Chế tạo cơ hội
#371 Chương 375 : Mặt khác một cỗ thế lực
#372 Chương 376 : Chứng cớ xác thực
#373 Chương 377 : Khái không khất nợ
#374 Chương 378 : Tan mất kình lực
#375 Chương 379 : Lần nhất đẳng
#376 Chương 380 : Vuốt mông ngựa (Canh [1])
#377 Chương 381 : Mở một con mắt nhắm một con mắt (Canh [2])
#378 Chương 382 : Đồng sanh cộng tử (Canh [3])
#379 Chương 383 : Một mạng đổi hai mạng (Canh [4])
#380 Chương 384 : Có bảo giáp
#381 Chương 385 : Đến bước đường cùng
#382 Chương 386 : Trọng thương vết thương nhẹ
#383 Chương 387 : Nhân bát hiệp đã xảy ra chuyện
#384 Chương 388 : Không cách nào ức chế
#385 Chương 389 : Quá nhiều cảm tình tâm tình
#386 Chương 390 : Hắc Nhai Thành
#387 Chương 391 : Miêu gia
#388 Chương 392 : Toàn bộ đáng chết
#389 Chương 393 : Ngươi muốn chết như thế nào
#390 Chương 394 : Trách ngươi cha đi
#391 Chương 395 : Dẫn xà xuất động
#392 Chương 396 : Một nửa ở chỗ này
#393 Chương 397 : Lấy một địch ba
#394 Chương 398 : Một mình đào tẩu
#395 Chương 399 : Quản quản chuyện bất bình
#396 Chương 400 : Không tịch mịch
#397 Chương 401 : Suy yếu thực lực
#398 Chương 402 : Còn có kém một điểm
#399 Chương 403 : Phân phối
#400 Chương 404 : Gom góp thành bảy bộ
#401 Chương 405 : Có duyên phận tại
#402 Chương 406 : Hiệu buôn mới thành lập
#403 Chương 407 : Hành tung lộ tuyến
#404 Chương 408 : Không tốt tin tức
#405 Chương 409 : Phân bảy đường
#406 Chương 410 : Môn phái công phạt
#407 Chương 411 : Ngươi là heo không
#408 Chương 411 : Ngươi là heo không
#409 Chương 412 : Lâm Lân
#410 Chương 413 : Cô nương hào khí
#411 Chương 414 : Ma nữ
#412 Chương 416 : Không chơi với ngươi
#413 Chương 417 : Hảo tâm làm chuyện xấu
#414 Chương 418 : Chuyển biến quá lớn
#415 Chương 419 : Lộ ra cổ quái
#416 Chương 420 : Một trận chiến xác định sinh tử
#417 Chương 421 : Sư huynh rất vô năng
#418 Chương 422 : Công thủ gồm nhiều mặt
#419 Chương 423: Ám khí
#420 Chương 424: Ám khí kích phát
#421 Chương 425: Có hay không an bài hậu chiêu
#422 Chương 426: Ám khí thêm bảo giáp
#423 Chương 427: Bị phát hiện
#424 Chương 428: Tâm cao khí ngạo
#425 Chương 429: Nhìn ngươi không vừa mắt
#426 Chương 430: Nhìn các ngươi thuận mắt
#427 Chương 431: Hành động tấp nập
#428 Chương 432: Bớt đi không ít chuyện
#429 Chương 433: Phô trương thanh thế
#430 Chương 434: Giáo quy sâm nghiêm
#431 Chương 435: Một cỗ không nhỏ lực lượng
#432 Chương 436: Đừng phạm sai lầm
#433 Chương 437: Đã từng thấy qua cô nương một mặt
#434 Chương 438: Thấy tốt thì lấy
#435 Chương 439: Năm trăm năm trước là một nhà
#436 Chương 440: Tỷ tỷ đệ đệ
#437 Chương 441: Phải có cái mục tiêu
#438 Chương 442: Có hay không sư phụ tin tức
#439 Chương 443: Lén đi ra ngoài
#440 Chương 444: Không dám đánh liếc mắt đại khái
#441 Chương 445: Lâm Tịch Kỳ đại cơ duyên
#442 Chương 446: Phụ tá đắc lực
#443 Chương 447: Ngủ qua không có
#444 Chương 448: Tra thật rõ ràng
#445 Chương 449: Sư phụ thân phận
#446 Chương 450: Tại Thí Thần Tông
#447 Chương 451: Là địch hay bạn
#448 Chương 452: Trận pháp phẩm giai
