Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
3 hours ago, 31/10/2020

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Dịch Trung Quốc Web Novel 65 chapters 126,705 từ
Nguồn: bachngocsach.com
Tác giả: Hắc Dạ Di Thiên

Kỷ nguyên Tiên Võ, ba tháng ba.

Dưới sự nỗ lực không ngừng của chưởng môn, Thanh Vân Đạo tông rốt cuộc nghênh đón đệ tử thứ tám Diệp Bình.

Vì muốn lưu lại và có được sự tôn trọng của Diệp Bình, tông môn dùng hết các thủ đoạn lừa gạt.

Nói khoác bản thân là tuyệt thế thiên tài kiếm đạo, tuyệt thế thiên tài tu hành, tuyệt thế thiên tài luyện đan, tuyệt thế thiên tài luyện khí, tuyệt thế thiên tài xem bói, tuyệt thế thiên tài trận pháp, tuyệt thế thiên tài giám bảo, tuyệt thế chi tử số mệnh.

Hơn nữa vì duy trì hình tượng thiên tài, càng loạn dạy một trận.

Tùy tiện một vết kiếm khiến Diệp Bình lĩnh ngộ ra tuyệt thế kiếm ý.

Tùy tiện xuất ra cái nồi lớn rồi Diệp Bình luyện ra cực phẩm đan dược.

Tùy tiện ném ra một đồng tiền để Diệp Bình tính ra tuyệt thế thiên cơ.

Vốn chỉ hi vọng Diệp Bình phát hiện chân tướng trễ một chút, ở tông môn lâu hơn.

Nhưng lại khiến mọi người không nghĩ tới chính là.

Tiểu sư đệ mới tới này... rõ ràng thật học xong.

---

Quyển sách này lại có tên là "Tu tiên thật sự khó nha", "Tiểu sư đệ thường thường không có gì lạ", "Làm thế nào để tiểu sư đệ tin tưởng chúng ta là lý luận phái?", "Chỉ cần các ngươi dám nói ta liền dám làm", "Hóa ra trên thế giới này thực sự có thiên tài", "Tiểu sư đệ tư chất bình bình".

