Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
2 hours ago, 31/10/2020

Cuồng Thần Hình Thiên

Convert Trung Quốc Web Novel 4,309 chapters 10,315,115 từ
Nguồn: bachngocsach.com
Tác giả: Yêu Đích Thiên Không

Xuyên việt Hồng Hoang trở thành Bàn Cổ sau đích Đại Vu Hình Thiên, huyết mạch biến dị, tính cách cuồng ngạo, đi ra một đầu thuộc về mình Thông Thiên Đại Đạo!

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 01: Trùng sinh
#2 Chương 02: Truyền thừa
#3 Chương 03: Ngăn cách
#4 Chương 04: Cách tộc
#5 Chương 05: Thủy Linh Ngọc
#6 Chương 06: Điên cuồng
#7 Chương 07: Lạc ấn cuộc chiến
#8 Chương 08: Tín niệm
#9 Chương 09: Nguyên điểm
#10 Chương 10: Bất Chu sơn
#11 Chương 11: Tham lam
#12 Chương 12: Thiên Nhân Hợp Nhất
#13 Chương 13: Tinh Thần Chi Nhãn
#14 Chương 14: Khôn cùng công đức
#15 Chương 15: Mưu đồ
#16 Chương 16: Võ Đạo Thần Bia
#17 Chương 17: Hồng Quân diễn giải
#18 Chương 18: Tử Tiêu Cung
#19 Chương 19: Chỗ ngồi
#20 Chương 20: Thiên Ý như đao
#21 Chương 21: Vẽ mặt
#22 Chương 22: Oán khí
#23 Chương 23: Đại thời đại
#24 Chương 24: Mâu thuẫn
#25 Chương 25: Chiến Thái Nhất
#26 Chương 26: Bá khí
#27 Chương 27: Đoạt chung
#28 Chương 28: Sát khí kinh thiên
#29 Chương 29: Con sâu cái kiến
#30 Chương 30: Thiên Đạo
#31 Chương 31: Bộc phát
#32 Chương 32: Điên cuồng
#33 Chương 33: Cắn xé nhau
#34 Chương 34: Đạo Tổ ra tay
#35 Chương 35: Sợ hãi
#36 Chương 36: Chất vấn
#37 Chương 37: Hận
#38 Chương 38: Thần bí thanh âm
#39 Chương 39: Tham lam
#40 Chương 40: Thế giới
#41 Chương 41: Võ Tổ
#42 Chương 42: Phong Vân thủy động
#43 Chương 43: Mưu
#44 Chương 44: Giết chóc
#45 Chương 45: Đông Hoa
#46 Chương 46: Một lời định sinh tử
#47 Chương 47: Lừa gạt
#48 Chương 48: Ám sát
#49 Chương 49: Vô sỉ
#50 Chương 50: Mười hai Tổ Vu hiện
#51 Chương 51: Giết người đoạt bảo
#52 Chương 52: Vui quá hóa buồn
#53 Chương 53: Giương đông kích tây
#54 Chương 54: Bồ Đề chân thân
#55 Chương 55: Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận
#56 Chương 56: Vô tri điên cuồng
#57 Chương 57: Bàn Cổ Phủ
#58 Chương 58: Một lớp không bình, một lớp lại khởi
#59 Chương 59: Thiên Uy
#60 Chương 60: Dương mưu
#61 Chương 61: Công đức Đại Nhật
#62 Chương 62: Phong ba tái khởi
#63 Chương 63: Đông Hoa vẫn
#64 Chương 64: Chiến hỏa khởi
#65 Chương 65: Thân thể thần thông
#66 Chương 66: Được cùng mất
#67 Chương 67: Vô đề
#68 Chương 68: Cầu bảo
#69 Chương 69: Giao dịch
#70 Chương 70: Thiên đình ra, Yêu tộc lập
#71 Chương 71: Vô đề
#72 Chương 72: Hắc ám triều dâng
#73 Chương 73: Ma
#74 Chương 74: Tuyệt sát
#75 Chương 75: Minh Hà lại hiện ra
#76 Chương 76: Đoạt xá
#77 Chương 77: Hối hận
#78 Chương 78: Trảm Hắc Ma
#79 Chương 79: Tâm động
#80 Chương 80: Hành động
#81 Chương 81: Lượng kiếp mở ra
#82 Chương 82: Nhân quả
#83 Chương 83: Võ Đạo Bá Thể
#84 Chương 84: Độc thân xông Thiên đình
#85 Chương 85: Lấy một địch ngàn
#86 Chương 86: Thảm thiết
#87 Chương 87: Thiên Yêu chiến trận
#88 Chương 88: Thần Quốc hàng lâm
#89 Chương 89: Hủy diệt
#90 Chương 90: Cướp đoạt
#91 Chương 91: Yêu chưởng thiên, vu chưởng địa
#92 Chương 92: Uy hiếp
#93 Chương 93: Lựa chọn
#94 Chương 94: Đạo
#95 Chương 95: Rung chuyển
#96 Chương 96: Phẫn nộ
#97 Chương 97: Ngăn cửa
#98 Chương 98: Sâu sắc ra tay
#99 Chương 99: Cung trước đại chiến
#100 Chương 100: Đuổi giết Minh Hà
#101 Chương 101: Nộ
#102 Chương 102: Một chiêu định sinh tử
#103 Chương 103: Lưỡng bại câu thương
#104 Chương 104: Im ắng cảnh cáo
#105 Chương 105: Huyết chiến tương khởi
#106 Chương 106: Vu Yêu lần nữa quyết đấu
#107 Chương 107: Thiên Yêu lại hiện ra
#108 Chương 108: Bàn Cổ chân thân hiện
#109 Chương 109: Điên cuồng
#110 Chương 110: Miểu sát
#111 Chương 111: Loạn
#112 Chương 112: Biến hóa
#113 Chương 113: Hám thiên chi lực
#114 Chương 114: Kinh biến
#115 Chương 115: Vết rách
#116 Chương 116: Giết chóc tái khởi
#117 Chương 117: Đông Hải
#118 Chương 118: Vây công
#119 Chương 119: Hung tàn
#120 Chương 120: Giao phong
#121 Chương 121: Cường thế đuổi giết
#122 Chương 122: Huyết Đồ
#123 Chương 123: Chuẩn Thánh hiện
#124 Chương 124: Đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh
#125 Chương 125: Buồn rầu
#126 Chương 126: Hiểu ra
#127 Chương 127: Thiên kiếp
#128 Chương 128: Vô Thượng Lôi Ấn
#129 Chương 129: Giết
#130 Chương 130: Chôn giết
#131 Chương 131: Đổ máu
#132 Chương 132: Diệt cả nhà người ta
#133 Chương 133: Đột nhiên tới biến cố
#134 Chương 134: Đại Đạo hiện
#135 Chương 135: Bất an
#136 Chương 136: Đại tẩy trừ
#137 Chương 137: Sương mù
#138 Chương 138: Thần bí hòn đảo
#139 Chương 139: Kinh hãi
#140 Chương 140: Mục nát
#141 Chương 141: Hắc Liên
#142 Chương 142: Khí Linh
#143 Chương 143: Thu hoạch
#144 Chương 144: Dung hợp
#145 Chương 145: Thế Giới Chi Lực
#146 Chương 146: Hồng Quân kinh hãi
#147 Chương 147: Lần thứ ba diễn giải ảnh hưởng
#148 Chương 148: Phân bảo
#149 Chương 149: Vẽ mặt
#150 Chương 150: Thánh vị
#151 Chương 151: Giết chóc lại hiện ra
#152 Chương 152: Đuổi giết Hồng Vân
#153 Chương 153: Chiến Yêu tộc
#154 Chương 154: Lại trảm Phục Hy
#155 Chương 155: Yêu tộc bại lui
#156 Chương 156: Hỗn loạn cục diện
#157 Chương 157: Máu chảy thành sông
#158 Chương 158: Linh hồn nguyền rủa
#159 Chương 159: Ma giới chi môn
#160 Chương 160: Quyết liệt
#161 Chương 161: Náo động bắt đầu
#162 Chương 163: Máu tươi Bất Chu sơn
#163 Chương 164: Tế Linh
#164 Chương 165: Điên cuồng chém giết
#165 Chương 166: Cuồng ngạo chiến ý
#166 Chương 167: Cuồng Chiến Tam Thanh
#167 Chương 168: Đánh cho tàn phế Thái Thượng Lão Quân
#168 Chương 169: Cướp lấy tạo người công đức
#169 Chương 170: Chứng đạo thất bại
#170 Chương 171: Chiến tranh kết thúc
#171 Chương 172: Tính toán
#172 Chương 173: Bất Chu Sơn đảo
#173 Chương 174: Bổ Thiên chi tranh
#174 Chương 175: Lại một hồi huyết bác
#175 Chương 176: Phản bội
#176 Chương 177: Chống đỡ thiên chi trụ
#177 Chương 178: Nữ Oa chứng đạo
#178 Chương 179: Khiêu khích
#179 Chương 180: Điên cuồng
#180 Chương 181: Hồng Quân lại hiện ra
#181 Chương 182: Uy hiếp
#182 Chương 183: Thái Âm tinh
#183 Chương 184: Âm Dương Đại Đạo
#184 Chương 185: Chửi bới
#185 Chương 186: Ở trước mặt vẽ mặt
#186 Chương 187: Ôm mỹ nhân quy
#187 Chương 188: Yêu tộc chi nộ
#188 Chương 189: Trò khôi hài
#189 Chương 190: Thiên Hôn
#190 Chương 191: Tứ Hải chi nguy
#191 Chương 192: Âm Dương song tu
#192 Chương 193: Dùng thân hóa Luân Hồi
#193 Chương 194: Thánh Nhân đều xuất hiện
#194 Chương 195: Nhật tắm Đông Hải
#195 Chương 196: Gợn sóng
#196 Chương 197: Gió nổi mây phun
#197 Chương 198: Loạn cục
#198 Chương 199: Bất an
#199 Chương 200: Nồi đen
#200 Chương 201: Kim Ô ngang trời
#201 Chương 202: Xạ Nhật
#202 Chương 203: Hỗn Độn Chung dời chủ
#203 Chương 203: Cướp đoạt Nhân tộc
#204 Chương 204: Phong bạo trước giờ
#205 Chương 205: Quét ngang
#206 Chương 206: Giết chóc
#207 Chương 207: Không gian chuyển di
#208 Chương 208: Tử chiến
#209 Chương 209: Hồng Liên Nghiệp Hỏa
#210 Chương 210: Thảm thiết chiến đấu
#211 Chương 211: Yêu Hoàng vẫn lạc
#212 Chương 212: Đông Hoàng đã chết
#213 Chương 213: Lợi ích chi tranh
#214 Chương 214: Bỏ đá xuống giếng
#215 Chương 215: Âm Dương tương hấp
#216 Chương 216: Âm Dương tương hợp
#217 Chương 217: Lược Đoạt giả
#218 Chương 218: Thời đại bắt đầu
#219 Chương 219: Nhân Hoàng
#220 Chương 220: Phản kích
#221 Chương 221: Uy hiếp
#222 Chương 222: Cưỡng bức
#223 Chương 223: Kinh hãi
#224 Chương 224: Cảnh cáo
#225 Chương 225: Vu Yêu phản ứng
#226 Chương 226: Đọ sức
#227 Chương 227: Cường hãn công kích
#228 Chương 228: Hình Thiên phản kích
#229 Chương 229: Quyết đấu
#230 Chương 230: Thái Thượng Lão Quân chuẩn bị ở sau
#231 Chương 231: Kinh biến
#232 Chương 232: Chu Thiên Tinh Đấu đại trận
#233 Chương 233: Lo lắng
#234 Chương 234: Quyết đấu
#235 Chương 235: Thái Thượng Lão Quân phản kích
#236 Chương 236: Chiến
#237 Chương 237: Đối chiến Thánh Nhân
#238 Chương 238: Ngụy biến
#239 Chương 239: Thu hoạch
#240 Chương 240: Đạo bất đồng bất tương vi mưu
#241 Chương 241: Phục Hy chứng đạo
#242 Chương 242: Võ tộc lập
#243 Chương 243: Chỉ Qua
#244 Chương 244: Nhân Hoàng nhường ngôi
#245 Chương 245: Vẽ mặt
#246 Chương 246: Bàn đào thịnh hội
#247 Chương 247: Khiêu chiến
#248 Chương 248: Kinh biến
#249 Chương 249: Điên cuồng hấp dẫn
#250 Chương 250: Bảo tinh
#251 Chương 251: Trọng tâm chuyển biến
#252 Chương 252: Gian nan lựa chọn
#253 Chương 253: Đạo bất đồng
#254 Chương 254: Bảo tinh mở ra
#255 Chương 255: Phong bạo hàng lâm
#256 Chương 256: Truyền tống pháp trận
#257 Chương 257: Đẫm máu chiến đấu hăng hái
#258 Chương 258: Long Huyết
#259 Chương 259: Âm mưu
#260 Chương 260: Làm cho người ta sợ hãi tin tức
#261 Chương 261: Nguy cơ tứ phía
#262 Chương 262: Điên cuồng Tôi Thể
#263 Chương 263: Rừng mưa
#264 Chương 264: Giết boss
#265 Chương 265: Chôn giết
#266 Chương 266: Hắc ám ấn ký
#267 Chương 267: Cách ý
#268 Chương 268: Mọi người quyết định
#269 Chương 269: Kinh hãi
#270 Chương 270: Thú triều lại hiện ra
#271 Chương 271: Thảm thiết
#272 Chương 272: Gặp ngăn
#273 Chương 273: Cắn xé nhau
#274 Chương 274: Tử vong hàng lâm
#275 Chương 275: Khô khốc
#276 Chương 276: Sát Lục Kiếm Đạo
#277 Chương 277: Thần bí Thần Điện
#278 Chương 278: Thiên Khiển hàng lâm
#279 Chương 279: Đối chiến Thiên Khiển
#280 Chương 280: Phá kiếp mà ra
#281 Chương 281: Trở về
#282 Chương 282: Đại Đạo chí công, Đại Đạo không
#283 Chương 283: Lòng có bất an
#284 Chương 284: Nhân Hoàng chi tranh
#285 Chương 285: Lửa giận
#286 Chương 286: Giao phong
#287 Chương 287: Hùng hổ dọa người
#288 Chương 288: Hậu Thổ chi nộ
#289 Chương 289: Giết đến tận Thiên đình
#290 Chương 290: Thời Gian Pháp Tắc
#291 Chương 291: Hạo Thiên chi tử
#292 Chương 292: Trầm trọng một cái giá lớn
#293 Chương 293: Thân Ngoại Hóa Thân
#294 Chương 294: Linh hồn phân liệt
#295 Chương 295: Thỉnh cầu
#296 Chương 296: Kinh hãi
#297 Chương 297: Cơ hội
#298 Chương 298: Cự tuyệt
#299 Chương 299: Trở về tử vong chiến trường
#300 Chương 300: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động
#301 Chương 301: Kinh biến, tàn khốc chi tranh
#302 Chương 302: Sát Lục Chi Tâm
#303 Chương 303: Tử vong hàng lâm
#304 Chương 304: Khủng hoảng
#305 Chương 305: Huyết Đồ
#306 Chương 306: Điên cuồng uy hiếp
#307 Chương 307: Đánh lén
#308 Chương 308: Nồi đen
#309 Chương 309: Điên cuồng
#310 Chương 310: Tan rã trong không vui
#311 Chương 311: Hắc thủ
#312 Chương 312: Ma hiện
#313 Chương 313: Phong Vân Động
#314 Chương 314: Chiến hỏa khởi
#315 Chương 315: Thần bí chi nhân
#316 Chương 316: Thần Mộ
#317 Chương 317: Huyễn cảnh
#318 Chương 318: Kinh người thu hoạch
#319 Chương 319: Bản thân tai hoạ ngầm
#320 Chương 320: Thời gian bí cảnh
#321 Chương 321: Nguy cơ
#322 Chương 322: Giải thích nghi hoặc
#323 Chương 323: Cam lòng
#324 Chương 324: Trảm đạo
#325 Chương 325: Thoát biến
#326 Chương 326: Không Gian Áo Nghĩa
#327 Chương 327: Thiên đình chi loạn
#328 Chương 328: Cười nhạo
#329 Chương 329: Kinh biến
#330 Chương 330: Thiên Ma Cầm
#331 Chương 331: Tất sát một kích
#332 Chương 332: Hung hăng càn quấy
#333 Chương 333: Đồ ngu
#334 Chương 334: Tuyệt vọng
#335 Chương 335: Kiền Thích Thần Phủ
#336 Chương 336: Sợ hãi
#337 Chương 337: Hình Thiên bí mật
#338 Chương 338: Hồng Hoang bí mật
#339 Chương 339: Mượn bảo phủ
#340 Chương 340: Áo nghĩa
#341 Chương 341: Phá giới áo nghĩa tiểu thành
#342 Chương 342: Ám toán
#343 Chương 343: Hoài nghi
#344 Chương 344: Tự tuyệt tại yêu
#345 Chương 345: Phong Thần Kiếp khởi
#346 Chương 346: Họa thủy đông dẫn
#347 Chương 347: Tây Phương dã tâm
#348 Chương 348: Điên cuồng quyết định
#349 Chương 349: Lục Áp lựa chọn
#350 Chương 350: Kinh biến
#351 Chương 351: Điên cuồng giao dịch
#352 Chương 352: Khiếp sợ
#353 Chương 353: Nguyên Thủy bất an
#354 Chương 354: Tiệt giáo chi loạn
#355 Chương 355: Điên cuồng Tổ Vu
#356 Chương 356: Giết đến tận Cực Lạc Thế Giới
#357 Chương 357: Thông Thiên phản kích
#358 Chương 358: Khủng hoảng
#359 Chương 359 : Loạn cục
#360 Chương 360: Phong ba khởi
#361 Chương 361: Kinh hãi
#362 Chương 362: Vạch mặt
#363 Chương 363: Loạn tượng sinh
#364 Chương 364: Hắc thủ
#365 Chương 365: Ám toán
#366 Chương 366: Chỉ hươu bảo ngựa
#367 Chương 367: Chiến hỏa khởi
#368 Chương 368: Đinh Đầu Thất Tiễn Thư
#369 Chương 369: Đuổi giết Lục Áp
#370 Chương 370: Tuyệt sát
#371 Chương 371: Tiêu Dao
#372 Chương 372: Tru Tiên Kiếm Trận
#373 Chương 373: Điên cuồng
#374 Chương 374: Tham lam
#375 Chương 375: Giết đến tận Tây Kỳ
#376 Chương 376: Giết được chính là ngươi
#377 Chương 377: Đối chiến Lão Quân
#378 Chương 378: Hắc Liên danh tiếng
#379 Chương 379: Tiệt giáo điên cuồng
#380 Chương 380: Sợ hãi
#381 Chương 381: Đại hỗn loạn
#382 Chương 382: Lấy lớn hiếp nhỏ
#383 Chương 383: Đối chiến Chuẩn Đề
#384 Chương 384: Tử cục
#385 Chương 385: Đột biến