#449 Chương 453: Trung cấp cửu phẩm
#450 Chương 454: Cố ý tiết lộ hành tung
#451 Chương 455: Một tiểu nha đầu
#452 Chương 456: Nhìn xem các ngươi
#453 Chương 457: Chính là mạnh như vậy
#454 Chương 458: Thay phiên đang trực
#455 Chương 459: Còn sống
#456 Chương 460: Hắc Hổ phỉ
#457 Chương 461: Thật là anh hùng cũng
#458 Chương 462: Điểm dừng chân
#459 Chương 463: Chân chính đầu lĩnh
#460 Chương 464: Quân sư kế sách
#461 Chương 465: Bắt rùa trong hũ
#462 Chương 466: Quách Hiếu Ngôn
#463 Chương 467: Đáng kính nể
#464 Chương 468: Chức vị điều động
#465 Chương 469: Giúp sư phụ bận bịu
#466 Chương 470: Bị chụp xuống
#467 Chương 471: Định lực trở nên kém
#468 Chương 472: Đệ cửu trọng
#469 Chương 473: Một người đi qua
#470 Chương 474: Hai con Bạch Hổ
#471 Chương 475: Hổ khiếu sơn trang
#472 Chương 476: Đại trượng phu co được dãn được
#473 Chương 477: Giật dây làm bà mai
#474 Chương 478: Ước hẹn ba năm
#475 Chương 479: Bồi dưỡng cốt cán
#476 Chương 480: Trương Dịch quận
#477 Chương 481: Cuồng Đao Bang
#478 Chương 482: Tam phương tranh đấu
#479 Chương 483: Đội buôn nhỏ
#480 Chương 484: Biết võ công
#481 Chương 485: Giả Ngụy Cự
#482 Chương 486: Thánh nữ Thánh tử
#483 Chương 487: Xung đột khó tránh khỏi
#484 Chương 488: Sửa đổi ký ức
#485 Chương 489: Trước tiên làm Lương Châu Mục
#486 Chương 490: Sưu hồn
#487 Chương 491: Giao tiếp
#488 Chương 492: Đệ nhị phó đà chủ
#489 Chương 493: Hai cái trọng yếu tin tức
#490 Chương 494: Hảo hảo lợi dụng thân phận
#491 Chương 495: Đền bù tổn thất
#492 Chương 496: Trợ cấp
#493 Chương 497: Công phu sư tử ngoạm
#494 Chương 498: Quá xui xẻo
#495 Chương 499: Trong giáo tài vật
#496 Chương 500: Con vịt đã đun sôi bay mất
#497 Chương 501: Giết gà dọa khỉ
#498 Chương 502: Khóa mới Long Hổ bảng
#499 Chương 503: Giang hồ uy danh
#500 Chương 504: Giang hồ tiếng vọng
#501 Chương 505: Toàn bộ đều đi
#502 Chương 506: Đơn giản nhất nhất dùng ít sức
#503 Chương 507: Cái gọi là thành ý
#504 Chương 508: Làm sao thu phí
#505 Chương 509: Chia của
#506 Chương 510: Rải tin tức
#507 Chương 511: Không sẽ động thủ
#508 Chương 512: Lượng tổng đà
#509 Chương 513: Tự lập giáo chủ
#510 Chương 514: Trong xe ngựa người
#511 Chương 515: Gặp lại Sài Cô Nương
#512 Chương 516: Độc chiếm
#513 Chương 517: Cùng Phù Vân Tông có quan hệ
#514 Chương 518: Một cái cứ điểm
#515 Chương 519: Bình chướng
#516 Chương 520: Quyền nói chuyện
#517 Chương 521: Mở rộng nhân mạch
#518 Chương 522 : Phách Long Quyết
#519 Chương 523 : Hợp tác
#520 Chương 524 : Bảo tàng chi địa
#521 Chương 525 : Trợ giúp
#522 Chương 526 : Vũ Vương
#523 Chương 527 : Vũ Khố cùng Tàng Thư Các
#524 Chương 528 : Trong trăm có một
#525 Chương 529 : Đứng lên bên bờ lôi đài
#526 Chương 530 : Dần dần yếu bớt
#527 Chương 531 : Hảo hảo nói một lần (Canh [1])
#528 Chương 532 : Cơ quan la bàn (Canh [2])
#529 Chương 533 : Sự tình còn chưa xong
#530 Chương 534 : Bất mãn tín hiệu
#531 Chương 535 : Tìm người
#532 Chương 536 : Béo sư đệ
#533 Chương 537 : Hộ Long Tông