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 01: Mặc dù là lừa gạt, cũng muốn hắn ở lại tông môn đủ một năm
#2 Chương 02: Ta là Diệp Bình, Bình trong bình thường không có gì lạ
#3 Chương 03: Vị Đại sư huynh này nhất định là cao nhân
#4 Chương 04: Bái sư
#5 Chương 05: Đêm khuya ở Thanh Vân Đạo tông
#6 Chương 06: Kiếm đạo là gì?
#7 Chương 07: Một cọng cỏ chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao
#8 Chương 08: Hắn? Một tên củi mục kiếm đạo
#9 Chương 09: Lĩnh ngộ kiếm pháp ra sao?
#10 Chương 10: Triển lộ kiếm pháp, Tô Trường Ngự kinh sợ
#11 Chương 11: Người nói dối phải nuốt một ngàn cây kim
#12 Chương 12: Thanh Vân Đạo Tông ta ra rồng!
#13 Chương 13: Nguy cơ của Thanh Vân Đạo Tông tới
#14 Chương 14: Là bảy mươi đồng tiền
#15 Chương 15: Ba cảnh giới kiếm đạo vô thượng và kiếm ý vô cùng
#16 Chương 16: Ngươi biết vẽ
#17 Chương 17: Kiếm pháp hoàn chỉnh, cầm cố gia sản
#18 Chương 18: Nói không chừng một tông môn nào đó có một thiên tài kiếm đạo vô thượng
#19 Chương 19: Đồ chơi này mà cũng bán được?
#20 Chương 20: Một chữ ngàn vàng? Thái Hoa đạo nhân và Tô Trường Ngự chấn kinh
#21 Chương 21: Bán với giá trên trời
#22 Chương 22: Bí Nguyên các
#23 Chương 23: Đêm khuya, sư nương đập mở cửa phòng ta
#24 Chương 24: Thái Cổ Thần Ma Luyện Thể Quyết
#25 Chương 25: Ta rất xin lỗi đã sinh ra làm người
#26 Chương 26: Thần tàng ma thân, thiên địa rèn luyện
#27 Chương 27: Giác ngộ Thần Ma Đồ thành công, quần tinh ảm đạm
#28 Chương 28: Đại đạo tổ ma! Thiên chùy lò sưởi!
#29 Chương 29: Nước Hoàng Hà từ trời tuôn xuống, chảy băng ra biển chẳng quay về
#30 Chương 30: Tiểu sư đệ, diễn luyện Thiên Hà kiếm pháp một lần sư huynh xem
#31 Chương 31: Tứ Quý đạo nhân, học phủ mười nước!
#32 Chương 32: Thống lĩnh giám sát sứ Tấn Quốc, chính là người trong bức họa
#33 Chương 33: Rất hi vọng có một ngày có thể trông thấy cao nhân kiếm đạo chân chính này
#34 Chương 34: Nhị sư huynh tới dạy ngươi luyện đan
#35 Chương 35: Đan đạo vô song, không chỉ luyện đan
#36 Chương 36: Vạn vật làm tài liệu, tạo hóa luyện đan, đi tới Tàng Kinh Các
#37 Chương 37: Vân Vụ sơn mạch, người đi đưa đồ ăn à?
#38 Chương 38: Tàng Kinh Các, ba ngàn sáu trăm tiên khiếu diệu pháp
#39 Chương 39: Thông suốt phương pháp, tu hành
#40 Chương 40: Giác ngộ luyện khí, trước chưa từng có ai sau cũng không ai có, đệ nhất nhân muôn đời
#41 Chương 41: Tìm được đường sống trong chỗ chết, thầy trò đều vất vả
#42 Chương 42: Dẫn Khí thành công, thông suốt! Chúc Long tiên khiếu!
#43 Chương 43: Thiên Chùy lò sưởi, luyện thể hoàn thành, nét mặt và khí chất đều cùng thăng hoa
#44 Chương 44: Không sao, ta đi bộ
#45 Chương 45: Xin hỏi tiền bối, thế nào là kiếm đạo?
#46 Chương 46: Giống như một nho tiên tuyệt thế, nụ cười trên mặt Hứa Lạc Trần
#47 Chương 47: Có phải các người nghi Tô tiền bối không phải Giám sát sứ hay không?
#48 Chương 48: Nếu ngươi có thể luyện ra, ta sẽ nuốt lò luyện đan
#49 Q1 - Chương 49: Đêm của một người, cô độc và dài dằng dặc
#50 Q1 - Chương 50: Đại sư tỷ, Tiêu Mộ Tuyết
#51 Q1 - Chương 51: Tiểu sư đệ, đẹp không
#52 Q1 - Chương 52: Ba canh giờ, luyện khí tầng một
#53 Q1 - Chương 53: Cái gì? Ngươi còn vẽ tranh cho nhị sư huynh
#54 Q1 - Chương 54: Có phải tiểu sư đệ vẽ cho đệ một bức họa không
#55 Q1 - Chương 55: Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà, hu hu hu
#56 Q1 - Chương 56: Không phải chỉ là một bức họa thôi à? Chả lẽ có giá trị liên thành?
#57 Q1 - Chương 57: Bức họa này mà bán được năm vạn lượng hoàng kim, ta sẽ tự tát lệch miệng mình
#58 Q1 - Chương 58: Làm thời gian chậm lại? Ta giúp đệ đi hỏi tam sư huynh
#59 Q1 - Chương 59: Trò đùa gì đây? Làm chậm thời gian? Đệ chờ ta một chút
#60 Q1 - Chương 60: Luyện khí tầng bốn, Phù Đồ Trận
#61 Q1 - Chương 61: Ta muốn báo danh tham gia đại hội kiếm đạo Thanh Châu
#62 Q1 - Chương 62: Sư phụ, không phải người nghĩ con rất yếu chứ
#63 Q1 - Chương 63: Tông môn lánh đời thật sự!
#64 Q1 - Chương 64: Đại Hạ công chúa, mua tranh vẽ
#65 Q1 - Chương 65: Cái gì? Người đã báo danh cho ta tham gia đại hội kiếm đạo Thanh Châu