#386 Chương 386: Thất thủ
#387 Chương 387: Phân liệt
#388 Chương 388: Tru Tiên động
#389 Chương 389: Ba lên Cực Lạc Thế Giới
#390 Chương 390: Đại Nhật Như Lai Phật
#391 Chương 391: Nhất Khí Hóa Tam Thanh
#392 Chương 392: Nghiền áp
#393 Chương 393: Lục Vĩ Phiên ra
#394 Chương 394: Nguy cơ bộc phát
#395 Chương 395: Trấn áp
#396 Chương 396: Phá giới mà ra
#397 Chương 397: Nhân quả
#398 Chương 398: Đả kích trí mạng
#399 Chương 399: Đồ Thánh
#400 Chương 400: Đánh bại Nguyên Thủy
#401 Chương 401: Hồng Quân ra tay
#402 Chương 401: Thiên biến
#403 Chương 402: Địa phủ kinh biến
#404 Chương 403: Thiên Đạo pháp luân
#405 Chương 404: Độc kháng Thiên Uy
#406 Chương 405: Lấy lực làm đạo
#407 Chương 406: Vô lượng lượng kiếp
#408 Chương 407: Đường lui
#409 Chương 408: Kinh hãi
#410 Chương 408: Tử Tiêu Cung lời nói lượng kiếp
#411 Chương 409: Tính toán
#412 Chương 410: Vẽ mặt
#413 Chương 411: Địa tinh hiện, thiên địa biến
#414 Chương 412: Địa tinh loạn
#415 Chương 413: Hắc Liên hiện chư thánh kinh
#416 Chương 414: Đại tẩy trừ
#417 Chương 415: Nguy cơ
#418 Chương 416: Hắc ám bổn nguyên
#419 Chương 417: Khủng bố Lôi kiếp
#420 Chương 518: Thiên Phạt
#421 Chương 419: Một đường sinh cơ
#422 Chương 420: Đại Đạo ban thưởng
#423 Chương 421: Thiên Đạo tuyệt sát
#424 Chương 422: Quang minh cùng hắc ám
#425 Chương 423: Lôi kiếp chi biến
#426 Chương 424: Chủ động công kích
#427 Chương 425: Thôn phệ Thiên Phạt
#428 Chương 426: Âm hiểm tính toán
#429 Chương 427: Hủy Diệt Thần Lôi
#430 Chương 428: Hỗn Độn Chung ra thiên địa kinh
#431 Chương 429: Ngạnh kháng Hủy Diệt Thần Lôi
#432 Chương 430: Lấy ra
#433 Chương 431: Bộc phát
#434 Chương 432: Chiến Hồng Quân
#435 Chương 433: Cường lực bộc phát
#436 Chương 434: Thiên nộ
#437 Chương 435: Phong ấn
#438 Chương 436: Mệnh Vận Trường Hà
#439 Chương 437: Uy hiếp ở dưới thỏa hiệp
#440 Chương 438: Bị ma quỷ ám ảnh
#441 Chương 439: Phong ba tái khởi
#442 Chương 440: Uy hiếp tiến đến
#443 Chương 441: Đại kiếp
#444 Chương 442: Đạo bất đồng
#445 Chương 443: Chiến ý vô hạn
#446 Chương 444: Quyết đấu
#447 Chương 445: Cường lực đối oanh
#448 Chương 446: Nhanh quay ngược trở lại mà hạ
#449 Chương 447: Nộ
#450 Chương 448: Đầu voi đuôi chuột
#451 Chương 449: Tử Tiêu Cung
#452 Chương 450: Thế Giới Chi Lực
#453 Chương 451: Hư ảo thế giới
#454 Chương 452: Người xâm nhập hiện
#455 Chương 453: Bổn mạng chí bảo
#456 Chương 454: Tâm động
#457 Chương 455: Dã tâm
#458 Chương 456: Đòn sát thủ
#459 Chương 457: Hồng Hoang chi biến
#460 Chương 458: Quyết định
#461 Chương 459: Ly tâm
#462 Chương 460: Uy hiếp
#463 Chương 461: Đại chiến
#464 Chương 462: Phân liệt
#465 Chương 463: Mệnh Vận Trường Hà hiện
#466 Chương 464: Một bãi nước đọng
#467 Chương 465: Cảnh báo
#468 Chương 466: Hoang vu
#469 Chương 467: Vô lượng lượng kiếp hàng lâm
#470 Chương 468: Sợ hãi
#471 Chương 469: Sát cơ
#472 Chương 470: Lo lắng
#473 Chương 471: Điên cuồng
#474 Chương 472: Hồng Hoang hủy diệt
#475 Chương 473: Quyết đấu
#476 Chương 474: Cướp đoạt
#477 Chương 475: Tai nạn hàng lâm
#478 Chương 476: Thiên Đạo vẫn lạc
#479 Chương 477: Hồng Quân uy hiếp
#480 Chương 478: Bí mật kinh người
#481 Chương 479: Hồng Quân rút đi
#482 Chương 480: Khích tướng
#483 Chương 481: 36 phẩm Hắc Liên
#484 Chương 482: Thất thủ
#485 Chương 483: Thu đài sen
#486 Chương 484: Thế Giới Chi Thụ hạt giống
#487 Chương 485: Ly khai
#488 Chương 486: Thế Giới Chi Thụ
#489 Chương 487: Cảnh giới không phá
#490 Chương 488: Lôi Vực
#491 Chương 489: Tiến hóa
#492 Chương 490: Lôi Vực chi biến
#493 Chương 491: Giết người
#494 Chương 492: Bị chắn
#495 Chương 493: Nghiền áp
#496 Chương 494: Giết người đoạt bảo
#497 Chương 495: Lôi Thần Cung
#498 Chương 496: Lôi Thú
#499 Chương 497: Lôi Thần Cung xuất thế
#500 Chương 498: Dưới mặt đất Thần Cung
#501 Chương 499: Lôi Trì
#502 Chương 500: Lối đi mật
#503 Chương 501: Truyền thừa
#504 Chương 502: Bản mệnh nguyên thần
#505 Chương 503: Viễn Cổ hung thú
#506 Chương 504: Âm mưu
#507 Chương 505: Đại chiến
#508 Chương 506: Đòn sát thủ ra
#509 Chương 507: Kinh biến
#510 Chương 508: Nguy cơ
#511 Chương 509: Chém giết
#512 Chương 510: Nhân tộc liên minh
#513 Chương 511: Phẫn nộ
#514 Chương 512: Khốn cảnh
#515 Chương 513: Bá Vương Long phân thân
#516 Chương 514: Thiên Lôi Thành hủy
#517 Chương 515: Lại diệt cường địch
#518 Chương 516: Gặp lại
#519 Chương 517: Ly khai
#520 Chương 518: Khủng bố hư không
#521 Chương 519: Thần Quân đuổi giết
#522 Chương 520: Long nhập Đại Hải
#523 Chương 521: Bị nhốt bảo phong
#524 Chương 522: Thủy tinh cổ thụ
#525 Chương 523: Kinh hỉ
#526 Chương 524: Kinh người thu hoạch
#527 Chương 525: Đại Vận Mệnh Thuật
#528 Chương 526: Viễn Cổ thần bia
#529 Chương 527: Kinh thế truyền thừa
#530 Chương 528: Đột biến ngoài ý muốn
#531 Chương 529: Vĩnh Hằng Thần Châu
#532 Chương 530: Gian nan lựa chọn
#533 Chương 531: Bổn mạng Thần Binh
#534 Chương 532: Phệ Thiên
#535 Chương 533: Thần cấm
#536 Chương 534: Thần kiếp
#537 Chương 535: Lo lắng
#538 Chương 536: Vây giết
#539 Chương 537: Đánh lén
#540 Chương 538: Di hoa tiếp mộc
#541 Chương 540: Vào trận người chết
#542 Chương 541: Ngoan nhân
#543 Chương 542: Thần Hỏa Luyện Thể
#544 Chương 543: Thân thể lột xác
#545 Chương 544: Đại năng ra tay
#546 Chương 545: Nhen nhóm Thần Hỏa
#547 Chương 546: Rỗng ruột Dương liễu
#548 Chương 547: Cuồng Chiến
#549 Chương 548: Trấn giết Thiên Đạo
#550 Chương 549: Tuyệt sát
#551 Chương 550: Đả kích trí mạng
#552 Chương 551: Thánh Địa
#553 Chương 552: Dã tâm
#554 Chương 553: Mười năm chi biến
#555 Chương 554: Vĩnh Hằng Thần Châu
#556 Chương 555: Phản kích
#557 Chương 556: Giết đến tận cửa
#558 Chương 557: Hỏa lực hấp dẫn
#559 Chương 558: Bỏ trốn mất dạng
#560 Chương 559: Địa Mạch Chi Long
#561 Chương 560: Phẫn nộ
#562 Chương 561: Nội thế giới lột xác
#563 Chương 562: Huyết Chú Vương
#564 Chương 563: Chú giết
#565 Chương 564: Đốt huyết
#566 Chương 565: Phệ linh
#567 Chương 566: Nội loạn
#568 Chương 567: Nguy cơ
#569 Chương 568: Một mũi tên trúng hai con nhạn
#570 Chương 569: Trảm thần
#571 Chương 570: Uy hiếp
#572 Chương 571: Cá chết lưới rách
#573 Chương 572: Thỏa hiệp
#574 Chương 573: Ngoan độc
#575 Chương 574: Cắn trả
#576 Chương 575: Lôi Thần Cung
#577 Chương 576: Lôi Thần Cung hiện thiên hạ kinh sợ
#578 Chương 577: Đại thế tiến đến
#579 Chương 578: Cơ duyên
#580 Chương 579: Chiến thư
#581 Chương 580: Giết chóc
#582 Chương 581: Điên cuồng
#583 Chương 582: Lột xác
#584 Chương 583: Huyết chiến không ngớt
#585 Chương 585: Mượn đao giết người
#586 Chương 586: Đồ sát
#587 Chương 587: Lực lượng bộc phát
#588 Chương 588: Huyết mạch thần thông
#589 Chương 589: Trên đời đều địch
#590 Chương 590: Đường máu
#591 Chương 591: Một mẻ hốt gọn
#592 Chương 592: Tuyệt cảnh
#593 Chương 593: Chôn giết
#594 Chương 594: Khí thôn thiên hạ
#595 Chương 595: Thí Thần Tiễn
#596 Chương 596: Cường lực trấn áp
#597 Chương 597: Trọng thương
#598 Chương 598: Hắc Ám Ma tộc
#599 Chương 599: Hắc Ám Sát Thần trận
#600 Chương 600: Tử vong Ma vực
#601 Chương 601: Cấm chế bộc phát
#602 Chương 602: Khủng hoảng
#603 Chương 603: Sinh tử quyết chiến
#604 Chương 604: Diệt sát
#605 Chương 605: Hỏa vực
#606 Chương 606: Miểu sát
#607 Chương 607: Toàn bộ diệt
#608 Chương 608: Giết chóc
#609 Chương 609: Viêm Ma Thú Vương
#610 Chương 610: Thứ ba tòa Lôi Trì
#611 Chương 611: Kinh biến
#612 Chương 612: Nguy cơ
#613 Chương 613: Khiêu chiến
#614 Chương 614: Một đám nhuyễn đản
#615 Chương 615: Toàn bộ diệt
#616 Chương 616: Hỏa Linh Quả
#617 Chương 617: Khốn giết
#618 Chương 619: Thú triều
#619 Chương 620: Cường thế trấn áp
#620 Chương 621: Tiết Thiên Đạo tuyệt sát
#621 Chương 622: Loạn thế mở ra
#622 Chương 623: Hạch tâm Thần Điện
#623 Chương 624: Khiếp sợ
#624 Chương 625: Bộc phát
#625 Chương 626: Lôi Thần Điện
#626 Chương 627: Kinh biến
#627 Chương 628: Đoạt xá
#628 Chương 629: Chém giết
#629 Chương 630: Tử chiến
#630 Chương 631: Chiến Thần bàn cờ
#631 Chương 632: An bài
#632 Chương 633: Khác nhau
#633 Chương 634: Tranh chấp
#634 Chương 635: Vết rách
#635 Chương 637: Phong bạo
#636 Chương 638: Lôi Thần Cung ra
#637 Chương 639: Tử Hải chi biến
#638 Chương 640: Giết chóc tái khởi
#639 Chương 641: Chiến Thần bàn cờ chi uy
#640 Chương 642: Bộc phát
#641 Chương 643: Tử Hải chi Vương
#642 Chương 644: Thiên biến
#643 Chương 645: Thú triều
#644 Chương 116: Tiết giết chóc tái khởi
#645 Chương 647: Hung hãn không sợ chết
#646 Chương 648: Đoạn vĩ chạy trốn
#647 Chương 649: Xâm nhập
#648 Chương 650: Đại chiến Giao Long
#649 Chương 651: Đổ máu
#650 Chương 652: Tử chiến
#651 Chương 653: Đồ Long
#652 Chương 654: Lưỡng bại câu thương
#653 Chương 655: Nuốt Long
#654 Chương 656: Thân thể bất diệt
#655 Chương 657: Kinh người lột xác
#656 Chương 658: Long Châu
#657 Chương 659: Nguy cơ
#658 Chương 660: Thú triều hàng lâm
#659 Chương 661: Mỹ Đỗ Toa
#660 Chương 662: Pháo hôi
#661 Chương 663: Vô tri cuồng vọng
#662 Chương 664: Viễn Cổ thần lực
#663 Chương 665: Ma luyện
#664 Chương 666: Phân kỳ
#665 Chương 667: Tử chiến
#666 Chương 668: Tịch Diệt Thần Quang
#667 Chương 669: Mỹ Đỗ Toa vong
#668 Chương 407: Đường lui
#669 Chương 671: Cứu viện
#670 Chương 672: Nguy cơ hàng lâm
#671 Chương 673: Thú Hoàng chi uy
#672 Chương 674: Quyết chiến tiến đến
#673 Chương 675: Chiến hỏa khởi
#674 Chương 676: Tự giết lẫn nhau
#675 Chương 677: Hung tàn giết chóc
#676 Chương 678: Hiểu ra bản tâm
#677 Chương 679: Chung Cực đối chiến
#678 Chương 680: Hung tàn khôi lỗi
#679 Chương 681: Đồ sát
#680 Chương 682: Hắc Ám Ma Hổ Vương
#681 Chương 683: Long Hổ cuộc chiến
#682 Chương 684: Lôi Thần pháo
#683 Chương 686: Đóng cửa đánh chó
#684 Chương 687: Viễn Cổ tế đàn
#685 Chương 688: Hoang Long ra
#686 Chương 689: Thú Hoàng xuất kích
#687 Chương 690: Át chủ bài ra hết
#688 Chương 691: Chính diện nghiền áp
#689 Chương 692: Điên cuồng mà va chạm
#690 Chương 693: Kịch biến
#691 Chương 394: Nguy cơ bộc phát
#692 Chương 695: Thú Hoàng vẫn lạc
#693 Chương 696: Đàm phán
#694 Chương 697: Quyết đoán
#695 Chương 698: Vây giết
#696 Chương 699: Bị vạch trần bí mật
#697 Chương 700: Lực lượng lột xác
#698 Chương 701: Cổ thần lực
#699 Chương 702: Thiên kiếp
#700 Chương 703: Luyện Tâm Đại Trận
#701 Chương 704: Mâu thuẫn
#702 Chương 705: Dị biến
#703 Chương 706: Tử Hải bí mật
#704 Chương 707: Hắc Phong
#705 Chương 708: Miểu sát
#706 Chương 709: Bảo tinh
#707 Chương 710: Phần Thiên Thần Hỏa
#708 Chương 711: Khủng bố thần trận
#709 Chương 712: Nguy cơ
#710 Chương 713: Thần bí chi âm
#711 Chương 714: Rung động
#712 Chương 715: Bộc phát
#713 Chương 716: Lấy hay bỏ
#714 Chương 717: Phá cấm
#715 Chương 718: Truyền thừa
#716 Chương 719: Thần Kiếm Trận
#717 Chương 720: Cắn xé nhau
#718 Chương 721: Lấy hay bỏ
#719 Chương 722: Kinh biến
#720 Chương 723: Liều mình đánh cược một lần
#721 Chương 724: Thoát khốn
#722 Chương 725: Vạn Tượng thần tháp
#723 Chương 726: Tử Hải nguy cơ
#724 Chương 727: Phỏng đoán
#725 Chương 728: Nhân tâm di động
#726 Chương 729: Cường ngạnh tư thái
#727 Chương 730: Chiến tranh lợi khí
#728 Chương 731: Đòn sát thủ ra
#729 Chương 732: Thần Đế truyền thuyết
#730 Chương 733: Âm hiểm dụng tâm
#731 Chương 734: Hư không thông đạo
#732 Chương 735: Bổn nguyên thần quyết
#733 Chương 736: Ma sát huyết vụ
#734 Chương 737: Ma hiện
#735 Chương 738: Kinh hãi
#736 Chương 739: Kiếp hiện
#737 Chương 740: Giết chóc
#738 Chương 741: Trùng kích
#739 Chương 742: Đồ sát
#740 Chương 743: Hối hận
#741 Chương 744: Phản bội
#742 Chương 745: Thần kiếm động
#743 Chương 746: Nguyên khí hóa thân
#744 Chương 747: Ma Cực Minh Thành
#745 Chương 748: Hung tàn
#746 Chương 749: Đánh bại
#747 Chương 750: Lửa giận
#748 Chương 751: Kinh Thần đoạt hồn
#749 Chương 752: Lãnh huyết vô tình
#750 Chương 753: Kinh thiên chi biến
#751 Chương 754: Ma đạo sống lại
#752 Chương 755: Tạo Hóa Thần Quang
#753 Chương 756: Ma La hiện thân
#754 Chương 757: Quyết đấu
#755 Chương 758: Đánh lén
#756 Chương 759: Chạy trối chết
#757 Chương 760: Hèn hạ
#758 Chương 761: Đồng quy vu tận
#759 Chương 762: Diệt sát phân thân
#760 Chương 763: Hung thú động
#761 Chương 764: Vô thượng hung kiếm
#762 Chương 765: Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Thần Kiếm trận
#763 Chương 766: Tâm niệm chuyển biến
#764 Chương 767: Tình thế hỗn loạn
#765 Chương 768: Nửa bước Thần Hoàng đoạt truyền thừa
#766 Chương 769: Hung thú tính toán
#767 Chương 770: Cự tuyệt
#768 Chương 771: Điên cuồng
#769 Chương 772: Điên cuồng cuộc chiến
#770 Chương 773: Thành công lột xác
#771 Chương 774: Hung kiếm bộc phát
#772 Chương 775: Cửu U minh khí
#773 Chương 776: Nghiền áp
#774 Chương 777: Luyện hóa
#775 Chương 778: Mới lột xác
#776 Chương 779: Bình tĩnh
#777 Chương 780: Viễn Cổ bí mật
#778 Chương 781: Tán thành