#534 Chương 538 : Chõ mõm vào
#535 Chương 539 : Tiêu diêu tự tại
#536 Chương 540 : Tham mưu tham mưu
#537 Chương 541 : Thành toàn Nhân Nhạc
#538 Chương 542 : Kích trống ba tiếng
#539 Chương 543 : Có tư tâm
#540 Chương 544 : Thực lực mới là căn bản
#541 Chương 545 : Da mặt đủ dày
#542 Chương 546 : Ván bài đặt cược
#543 Chương 547 : Một bồi thường hai trăm
#544 Chương 548 : Làm chứng
#545 Chương 549 : Thật khờ con cái
#546 Chương 550 : Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc
#547 Chương 551 : Cùng một chỗ gánh chịu
#548 Chương 552 : Lập
#549 Chương 553 : Điên chùy
#550 Chương 554 : Tiếp tục khiêu chiến
#551 Chương 555 : Thật tốt lấy cớ
#552 Chương 556 : Hổ thẹn
#553 Chương 557 : Còn phải lại chiến một trận
#554 Chương 558 : Hổ bảng đệ nhất
#555 Chương 559 : Huyền Thiết Tường Bích
#556 Chương 560 : Một lần cơ hội xuất thủ
#557 Chương 561 : Ba tấc
#558 Chương 562 : Khẽ vuốt vách tường
#559 Chương 563 : Nữ giả nam trang
#560 Chương 564 : Suốt đêm xuất phát
#561 Chương 565 : Đuổi theo tới (Canh [1])
#562 Chương 566 : Nguy hiểm (Canh [2])
#563 Chương 567 : Một người làm (Canh [3])
#564 Chương 568 : Toàn bộ diệt khẩu (Canh [4])
#565 Chương 569 : Ngọc bội nghiền nát (Canh [5])
#566 Chương 570 : Nên thích còn có nên ưu sầu (Canh [1])
#567 Chương 571 : Thực hiện hứa hẹn (Canh [2])
#568 Chương 572 : Cảm giác khác thường (Canh [3])
#569 Chương 573 : Giữa hai người bí mật (Canh [4])
#570 Chương 574 : Truy xét hung thủ (Canh [5])
#571 Chương 575 : Cũng vào bảng (Canh [1])
#572 Chương 576 : Khôi phục thân phận (Canh [2])
#573 Chương 577 : Đối với ta có ý kiến (Canh [3])
#574 Chương 578 : Dân cờ bạc
#575 Chương 579 : Chỉ có một trận
#576 Chương 580 : Bảo kiếm sắc bén
#577 Chương 581 : Long bảng thứ tư
#578 Chương 582 : Bỏ ra địa đồ
#579 Chương 583 : Có âm mưu
#580 Chương 584 : Khẩu thị tâm phi đồ
#581 Chương 585 : Tạm thời thỏa hiệp
#582 Chương 586 : Đại tiệc khách mới
#583 Chương 587 : Thi triển lực ảnh hưởng
#584 Chương 588 : Cảnh báo vang lên
#585 Chương 589 : Không cần lý do
#586 Chương 590 : Đều là ta giết
#587 Chương 591 : Giết hai cái
#588 Chương 592 : Làm rối loạn kế hoạch
#589 Chương 593 : Rút lui hướng Lương châu
#590 Chương 594 : Phân hoá
#591 Chương 595 : Dã tâm
#592 Chương 596 : Môn phái di chuyển
#593 Chương 597 : Một điểm tâm ý
#594 Chương 598 : Bức vua thoái vị thủ đoạn
#595 Chương 599 : Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó
#596 Chương 600 : Cớ sao mà không làm
#597 Chương 601 : Bóp quả hồng mềm
#598 Chương 602 : Không thấy bóng dáng
#599 Chương 603 : Thành ý của chúng ta
#600 Chương 604 : Hậu quả xấu
#601 Chương 605 : Mười người
#602 Chương 606 : Lần nào cũng đúng
#603 Chương 607 : Toàn bộ giết
#604 Chương 608 : Tan tác xu thế
#605 Chương 609 : Lui về phía sau người chết
#606 Chương 610 : Gan nhỏ như chuột
#607 Chương 611 : Thân phận bại lộ
#608 Chương 612 : Trong vòng nửa canh giờ phá trận
#609 Chương 613 : Giết đến đại điện
#610 Chương 614 : Dư nghiệt
#611 Chương 615 : Giả bộ tổn thương