#779 Chương 782: Vô tận công pháp
#780 Chương 783: Truyền thừa
#781 Chương 784: Kinh hãi
#782 Chương 785: Cam lòng
#783 Chương 786: Quyết định
#784 Chương 787: Điên cuồng nghĩ cách
#785 Chương 788: Hắc Phong kịch biến
#786 Chương 789: Bảo tinh
#787 Chương 790: Khắp nơi phản ứng
#788 Chương 791: Chuyển dời
#789 Chương 792: Sáng tạo thế giới
#790 Chương 793: Gia viên
#791 Chương 794: Không Gian Chi Môn
#792 Chương 795: Thiên Vực
#793 Chương 796: Thiên Linh Thụ
#794 Chương 797: Quái thú
#795 Chương 798: Vô thượng cơ duyên
#796 Chương 799: Ly khai Thiên Vực
#797 Chương 800: Thiên tài địa bảo
#798 Chương 801: Cửu Cực Thiên Thần đan
#799 Chương 802: Khai đỉnh
#800 Chương 803: Bố dược
#801 Chương 804: Luyện đan
#802 Chương 805: Đan Kiếp
#803 Chương 806: Thu đan
#804 Chương 807: Khắp nơi phản ứng
#805 Chương 808: Hủy diệt phong bạo
#806 Chương 809: Nhân kiếp hiện
#807 Chương 810: Nguy hiểm hàng lâm
#808 Chương 811: Điên cuồng
#809 Chương 812: Vật đổi sao dời
#810 Chương 813: Thiên địa loạn
#811 Chương 814: Hồng Quân hiện
#812 Chương 815: Thay đổi trong nháy mắt
#813 Chương 816: Một cái giá lớn
#814 Chương 817: Giao phong
#815 Chương 818: Trảm Hồng Quân
#816 Chương 819: Lo lắng
#817 Chương 820: Bạo Phong Thần Vương
#818 Chương 821: Cự tuyệt
#819 Chương 822: Chung Cực biện pháp
#820 Chương 823: Kinh thiên phản kích
#821 Chương 824: Hư không chi biến
#822 Chương 825: Hung Thú nhất tộc dao động
#823 Chương 826: Khắp nơi thỏa hiệp
#824 Chương 827: Lợi ích kết hợp
#825 Chương 828: Khuyên bảo
#826 Chương 829: Thông đạo hiện
#827 Chương 830: Kinh biến
#828 Chương 831: Nguy cơ
#829 Chương 832: Giết chóc
#830 Chương 833: Hợp tác
#831 Chương 834: Phân liệt
#832 Chương 835: Buông tay đánh cược một lần
#833 Chương 836: Cổ Thành khai
#834 Chương 837: Thiên địa hợp nhất
#835 Chương 838: Đến từ chính thiên địa bài xích
#836 Chương 839: Nguy cơ
#837 Chương 840: Gặp lại Cổ Thành
#838 Chương 841: Ma La Thần Tôn
#839 Chương 842: Đại Ngũ Hành Tịch Diệt Thần Quang
#840 Chương 843: Thời gian trường hà
#841 Chương 844: Đánh lén
#842 Chương 845: Điên cuồng
#843 Chương 846: Đối chiến
#844 Chương 847: Hung hăng càn quấy
#845 Chương 848: Vây giết
#846 Chương 849: Thiên Lôi điên cuồng gào thét
#847 Chương 850: Tiến thối lưỡng nan
#848 Chương 551: Liều mình không bỏ tài
#849 Chương 552: Một mũi tên trúng hai con nhạn
#850 Chương 853: Chí mạng nguy cơ
#851 Chương 854: Cổ kính
#852 Chương 855: Pháp trận
#853 Chương 856: Ám toán
#854 Chương 857: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của
#855 Chương 858: Sát cơ
#856 Chương 859: Một chỉ đuổi giết
#857 Chương 860: Tịch Diệt
#858 Chương 861: Không chừng mực
#859 Chương 862: Sát ý tái khởi
#860 Chương 863: Diệt sát
#861 Chương 864: Phản bội
#862 Chương 865: Cường thế áp bách
#863 Chương 866: Dò xét trận
#864 Chương 867: Trận khóa Chư Thiên
#865 Chương 868: Kinh hãi
#866 Chương 869: Kinh biến
#867 Chương 870: Bốn cực Long trụ
#868 Chương 871: Ba mươi ba trọng thiên
#869 Chương 872: Tâm loạn
#870 Chương 873: Thiên địa kịch biến
#871 Chương 874: Nguy cơ hàng lâm
#872 Chương 875: Tính toán
#873 Chương 886: Thâm Hải Cự Nhân
#874 Chương 877: Phân thân chỗ thiếu hụt
#875 Chương 878: Huyết tế phân thân
#876 Chương 879: Hóa giải nguy cơ
#877 Chương 880: Hiểu ra
#878 Chương 881: Cảnh cáo
#879 Chương 882: Tế luyện nội thế giới
#880 Chương 883: Mê Vụ Chi Đảo
#881 Chương 884: Thiên nghiêng họa
#882 Chương 886: Thần Mộc Chi Tâm
#883 Chương 887: Thế giới tiến hóa
#884 Chương 888: Phân kỳ
#885 Chương 889: Huyết khí thần liên
#886 Chương 890: Kinh biến
#887 Chương 891: Đại kiếp mở ra
#888 Chương 892: Điên cuồng
#889 Chương 893: Hố bẫy
#890 Chương 894: Lôi kiếp
#891 Chương 895: Bức bách
#892 Chương 896: Phản bội
#893 Chương 897: Quyết tâm
#894 Chương 898: Tử chiến
#895 Chương 899: Giết chóc
#896 Chương 900: Công thành
#897 Chương 901: Kinh biến
#898 Chương 902: Bạo sát
#899 Chương 903: Cấm kị lực lượng
#900 Chương 904: Nguy hiểm
#901 Chương 905: Ngoan độc
#902 Chương 906: Âm mưu
#903 Chương 907: Tự nuốt quả đắng
#904 Chương 908: Nghiền áp
#905 Chương 909: Tự quăng sa lưới
#906 Chương 910: Đối chiến
#907 Chương 911: Giết chóc
#908 Chương 912: Sợ
#909 Chương 913: Tìm đường chết
#910 Chương 914: Kinh hãi
#911 Chương 915: Điên cuồng cuộc chiến
#912 Chương 916: Dị biến
#913 Chương 917: Hủy diệt
#914 Chương 918: Uy hiếp
#915 Chương 919: Liệp Vương tự bạo
#916 Chương 920: Đi con đường của mình
#917 Chương 921: Cường sát
#918 Chương 922: Thực lực đại tiến
#919 Chương 923: Quyết định
#920 Chương 924: Ly khai
#921 Chương 925: Thảm án
#922 Chương 926: Hư không chi biến
#923 Chương 927: Quyết chiến
#924 Chương 928: Điên cuồng một kích
#925 Chương 929: Hung ác đối kháng
#926 Chương 930: Vô thượng thần thông
#927 Chương 931: Hủy diệt
#928 Chương 932: Hồng Quân làm khó dễ
#929 Chương 933: Âm tàn một kích
#930 Chương 934: Ly khai
#931 Chương 935: Hỗn Độn cự thú
#932 Chương 936: Tĩnh mịch thế giới
#933 Chương 937: Ác liệt hoàn cảnh
#934 Chương 938: Âm mưu khí tức
#935 Chương 939: Tâm động
#936 Chương 940: Lui không thể lui
#937 Chương 941: Thạch tộc
#938 Chương 942: Chạy trốn
#939 Chương 943: Diệt tộc
#940 Chương 944: Phòng ngự
#941 Chương 945: Di tích
#942 Chương 946: Tàng Thư Các
#943 Chương 947: Địch nhân xuất hiện
#944 Chương 948: Đổ chiến
#945 Chương 949: Hiểu lầm
#946 Chương 950: Xuất chiến
#947 Chương 951: Hỏi thăm
#948 Chương 952: Hiểu ra bản thân
#949 Chương 953: Chiến trường
#950 Chương 954: Đại chiến bắt đầu
#951 Chương 955: Mở một đường máu
#952 Chương 956: Truy kích
#953 Chương 957: Phản sát
#954 Chương 958: Chuẩn bị
#955 Chương 959: Đề điểm
#956 Chương 960: Thỉnh chiến
#957 Chương 961: Sụp đổ
#958 Chương 962: Tan tác
#959 Chương 963: Giết chóc
#960 Chương 964: Cơ duyên
#961 Chương 965: Độ kiếp
#962 Chương 966: Thực lực tăng nhiều
#963 Chương 967: Thiên tài
#964 Chương 968: Ngoài ý muốn biến hóa
#965 Chương 969: Khải Nguyên Thành
#966 Chương 970: Khảo nghiệm
#967 Chương 971: Quét ngang
#968 Chương 972: Dũng khí
#969 Chương 973: Không có cam lòng
#970 Chương 974: Tâm tính khảo nghiệm
#971 Chương 975: Khiêu chiến
#972 Chương 976: Ngũ Sắc Thần Quang
#973 Chương 977: Đại Ngũ Hành Tịch Diệt Thần Quang
#974 Chương 978: Khiêu chiến chấm dứt
#975 Chương 979: Khải Nguyên Thần Thành
#976 Chương 980: Ba năm kỳ hạn
#977 Chương 981: Chọn lựa bí pháp
#978 Chương 982: Truyền thừa chí bảo
#979 Chương 983: Thần linh không gian
#980 Chương 984: Quyền hạn
#981 Chương 985: Hiểu ra
#982 Chương 986: Ma luyện
#983 Chương 987: Vượt qua ải
#984 Chương 988: Thí luyện
#985 Chương 989: Nguy cơ
#986 Chương 990: Đồ sát
#987 Chương 991: Long Mãng Yêu thú
#988 Chương 992: Long Mãng Yêu thú bí mật
#989 Chương 993: Tử chiến
#990 Chương 994: Cảnh giác
#991 Chương 995: Bái sư
#992 Chương 996: Con đường tu hành
#993 Chương 997: Luyện khí
#994 Chương 998: Khuyên bảo
#995 Chương 999: Kinh ngạc tin tức
#996 Chương 1000: Hiểu ra
#997 Chương 1001: Đi con đường của mình
#998 Chương 1002: Gian nguy
#999 Chương 1003: Mê mang
#1,000 Chương 1004: Giải thích
#1,001 Chương 1005: Săn giết
#1,002 Chương 1006: Lòng có nhận thấy
#1,003 Chương 1007: Khiêu chiến
#1,004 Chương 1008: Rung động
#1,005 Chương 1009: Kinh biến
#1,006 Chương 1010: Ám sát
#1,007 Chương 1011: Bán ra
#1,008 Chương 1012: Tư tâm
#1,009 Chương 1013: Bao vây tiêu diệt
#1,010 Chương 1014: Châm ngòi ly gián
#1,011 Chương 1015: Sinh tử một kích
#1,012 Chương 1016: Tử chiến
#1,013 Chương 1017: Tuyệt sát
#1,014 Chương 1018: Điên cuồng chuẩn bị
#1,015 Chương 1019: Thần kiếp
#1,016 Chương 1020: Đánh lén
#1,017 Chương 1021: Thất bại
#1,018 Chương 1022: Trùng Động
#1,019 Chương 1023: Lột xác
#1,020 Chương 1024: Thiên kiếp
#1,021 Chương 1025: Thần lực
#1,022 Chương 1026: Trở về
#1,023 Chương 1027: Tu hành
#1,024 Chương 1028: Pháp tắc dung hợp
#1,025 Chương 1029: Toàn thành kinh hãi
#1,026 Chương 1030: Nhân quả
#1,027 Chương 1031: Xông tháp
#1,028 Chương 1032: Huyễn Thần Thiên
#1,029 Chương 1033: Nhắc nhở
#1,030 Chương 1034: Hiểu ra Đại Đạo
#1,031 Chương 1035: Chế pháp
#1,032 Chương 1036: Thiên Thần bí cảnh
#1,033 Chương 1037: Chỉ điểm
#1,034 Chương 1038: Thương lượng
#1,035 Chương 1039: Tuyển bảo
#1,036 Chương 1040: Thống hạ sát thủ
#1,037 Chương 1041: Dưỡng cổ
#1,038 Chương 1042: Giết người đoạt bảo
#1,039 Chương 1043: Kinh thiên Bảo Quang
#1,040 Chương 1044: Đoạt bảo
#1,041 Chương 1045: Danh chấn bí cảnh
#1,042 Chương 1046: Bế quan
#1,043 Chương 1047: Giết người
#1,044 Chương 1048: Vây giết
#1,045 Chương 1049: Kịch biến
#1,046 Chương 1050: Nội loạn
#1,047 Chương 1051: Tuyệt sát kết quả
#1,048 Chương 1052: Toàn bộ diệt
#1,049 Chương 1053: Dẫn xà xuất động
#1,050 Chương 1054: Tử chiến
#1,051 Chương 1055: Phản bội
#1,052 Chương 1056: Chung kết chi lực
#1,053 Chương 1057: Dưới sự phẫn nộ giết chóc
#1,054 Chương 1058: Viện binh
#1,055 Chương 1059: Oán hận
#1,056 Chương 1060: Nghịch tập
#1,057 Chương 1061: Thu hoạch
#1,058 Chương 1062: Tái nhập phường thị
#1,059 Chương 1063: Giao dịch
#1,060 Chương 1064: Cướp giết
#1,061 Chương 1065: Phản sát
#1,062 Chương 1066: Điên cuồng
#1,063 Chương 1067: Thần Khí xuất thế
#1,064 Chương 1068: Loạn chiến
#1,065 Chương 1069: Dọn bãi
#1,066 Chương 1070: Tử vong hàng lâm
#1,067 Chương 1071: Thiên Thần Chiến Vực
#1,068 Chương 1072: Vô tri khiêu chiến
#1,069 Chương 1073: Bức chiến
#1,070 Chương 1074: Vẽ mặt
#1,071 Chương 1075: Chiến vực mở ra
#1,072 Chương 1076: Sát cơ
#1,073 Chương 1077: Số mệnh gia thân
#1,074 Chương 1078: Hủy diệt một kích
#1,075 Chương 1079: Linh tộc thiên kiêu
#1,076 Chương 1080: Thần Táng
#1,077 Chương 1081: Đá người bị nốc-ao
#1,078 Chương 1082: Thần Táng mở ra
#1,079 Chương 1083: Huyết Linh
#1,080 Chương 1084: Nguy cơ
#1,081 Chương 1085: Hoang mạc ngăn lộ
#1,082 Chương 1086: Nguy cơ lại hiện ra
#1,083 Chương 1087: Đánh lén
#1,084 Chương 1088: Cường sát
#1,085 Chương 1089: Hắc thủ hiện
#1,086 Chương 1090: Bộc phát
#1,087 Chương 1091: Tử chiến
#1,088 Chương 1092: Nuốt trôi thiên hạ
#1,089 Chương 1093: Phản bội
#1,090 Chương 1094: Chạy ra tìm đường sống
#1,091 Chương 1095: Vô thượng thần thông
#1,092 Chương 1096: Ngũ Hành Thế Giới
#1,093 Chương 1097: Vạn trượng cửa đá
#1,094 Chương 1098: Điên cuồng
#1,095 Chương 1099: Nguy hiểm thông đạo
#1,096 Chương 1100: Cực đoan nguy cơ
#1,097 Chương 1101: Nguyền rủa
#1,098 Chương 1102: Không gian xé rách
#1,099 Chương 1103: Kinh thiên kịch biến
#1,100 Chương 1104: Khốn cục
#1,101 Chương 1105: Ngưng tụ Pháp Tướng
#1,102 Chương 1106: Kinh biến
#1,103 Chương 1107: Vây công
#1,104 Chương 1108: Đồ sát
#1,105 Chương 1109: Đường máu
#1,106 Chương 1110: Nguy cơ
#1,107 Chương 1111: Giết chóc
#1,108 Chương 1112: Phản bội
#1,109 Chương 1113: Kinh biến
#1,110 Chương 1114: Uy hiếp
#1,111 Chương 1115: Linh Hồn Phong Bạo
#1,112 Chương 1116: Lừa bịp
#1,113 Chương 1117: Hung hăng càn quấy
#1,114 Chương 1118: Tuyệt sát
#1,115 Chương 1119: Chiến hỏa tái khởi
#1,116 Chương 1120: Át chủ bài ra
#1,117 Chương 1121: Thần Hoàng phân thân
#1,118 Chương 1122: Chiến tranh bộc phát
#1,119 Chương 1123: Nguy cơ
#1,120 Chương 1124: Bão táp
#1,121 Chương 1125: Thảm chiến
#1,122 Chương 1126: Trọng thương
#1,123 Chương 1127: Phong tỏa
#1,124 Chương 1128: Tiềm hồi bí cảnh
#1,125 Chương 1129: Điên cuồng
#1,126 Chương 1130: Âm mưu
#1,127 Chương 1131: Xông cửa
#1,128 Chương 1131: Xông cửa
#1,129 Chương 1132: Đuổi giết
#1,130 Chương 1133: Thu hoạch
#1,131 Chương 1134: Cơ mật
#1,132 Chương 1135: Vận mệnh
#1,133 Chương 1136: Tử khí
#1,134 Chương 1137: Tử Vong Thần Thể
#1,135 Chương 1138: Khiếp sợ
#1,136 Chương 1139: Bí đàm
#1,137 Chương 1140: Thế thân khôi lỗi
#1,138 Chương 1141: Nhân tình
#1,139 Chương 1142: Khôi Lỗi Đại Đạo
#1,140 Chương 1143: Tịch Diệt Kiếp
#1,141 Chương 1144: Trí mạng thiên kiếp
#1,142 Chương 1145: Tâm Ma Kiếp hiện
#1,143 Chương 1146: Vận mệnh lại hiện ra
#1,144 Chương 1147: Đại Khôi Lỗi Thuật
#1,145 Chương 1148: Mệnh Vận Thiên Bàn
#1,146 Chương 1149: Nuốt Kiếp
#1,147 Chương 1150: Hư Không Chi Nhãn
#1,148 Chương 1151: Lo lắng
#1,149 Chương 1152: Huyết khí Trùng Tiêu
#1,150 Chương 1153: Nguy cơ
#1,151 Chương 1154: Linh hồn hò hét
#1,152 Chương 1155: Dung hợp
#1,153 Chương 1156: Hủy diệt thế giới
#1,154 Chương 1157: Mở thế giới
#1,155 Chương 1158: Không giống người thường
#1,156 Chương 1159: Liệt Thiên
#1,157 Chương 1160: Phong ba
#1,158 Chương 1161: Điên cuồng nghĩ cách
#1,159 Chương 1162: Mười năm
#1,160 Chương 1163: Nghĩa vụ
#1,161 Chương 1164: Người da đen
#1,162 Chương 1165: Khảo nghiệm
#1,163 Chương 1166: Thất vọng
#1,164 Chương 1167: Vết rách
#1,165 Chương 1168: Loạn khởi
#1,166 Chương 1169: Hiểu ra bản thân
#1,167 Chương 1170: Tiến vào chiến trường
#1,168 Chương 1171: Chiến trường
#1,169 Chương 1172: Chiến hữu?
#1,170 Chương 1173: Trăm vạn thần hầu
#1,171 Chương 1174: Cảnh cáo
#1,172 Chương 1175: Chỉ điểm
#1,173 Chương 1176: Chuyển biến
#1,174 Chương 1177: Kẻ ngu dốt
#1,175 Chương 1178: Huyết tinh chiến trường
#1,176 Chương 1179: Cơ duyên
#1,177 Chương 1180: Hỗn loạn
#1,178 Chương 1181: Tranh đấu khởi
#1,179 Chương 1182: Kinh biến
#1,180 Chương 1183: Bộc phát
#1,181 Chương 1184: Giết chóc
#1,182 Chương 1185: Cắn xé nhau
#1,183 Chương 1186: Âm giết
#1,184 Chương 1184: Giết chóc
#1,185 Chương 1188: Tử vong
#1,186 Chương 1189: Phản kích
#1,187 Chương 1190: Huyết Ma
#1,188 Chương 1191: Tuyệt sát
#1,189 Chương 1192: Ám toán
#1,190 Chương 1193: Không gian giảo sát
#1,191 Chương 1194: Hoà giải
#1,192 Chương 1195: Sợ hãi
#1,193 Chương 1196: Ma tộc chuyển biến
#1,194 Chương 1197: Trận phá
#1,195 Chương 1198: Cam lòng
#1,196 Chương 1199: Người không biết không sợ
#1,197 Chương 1200: Phong bạo mở ra
#1,198 Chương 1201: Không gian dị biến
#1,199 Chương 1202: Giết chóc mở ra
#1,200 Chương 1203: Hỗn loạn
#1,201 Chương 1204: Điên cuồng
#1,202 Chương 1205: Bách Túc Đoạn Hồn
#1,203 Chương 1206: Bỏ qua
#1,204 Chương 1207: Kinh thiên nghịch chuyển
#1,205 Chương 1208: Tuyệt vọng người
#1,206 Chương 1209: Phản công
#1,207 Chương 1210: Đồ sát
#1,208 Chương 1211: Tâm biến
#1,209 Chương 1212: Thần Mộ
#1,210 Chương 1213: Quyết liệt điểm bắt đầu
#1,211 Chương 1214: Trọng Kiếp
#1,212 Chương 1215: Mở thế giới
#1,213 Chương 1216: Tử chiến không lùi
#1,214 Chương 1217: Thiếu thốn bổn nguyên
#1,215 Chương 1218: Linh hồn phân cách
#1,216 Chương 1219: Nghiệp Hỏa luyện thân
#1,217 Chương 1220: Liều mình một trận chiến
#1,218 Chương 1221: Hiểu ra
#1,219 Chương 1222: Cơ duyên bị đoạn
#1,220 Chương 1223: Phẫn nộ
#1,221 Chương 1224: Nhân quả bộc phát
#1,222 Chương 1225: Được mất
#1,223 Chương 1226: Vô Thượng Đại Đạo Đồ
#1,224 Chương 1227: Tế luyện Thần Đồ
#1,225 Chương 1228: Diễn biến thiên địa
#1,226 Chương 1229: Đại Đạo Thần Phủ
#1,227 Chương 1230: Buồn rầu
#1,228 Chương 1231: Hành tung hiện, mọi người kinh
#1,229 Chương 1232: Áp lực
#1,230 Chương 1233: Bạo lực đuổi giết
#1,231 Chương 1234: Thần Hỏa diệt địch
#1,232 Chương 1235: Cửu Muội Thần Hỏa
#1,233 Chương 1236: Băng Phong Thiên Lý
#1,234 Chương 1237: Đồ sát
#1,235 Chương 1238: Ngộ phục
#1,236 Chương 1239: Ma Hoàng
#1,237 Chương 1240: Phản kích
#1,238 Chương 1241: Âm hiểm tập kích
#1,239 Chương 1242: Không gian xé rách
#1,240 Chương 1243: Dốc hết sức phá vạn pháp
#1,241 Chương 1244: Linh hồn một kích
#1,242 Chương 1245: Trảm Hoàng
#1,243 Chương 1246: Cướp đoạt
#1,244 Chương 1247: Không gian tan vỡ
#1,245 Chương 1248: Diệt Thế Đại Ma
#1,246 Chương 1249: Phản kích
#1,247 Chương 1250: Bỏ trốn mất dạng
#1,248 Chương 1251: Tức giận
#1,249 Chương 1252: Huyết Luyện Thần Binh
#1,250 Chương 1253: Đại Đạo âm hiểm
#1,251 Chương 1254: Đối với chính mình hung ác một điểm
#1,252 Chương 1255: Bất Tử chân ngã
#1,253 Chương 1256: Đại Đạo Thần Phủ thành
#1,254 Chương 1257: Hành tung bạo lộ
#1,255 Chương 1258: Diệt địch
#1,256 Chương 1259: Giết chóc phong bạo
#1,257 Chương 1260: Nhân Quả Kiếp giết
#1,258 Chương 1261: Sợ hãi
#1,259 Chương 1262: Mưu biến
#1,260 Chương 1263: Tâm huyết
#1,261 Chương 1264: Huyết chiến bắt đầu
#1,262 Chương 1265: Hối hận
#1,263 Chương 1266: Tàn khốc chiến cuộc
#1,264 Chương 1267: Huyết Sát Trùng Tiêu
#1,265 Chương 1268: Phá cục
#1,266 Chương 1269: Điên cuồng lại hiện ra
#1,267 Chương 1270: Thời cơ đã đến
#1,268 Chương 1271: Phân liệt
#1,269 Chương 1272: Đại Đạo thần phạt
#1,270 Chương 1273: Bại lui
#1,271 Chương 1274: Thế giới dung hợp
#1,272 Chương 1275: Đối kháng
#1,273 Chương 1276: Kinh hãi
#1,274 Chương 1277: Mọi người tán thành
#1,275 Chương 1278: Vô hạn Tôi Thể
#1,276 Chương 1279: Lột xác
#1,277 Chương 1280: Phá đạo một kích
#1,278 Chương 1281: Vô thượng thần thông
#1,279 Chương 1282: Địch nhân quy hàng
#1,280 Chương 1283: Yêu cầu
#1,281 Chương 1284: Cơ duyên
#1,282 Chương 1285: Ẩn đạo
#1,283 Chương 1286: Áp lực vô hình
#1,284 Chương 1287: Biến thiên
#1,285 Chương 1288: Thiên địa bài xích
#1,286 Chương 1289: Nguy cơ hàng lâm
#1,287 Chương 1290: Không gian giảo sát
#1,288 Chương 1291: Sụp đổ điểm bắt đầu
#1,289 Chương 1292: Đại sụp đổ
#1,290 Chương 1293: Tan vỡ một kích
#1,291 Chương 1294: Sợ hãi
#1,292 Chương 1295: Long nhập Đại Hải
#1,293 Chương 1296: Dưới đèn hắc
#1,294 Chương 1297: Mạch nước ngầm
#1,295 Chương 1298: Giết chóc khởi động
#1,296 Chương 1299: Không gian lưu đày
#1,297 Chương 1300: Thời Gian Tĩnh Chỉ
#1,298 Chương 1301: Kinh hãi
#1,299 Chương 1302: Người chết phục sinh
#1,300 Chương 1303: Cảnh cáo
#1,301 Chương 1304: Trở về
#1,302 Chương 1305: Nhân quả quấn thân
#1,303 Chương 1306: Vô địch tín niệm
#1,304 Chương 1307: Kinh ngạc
#1,305 Chương 1308: Chúng thần hội nghị
#1,306 Chương 1309: Cảm thụ lực lượng
#1,307 Chương 1310: Quyết tâm
#1,308 Chương 1311: Giải thích chiến trường
#1,309 Chương 1312: Tâm thần dao động
#1,310 Chương 1313: Cảnh giác
#1,311 Chương 1314: Biểu diễn
#1,312 Chương 1315: Thần Đế tính toán
#1,313 Chương 1316: Lột xác nguy cơ
#1,314 Chương 1317: Dối trá
#1,315 Chương 1318: Nắm giữ vận mệnh
#1,316 Chương 1319: Nhẫn nại
#1,317 Chương 1320: Áp lực
#1,318 Chương 1321: Đối kháng
#1,319 Chương 1322: Điên cuồng
#1,320 Chương 1323: Tàn khốc vô tình
#1,321 Chương 1324: Dùng người bày trận
#1,322 Chương 1325: Không gian kiều
#1,323 Chương 1326: Mồi nhử
#1,324 Chương 1327: Phản kích
#1,325 Chương 1328: Cuồng nhiệt
#1,326 Chương 1329: 3000 siêu thoát Đại Đạo
#1,327 Chương 1330: Nghi hoặc
#1,328 Chương 1331: Xâm lấn chiến trường
#1,329 Chương 1332: Ẩn núp
#1,330 Chương 1333: Thời đại mới
#1,331 Chương 1334: Đồ sát
#1,332 Chương 1335: Tọa sơn quan hổ đấu
#1,333 Chương 1336: Kéo người xuống nước
#1,334 Chương 1337: Chiến tranh lợi khí
#1,335 Chương 1338: Thiên biến
#1,336 Chương 1339: Xuất kích
#1,337 Chương 1340: Khuếch trương
#1,338 Chương 1341: Thông Thiên thần tháp
#1,339 Chương 1342: Chiến ý phá kiếp
#1,340 Chương 1343: Thời gian tựu là vận mệnh
#1,341 Chương 1344: Dị biến tái khởi
#1,342 Chương 1345: Vô tận sợ hãi
#1,343 Chương 1346: Thôn phệ
#1,344 Chương 1347: Dung hợp Ngũ Hành, trấn áp bản thân
#1,345 Chương 1348: Cuồng bạo
#1,346 Chương 1349: Hắc Thiết thời đại
#1,347 Chương 1350: Phong ấn
#1,348 Chương 1351: Nghi hoặc
#1,349 Chương 1352: Sợ hãi
#1,350 Chương 1353: Trọng áp
#1,351 Chương 1354: Phân liệt
#1,352 Chương 1355: Chiến trường dung hợp
#1,353 Chương 1356: Tử vong bắt đầu
#1,354 Chương 1357: Phục sinh một cái thời đại
#1,355 Chương 1358: Đoạt địa bàn
#1,356 Chương 1359: Điên cuồng chi niệm
#1,357 Chương 1360: Bạo lực phá cấm
#1,358 Chương 1361: Đại tai nạn
#1,359 Chương 1362: Chuyển cơ
#1,360 Chương 1363: Hắc ám bao phủ đại địa
#1,361 Chương 1364: Thiên địa biến sắc
#1,362 Chương 1365: Tử thương thảm trọng
#1,363 Chương 1366: Lùi bước
#1,364 Chương 1367: Điên cuồng chi ý
#1,365 Chương 1368: Kháng mệnh
#1,366 Chương 1369: Thất Thải chi quang
#1,367 Chương 1370: Long trời lở đất
#1,368 Chương 1371: Đại địa tinh hạch
#1,369 Chương 1372: Thực lực chí thượng
#1,370 Chương 1373: Hắc ám
#1,371 Chương 1374: Thần bí hỏa diễm
#1,372 Chương 1375: Xuất kích
#1,373 Chương 1376: Khủng bố lỗ đen
#1,374 Chương 1377: Di hoa tiếp mộc
#1,375 Chương 1378: Huyết Luyện vạn vật
#1,376 Chương 1379: Văn minh khí tức
#1,377 Chương 1380: Thôn phệ pháp trận
#1,378 Chương 1381: Ma Tiễn
#1,379 Chương 1382: Trọng thương
#1,380 Chương 1383: Thôn Thiên ma quan
#1,381 Chương 1384: Đại chiến
#1,382 Chương 1385: Bạo lực nghiền áp
#1,383 Chương 1386: Chém giết
#1,384 Chương 1387: Mai táng hư không
#1,385 Chương 1388: Trấn áp thiên địa
#1,386 Chương 1389: Búa phá ma quan
#1,387 Chương 1390: Linh hồn nguyền rủa
#1,388 Chương 1391: Sinh cơ phai mờ
#1,389 Chương 1392: Tử vong nguy cơ
#1,390 Chương 1393: Hắc ám hàng lâm
#1,391 Chương 1394: Lấy hay bỏ
#1,392 Chương 1395: Đại Đạo trụ trời
#1,393 Chương 1396: Tai hoạ ngầm
#1,394 Chương 1397: Thiên Vực chi loạn
#1,395 Chương 1398: Thiên biến
#1,396 Chương 1399: Ma hiện
#1,397 Chương 1400: Đại Đạo chi nộ
#1,398 Chương 1401: Điên cuồng đối kháng
#1,399 Chương 1402: Âm hiểm tính toán
#1,400 Chương 1403: Ma tai bộc phát
#1,401 Chương 1404: Giết đến tận ngôi sao
#1,402 Chương 1405: Số mệnh hàng
#1,403 Chương 1406: Kinh biến
#1,404 Chương 1407: Vô thượng cơ duyên
#1,405 Chương 1408: Sát tâm
#1,406 Chương 1409: Kinh hãi
#1,407 Chương 1410: Phục kích
#1,408 Chương 1411: Hấp thu
#1,409 Chương 1412: Bức bách
#1,410 Chương 1413: Vẽ mặt
#1,411 Chương 1414: Phá vòng vây
#1,412 Chương 1415: Phản bội
#1,413 Chương 1416: Phân liệt
#1,414 Chương 1417: Nguy hiểm cùng cơ duyên
#1,415 Chương 1418: Hủy diệt phong bạo
#1,416 Chương 1419: Đối chiến
#1,417 Chương 1420: Thấy chết mà không cứu được
#1,418 Chương 1421: Con sâu cái kiến
#1,419 Chương 1422: Cãi lộn
#1,420 Chương 1423: Bạo kích
#1,421 Chương 1424: Trấn áp Thần Đế
#1,422 Chương 1425: Cười nhạo
#1,423 Chương 1426: Nguy cơ
#1,424 Chương 1427: Khiếp sợ
#1,425 Chương 1428: Chờ đợi
#1,426 Chương 1429: Thiên Vực biến
#1,427 Chương 1430: Ma tộc đuổi giết
#1,428 Chương 1431: Nhỏ yếu tựu là tội
#1,429 Chương 1432: Có tiến không lui
#1,430 Chương 1433: Tử vong công kích
#1,431 Chương 1434: Bàn Cổ nguyên thần hiện
#1,432 Chương 1435: Hết thảy đều tại nắm giữ
#1,433 Chương 1436: Tử thương thảm trọng
#1,434 Chương 1437: Kế hoạch thành công
#1,435 Chương 1438: Thoát hiểm
#1,436 Chương 1439: Bổn nguyên phóng thích
#1,437 Chương 1440: Bá đạo
#1,438 Chương 1441: Lửa giận
#1,439 Chương 1442: Hi vọng tan vỡ
#1,440 Chương 1443: Nội đấu
#1,441 Chương 1444: Đại Đạo biến mất
#1,442 Chương 1445: Cướp đoạt
#1,443 Chương 1446: Thiên địa bài xích
#1,444 Chương 1447: Phệ đạo
#1,445 Chương 1448: Tự mình hủy diệt
#1,446 Chương 1449: Lò luyện dị biến
#1,447 Chương 1450: Rung động
#1,448 Chương 1451: Khảo nghiệm
#1,449 Chương 1452: Dị biến
#1,450 Chương 1453: Siêu thoát Đại Đạo xuất thế
#1,451 Chương 1454: Tâm động
#1,452 Chương 1455: Mịt mờ nguy hiểm
#1,453 Chương 1456: Tâm định thần biến
#1,454 Chương 1457: Phản bội
#1,455 Chương 1458: Tân sinh lực lượng
#1,456 Chương 1459: Hồng Quân
#1,457 Chương 1460: Chí bảo hiện
#1,458 Chương 1461: Hắc ám bao phủ
#1,459 Chương 1462: Nhân quả gia thân
#1,460 Chương 1463: Cương thần thân thể
#1,461 Chương 1464: Xé rách hư không
#1,462 Chương 1465: Thu hoạch
#1,463 Chương 1466: Tàn khốc
#1,464 Chương 1467: Nghi hoặc
#1,465 Chương 1468: Tiết bộc phát
#1,466 Chương 1469: Hiểu ra
#1,467 Chương 1470: Vô sỉ
#1,468 Chương 1471: Giết thú
#1,469 Chương 1472: Biến đổi bất ngờ
#1,470 Chương 1473: Ma Đế uy hiếp
#1,471 Chương 1474: Phá Giới Đan
#1,472 Chương 1475: Dị thường
#1,473 Chương 1476: Huyết trì
#1,474 Chương 1477: Huyết Thần liên
#1,475 Chương 1478: Vô tận hấp dẫn
#1,476 Chương 1479: Kẻ yếu bi ai
#1,477 Chương 1480: Tử vong ở dưới điên cuồng
#1,478 Chương 1481: Huyết trì kinh biến
#1,479 Chương 1482: Âm hiểm
#1,480 Chương 1483: Hấp dẫn
#1,481 Chương 1484: Uy hiếp
#1,482 Chương 1484: Uy hiếp
#1,483 Chương 1485: Đối nghịch
#1,484 Chương 1486: Khủng bố Huyết trì
#1,485 Chương 1487: Tinh huyết
#1,486 Chương 1488: Dị biến
#1,487 Chương 1489: Huyết trì chi biến
#1,488 Chương 1490: Đánh vỡ quy tắc
#1,489 Chương 1491: Phẫn nộ
#1,490 Chương 1492: Cảm giác nguy cơ
#1,491 Chương 1493: Giết chóc
#1,492 Chương 1494: Kết minh
#1,493 Chương 1495: Phản bội
#1,494 Chương 1496: Hấp Huyết Ma Văn động
#1,495 Chương 1497: Tuyệt cảnh
#1,496 Chương 1498: Không khống chế được
#1,497 Chương 1499: Ma Văn nguy cơ
#1,498 Chương 1500: Cướp đoạt
#1,499 Chương 1501: Dọn bãi
#1,500 Chương 1502: Huyết trì kinh biến
#1,501 Chương 1503: Tâm động
#1,502 Chương 1504: Đổi thiên
#1,503 Chương 1505: Người vì tiền mà chết
#1,504 Chương 1506: Bạo lộ
#1,505 Chương 1507: Hắc thủ lại hiện ra
#1,506 Chương 1508: Trảm sọ
#1,507 Chương 1509: Đoạn thủ
#1,508 Chương 1510: Tử vong hàng lâm
#1,509 Chương 1511: Nhẫn nại
#1,510 Chương 1512: Sinh cơ mâm tròn
#1,511 Chương 1513: Trốn
#1,512 Chương 1514: Điên cuồng
#1,513 Chương 1515: Tử vong
#1,514 Chương 1516: Hắc thủ lại hiện ra
#1,515 Chương 1517: Rắn nuốt voi
#1,516 Chương 1518: Tử vong nguy cơ
#1,517 Chương 1519: Đưa chết rồi sau đó sống lại sinh
#1,518 Chương 1520: Hoảng sợ
#1,519 Chương 1521: Trốn tránh
#1,520 Chương 1522: Tranh chấp
#1,521 Chương 1523: Hài cốt sống lại
#1,522 Chương 1524: Nguy cơ ở dưới điên cuồng
#1,523 Chương 1525: Đoạt xá
#1,524 Chương 1526: Linh hồn đại chiến
#1,525 Chương 1527: Thế giới tan vỡ
#1,526 Chương 1528: Sơn Hà toái
#1,527 Chương 1529: Bạo
#1,528 Chương 1530: Nội hống