#612 Chương 616 : Trong bóng tối đội ngũ
#613 Chương 617 : Có mai phục
#614 Chương 618 : Không muốn phát triển
#615 Chương 619 : Hóa cấm đan
#616 Chương 620 : Ta đều có diệu kế
#617 Chương 621 : Chúng bạn xa lánh
#618 Chương 622 : Che giấu quá sâu
#619 Chương 623 : Mất đi lý trí
#620 Chương 624 : Ngưng Huyết độc châm (Canh [1])
#621 Chương 625 : Tranh quyền đoạt vị (Canh [2])
#622 Chương 626 : Chỉnh đốn tàn cuộc (Canh [3])
#623 Chương 627 : Chim sợ cành cong
#624 Chương 628 : Vì tự bảo vệ mình
#625 Chương 629 : Cũng không phải ngoại nhân
#626 Chương 630 : Khẩn cấp
#627 Chương 631 : Thừa dịp hư nhược mà vào
#628 Chương 632 : Châu Mục bổ nhiệm
#629 Chương 633 : Báo thù
#630 Chương 634 : Thay đổi lúc trước tác phong
#631 Chương 635 : Không ảnh hưởng đại cục
#632 Chương 636 : Một cái tin tức xấu
#633 Chương 637 : Ngậm máu phun người
#634 Chương 638 : Trùng tên trùng họ
#635 Chương 639 : Tay sai (Canh [1])
#636 Chương 640 : Làm phản rồi (Canh [2])
#637 Chương 641 : Uy hiếp (Canh [3])
#638 Chương 642 : Liều thua
#639 Chương 643 : Chính thức chết đi
#640 Chương 644 : Hoàng Tuyền Giáo
#641 Chương 645 : Phong thủy luân chuyển
#642 Chương 646 :
#643 Chương 647 : Nội địa trống rỗng
#644 Chương 648 : Danh chính ngôn thuận
#645 Chương 649 : Ngày xưa Thánh Địa
#646 Chương 650 : Cò kè mặc cả
#647 Chương 651 : 'Độn Không châu' mô phỏng
#648 Chương 652 : Keo kiệt
#649 Chương 653 : Âm Thát tử
#650 Chương 654 : Khoảng cách dài bôn tập
#651 Chương 655 : Chia
#652 Chương 656 : Phân ba đường
#653 Chương 657 : Có chút phiền phức
#654 Chương 658 : Thành phá tàn sát hàng loạt dân trong thành
#655 Chương 659 : Hoa Mã Thành
#656 Chương 660 : Bố cục bất đồng
#657 Chương 661 : Răn đe
#658 Chương 662 : Giám quân
#659 Chương 663 : Suốt đêm lên đường
#660 Chương 664 : Chỉ có vào chứ không có ra
#661 Chương 665 : Lẻn vào cái ao nước
#662 Chương 666 : Lang Thần Giáo
#663 Chương 667 : Con trai trưởng vào chỗ
#664 Chương 668 : Bám trên mặt đất
#665 Chương 669 : Ưng Thần Giáo
#666 Chương 670 : Tự hành hành động
#667 Chương 671 : Con tin nơi tay
#668 Chương 672 : Bị cướp
#669 Chương 673 : Đến từ Lương châu
#670 Chương 674 : Áp chế lui binh
#671 Chương 675 : Thứ mười Thái Thượng Trưởng Lão
#672 Chương 676 : Bị phát hiện rồi
#673 Chương 677 : Tàng bảo đồ mảnh vỡ
#674 Chương 678 : Người thứ ba
#675 Chương 679 : Phi Vân Trùng
#676 Chương 680 : Đặc thù truy tung phương pháp
#677 Chương 681 : Chỉ là một cái trùng hợp
#678 Chương 682 : Ưng
#679 Chương 683 : Đất đoàn mượn lực
#680 Chương 684 : Tìm một giết người lấy cớ
#681 Chương 685 : Phạm vi lớn trận pháp
#682 Chương 686 : Phẫn nộ kia không tranh giành
#683 Chương 687 : Một cái phế vật
#684 Chương 688 : Trói buộc biến mất
#685 Chương 689 : Âm hồn bất tán
#686 Chương 690 : Tính toán thất bại
#687 Chương 691 : Còn có xin thứ tội
#688 Chương 692 : Chia sẻ áp lực
#689 Chương 693 : Ám khí
#690 Chương 694 : Đi vòng vèo
#691 Chương 695 : Chuẩn bị ở sau thất bại
#692 Chương 696 : Theo như nhu cầu
#693 Chương 697 : Khổn tiên võng