#1,529 Chương 1531: Thăm dò
#1,530 Chương 1532: Dò xét
#1,531 Chương 1533: Hắc thủ hiện
#1,532 Chương 1534: Tự quăng sa lưới
#1,533 Chương 1535: Dung luyện
#1,534 Chương 1536: Tân sinh
#1,535 Chương 1537: Thu hoạch
#1,536 Chương 1538: Áp lực
#1,537 Chương 1539: Giết chóc mở ra
#1,538 Chương 1540: Hắc Ám Phong Bạo
#1,539 Chương 1541: Hủy diệt hàng lâm
#1,540 Chương 1542: Người không biết không sợ
#1,541 Chương 1543: Thế giới đang run rẩy
#1,542 Chương 1544: Số mệnh gia thân
#1,543 Chương 1545: Điên cuồng tiến hành
#1,544 Chương 1546: Lực lượng chuyển di
#1,545 Chương 1547: Tai hoạ ngầm hiển hiện
#1,546 Chương 1548: Sợ hãi
#1,547 Chương 1549: Vô tận kinh hãi
#1,548 Chương 1550: Nguy cơ hiển hiện
#1,549 Chương 1551: Không gian nghiền nát
#1,550 Chương 1552: Hối hận
#1,551 Chương 1553: Vô hạn áp chế
#1,552 Chương 1554: Uy áp chúng sinh
#1,553 Chương 1555: Đạo Khí
#1,554 Chương 1556: Thiên Vực nguy cơ
#1,555 Chương 1557: Mọi người quan chú
#1,556 Chương 1558: Tham lam
#1,557 Chương 1559: Dã tâm
#1,558 Chương 1560: Hắc bát
#1,559 Chương 1561: Xuất kích
#1,560 Chương 1562: Kiêng kị
#1,561 Chương 1563: Cúi đầu
#1,562 Chương 1564: Lợi ích động nhân tâm
#1,563 Chương 1565: Bất an chi tâm
#1,564 Chương 1566: Rõ ràng nhân quả
#1,565 Chương 1567: Đá người bị nốc-ao
#1,566 Chương 1568: Tai hoạ ngầm sơ hiện
#1,567 Chương 1569: Cam lòng
#1,568 Chương 1570: Tử Vong Chi Thành
#1,569 Chương 1571: Sợ hãi
#1,570 Chương 1572: Thần văn
#1,571 Chương 1573: Cảnh cáo
#1,572 Chương 1574: Nguy cơ dấu diếm
#1,573 Chương 1575: Tịnh Thổ
#1,574 Chương 1576: Hi vọng hiển hiện
#1,575 Chương 1577: Cổ miếu
#1,576 Chương 1578: Thiên Âm Tự
#1,577 Chương 1579: Thanh Đồng cổ đăng
#1,578 Chương 1580: Bảo vật tranh đoạt
#1,579 Chương 1581: Bồ Đề
#1,580 Chương 1582: Sợ hãi
#1,581 Chương 1583: Đồng Biển
#1,582 Chương 1584: Tử vong bắt đầu
#1,583 Chương 1585: Chờ chết
#1,584 Chương 1586: Quỷ dị tử vong
#1,585 Chương 1587: Tham lam
#1,586 Chương 1588: Tà ma
#1,587 Chương 1589: Chết lại một người
#1,588 Chương 1590: Tử vong tiếp tục
#1,589 Chương 1591: Tuyệt vọng ở dưới bộc phát
#1,590 Chương 1592: Mỗi người đi một ngả
#1,591 Chương 1593: Tử vong công kích
#1,592 Chương 1594: Tử Linh đại quân
#1,593 Chương 1595: Tử vong nguy cơ
#1,594 Chương 1596: Khủng bố quy tắc
#1,595 Chương 1597: Tử chiến
#1,596 Chương 1598: Kinh biến
#1,597 Chương 1599: Tử vong công kích
#1,598 Chương 1600: Đại quyết chiến
#1,599 Chương 1601: Điên cuồng hi sinh
#1,600 Chương 1602: Tử Vong Điêu Linh
#1,601 Chương 1603: Tuyệt vọng phía dưới điên cuồng
#1,602 Chương 1604: Phật âm hưởng khởi
#1,603 Chương 1605: Tinh lọc
#1,604 Chương 1606: Tự mình hủy diệt
#1,605 Chương 1607: Tuyệt vọng
#1,606 Chương 1608: Trảm địch
#1,607 Chương 1609: Bạch nhãn lang
#1,608 Chương 1610: Đồ sát Tử Linh
#1,609 Chương 1611: Chí bảo lột xác
#1,610 Chương 1612: Âm hiểm tính toán
#1,611 Chương 1613: Hiểu ra bản thân
#1,612 Chương 1614: Tâm linh lột xác
#1,613 Chương 1615: Xác minh Đại Đạo
#1,614 Chương 1616: Khôi lỗi
#1,615 Chương 1617: Vây giết
#1,616 Chương 1618: Cực lớn thu hoạch
#1,617 Chương 1619: Sợ hãi
#1,618 Chương 1620: Nguyên thần xuất khiếu
#1,619 Chương 1621: Linh cốc
#1,620 Chương 1622: Cấm Bảo không gian
#1,621 Chương 1623: Thiết Huyết Chiến Hồn
#1,622 Chương 1624: Công kích
#1,623 Chương 1625: Điên cuồng chém giết
#1,624 Chương 1626: Khủng bố Chiến Hồn
#1,625 Chương 1627: Khủng bố đối chiến
#1,626 Chương 1628: Sinh tử quyết đấu
#1,627 Chương 1629: Tỉnh ngộ
#1,628 Chương 1630: Một kích trí mạng
#1,629 Chương 1631: Mượn lực phá đạo
#1,630 Chương 1632: Tan vỡ
#1,631 Chương 1633: Có bỏ mới có được
#1,632 Chương 1634: Ly khai hấp dẫn
#1,633 Chương 1635: Tử vong thiên tai
#1,634 Chương 1636: Diệt thế chí bảo
#1,635 Chương 1637: Hoang dã thế giới
#1,636 Chương 1638: Không biết bổn nguyên
#1,637 Chương 1639: Khốn cục
#1,638 Chương 1640: Tuyệt sát
#1,639 Chương 1641: Chết đi thế giới
#1,640 Chương 1642: Sợ hãi
#1,641 Chương 1643: Thần phủ diệt thế
#1,642 Chương 1644: Nguy cơ
#1,643 Chương 1645: Hắc Long
#1,644 Chương 1646: Tinh Không chi môn
#1,645 Chương 1647: Huyết tế
#1,646 Chương 1648: Cổ lộ hiện
#1,647 Chương 1649: Thoát khốn mà ra
#1,648 Chương 1650: Thần bí chi lực
#1,649 Chương 1651: Hủy diệt
#1,650 Chương 1652: Đạo biến
#1,651 Chương 1653: Điên cuồng bẫy rập
#1,652 Chương 1654: Thuỷ vực
#1,653 Chương 1655: Tuyệt đối lực lượng
#1,654 Chương 1656: Thủy chi bản nguyên
#1,655 Chương 1657: Cực độ hàn khí
#1,656 Chương 1658: Thâm Lam Chi Long
#1,657 Chương 1659: Đồ Long
#1,658 Chương 1660: Không Gian Chi Môn
#1,659 Chương 1661: Thủy lò luyện
#1,660 Chương 1662: Điên cuồng đối kháng
#1,661 Chương 1663: Trấn áp
#1,662 Chương 1664: Cơ duyên
#1,663 Chương 1665: Đột biến
#1,664 Chương 1666: Cát vàng thế giới
#1,665 Chương 1667: Ma luyện
#1,666 Chương 1668: Vô hạn trọng lực
#1,667 Chương 1669: Bất Tử Chân Thân
#1,668 Chương 1670: Hiểu ra Đại Đạo
#1,669 Chương 1671: Địa tâm từ lực
#1,670 Chương 1672: Khốn cảnh
#1,671 Chương 1673: Đóng băng vạn dặm
#1,672 Chương 1675: Chí bảo dị động
#1,673 Chương 1676: Thái Dương chi lực
#1,674 Chương 1677: Chí bảo đối kháng
#1,675 Chương 1678: Thế giới chi biến
#1,676 Chương 1679: Đoạt xá
#1,677 Chương 1680: Phản kích
#1,678 Chương 1681: Mắc lừa
#1,679 Chương 1682: Bạo lực phá cục
#1,680 Chương 1683: Phá cấm chế nhập
#1,681 Chương 1684: Không chết không ngớt
#1,682 Chương 1685: Nghi hoặc
#1,683 Chương 1686: Hoàng Kim chi hòm quan tài
#1,684 Chương 1687: Sinh tử quyết đấu
#1,685 Chương 1688: Tan vỡ một kích
#1,686 Chương 1689: Toàn diện bộc phát
#1,687 Chương 1690: Thế giới chi kiếm
#1,688 Chương 1691: Tử chiến
#1,689 Chương 1692: Một kích cuối cùng
#1,690 Chương 1693: Linh hồn công kích
#1,691 Chương 1694: Phản bội
#1,692 Chương 1695: Dung đạo
#1,693 Chương 1696: Diệt thế
#1,694 Chương 1697: Phản kích
#1,695 Chương 1698: Tuyệt sát
#1,696 Chương 1699: Kinh thiên chi mật
#1,697 Chương 1700: Người, vu
#1,698 Chương 1701: Thiên biến
#1,699 Chương 1702: Thế giới phân liệt
#1,700 Chương 1703: Cam lòng
#1,701 Chương 1704: Thế giới dung hợp
#1,702 Chương 1705: Giải bí
#1,703 Chương 1706: Đạo chi phân chia
#1,704 Chương 1707: Ám toán
#1,705 Chương 1708: Chờ đợi
#1,706 Chương 1709: Vị diện thế giới
#1,707 Chương 1710: Trồi lên mặt nước ẩn mật
#1,708 Chương 1711: Nguy cơ bộc phát
#1,709 Chương 1712: Diệt thế
#1,710 Chương 1713: Chiến
#1,711 Chương 1714: Quyết tử một trận chiến
#1,712 Chương 1715: Nghiệp Hỏa
#1,713 Chương 1716: Ai là người ngu
#1,714 Chương 1717: Ý chí hủy diệt
#1,715 Chương 1718: Vương giả hiện thế
#1,716 Chương 1719: Nhân quả quấn thân
#1,717 Chương 1720: Chiến ý
#1,718 Chương 1721: Lực lượng áp chế
#1,719 Chương 1722: Diệt thế đại cục
#1,720 Chương 1723: Số mệnh chi mất
#1,721 Chương 1724: Phân chia địa bàn
#1,722 Chương 1725: Phong ba khởi
#1,723 Chương 1726: Vô tận sát ý
#1,724 Chương 1727: Giết tận cửa đi
#1,725 Chương 1728: Buồn cười uy hiếp
#1,726 Chương 1729: Huyết tế bắt đầu
#1,727 Chương 1730: Giết người lập uy
#1,728 Chương 1731: Chiến hỏa khởi
#1,729 Chương 1732: Hợp nhau tấn công
#1,730 Chương 1733: Đồ sát
#1,731 Chương 1734: Cực độ hung hăng càn quấy
#1,732 Chương 1735: Hủy Diệt Chi Hỏa
#1,733 Chương 1736: Một quyền oanh phi
#1,734 Chương 1737: Sợ hãi
#1,735 Chương 1738: Sau lưng hắc thủ
#1,736 Chương 1739: Hắc thủ hiện thân
#1,737 Chương 1740: Giao phong
#1,738 Chương 1741: Hoảng sợ
#1,739 Chương 1742: Huyết Đồ ra
#1,740 Chương 1743: Hợp nhau tấn công
#1,741 Chương 1744: Kinh thiên bí mật
#1,742 Chương 1745: Thăm dò
#1,743 Chương 1746: Hỗn Độn Sinh Mệnh Khí Tức
#1,744 Chương 1747: Cái gì gọi là thế giới
#1,745 Chương 1748: Cùng đồ chủy hiện
#1,746 Chương 1749: Hung Binh
#1,747 Chương 1750: Huyết Hải
#1,748 Chương 1751: Vô tri tham lam
#1,749 Chương 1752: Hung thú chi hồn
#1,750 Chương 1753: Quỷ dị thế cục
#1,751 Chương 1754: Một kích trí mạng
#1,752 Chương 1755: Vạn Kiếm Trận
#1,753 Chương 1756: Tử vong nguy cơ
#1,754 Chương 1757: Tứ Tượng Đại Trận
#1,755 Chương 1758: Thế giới ngưng tụ
#1,756 Chương 1759: Nghiền áp (một)
#1,757 Chương 1760: Nghiền áp (hai)
#1,758 Chương 1761: Điên cuồng
#1,759 Chương 1762: Tử chiến
#1,760 Chương 1763: Dốc sức liều mạng
#1,761 Chương 1764: Bổn nguyên thiêu đốt
#1,762 Chương 1765: Tử vong quyết đấu
#1,763 Chương 1766: Kỷ Nguyên Chi Chủ vong
#1,764 Chương 1767: Chết bức
#1,765 Chương 1768: Lại trảm kỷ nguyên
#1,766 Chương 1769: Sợ hãi
#1,767 Chương 1770: Tử vong nguy cơ
#1,768 Chương 1771: Trung thành
#1,769 Chương 1772: Bỏ con
#1,770 Chương 1773: Giao dịch
#1,771 Chương 1774: Đại bí mật
#1,772 Chương 1775: Giết chóc
#1,773 Chương 1776: Thiên đại lừa gạt
#1,774 Chương 1777: Giao dịch hoàn thành
#1,775 Chương 1778: Phong ba tái khởi
#1,776 Chương 1779: Viễn Cổ Thần Ma vẫn lạc
#1,777 Chương 1780: Hồng Hoang số mệnh
#1,778 Chương 1781: Điên cuồng
#1,779 Chương 1782: Số mệnh tái giá
#1,780 Chương 1783: Tan vỡ
#1,781 Chương 1784: Gào thét
#1,782 Chương 1785: Giết chóc tiến đến
#1,783 Chương 1786: Hiện thực tàn khốc
#1,784 Chương 1787: Thông Thiên Chi Lộ
#1,785 Chương 1788: Tân sinh
#1,786 Chương 1789: Dưới áp lực kịch biến
#1,787 Chương 1790: Nhập cục
#1,788 Chương 1791: Vây giết
#1,789 Chương 1792: Nhiều người nhiều ý
#1,790 Chương 1793: Huyết Đồ thiên hạ
#1,791 Chương 1794: Tàn khốc sát phạt
#1,792 Chương 1795: Sát phạt chi hải
#1,793 Chương 1796: Giết chóc phong bạo
#1,794 Chương 1797: Lo lắng
#1,795 Chương 1798: Đồ sát
#1,796 Chương 1799: Quyết chiến tiến đến
#1,797 Chương 1800: Chung kết bắt đầu
#1,798 Chương 1801: Quét ngang
#1,799 Chương 1802: Vô hạn giết chóc
#1,800 Chương 1803: Kỷ nguyên hiện
#1,801 Chương 1804: Thế biến
#1,802 Chương 1805: Chiến
#1,803 Chương 1806: Pháp tắc lĩnh vực
#1,804 Chương 1807: Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thiên Kiếp
#1,805 Chương 1808: Kỷ nguyên đánh lén
#1,806 Chương 1809: Thân thể lột xác
#1,807 Chương 1810: Kinh hãi phỏng đoán
#1,808 Chương 1811: Lo lắng
#1,809 Chương 1812: Sợ hãi
#1,810 Chương 1813: Nguy cơ lại đến
#1,811 Chương 1814: Không gian chuyển dời
#1,812 Chương 1815: Sợ hãi lại hiện ra
#1,813 Chương 1816: Hóa Đạo Thần Lôi
#1,814 Chương 1817: Thân thể độ kiếp
#1,815 Chương 1818: Bổn nguyên tuyệt sát
#1,816 Chương 1819: Tranh chấp
#1,817 Chương 1820: Quyết liệt
#1,818 Chương 1821: Hung Binh bộc phát
#1,819 Chương 1822: Chặn đánh
#1,820 Chương 1823: Tử vong hàng lâm
#1,821 Chương 1824: Thần phủ diệt thế
#1,822 Chương 1825: Hủy diệt
#1,823 Chương 1826: Hiểu ra Đại Đạo
#1,824 Chương 1827: Vĩnh Hằng chi quang
#1,825 Chương 1828: Ngăn đạo
#1,826 Chương 1829: Thông Thiên Chi Lộ hiện
#1,827 Chương 1830: Buông tha cho
#1,828 Chương 1831: Tà âm
#1,829 Chương 1832: Xé rách không gian
#1,830 Chương 1833: Môn hộ mở ra
#1,831 Chương 1834: Kinh hãi
#1,832 Chương 1835: Đối nghịch
#1,833 Chương 1836: Điên cuồng
#1,834 Chương 1837: Thệ ước
#1,835 Chương 1838: 3000 vương tọa
#1,836 Chương 1839: Kinh biến
#1,837 Chương 1840: Cưỡng bức
#1,838 Chương 1841: Ngưng mắt nhìn
#1,839 Chương 1842: Hi vọng
#1,840 Chương 1843: Khôi lỗi nguy cơ
#1,841 Chương 1844: Dị biến mọc lan tràn
#1,842 Chương 1845: Hung hăng càn quấy
#1,843 Chương 1846: Oán hận
#1,844 Chương 1847: Thời không sụp xuống
#1,845 Chương 1848: Phẫn nộ
#1,846 Chương 1849: Khiếp sợ
#1,847 Chương 1850: Điên cuồng chi niệm
#1,848 Chương 1851: Cuối cùng điên cuồng
#1,849 Chương 1852: Chung Cực bạo
#1,850 Chương 1853: Dữ tợn
#1,851 Chương 1854: Thần tích
#1,852 Chương 1855: Hư trương đà lớn
#1,853 Chương 1856: Không cam lòng chi tâm
#1,854 Chương 1857: Phản kích bắt đầu
#1,855 Chương 1858: Cơ duyên chỉ có một
#1,856 Chương 1859: Huyết tế Thần Binh
#1,857 Chương 1860: Thạch Mặc thân vẫn
#1,858 Chương 1861: Cơ duyên lộ ra
#1,859 Chương 1862: Đoạt xá
#1,860 Chương 1863: Quyết chiến mở ra
#1,861 Chương 1864: Vô thượng pháp trận
#1,862 Chương 1865: Bạo
#1,863 Chương 1866: Khiêu khích
#1,864 Chương 1867: Thế giới chết sống cùng Lão Tử có gì làm
#1,865 Chương 1868: Kịch biến
#1,866 Chương 1869: Chiêu hàng
#1,867 Chương 1870: Một quyền diệt sát
#1,868 Chương 1871: Khiêu chiến
#1,869 Chương 1872: Không có Vĩnh Hằng bằng hữu, chỉ có Vĩnh Hằng lợi ích
#1,870 Chương 1873: Lôi kéo
#1,871 Chương 1874: Ngả bài
#1,872 Chương 1875: Vương tọa
#1,873 Chương 1876: Mồi nhử
#1,874 Chương 1877: Nghi hoặc
#1,875 Chương 1878: Kinh người bí mật
#1,876 Chương 1879: Điên cuồng
#1,877 Chương 1880: Bổn nguyên dung hợp
#1,878 Chương 1881: Huyết chiến
#1,879 Chương 1882: Tàn sát
#1,880 Chương 1883: Hung thú hiện
#1,881 Chương 1884: Hi sinh?
#1,882 Chương 1885: Diệt thế khí tức
#1,883 Chương 1886: Hợp tác
#1,884 Chương 1887: Buông tay đánh cược một lần
#1,885 Chương 1888: Hủy diệt một kích
#1,886 Chương 1889: Tử vong nguy cơ
#1,887 Chương 1890: Tuyệt sát
#1,888 Chương 1891: Hư không tan vỡ
#1,889 Chương 1892: Thiên Băng
#1,890 Chương 1893: Không gian bạo phá
#1,891 Chương 1894: Huyền Thiên lại hiện ra
#1,892 Chương 1895: Tham lam
#1,893 Chương 1896: Đạo Chủ
#1,894 Chương 1896: Đạo Chủ
#1,895 Chương 1898: Tuyệt vọng
#1,896 Chương 1899: Vĩnh Hằng
#1,897 Chương 1900: Phong ấn
#1,898 Chương 1901: Trấn áp
#1,899 Chương 1902: Tử vong nguy cơ
#1,900 Chương 1903: Thấy chết mà không cứu được
#1,901 Chương 1904: Viễn Cổ Thần Ma thời đại chấm dứt
#1,902 Chương 1905: Thoát khốn mà ra
#1,903 Chương 1906: Thế giới kinh biến
#1,904 Chương 1907: Mỗi người đi một ngả
#1,905 Chương 1908: Vô tận đuổi giết
#1,906 Chương 1909: Đại thủ bút
#1,907 Chương 1910: Tử cục
#1,908 Chương 1911: Trở về
#1,909 Chương 1912: Sinh cơ
#1,910 Chương 1913: Kỷ nguyên chi nguy
#1,911 Chương 1914: Một kích trí mạng
#1,912 Chương 1915: Tuyệt sát
#1,913 Chương 1916: Trúng kế
#1,914 Chương 1917: Ám toán
#1,915 Chương 1918: Điên cuồng
#1,916 Chương 1919: Huyết tế
#1,917 Chương 1920: Cắn trả
#1,918 Chương 1921: Ta mệnh do ta không do trời
#1,919 Chương 1922: Phản bội
#1,920 Chương 1923: Thảm thiết
#1,921 Chương 1924: Đại phá diệt
#1,922 Chương 1925: Hối hận
#1,923 Chương 1926: Nhân quả gia thân
#1,924 Chương 1927: Điên cuồng
#1,925 Chương 1928: Dốc sức liều mạng
#1,926 Chương 1929: Thế giới vẫn lạc
#1,927 Chương 1930: Phá rồi lại lập
#1,928 Chương 1931: Một trận chiến định sinh tử
#1,929 Chương 1932: Tử chiến
#1,930 Chương 1933: Huyền Thiên Đạo Chủ vong
#1,931 Chương 1934: Diệt thế kiếm trận
#1,932 Chương 1935: Cảm ngộ Đại Đạo
#1,933 Chương 1936: Người không biết không sợ
#1,934 Chương 1937: Đi ý
#1,935 Chương 1938: Cảnh giác
#1,936 Chương 1939: Thế giới, hết thảy chi nguyên
#1,937 Chương 1940: Phó thác hậu sự
#1,938 Chương 1941: Cuối cùng thời gian
#1,939 Chương 1942: Thì Không Chi Môn
#1,940 Chương 1943: Ly khai
#1,941 Chương 1944: Thủy tinh lộ
#1,942 Chương 1945: Hài cốt
#1,943 Chương 1946: Nguy cơ xuất hiện
#1,944 Chương 1947: Huyền Thiên Đạo Chủ
#1,945 Chương 1948: Thăm dò
#1,946 Chương 1949: Trốn
#1,947 Chương 1950: Truy đuổi
#1,948 Chương 1951: Một kích trí mạng
#1,949 Chương 1952: Trọng thương
#1,950 Chương 1953: Trường Sinh giới
#1,951 Chương 1954: Bị nguy
#1,952 Chương 1955: Giải thích nghi hoặc
#1,953 Chương 1956: Giao dịch
#1,954 Chương 1957: Huyết Thần đạo
#1,955 Chương 1958: Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh
#1,956 Chương 1959: Tự chịu diệt vong
#1,957 Chương 1960: Tính toán
#1,958 Chương 1961: Miểu sát
#1,959 Chương 1962: Hỏi thăm
#1,960 Chương 1963: Chấp niệm
#1,961 Chương 1964: Đoạn tuyệt nhân quả
#1,962 Chương 1965: Con sâu cái kiến
#1,963 Chương 1966: Giáo huấn
#1,964 Chương 1967: Cúi đầu
#1,965 Chương 1968: Cùng giai vô địch
#1,966 Chương 1969: Quân cờ
#1,967 Chương 1970: Uy hiếp
#1,968 Chương 1971: Khinh thường
#1,969 Chương 1972: Buồn cười mời
#1,970 Chương 1973: Hoảng sợ
#1,971 Chương 1974: Con sâu cái kiến
#1,972 Chương 1975: Thiên kiêu
#1,973 Chương 1976: Đạo Tử
#1,974 Chương 1977: Nguy hiểm
#1,975 Chương 1978: Muốn chết
#1,976 Chương 1979: Miểu sát
#1,977 Chương 1980: Sợ hãi
#1,978 Chương 1781: Đạo Khí
#1,979 Chương 1982: Đạo Chủ chuyển thế
#1,980 Chương 1983: Khủng hoảng tăng lên
#1,981 Chương 1984: Liều mình một kích
#1,982 Chương 1985: Thôn Hồn
#1,983 Chương 1986: Không khống chế được
#1,984 Chương 1987: Cục thành
#1,985 Chương 1988: Sa lưới
#1,986 Chương 1989: Tai hoạ ngập đầu
#1,987 Chương 1990: Huyết Long uy áp
#1,988 Chương 1991: Cuối cùng điên cuồng
#1,989 Chương 1992: Huyết Phệ Thiên Hạ
#1,990 Chương 1993: Ma
#1,991 Chương 1994: Trọng áp
#1,992 Chương 1995: Ly khai
#1,993 Chương 1996: Luyện đan
#1,994 Chương 1997: Thiên Bảo bí cảnh khai
#1,995 Chương 1998: Địch nhân hiện
#1,996 Chương 1999: Huyết Tu La
#1,997 Chương 2000: Tu La thân thể
#1,998 Chương 2001: Đạo Khí chi uy
#1,999 Chương 2002: Tu La thần quyền
#2,000 Chương 2003: Trốn
#2,001 Chương 2004: Trọng thương
#2,002 Chương 2005: Bị thương
#2,003 Chương 2006: Vết nứt không gian
#2,004 Chương 2007: Hiến tế
#2,005 Chương 2008: Huyết chi đại đạo
#2,006 Chương 2009: Lấy mạng đổi mạng
#2,007 Chương 2010: Điên cuồng lại hiện ra
#2,008 Chương 2011: Đổ máu
#2,009 Chương 2012: Chạy trốn
#2,010 Chương 2013: Huyết Tu La chết
#2,011 Chương 2014: Há hốc mồm
#2,012 Chương 2015: Chấn động
#2,013 Chương 2016: Chấp nhất
#2,014 Chương 2017: Ngoài ý muốn phát hiện
#2,015 Chương 2018: Khảo nghiệm
#2,016 Chương 2019: Rung động
#2,017 Chương 2020: Hung danh ngập trời
#2,018 Chương 2021: Truyền thụ Đại Đạo
#2,019 Chương 2022: Trộm cắp nguyên khí
#2,020 Chương 2023: Khủng hoảng
#2,021 Chương 2024: Đồng thời thương đối sách
#2,022 Chương 2025: Lưu đày
#2,023 Chương 2026: Khiếp sợ
#2,024 Chương 2027: Cải biến
#2,025 Chương 2028: Trùng kích
#2,026 Chương 2029: Hung hiểm
#2,027 Chương 2030: Sát cơ
#2,028 Chương 2031: Địch nhân đến cửa
#2,029 Chương 2032: Âm mưu
#2,030 Chương 2033: Bất an
#2,031 Chương 2034: Khiêu chiến
#2,032 Chương 2035: Vây giết
#2,033 Chương 2036: Trốn
#2,034 Chương 2037: Trảm địch
#2,035 Chương 2038: Can thiệp vào
#2,036 Chương 2039: Làm rối
#2,037 Chương 2040: Ngụy Đạo Chủ
#2,038 Chương 2041: Huyết Đồ
#2,039 Chương 2042: Điên cuồng
#2,040 Chương 2043: Huyễn chi đại đạo
#2,041 Chương 2044: Sợ hãi
#2,042 Chương 2045: Âm mưu sơ hiện
#2,043 Chương 2046: Lực chi đại đạo
#2,044 Chương 2047: Bộc phát
#2,045 Chương 2048: Chiến ý Vô Song
#2,046 Chương 2049: Cỗ máy chiến tranh
#2,047 Chương 2050: Thần Quốc chi uy
#2,048 Chương 2051: Linh Hồn Chi Hỏa
#2,049 Chương 2052: Xé rách Thần Quốc
#2,050 Chương 2053: Cường lực phản kích
#2,051 Chương 2054: Biến đổi lại biến
#2,052 Chương 2055: Lo lắng
#2,053 Chương 2056: Thế Giới Chi Lực
#2,054 Chương 2057: Cướp lấy Thần Quốc
#2,055 Chương 2058: Uy hiếp
#2,056 Chương 2059: Huyết tế
#2,057 Chương 2060: Cưỡng bức
#2,058 Chương 2061: Lấy cớ
#2,059 Chương 2062: Lợi ích chi tranh
#2,060 Chương 2063: Thỏa hiệp
#2,061 Chương 2064: Hành động bắt đầu
#2,062 Chương 2065: Nghi hoặc
#2,063 Chương 2066: Nguy hiểm
#2,064 Chương 2067: Hỗn Độn Tổ Long
#2,065 Chương 2068: Cổ Long chôn cất địa
#2,066 Chương 2069: Tử chiến
#2,067 Chương 2070: Tử địa
#2,068 Chương 2071: Quét ngang
#2,069 Chương 2071: Quét ngang
#2,070 Chương 2073: Hi vọng
#2,071 Chương 2074: Táng Long Uyên
#2,072 Chương 2075: Chủ động xuất kích
#2,073 Chương 2076: Cảm ngộ thiên địa
#2,074 Chương 2077: Chấn động
#2,075 Chương 2078: Long mạch
#2,076 Chương 2079: Cắn trả
#2,077 Chương 2080: Cướp đoạt
#2,078 Chương 2081: Thế giới biến hóa
#2,079 Chương 2082: Không Gian Chi Môn
#2,080 Chương 2083: Long mạch phản kích
#2,081 Chương 2084: Cướp lấy long mạch
#2,082 Chương 2085: Đắc thủ
#2,083 Chương 2086: Nguy cơ
#2,084 Chương 2087: Long Tức
#2,085 Chương 2088: Dốc sức liều mạng
#2,086 Chương 2089: Trảm Long
#2,087 Chương 2090: Xâm nhập
#2,088 Chương 2091: Hoàng Kim Long cốt
#2,089 Chương 2092: Đại Đạo truyền thừa
#2,090 Chương 2093: Khôi lỗi ngăn cản Kiếp
#2,091 Chương 2094: Ám toán
#2,092 Chương 2095: Rượu mời không uống uống rượu phạt
#2,093 Chương 2096: Tên điên
#2,094 Chương 2097: Chấp nhất
#2,095 Chương 2098: Vết rách
#2,096 Chương 2099: Cảnh giác
#2,097 Chương 2100: Hung thú đạo
#2,098 Chương 2101: Lục Triển Nguyên chết
#2,099 Chương 2102: Địa Thần giáo hiện
#2,100 Chương 2103: Địa Thần giáo hung hăng càn quấy
#2,101 Chương 2104: Cuồng Chiến
#2,102 Chương 2105: Bẫy rập
#2,103 Chương 2106: Mang thù
#2,104 Chương 2107: Phá vòng vây
#2,105 Chương 2108: Long uy
#2,106 Chương 2109: Trốn
#2,107 Chương 2110: Đoạt xá
#2,108 Chương 2111: Ám toán Đạo Chủ
#2,109 Chương 2112: Chạy ra Táng Long Uyên
#2,110 Chương 2113: Hối hận
#2,111 Chương 2114: Cảnh cáo
#2,112 Chương 2115: Điên cuồng giết chóc
#2,113 Chương 2116: Đại khủng bố
#2,114 Chương 2117: Huyết Lãng tung hoành
#2,115 Chương 2118: Giết chóc vẻ đẹp
#2,116 Chương 2119: Nguy cơ lại hiển lộ
#2,117 Chương 2120: Thời Không Chi Dực
#2,118 Chương 2121: Hải Thần thành
#2,119 Chương 2122: Bích Ngọc
#2,120 Chương 2123: Cơ duyên
#2,121 Chương 2124: Vết nứt không gian
#2,122 Chương 2125: Viễn Cổ chi địa lại hiện ra
#2,123 Chương 2116: Luyện hóa Đạo Chủ
#2,124 Chương 2127: Thiên Tinh Cung
#2,125 Chương 2128: Hết sức căng thẳng
#2,126 Chương 2129: Ngoài ý muốn khách đến thăm
#2,127 Chương 2130: Uy hiếp
#2,128 Chương 2131: Người không biết không sợ
#2,129 Chương 2132: Nghiền áp
#2,130 Chương 2133: Chói mắt
#2,131 Chương 2134: Kinh hãi
#2,132 Chương 2135: Mời
#2,133 Chương 2136: Khuyên bảo
#2,134 Chương 2137: Phẫn nộ
#2,135 Chương 2138: Sát tâm
#2,136 Chương 2130: Địch nhân hiện thân
#2,137 Chương 2140: Âm thầm quan chú
#2,138 Chương 2141: Mở ra
#2,139 Chương 2142: Bất an
#2,140 Chương 2143: Thời gian pháp bào
#2,141 Chương 2144: Đánh lén
#2,142 Chương 2145: Cốt Thú
#2,143 Chương 2146: Hắc thủ
#2,144 Chương 2147: Phong bạo
#2,145 Chương 2148: Ám toán
#2,146 Chương 2149: Thời gian chí bảo
#2,147 Chương 2150: Phản giáo
#2,148 Chương 2151: Bất đắc dĩ
#2,149 Chương 2152: Tử vong
#2,150 Chương 2153: Phản bội
#2,151 Chương 2154: Chuyển hướng
#2,152 Chương 2155: Điên cuồng
#2,153 Chương 2156: Phản đồ
#2,154 Chương 2157: Địa Nhãn trở về
#2,155 Chương 2158: Thời gian tuyệt sát
#2,156 Chương 2159: Tuyệt vọng ở dưới điên cuồng
#2,157 Chương 2160: Huyết Thần sa lưới
#2,158 Chương 2161: Huyết Độn
#2,159 Chương 2162: Lật bàn
#2,160 Chương 2163: Uy hiếp
#2,161 Chương 2164: Hàng lâm
#2,162 Chương 2165: Toàn bộ diệt
#2,163 Chương 2166: Gặp nạn
#2,164 Chương 2167: Điên cuồng ý niệm trong đầu
#2,165 Chương 2168: Dung hợp
#2,166 Chương 2169: Hối hận
#2,167 Chương 2170: Đột phá
#2,168 Chương 2171: Chạy trốn
#2,169 Chương 2172: Kinh hỉ
#2,170 Chương 2173: Lực lượng tăng lên
#2,171 Chương 2174: Dị biến
#2,172 Chương 2175: Thời không sát phạt
#2,173 Chương 2176: Sát thủ tập kích
#2,174 Chương 2177: Uy hiếp
#2,175 Chương 2178: Trấn áp
#2,176 Chương 2179: Đuổi giết
#2,177 Chương 2180: Bộc phát
#2,178 Chương 2181: Quyết đấu
#2,179 Chương 2182: Đột biến
#2,180 Chương 2183: Cơ duyên
#2,181 Chương 2184: Ngưng Đạo Đan
#2,182 Chương 2185: Di hoa tiếp mộc
#2,183 Chương 2186: Ma khí tung hoành
#2,184 Chương 2187: Trấn áp cường địch
#2,185 Chương 2188: Số mệnh gia thân
#2,186 Chương 2189: Thích khách
#2,187 Chương 2190: Vô tận tử vong
#2,188 Chương 2191: Tâm ma
#2,189 Chương 2192: Sỉ nhục
#2,190 Chương 2193: Ra tay
#2,191 Chương 2194: Cứu người
#2,192 Chương 2195: Va chạm
#2,193 Chương 2196: Trảm địch
#2,194 Chương 2197: Chém liên tục
#2,195 Chương 2198: Nội loạn
#2,196 Chương 2199: Phân liệt
#2,197 Chương 2200: Đạo Chủ khôi lỗi
#2,198 Chương 2201: Đồng hành
#2,199 Chương 2202: Quỷ dị hắc khí
#2,200 Chương 2203: Đột biến
#2,201 Chương 2204: Mục nát chi khí
#2,202 Chương 2205: Thôn phệ
#2,203 Chương 2206: Cuối cùng
#2,204 Chương 2207: Truyền tại phía trước
#2,205 Chương 2208: Khủng bố hồ nước
#2,206 Chương 2209: Tỏa Thiên Trận
#2,207 Chương 2210: Tuyệt vọng
#2,208 Chương 2211: Lần nữa xuất kích
#2,209 Chương 2212: Dị vực địch nhân hiện
#2,210 Chương 2213: Mỉa mai
#2,211 Chương 2214: Tử vong lại hiện ra
#2,212 Chương 2215: Khiêu khích
#2,213 Chương 2216: Lửa giận