#694 Chương 698 : Trốn tránh trách nhiệm
#695 Chương 699 : Đánh Phù Vân Tông
#696 Chương 700 : Tiểu Hổ đồng hành
#697 Chương 701 : Ngăn tại giữa sườn núi
#698 Chương 702 : Phù Vân Tông cửa lớn (Canh [1])
#699 Chương 703 : Có chút không nắm chắc (Canh [2])
#700 Chương 704 : Mắng nhau (Canh [3])
#701 Chương 705 : Trước hết chết
#702 Chương 706 : Bắt chẹt
#703 Chương 707 : Đấu pháp
#704 Chương 708 : Đánh bạc một cái
#705 Chương 709 : Dịch chuyển
#706 Chương 710 : Nhận thức thua cuộc
#707 Chương 711 : Đánh vào đại môn
#708 Chương 712 : Ba đạo phòng tuyến
#709 Chương 713 : Chỉnh thể đè thấp
#710 Chương 714 : Xuất kỳ bất ý
#711 Chương 715 : Chịu ảnh hưởng
#712 Chương 716 : Kinh người đưa vào
#713 Chương 717 : Nhìn chằm chằm vào chúng ta
#714 Chương 718 : Yếu thế (Canh [1])
#715 Chương 719 : Tuyển định mục tiêu (Canh [2])
#716 Chương 720 : Cẩn thận cái gì (Canh [3])
#717 Chương 721 : Miễn miễn cưỡng cưỡng
#718 Chương 722 : Biến trận
#719 Chương 723 : Nghi thần nghi quỷ
#720 Chương 724 : Ẩn núp kiếm
#721 Chương 725 : Ba vị sư thúc
#722 Chương 726 : Toàn lực ra tay
#723 Chương 727 : Từng người tự chiến
#724 Chương 728 : Sơn cùng thủy tận
#725 Chương 729 : Lá gan quá nhỏ hơn
#726 Chương 730 : Trong bóng tối cao thủ
#727 Chương 731 : Một con mèo?
#728 Chương 732 : Con mèo nhỏ đừng vội càn rỡ
#729 Chương 733 : Mang đầu người đi ra ngoài
#730 Chương 734 : Quy tâm giống nhưng mũi tên
#731 Chương 735 : Không ánh mắt
#732 Chương 736 : Quyền ưu tiên
#733 Chương 737 : Đã minh bạch dụng ý
#734 Chương 738 : Ghen ghét
#735 Chương 739 : Biến lớn (Canh [1])
#736 Chương 740 : Lư đả cổn (lăn qua lăn lại) (Canh [2])
#737 Chương 741 : Đắc ý cái gì (Canh [3])
#738 Chương 742 : Phòng thân chi vật
#739 Chương 743 : Nhân tâm di động
#740 Chương 744 : Binh bại như núi đổ
#741 Chương 745 : Hữu kinh vô hiểm
#742 Chương 746 : Chuyện phiền toái
#743 Chương 747 : Ta tự mình ra tay
#744 Chương 748 : Phong tỏa tin tức
#745 Chương 749 : Trận pháp bảo vật
#746 Chương 750 : Cẩn thận có lừa dối
#747 Chương 751 : Thành công một nửa
#748 Chương 752 : Uy hiếp
#749 Chương 753 : Ngưỡng mộ đại danh đã lâu
#750 Chương 754 : Lấy bất biến ứng vạn biến
#751 Chương 755 : Làm một ít chuyện
#752 Chương 756 : Sáu người thi thể
#753 Chương 757 : Nhìn kết quả
#754 Chương 758 : Giết cái hồi mã thương
#755 Chương 759 : Chấm dứt hậu hoạn
#756 Chương 760 : Gõ một cái
#757 Chương 761 : Không đầu óc
#758 Chương 762 : Trọng thương hôn mê
#759 Chương 763 : Triệt binh phản hồi
#760 Chương 764 : Lớn làm một cuộc
#761 Chương 765 : Năm vạn người
#762 Chương 766 : Trực tiếp nhúng tay
#763 Chương 767 : Đến ác
#764 Chương 768 : Hung Sát Môn
#765 Chương 769 : Một lần nữa đoán chừng
#766 Chương 770 : Ý tưởng là nhất trí
#767 Chương 771 : Ký tên đồng ý
#768 Chương 772 : Triệu kiến
#769 Chương 773 : Ngay ở chỗ này
#770 Chương 774 : Bọn hắn chết chắc rồi
#771 Chương 775 : Không bị áp chế
#772 Chương 776 : Cần một cơ hội
#773 Chương 777 : Sinh ra thoái ý
#774 Chương 778 : Một cái đả kích khổng lồ