#2,214 Chương 2217: Âm người
#2,215 Chương 2218: Cứu trợ
#2,216 Chương 2219: Điên cuồng
#2,217 Chương 2220: Vô sỉ
#2,218 Chương 2221: Phản kích
#2,219 Chương 2222: Nguy cơ lại hiện ra
#2,220 Chương 2223: Quỷ dị
#2,221 Chương 2224: Vĩnh Hằng lại hiện ra
#2,222 Chương 2225: Điều chỉnh
#2,223 Chương 2226: Thích ứng
#2,224 Chương 2227: Trào phúng
#2,225 Chương 2228: Một bước ngắn
#2,226 Chương 2229: Cơ duyên
#2,227 Chương 2230: Nghi hoặc
#2,228 Chương 2231: Rất quan trọng yếu một bước
#2,229 Chương 2232: Đặc thù thế giới
#2,230 Chương 2233: Đại Đạo
#2,231 Chương 2234: Chen chúc mà đến
#2,232 Chương 2235: Bổn nguyên chi linh
#2,233 Chương 2236: Cảnh giác
#2,234 Chương 2237: Hắc Phong Nữ Vương hiện
#2,235 Chương 2238: Cản trở
#2,236 Chương 2239: Sát khí tràn ngập
#2,237 Chương 2240: Giải thích
#2,238 Chương 2241: Vĩnh Hằng bí mật
#2,239 Chương 2242: Điên cuồng truyền thừa
#2,240 Chương 2243: Nguy cơ đến
#2,241 Chương 2244: Tiếp nhận truyền thừa
#2,242 Chương 2245: Hấp thu truyền thừa
#2,243 Chương 2246: Thế giới chi loại
#2,244 Chương 2247: Tâm tính
#2,245 Chương 2248: Khí huyết lò luyện
#2,246 Chương 2249: Nghịch thiên thần thông
#2,247 Chương 2250: Truyền thừa chấm dứt
#2,248 Chương 2251: Đề điểm
#2,249 Chương 2252: Cảnh giác
#2,250 Chương 2253: Thần thông
#2,251 Chương 2254: Vấn đề
#2,252 Chương 2255: Chuyển đổi phương pháp
#2,253 Chương 2256: Lò luyện lột xác
#2,254 Chương 2257: Quy tắc
#2,255 Chương 2258: Cuồng ngôn
#2,256 Chương 2259: Hi sinh
#2,257 Chương 2260: Kinh hãi
#2,258 Chương 2261: Cản trở
#2,259 Chương 2262: Trùng kích
#2,260 Chương 2263: Lột xác
#2,261 Chương 2264: Lo lắng
#2,262 Chương 2265: Độc ác
#2,263 Chương 2266: Cảnh giác
#2,264 Chương 2267: Khốn cảnh
#2,265 Chương 2268: Thành công
#2,266 Chương 2269: Sai lầm lớn
#2,267 Chương 2270: Phương pháp
#2,268 Chương 2271: Nguy cơ lại hiện ra
#2,269 Chương 2272: Trảm đạo
#2,270 Chương 2273: Buông tay đánh cược một lần
#2,271 Chương 2274: Thần thông trùng sinh
#2,272 Chương 2275: Trùng kích bình cảnh
#2,273 Chương 2276: Đại Đạo lôi phạt
#2,274 Chương 2277: Trả giá
#2,275 Chương 2278: Thăng hoa
#2,276 Chương 2279: Chứng đạo
#2,277 Chương 2280: Kinh biến
#2,278 Chương 2281: Mộc Hiên
#2,279 Chương 2282: Thần thông bộc phát
#2,280 Chương 2283: Phản kích
#2,281 Chương 2284: Khiếp sợ
#2,282 Chương 2285: Trao đổi
#2,283 Chương 2286: Giải thích
#2,284 Chương 2287: Ngạc nhiên
#2,285 Chương 2288: Thất lạc
#2,286 Chương 2289: Chỉ điểm
#2,287 Chương 2290: Nhân quả
#2,288 Chương 2291: Bất an
#2,289 Chương 2292: Cảnh giác
#2,290 Chương 2293: Bảo cá
#2,291 Chương 2294: Tụ Thủy Đại Trận
#2,292 Chương 2295: Kinh hãi
#2,293 Chương 2296: Chiến khởi
#2,294 Chương 2297: Lo lắng
#2,295 Chương 2298: Thần Lôi chi uy
#2,296 Chương 2299: Uy hiếp
#2,297 Chương 2300: Không có lựa chọn nào khác
#2,298 Chương 2301: Huyết Sát ma vụ
#2,299 Chương 2302: Điên cuồng
#2,300 Chương 2303: Uy hiếp
#2,301 Chương 2304: Ma biến
#2,302 Chương 2305: Nguy hiểm
#2,303 Chương 2306: Ma đầu xuất thế
#2,304 Chương 2307: Tu La ma sát
#2,305 Chương 2308: Khủng hoảng
#2,306 Chương 2309: Tu La Huyết Ma
#2,307 Chương 2310: Phẫn nộ
#2,308 Chương 2311: Vô tri
#2,309 Chương 2312: Kinh biến
#2,310 Chương 2313: Hắc Tinh
#2,311 Chương 2314: Bàn Tôn
#2,312 Chương 2315: Không sợ
#2,313 Chương 2316: Tâm tính
#2,314 Chương 2317: Cổ Thần truyền thừa
#2,315 Chương 2318: Nói rõ chỗ yếu
#2,316 Chương 2319: Hỗn Độn Hải
#2,317 Chương 2320: Tế đàn
#2,318 Chương 2321: Truyền tống
#2,319 Chương 2322: Nhượng bộ
#2,320 Chương 2323: Nhắc nhở
#2,321 Chương 2324: Hỏi thăm
#2,322 Chương 2325: Ám toán
#2,323 Chương 2326: Thiên biến
#2,324 Chương 2327: Lưu đày
#2,325 Chương 2328: Vô tận hư không
#2,326 Chương 2329: Tai hoạ ngầm sơ hiện
#2,327 Chương 2331: Chuột bạch
#2,328 Chương 2332: Nghịch thiên Đại Đạo
#2,329 Chương 2333: Tích lũy
#2,330 Chương 2334: Nguy cơ
#2,331 Chương 2335: Đồng hóa
#2,332 Chương 2336: Vô tận hư không bí mật
#2,333 Chương 2337: Bị thương
#2,334 Chương 2338: Trực diện tử vong
#2,335 Chương 2339: Lực lượng lột xác
#2,336 Chương 2340: Thần thân thể
#2,337 Chương 2341: Suy yếu
#2,338 Chương 2342: Gian nan lựa chọn
#2,339 Chương 2343: Khiếp sợ
#2,340 Chương 2344: Quỷ dị
#2,341 Chương 2345: Khiếp sợ
#2,342 Chương 2346: Đại chiến
#2,343 Chương 2347: Bộ lạc
#2,344 Chương 2348: Đạo Vũ
#2,345 Chương 2349: Bộ lạc đẳng cấp
#2,346 Chương 2350: Nguy cơ trùng trùng
#2,347 Chương 2351: Nham thạch bộ lạc
#2,348 Chương 2352: Văn minh
#2,349 Chương 2353: Thập phẩm Đạo Vũ
#2,350 Chương 2354: Hoài nghi
#2,351 Chương 2355: Tâm tư
#2,352 Chương 2356: Truyền thừa
#2,353 Chương 2357: Nguyên Thủy chi lực
#2,354 Chương 2358: Nguyên Thủy văn minh
#2,355 Chương 2359: Thăm dò
#2,356 Chương 2360: Sát Quyền
#2,357 Chương 2361: Tai hại
#2,358 Chương 2362: Bỏ qua
#2,359 Chương 2363: Khiếp sợ
#2,360 Chương 2364: Cảnh giác
#2,361 Chương 2365: Đạo Vũ bí mật
#2,362 Chương 2366: Khiếp sợ
#2,363 Chương 2367: Săn bắt bí mật
#2,364 Chương 2368: Hưng phấn
#2,365 Chương 2369: Thú triều
#2,366 Chương 2370: Chuẩn bị
#2,367 Chương 2371: Lạc Thạch Sơn Lâm
#2,368 Chương 2372: Hung thú hiện
#2,369 Chương 2373: Tuyệt sát
#2,370 Chương 2374: Thú triều hiện
#2,371 Chương 2375: Cự gấu
#2,372 Chương 2376: Bạo huyết
#2,373 Chương 2377: Phai mờ sinh cơ
#2,374 Chương 2378: Nguy cơ xuất hiện
#2,375 Chương 2379: Sinh tử quyết đấu
#2,376 Chương 2380: Tuyệt sát
#2,377 Chương 2381: Thú triều
#2,378 Chương 2382: Mời chào
#2,379 Chương 2383: Lựa chọn
#2,380 Chương 2384: Khiếp sợ
#2,381 Chương 2385: Tâm tính
#2,382 Chương 2386: Dung nhập
#2,383 Chương 2387: Chủ động xuất kích
#2,384 Chương 2388: Biến cố
#2,385 Chương 2389: Lửa giận
#2,386 Chương 2390: Sát tâm
#2,387 Chương 2391: Nguy cơ xuất hiện
#2,388 Chương 2392: Đường máu
#2,389 Chương 2393: Bộ lạc bản chất
#2,390 Chương 2394: Điên cuồng ý niệm trong đầu
#2,391 Chương 2395: Không cam lòng
#2,392 Chương 2396: Sát khí khôn cùng
#2,393 Chương 2397: Trọng áp
#2,394 Chương 2398: Khí huyết biến hóa
#2,395 Chương 2399: Thoát hiểm
#2,396 Chương 2400: Phẫn nộ
#2,397 Chương 2401: Tỉnh ngộ
#2,398 Chương 2402: Thú triều xuất hiện
#2,399 Chương 2403: Chất vấn
#2,400 Chương 2404: Giải thích nghi hoặc
#2,401 Chương 2405: Sát khí quyết đấu
#2,402 Chương 2406: Cơ duyên
#2,403 Chương 2407: Trùng kích
#2,404 Chương 2408: Pháo hôi
#2,405 Chương 2409: Nhẫn tâm
#2,406 Chương 2410: Tử chiến
#2,407 Chương 2411: Vô tri
#2,408 Chương 2412: Bất an
#2,409 Chương 2413: Đồng hóa
#2,410 Chương 2414: Tiêu hao chiến
#2,411 Chương 2415: Thế giới chi biến
#2,412 Chương 2416: Thân thể dị biến
#2,413 Chương 2417: Linh quang lóe lên
#2,414 Chương 2418: Cực hạn chi lộ
#2,415 Chương 2419: Thần thể hoàn thiện
#2,416 Chương 2420: Thần thông
#2,417 Chương 2421: Huyết Mạch chi lực
#2,418 Chương 2422: Thế giới Đại Đạo
#2,419 Chương 2423: Ngộ đạo
#2,420 Chương 2424: Thần thông tiến hóa
#2,421 Chương 2425: Bộ lạc chi biến
#2,422 Chương 2426: Ổn định chiến cuộc
#2,423 Chương 2427: Chúa tể bộ lạc
#2,424 Chương 2428: Chủ động xuất kích
#2,425 Chương 2429: Công kích
#2,426 Chương 2430: Tan vỡ
#2,427 Chương 2431: Không sợ hãi
#2,428 Chương 2432: Điên cuồng
#2,429 Chương 2433: Lui lại
#2,430 Chương 2434: Luyện dược
#2,431 Chương 2435: Luyện Thể bảo dược
#2,432 Chương 2436: Nhân tâm
#2,433 Chương 2437: Tâm biến
#2,434 Chương 2438: Cải biến
#2,435 Chương 2439: Tư tâm
#2,436 Chương 2440: Lo lắng
#2,437 Chương 2441: Giết qua sông lớn
#2,438 Chương 2442: Khí phách quyết định
#2,439 Chương 2443: Quyết chiến
#2,440 Chương 2444: Nghiền áp
#2,441 Chương 2445: Chiến kỳ
#2,442 Chương 2446: Linh hồn Ngọc Thụ
#2,443 Chương 2447: Thiên đại cơ duyên
#2,444 Chương 2448: Số mệnh
#2,445 Chương 2449: Điên cuồng quyết định
#2,446 Chương 2450: Bộ lạc khuếch trương
#2,447 Chương 2451: Đại thành
#2,448 Chương 2452: Ngoài ý muốn
#2,449 Chương 2453: Đồ sát lại hiện ra
#2,450 Chương 2454: Phòng thủ mà không chiến
#2,451 Chương 2455: Nhẫn nại
#2,452 Chương 2456: Thăm dò
#2,453 Chương 2457: Vội vàng xao động
#2,454 Chương 2458: Trầm mặc
#2,455 Chương 2459: Tuyệt sát
#2,456 Chương 2460: Hoàn mỹ phối hợp
#2,457 Chương 2461: Quét dọn chiến trường
#2,458 Chương 2462: Bế quan
#2,459 Chương 2463: Thế giới hoàn thiện
#2,460 Chương 2464: Cổ Thần bí mật
#2,461 Chương 2465: Thế giới Đại Đạo
#2,462 Chương 2466: Linh hồn Đại Đạo
#2,463 Chương 2467: Liệt Diễm Phần Thân
#2,464 Chương 2468: Thần Thủy Tôi Thể
#2,465 Chương 2469: Cổ Thần bí mật
#2,466 Chương 2470: Cục biến
#2,467 Chương 2471: Quân đoàn
#2,468 Chương 2472: Phát triển
#2,469 Chương 2473: Sứ giả
#2,470 Chương 2474: Giết uy bổng
#2,471 Chương 2475: Vô tri
#2,472 Chương 2476: Oán hận
#2,473 Chương 2477: Đối sách
#2,474 Chương 2478: Cự tuyệt
#2,475 Chương 2479: Nhân quả
#2,476 Chương 2480: Phát hiện
#2,477 Chương 2481: Truy tung
#2,478 Chương 2482: Nguy hiểm
#2,479 Chương 2483: Xảo trá Thú Vương
#2,480 Chương 2484: Kinh thiên nguy cơ
#2,481 Chương 2485: Áp lực
#2,482 Chương 2486: Bộ lạc thiên kiếp
#2,483 Chương 2487: Lôi kiếp Luyện Thể
#2,484 Chương 2488: Lần nữa thần thông
#2,485 Chương 2489: Lôi Ngục chi biến
#2,486 Chương 2490: Bổn nguyên công phạt
#2,487 Chương 2491: Giết người khí tức
#2,488 Chương 2492: Thần thông lôi phạt
#2,489 Chương 2493: Xúi giục
#2,490 Chương 2494: Hiểu ra
#2,491 Chương 2495: Liều chết đánh cược một lần
#2,492 Chương 2496: Đánh lén
#2,493 Chương 2497: Tự bạo
#2,494 Chương 2498: Ám tử hiện
#2,495 Chương 2499: Đánh lén
#2,496 Chương 2500: Kinh hãi
#2,497 Chương 2501: Sợ hãi
#2,498 Chương 2502: Giãy dụa
#2,499 Chương 2503: Liều mình
#2,500 Chương 2504: Trúng kế
#2,501 Chương 2505: Thất bại
#2,502 Chương 2506: Hối hận
#2,503 Chương 2507: Nguy cơ hiển hiện
#2,504 Chương 2508: Tử vong nguy cơ
#2,505 Chương 2509: Ngoài ý muốn xuất hiện
#2,506 Chương 2510: Chiến Tranh Thần Quốc
#2,507 Chương 2511: Cuối cùng chuẩn bị
#2,508 Chương 2512: Tử vong sa mạc
#2,509 Chương 2513: Lưu Sa chi lực
#2,510 Chương 2514: Đại Đạo cảm ngộ
#2,511 Chương 2515: Tĩnh mịch
#2,512 Chương 2516: Cát phong bạo
#2,513 Chương 2517: Tượng đá
#2,514 Chương 2518: Dị động
#2,515 Chương 2519: Phệ Hồn Nghĩ
#2,516 Chương 2520: Kiến Chúa
#2,517 Chương 2521: Thành công
#2,518 Chương 2522: Lục châu
#2,519 Chương 2523: Giếng cổ
#2,520 Chương 2524: Cơ duyên
#2,521 Chương 2525: Khảo nghiệm
#2,522 Chương 2526: Thạch thất
#2,523 Chương 2527: Thạch quan
#2,524 Chương 2528: Vĩnh Hằng chi kim
#2,525 Chương 2529: Dị biến
#2,526 Chương 2530: Quỷ dị pho tượng
#2,527 Chương 2531: Nguy cơ
#2,528 Chương 2532: Phệ Hồn
#2,529 Chương 2533: Ly khai
#2,530 Chương 2534: Lạc đường
#2,531 Chương 2535: Đại địa từ lực
#2,532 Chương 2536: Lên núi
#2,533 Chương 2537: Quỷ dị
#2,534 Chương 2538: Quái xà
#2,535 Chương 2539: Khiếp sợ
#2,536 Chương 2540: Truyền thuyết chi thành
#2,537 Chương 2541: Tâm tình lột xác
#2,538 Chương 2542: Thần bí văn tự
#2,539 Chương 2543: Phát hiện
#2,540 Chương 2544: Kinh hãi
#2,541 Chương 2545: Đại nhân quả
#2,542 Chương 2546: Con mắt
#2,543 Chương 2547: Hiểu ra
#2,544 Chương 2548: Dương mưu
#2,545 Chương 2549: Thầm nghĩ
#2,546 Chương 2550: Dưới mặt đất không gian
#2,547 Chương 2551: Tiểu Thế Giới
#2,548 Chương 2552: Ám Hà
#2,549 Chương 2553: Vô hình lực trường
#2,550 Chương 2554: Bảo khố
#2,551 Chương 2555: Bẫy rập
#2,552 Chương 2556: Thần Mộc
#2,553 Chương 2557: Sinh tử bông hoa
#2,554 Chương 2558: Dị biến
#2,555 Chương 2559: Tử vong chi lộ
#2,556 Chương 2560: Quỷ dị chi biến
#2,557 Chương 2561: Cảm giác quen thuộc
#2,558 Chương 2562: Tử vong trùng kích
#2,559 Chương 2563: Địch lộ ra
#2,560 Chương 2564: Tan vỡ
#2,561 Chương 2565: Thần linh thi thể
#2,562 Chương 2566: Tử vong nguy cơ
#2,563 Chương 2567: Diệt sát cường địch
#2,564 Chương 2568: Đoạt xá lại hiện ra
#2,565 Chương 2569: Dị thường
#2,566 Chương 2570: Tâm động
#2,567 Chương 2571: Thế giới chi thạch
#2,568 Chương 2572: Tiêu hóa thu hoạch
#2,569 Chương 2573: Khó xử
#2,570 Chương 2574: Chuyển không truyền thuyết chi thành
#2,571 Chương 2575: Điên cuồng
#2,572 Chương 2576: Kinh biến
#2,573 Chương 2577: Trốn chết
#2,574 Chương 2578: Nguy cơ
#2,575 Chương 2579: Thời gian chi tranh
#2,576 Chương 2580: Thế cục biến hóa
#2,577 Chương 2581: Sát ý
#2,578 Chương 2582: Giết chóc
#2,579 Chương 2583: Cảm ngộ giết chóc
#2,580 Chương 2584: Tử vong tuyệt cảnh
#2,581 Chương 2585: Tử vong công kích
#2,582 Chương 2586: Đại thần thông
#2,583 Chương 2587: Vòng lẩn quẩn
#2,584 Chương 2588: Cường giả vi tôn
#2,585 Chương 2589: Huyết mạch truyền thừa
#2,586 Chương 2590: Số mệnh
#2,587 Chương 2591: Hung thú thối lui
#2,588 Chương 2592: Sai sót cơ duyên
#2,589 Chương 2593: Lo lắng
#2,590 Chương 2594: Tàn khốc thế cục
#2,591 Chương 2595: Ngộ đạo
#2,592 Chương 2596: Công thành
#2,593 Chương 2597: Cổ Thần kinh
#2,594 Chương 2600: Tiết mở Tân Thế giới
#2,595 Chương 2601: Thiên Phạt hàng lâm
#2,596 Chương 2602: Phân cách nguyên thần
#2,597 Chương 2603: Lửa giận
#2,598 Chương 2604: Tiến hóa
#2,599 Chương 2605: Kinh hãi
#2,600 Chương 2606: Tham lam chi niệm
#2,601 Chương 2607: Thiên Phạt tán đi
#2,602 Chương 2608: Phong bạo hàng lâm
#2,603 Chương 2609: Bẫy rập
#2,604 Chương 2610: Tử vong bắt đầu
#2,605 Chương 2611: Ám toán
#2,606 Chương 2612: Sợ hãi
#2,607 Chương 2613: Tâm Linh Phong Bạo
#2,608 Chương 2614: Hắc thủ hiển hiện
#2,609 Chương 2615: Hư không chi lực
#2,610 Chương 2616: Nguyên thần bỏ chạy
#2,611 Chương 2617: Điên cuồng chi niệm
#2,612 Chương 2618: Thần thông
#2,613 Chương 2619: Lực lượng nắm giữ
#2,614 Chương 2620: Bộ lạc lột xác
#2,615 Chương 2621: Tụ tướng
#2,616 Chương 2622: Quyết chiến tiến đến
#2,617 Chương 2623: Thất vọng
#2,618 Chương 2624: Pháo hôi
#2,619 Chương 2625: Người không biết không sợ
#2,620 Chương 2626: Dụng tâm hiểm ác
#2,621 Chương 2627: Oán khí
#2,622 Chương 2628: Cảnh cáo
#2,623 Chương 2629: Ngoài ý muốn
#2,624 Chương 2630: Thần niệm
#2,625 Chương 2631: Mỉa mai
#2,626 Chương 2632: Hiểu ra
#2,627 Chương 2633: Chiến Thiên
#2,628 Chương 2634: Pháp Tắc Chi Lực
#2,629 Chương 2635: Cảnh giác
#2,630 Chương 2636: Quỷ dị
#2,631 Chương 2637: Chủ động xuất kích
#2,632 Chương 2638: Hành động
#2,633 Chương 2639: Tiên hạ thủ vi cường
#2,634 Chương 2640: Đại khủng bố
#2,635 Chương 2641: Sát Lục Đại Đạo
#2,636 Chương 2642: Bứt ra
#2,637 Chương 2643: Phẫn nộ
#2,638 Chương 2644: Thần Sơn hư ảnh
#2,639 Chương 2645: Ám toán
#2,640 Chương 2646: Điên cuồng
#2,641 Chương 2647: Huyết mạch cuồng bạo
#2,642 Chương 2648: Trọng áp
#2,643 Chương 2649: Thiên địa bản nguyên sát khí
#2,644 Chương 2650: Đại Đạo chân lý
#2,645 Chương 2651: Xuất kích
#2,646 Chương 2652: Loạn cục
#2,647 Chương 2653: Châm chọc
#2,648 Chương 2654: Lo lắng
#2,649 Chương 2655: Kinh hãi
#2,650 Chương 2656: Cơ duyên
#2,651 Chương 2657: Cơ duyên
#2,652 Chương 2658: Thay trời đổi đất
#2,653 Chương 2659: Bổn nguyên bộc phát
#2,654 Chương 2660: Sát khí hóa rồng
#2,655 Chương 2661: Số mệnh chấn động
#2,656 Chương 2662: Thiên địa đại thế
#2,657 Chương 2663: Khiếp sợ
#2,658 Chương 2664: Thiên tai
#2,659 Chương 2665: Đỉnh núi chi thành
#2,660 Chương 2666: Đường lui
#2,661 Chương 2667: Hồng thủy
#2,662 Chương 2668: Chặn đánh
#2,663 Chương 2669: Đại chiến
#2,664 Chương 2670: Giam cầm
#2,665 Chương 2671: Một mẻ hốt gọn
#2,666 Chương 2672: Số mệnh
#2,667 Chương 2673: Nguy cơ
#2,668 Chương 2674: Tình thế hỗn loạn
#2,669 Chương 2675: Thiên La Địa Võng
#2,670 Chương 2676: Tử vong nguy cơ
#2,671 Chương 2677: Sợ hãi
#2,672 Chương 2678: Tự bạo
#2,673 Chương 2679: Toàn bộ diệt
#2,674 Chương 2680: Di chuyển
#2,675 Chương 2681: Thiên tai diệt thế
#2,676 Chương 2682: Mỗi người đi một ngả
#2,677 Chương 2683: Rút lui khỏi
#2,678 Chương 2684: Đại Thiên Đồ
#2,679 Chương 2685: Nhân quả
#2,680 Chương 2686: Vi bộ lạc chết cũng không tiếc
#2,681 Chương 2687: Nghi hoặc
#2,682 Chương 2688: Triệu Tập Lệnh
#2,683 Chương 2689: Nhân tâm
#2,684 Chương 2690: Thời gian
#2,685 Chương 2691: Chiến tranh bắt đầu
#2,686 Chương 2692: Tín niệm
#2,687 Chương 2693: Thỉnh giáo
#2,688 Chương 2694: Tư tâm
#2,689 Chương 2695: Chặn đánh
#2,690 Chương 2696: Kinh hãi
#2,691 Chương 2697: Thời Gian chi lực
#2,692 Chương 2698: Đại khủng bố
#2,693 Chương 2699: Chiến trường hung hiểm
#2,694 Chương 2700: Tứ Tượng trận khởi
#2,695 Chương 2701: Man Ngưu chi Vương
#2,696 Chương 2702: Tứ Tượng Trấn Thiên
#2,697 Chương 2703: Tham lam
#2,698 Chương 2704: Thú Vương tinh huyết
#2,699 Chương 2705: Săn giết
#2,700 Chương 2706: Tự học ta nói
#2,701 Chương 2707: Chín đầu hung xà
#2,702 Chương 2708: Vô tri
#2,703 Chương 2709: Long Xà khởi Lục
#2,704 Chương 2710: Bi ai
#2,705 Chương 2711: Số mệnh chi lực
#2,706 Chương 2712: Sinh Mệnh Đại Đạo
#2,707 Chương 2713: Thì Không Na Di
#2,708 Chương 2714: Lại hồi chiến trường
#2,709 Chương 2715: Điên cuồng
#2,710 Chương 2716: Đại cơ duyên Đại Tạo Hóa
#2,711 Chương 2717: Cảm ngộ
#2,712 Chương 2718: Bình cảnh
#2,713 Chương 2719: Vạn đạo Quy Nguyên
#2,714 Chương 2720: Sống hay chết
#2,715 Chương 2721: Nguy cơ hiện
#2,716 Chương 2722: Chứng đạo Vĩnh Hằng
#2,717 Chương 2723: Hiểu ra
#2,718 Chương 2724: Đại khủng bố
#2,719 Chương 2725: Nguy hiểm
#2,720 Chương 2726: Bất an
#2,721 Chương 2727: Tử vong
#2,722 Chương 2728: Ám địch hiện
#2,723 Chương 2729: Vô tận sát ý
#2,724 Chương 2730: Ra tay
#2,725 Chương 2731: Hư không sụp đổ
#2,726 Chương 2732: Nhân quả nghiệp lực
#2,727 Chương 2733: Cảnh báo
#2,728 Chương 2734: Số mệnh chi nguy
#2,729 Chương 2735: Tính toán
#2,730 Chương 2736: Người không biết không sợ
#2,731 Chương 2737: Tính toán
#2,732 Chương 2738: Lừa người
#2,733 Chương 2739: Trở mặt
#2,734 Chương 2740: Nội lo
#2,735 Chương 2741: Co rút lại
#2,736 Chương 2742: Trở về bộ lạc
#2,737 Chương 2743: Trọng chưởng quyền hành
#2,738 Chương 2744: Thanh lý tai hoạ ngầm
#2,739 Chương 2745: Số mệnh
#2,740 Chương 2746: Thời gian
#2,741 Chương 2747: An bài
#2,742 Chương 2748: Nổi giận
#2,743 Chương 2749: Thỏa hiệp
#2,744 Chương 2750: Một cái giá lớn
#2,745 Chương 2751: Hư không thông đạo
#2,746 Chương 2752: Thế Giới Chi Môn
#2,747 Chương 2753: Thông đạo
#2,748 Chương 2754: Ma luyện
#2,749 Chương 2755: Lựa chọn
#2,750 Chương 2756: Ly biệt
#2,751 Chương 2756: Ly biệt
#2,752 Chương 2757: Tâm linh giao hòa
#2,753 Chương 2758: Nghi hoặc
#2,754 Chương 2759: Bổn nguyên dung hợp
#2,755 Chương 2760: Kinh hãi
#2,756 Chương 2761: Nghi hoặc
#2,757 Chương 2762: Chiến ý
#2,758 Chương 2763: Vận Mệnh chi chủ
#2,759 Chương 2764: Tín niệm
#2,760 Chương 2765: Thời Không Đại Đạo
#2,761 Chương 2766: Cuối cùng lạc ấn
#2,762 Chương 2767: Viễn Cổ khí tức
#2,763 Chương 2768: Truyền thừa kích hoạt
#2,764 Chương 2769: Cửu trọng chín cảnh
#2,765 Chương 2770: Nhân quả
#2,766 Chương 2771: Điên cuồng quyết định
#2,767 Chương 2772: Không hiểu cảm thụ
#2,768 Chương 2773: Đại Đạo bài xích
#2,769 Chương 2774: Nguy cơ
#2,770 Chương 2775: Trùng họa
#2,771 Chương 2776: Điểm mấu chốt
#2,772 Chương 2777: Chuẩn bị
#2,773 Chương 2778: Trùng họa hàng lâm
#2,774 Chương 2779: Điểm mấu chốt
#2,775 Chương 2780: Kèn
#2,776 Chương 2781: Hạo Thiên chi chủ
#2,777 Chương 2781: Làm loạn thế giới
#2,778 Chương 2782: Sĩ khí như cầu vồng
#2,779 Chương 2783: Trùng họa mở ra
#2,780 Chương 2784: Vô tận trùng Vân
#2,781 Chương 2785: Thủy Mạc Thiên Hoa
#2,782 Chương 2787: Đả kích
#2,783 Chương 2788: Đau lòng
#2,784 Chương 2789: Tự bạo công kích
#2,785 Chương 2790: Đại khủng bố
#2,786 Chương 2791: Nghiền áp
#2,787 Chương 2792: Tiêu hao
#2,788 Chương 2793: Oán khí
#2,789 Chương 2794: Thiên Mạc tan vỡ
#2,790 Chương 2795: Nhỏ bé
#2,791 Chương 2796: Co rút lại phòng ngự
#2,792 Chương 2797: Khủng bố côn trùng
#2,793 Chương 2798: Kinh biến
#2,794 Chương 2799: Linh hồn thần thông
#2,795 Chương 2800: Đại địa bình chướng
#2,796 Chương 2801: Áp lực
#2,797 Chương 2802: Khốn cảnh
#2,798 Chương 2803: Sát khí bắt đầu khởi động
#2,799 Chương 2804: Dị thường
#2,800 Chương 2805: Lâm trận bỏ chạy
#2,801 Chương 2806: Huyết tế
#2,802 Chương 2807: Điên cuồng phản kích
#2,803 Chương 2808: Số mệnh chi mất
#2,804 Chương 2809: Quỷ dị
#2,805 Chương 2810: Số mệnh thế giới
#2,806 Chương 2811: Ứng đối
#2,807 Chương 2812: Dương mưu
#2,808 Chương 2813: Thất vọng
#2,809 Chương 2814: Tư tâm
#2,810 Chương 2815: Tỏ thái độ
#2,811 Chương 2816: Giữ lại
#2,812 Chương 2817: Thanh tỉnh
#2,813 Chương 2818: Tức giận
#2,814 Chương 2819: Bè cánh đấu đá
#2,815 Chương 2820: Ngưng tụ Bất Diệt Linh Quang
#2,816 Chương 2821: Thần Ma Luyện Thể
#2,817 Chương 2822: Truyền thừa
#2,818 Chương 2823: Lực cản
#2,819 Chương 2824: Thế giới Đại Đạo
#2,820 Chương 2825: Thần Ma chiến thể
#2,821 Chương 2826: Linh hồn chi hạch
#2,822 Chương 2827: Bổn nguyên chuyển hóa
#2,823 Chương 2828: Lần thứ hai tánh mạng tiến hóa
#2,824 Chương 2829: Hấp dẫn
#2,825 Chương 2830: Cường đại
#2,826 Chương 2831: Điên cuồng tiến hành
#2,827 Chương 2832: Bộ lạc chi biến
#2,828 Chương 2833: Mời
#2,829 Chương 2834: Ngả bài
#2,830 Chương 2835: Phẫn nộ
#2,831 Chương 2836: Đối sách
#2,832 Chương 2837: Hấp dẫn
#2,833 Chương 2838: Thờ ơ lạnh nhạt
#2,834 Chương 2839: Viễn Cổ bí mật
#2,835 Chương 2840: Tâm động
#2,836 Chương 2841: Tranh luận
#2,837 Chương 2842: Thỏa hiệp
#2,838 Chương 2843: Khiếp sợ
#2,839 Chương 2844: Mất nhân tâm
#2,840 Chương 2845: Hình Thiên đạo
#2,841 Chương 2846: Áp lực
#2,842 Chương 2847: Trọng thiên hàng lâm
#2,843 Chương 2848: Lửa giận
#2,844 Chương 2849: Nhân quả
#2,845 Chương 2850: Xé rách hư không
#2,846 Chương 2851: Khuyên bảo
#2,847 Chương 2852: Tiến vào
#2,848 Chương 2853: Đánh lén
#2,849 Chương 2854: Nguy cơ
#2,850 Chương 2855: Thần thông giết địch
#2,851 Chương 2856: Thoát khỏi vòng vây
#2,852 Chương 2857: Hiểu ra
#2,853 Chương 2858: Bỏ sót
#2,854 Chương 2859: Cực lớn tai hoạ ngầm
#2,855 Chương 2860: Thích ứng hắc ám
#2,856 Chương 2861: Sinh tồn
#2,857 Chương 2862: Trùng kích
#2,858 Chương 2863: Cự Ngạc
#2,859 Chương 2864: Nguy cơ
#2,860 Chương 2865: Linh hồn trùng kích
#2,861 Chương 2866: Bóng mờ
#2,862 Chương 2867: Viễn Cổ khí tức
#2,863 Chương 2868: Trốn
#2,864 Chương 2869: Không gian chấn động
#2,865 Chương 2870: Địch nhân xuất hiện
#2,866 Chương 2871: Phát tiết
#2,867 Chương 2872: Sát phạt
#2,868 Chương 2873: Lưỡng Giới Phân Cát
#2,869 Chương 2874: Thần Quốc thế giới
#2,870 Chương 2875: Nguyên thần thứ hai
#2,871 Chương 2876: Thời Không Chi Lực
#2,872 Chương 2877: Hình phạt chi địa
#2,873 Chương 2878: Hủy Diệt Chi Quang
#2,874 Chương 2879: Chôn vùi chi lực
#2,875 Chương 2880: Một cái giá lớn
#2,876 Chương 2881: Không Gian Chi Nhận
#2,877 Chương 2882: Sau lưng thế giới
#2,878 Chương 2883: Khôi lỗi
#2,879 Chương 2884: Quỷ dị không gian
#2,880 Chương 2885: Bẫy rập
#2,881 Chương 2886: Giết chóc
#2,882 Chương 2887: Quát tháo
#2,883 Chương 2888: Tiến lên
#2,884 Chương 2889: Đồ sát
#2,885 Chương 2890: Khiêu chiến
#2,886