#775 Chương 779 : Tạm thời ổn định lại
#776 Chương 780 : Kinh Thành người tới
#777 Chương 781 : Chậm người một bước
#778 Chương 782 : Rất phức tạp
#779 Chương 783 : Có thể nói điều kiện
#780 Chương 784 : Định ra rồi
#781 Chương 785 : Tẩy trừ
#782 Chương 786 : Cầu chúng ta
#783 Chương 787 : Cực kỳ tính bài ngoại (*loại bỏ những gì của nước ngoài)
#784 Chương 788 : Sau lưng có người ủng hộ
#785 Chương 789 : Dã tâm rất lớn
#786 Chương 790 :
#787 Chương 791 : Sớm nên động thủ
#788 Chương 792 : Áp dụng mới thuế quan
#789 Chương 793 : Quá phỏng tay
#790 Chương 794 : Biết rõ một ít
#791 Chương 795 : Đoạn cả người cả của đường
#792 Chương 796 : Tiểu Lục
#793 Chương 797 : Buồn lo vô cớ
#794 Chương 798 : Yêu nhân
#795 Chương 799 : Lúc đầu Trưởng lão
#796 Chương 800 : Yếu nhất một cái
#797 Chương 801 : Kẻ đần
#798 Chương 802 : Ếch ngồi đáy giếng
#799 Chương 803 : Tất cả chú ý tất cả
#800 Chương 804 : Có phải hay không thật bất ngờ
#801 Chương 805 : Thất bại
#802 Chương 806 : Trước ở lại
#803 Chương 807 : Đối chất
#804 Chương 808 : Thông cung
#805 Chương 809 : Uống thuốc độc tự sát
#806 Chương 810 : Mũ cao
#807 Chương 811 : Thêm một số người
#808 Chương 812 : Buông tha cho tổng đà
#809 Chương 813 : Của cải
#810 Chương 814 : Không cách nào cự tuyệt
#811 Chương 815 : Thân tình
#812 Chương 816 : Không sợ bị vạch trần
#813 Chương 817 : Ta trở về nữa
#814 Chương 818 : Mỗi người một nửa
#815 Chương 819 : Bị phát hiện rồi
#816 Chương 820 : Thờ ơ lạnh nhạt
#817 Chương 821 : Chứng minh thân phận
#818 Chương 822 : Một lần cuối cùng
#819 Chương 823 : Lấy
#820 Chương 824 : Trốn đến nơi nào
#821 Chương 825 : Chạy đi
#822 Chương 826 : Lưu lại người
#823 Chương 827 : Uy hiếp
#824 Chương 828 : Đổi một cái
#825 Chương 829 : Bị người lừa được
#826 Chương 830 : Long lân giáp
#827 Chương 831 : Mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì làm cái gì
#828 Chương 832 : Tất cả đều buông tha cho
#829 Chương 833 : Bất đồng lựa chọn
#830 Chương 834 : Tám chín phần mười
#831 Chương 835 : Là một lần cuối cùng
#832 Chương 836 : Cầu viện tín hiệu
#833 Chương 837 : Kha Dịch
#834 Chương 838 : Ba phương đội ngũ
#835 Chương 839 : Quá ngu xuẩn
#836 Chương 840 : Các ngươi đi trước
#837 Chương 841 : Chúng ta nhiều
#838 Chương 842 : Bày ra giá trị
#839 Chương 843 : Chỉ có một nửa
#840 Chương 844 : Như thế cố chấp
#841 Chương 845 : Hủy diệt kinh thư
#842 Chương 846 : Ta mang ngươi
#843 Chương 847 : Bình an trở về
#844 Chương 848 : Hơn một nghìn người
#845 Chương 849 : Lôi kéo
#846 Chương 850 : Ủy khuất ngươi rồi
#847 Chương 851 : Hư mất 'Chuyện tốt '
#848 Chương 852 : Ẩn thế thế gia
#849 Chương 853 : Đệ tử thân truyền
#850 Chương 854 : Dương sư muội
#851 Chương 855 : Cùng đi
#852 Chương 856 : Làm cho mình trở thành cao thủ
#853 Chương 857 : Nguyên vẹn công pháp
#854 Chương 858 : Ép buộc
#855 Chương 859 : Hồng Liên đan
#856 Chương 860 : Chủ động hôn mê
#857 Chương 862 : Rút ngắn thời gian
#858 Chương 863 : Nháo sự
#859 Chương 864 : Lấy thuyết pháp
#860 Chương 865 : Một ít trợ giúp
#861 Chương 866 : Rất có triển vọng
#862 Chương 867 : Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc
#863 Chương 868 : Đã muộn một bước
#864 Chương 869 : Phụng mệnh làm việc
#865 Chương 870 : Dừng ở đây
#866 Chương 871 : Rùng cả mình
#867 Chương 872 : Bị bắt
#868 Chương 873 : Ba Tư Vương Cung
#869 Chương 874 : Vương Hậu vị
#870 Chương 875 : Huyền Âm Hàn Tinh
#871 Chương 876 : Kỳ lưng
#872 Chương 877 : Dễ bị lừa
#873 Chương 878 : Cẩu nam nữ
#874 Chương 879 : Chiếm được trước
#875 Chương 880 : Kẻ đến sau cư trú lên
#876 Chương 881 : Mới nữ nhân
#877 Chương 882 : Rút cuộc là người nào
#878 Chương 883 : Trong lòng mình minh bạch
#879 Chương 884 : Bị bắt đi
#880 Chương 885 : Đừng đuổi theo
#881 Chương 886 : Hắc Nguyệt Thần Cung
#882 Chương 887 : Thời buổi rối loạn (Canh [1])
#883 Chương 888 : Già Nhật Thần Điện (Canh [2])
#884 Chương 889 : Không dùng quá mức cưỡng cầu (Canh [3])
#885 Chương 890 : Cũng không tại
#886 Chương 891 : Thu đồ đệ
#887 Chương 892 : Liền bắt một người (Canh [1])
#888 Chương 893 : Trấn an (Canh [2])
#889 Chương 894 : Lâu chủ (Canh [3])
#890 Chương 895 : Biết làm người (Canh [4])
#891 Chương 896 : Phiêu hốt không chừng
#892 Chương 897 : Một lượng bạc
#893 Chương 898 : Tiên ẩn
#894 Chương 899 : Trong bóng tối giở trò quỷ
#895 Chương 900 : Tuổi không lớn lắm
#896 Chương 901 : Hoang mạc ốc đảo
#897 Chương 902 : Không coi ai ra gì
#898 Chương 903 : Đến tiếp sau công pháp
#899 Chương 904 : Minh Hàn Kính
#900 Chương 905 : Nữ Vương
#901 Chương 906 : Một chuyến tay không
#902 Chương 907 : Rối loạn cũng tốt
#903 Chương 908 : Hành sự bất lực
#904 Chương 909 : Tất cả chú ý tất cả
#905 Chương 910 : Vây ở giữa sườn núi
#906 Chương 911 : Không chào đón
#907 Chương 912 : Không chiếm ưu thế
#908 Chương 913 : Phối hợp
#909 Chương 914 : Người với người chênh lệch
#910 Chương 915 : Khiêm tốn chi tâm
#911 Chương 916 : Một loại phỏng đoán
#912 Chương 917 : Hàng đầu mục tiêu
#913 Chương 918 : Thực lực không kém
#914 Chương 919 : Đuổi theo mau
#915 Chương 920 : Lùi bước
#916 Chương 921 : Ngươi kiên trì nữa một cái
#917 Chương 922 : Đưa ta tại không để ý
#918 Chương 923 : Dẫn đi
#919 Chương 924 : Vu Độc
#920 Chương 925 : Lâm vào trong hôn mê
#921 Chương 926 : Đệ lục trọng công pháp
#922 Chương 927 : Uy hiếp
#923 Chương 928 : Một cái chó nhà có tang
#924 Chương 927 : Thành ý
#925 Chương 928 : Không được có thất
#926 Chương 929 : Có thể cho các ngươi
#927 Chương 930 : Dừng lại ở Lương châu
#928 Chương 931 : Đáp ứng
#929 Chương 932 : Quốc sư tin
#930 Chương 933 : Tổng đà người tới
#931 Chương 934 : Không cách nào đáp ứng
#932 Chương 935 : Tương kế tựu kế
#933 Chương 936 : Ân oán cá nhân
#934 Chương 937 : Quan ngoại
#935 Chương 938 : Trốn một cái là một cái
#936 Chương 939 : Ta đi chiếu cố hắn
#937 Chương 940 : Đột phá
#938 Chương 941 : Chỉ cần một câu nói của ngươi
#939 Chương 942 : Chênh lệch rõ ràng
#940 Chương 943 : Họa thủy đông dẫn
#941 Chương 944 : Không cần lý do
#942 Chương 945 : Tỉnh ngộ
#943 Chương 946 : Châm ngòi ly gián
#944 Chương 947 : Duy trì nguyên trạng
#945 Chương 948 : Mộng Hồn Cảnh
#946 Chương 949 : Tranh thủ
#947 Chương 950 : Mới 'Mộng Cảnh Đan '
#948 Chương 951 : Không để lại một tay
#949 Chương 952 : Kết quả còn là một dạng
#950 Chương 953 : Toàn quân bị diệt
#951 Chương 954 : Sư phụ
#952 Chương 955 : Thân thế
#953 Chương 956 : Dương Châu Hội Kê quận
#954 Chương 957 : Có thể xác định
#955 Chương 958 : Chuyện tốt không sợ muộn
#956 Chương 959 : Trên mặt không ánh sáng
#957 Chương 960 : Hai kiện đại sự
#958 Chương 961 : Lùi bước
#959 Chương 962 : Thân muội muội
#960 Chương 963 : Thủ vững
#961 Chương 964 : Tổn thương bởi bất công
#962 Chương 965 : Khó niệm kinh
#963 Chương 966 : Tiên ẩn sơn trang
#964 Chương 967 : Áp lực
#965 Chương 968 : Phong Vương (Canh [1])
#966 Chương 969 : Độc giải (Canh [2])
#967 Chương 970 : Mở rộng nhân viên (Canh [3])
#968 Chương 971 : Phượng Sơn Đạo Phỉ
#969 Chương 972 : Hoàn mỹ lấy cớ
#970 Chương 973 : Nịnh bợ
#971 Chương 974 : Tử mệnh lệnh
#972 Chương 977 : Không dễ chọc
#973 Chương 978 : Lưu lại người sống
#974 Chương 979 : Có người khô vượt
#975 Chương 980 : Vơ vét của cải quân cờ
#976 Chương 981 : Gõ một khoản
#977 Chương 982 : Mua quan bán quan
#978 Chương 983 : Không đi không được
#979 Chương 984 : Chuẩn bị quan hệ
#980 Chương 985 : Thay nhà hắn
#981 Chương 986 : Đừng quá xem trọng ta
#982 Chương 987 : Không phải là thiếp
#983 Chương 988 : Hư mất chuyện tốt
#984 Chương 989 : Tạo thế
#985 Chương 990 : Không phải là đèn đã cạn dầu
#986 Chương 991 : Thật trùng hợp
#987 Chương 992 : Có thể chịu
#988 Chương 993 : Dịch quán
#989 Chương 994 : Liền xem ai gánh vác được
#990 Chương 995 : Chính thức nhận thức
#991 Chương 996 : Một câu
#992 Chương 997 : Giả tạo một phần
#993 Chương 998 : Chữ
#994 Chương 999
#995 Chương 1000 : Một loại ảo giác
#996 Chương 1001 : Thuyết khách
#997 Chương 1002 : Mỗi người đi một ngả
#998 Chương 1003: Có người trước một bước
#999 Chương 1004: Lui mà cầu tiếp theo
#1,000 Chương 1005: Đền bù chưa đủ
#1,001 Chương 1006: Quá coi thường người
#1,002 Chương 1007: Phượng mao lân giác
#1,003 Chương 1008: Không so đo
#1,004 Chương 1009: Nhìn thấy mà giật mình
#1,005 Chương 1010: Sớm
#1,006 Chương 1011: Cuối cùng ân điển
#1,007 Chương 1012: Tiện thể nhắn
#1,008 Chương 1013: Nghe lén
#1,009 Chương 1014: Thủy Long Quyết
#1,010 Chương 1015: Thủy Hoàng Điện
#1,011 Chương 1016: Đệ nhất thiên hạ đan
#1,012 Chương 1017: Tâm ý
#1,013 Chương 1018 : Vụng trộm mở đào
#1,014 Chương 1019: Dấu hiệu mất khống chế
#1,015 Chương 1020: Ngụy trang
#1,016 Chương 1021: Giết điên rồi
#1,017 Chương 1022: Thái độ chuyển biến
#1,018 Chương 1023: Trong bóng tối chuyển di
#1,019 Chương 1024: Cung điện dưới mặt đất mở ra
#1,020 Chương 1025: Đường rẽ
#1,021 Chương 1026: Một loại ăn ý
#1,022 Chương 1027: Chỗ sâu nhất
#1,023 Chương 1028: Xem thế nào
#1,024 Chương 1029: Nén giận
#1,025 Chương 1030: Tới tay
#1,026 Chương 1031: Ra tay
#1,027 Chương 1033: Cột nước